söndag 16 januari 2022

INKÖP vecka 02 2022

Som förväntat behåller volatiliteten sitt grepp över marknaderna. Nya anledningar till oro flygs från Norrland till Gotland. Den resan har jag gjort själv några gånger under min värnplikt på F21 i mitten på 1980-talet. I öster rör sig trupplandsättningsfartyg och stridsvagnar mot gränstrakter. Rocketman testar sina nya supersoniska leksaker.

Men allt det här kan även ses som positiva signaler. Personligen känns det befriande att nyhetsflödet inte längre domineras av virusrapportering utan istället återgår till en normalisering av de vanliga Gott & Blandade orosfaktorerna för finansmarknaderna att ta ställning till. 

Hör vi nu bara ett enda nyhetsinslag om den grekiska statsskulden och en begäran om nya nödlån från det lyxfällanlandet så kan faran blåsas slutgiltigt över och det är bara att gå all-in i differentierade värdepapper 👀

Vi tog en promenad i det vackra vinterlandskapet. Det är nästan så att solen värmer.   Walkabout i Norrland 2022-01-15


Veckans investeringar har varit uteslutande patriotiska. Ett kurslarm löste ut i Wihlborgs Fastigheter så jag tog in en position i det nya innehavet. Har tyvärr glömt bort hur många innehaven är i dagsläget. Det är inte så viktigt längre när man har passerat 185. Kursrusningar och kursfall kommer och går. Det mesta sköter sig själv.

På lång sikt är trenden alltid uppåt. 


Fastighetsbolag. Emilshus Pref (EMIL PREF) Portföljandel 0,24% Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,96% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Axfood (AXFO) Portföljandel 2,06% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och Mat.se. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen och försäljning sker huvudsakligen via fysiska butiker, men bolagets varumärken erbjuder även hemkörning av varor, samt diverse matkasseleveranser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Electrolux B (ELUX B) Portföljandel 0,64% Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Essity B (ESSITY B) Portföljandel 0,49% Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i flera affärssegment med vardera specialistkompetens. Essitys produkter innefattar huvudsakligen toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Alfa Laval (ALFA) Portföljandel 0,27% Alfa Laval är ett tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade som leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Exempel på produkter är kontrollsystem, analytiska instrument samt ventiler och pumpsystem. Lösningarna används huvudsakligen bland industriella aktörer på global nivå. Bolaget kom ursprungligen till under 1883 och har idag sitt huvudkontor i Lund.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,61% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Wihlborgs Fastigheter (WIHL) Portföljandel 0,14% Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus mot ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar fastigheter främst av karaktären kontors- och butiksfastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt övriga projektfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Corem Property Group Pref (CORE PREF) Portföljandel 0,33% Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Svolder B (SVOL B) Portföljandel 0,41% Svolder är ett investmentbolag. Bolaget investerar och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bravida Holding (BRAV) Portföljandel 0,31% Bravida Holding är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget drivs som en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för större fastigheter. Bolaget affärsfokus är att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver huvudverksamheten innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bure Equity (BURE) Portföljandel 0,32% Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Peab B (PEAB B) Portföljandel 0,44% Peab är verksamma inom byggsektorn. Bolaget bedriver verksamhet inom bygg och anläggning och erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster. Tjänsterna som erbjuds innefattar arbete som berör anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion, elteknik och underhåll. Bolaget innehar störst verksamhet runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv.73 de Northernlightsinvestment

2 kommentarer:

  1. Jag var på Gotland i somras och redan då kunde man se en viss militär närvaro. Kändes nästan lite nostalgiskt att se militärer på det viset igen. Jag ser ju gott om patrullbåtar varje sommar men det här kändes annorlunda.

    SvaraRadera
    Svar
    1. 2 gånger har jag varit på Gotland, courtesy of Flygvapnet. Många fina minnen och vi hade till och med tur med vädret :) Lite Top Gun känsla, det var samtidigt som filmen kom.

      Radera