Utdelningsinvestering

UTDELNINGSINVESTERING är en av mina huvudsakliga strategier

Med tiden har jag insett att det för mig, med min defensiva och långsiktiga approach till investeringar, är utdelningsinvestering som förefaller mest ändamålsenlig.

Utdelningsinvestering utförs (enligt min mening) lämpligast i kombination med långsiktighet och diversifiering. Det är först i den korsbefruktningen som de största fördelarna uppnås via tillväxt av utdelningarna till förhoppningsvis så låg risk som möjligt. 

Långsiktighet i kombination med diversifiering är en förlåtande och utjämnande strategi. Det betyder alltså inte nödvändigtvis att det vid varje given tidpunkt kommer att innebära att du har så mycket pengar som möjligt på kontot. 

Men i vissa tidsperioder, när nästan alla dina indikatorer som diversifierad global utdelningsinvesterare pekar åt rätt håll, kommer det även för dig att innebära perioder av kontinuerliga ATH i din portfölj. Just nu i skrivande stund till exempel (April 2021). Med minimal ansträngning dessutom. 

Även en klocka som har stannat visar nämligen rätt 2ggr per dygn 👀

Är din personlighet och högsta önskan istället lagd åt att alltid ligga rätt allokerad i de tillgångsslag och innehav som har störst momentum och uppvisa maximal numerär på sista raden. Då ska du nog inte fokusera på utdelningsinvestering utan istället fortsätta hoppa från tuva till tuva och hoppas på att inte bli blöt om fötterna i omallokeringsträsket.

Jag har andra inkluderande strategier för att undvika behovet av omallokering. Det ena behöver inte utesluta det andra. Mer om detta vid annat tillfälle.


UTDELNINGAR är del av ett bolags vinst eller kassaflöde

De bolag som du investerar i presterar förhoppningsvis en årlig stigande vinst eller åtminstone ett positivt kassaflöde. Utdelningen är en vinstdelning till bolagets ägare som delas ut vid ett eller flera tillfällen under räkenskapsåret.


HUVUDREGELN vid alla investeringar

Vi känner alla (förhoppningsvis) till huvudregeln vid alla investeringar på världens börsmarknader:

 1. Investera bara sådana finansiella medel som du är beredd att avstå under en tidsperiod om minst 3-5 år.
Chansa alltså aldrig med pengar som du tror dig behöva under en kortare tidsrymd än dessa 3-5 år. Till ditt fastighetsköp eller något annat stort och avgörande livsbeslut.

Den här regeln följer jag ALLTID. Utan undantag. 

Det är naturligtvis tillåtet att chansa. Vi lever trots allt i ett fritt hörn av jordklotet. Chansningar kan gå hem ibland. Men inte alltid, och om de skulle utfalla i positiv favör så inbilla dig inte att det alltid beror på skicklighet. Om det istället skulle gå åt helvete, inbilla dig då inte alltid att du har haft otur. 

Ska man chansa är det bra att välja rätt tillfälle. När oddsen är som minst ogynnsamma. Slutet på mars 2020 var ett ganska bra tillfälle för chansningar. Då när världens börser var nere och nosade på 3-4 års lägsta. I dagsläget mars 2021 står världens börser kursmässigt högre än de någonsin tidigare har gjort. Kanske ett lite mindre bra tillfälle att chansa.

Så glöm inte huvudregel Nr 1 ovan. Även om du inte avser bry dig om den just idag.


LÅNGSIKTIGHET nästan alltid

Jag är i princip alltid långsiktig sedan några år tillbaka. Men det har jag inte alltid varit. Min strategi har sakta men säkert vuxit fram och känns nu helt rätt för min personlighet, min ålder, min livssituation och min tid kvar till exit arbetslivet. 

Ibland säljer jag ett enskilt aktieinnehav när det inte längre passar in i den utdelande delen av min ekonomi. Det kan tex röra sig om en mycket kraftig kursuppgång på kort tid i ett vanligtvis mindre innehav. 100% eller mer på några månader. Jag har inte hunnit med att anpassa min investeringsplan i det innehavet (kontinuerliga inköp under en längre tid). 

Då har grundförutsättningen till varför jag började investera i just det innehavet med stor sannolikhet förändrats. Den initiala direktavkastningen har troligtvis inte hängt med. Det blir ofta ointressant med fortsatta inköp. Jag sväljer min stolthet, tar hem vinsten och omplacerar till andra kraftigare källflöden. 

Min ålder är trots allt nu lite närmare 60 än 50 och tiden för att vänta in en aldrig så hög utdelningstillväxt från låg nivå räcker inte till. 

Det var därför som jag till exempel 2021-04-06 sålde Honeywell (HON) på ATH vid en initial DA på 1,67%, payout ratio på 47,17%, 17 år av utdelningshöjningar och senaste utdelningshöjningen var 3,3%. Kan trots detta inte motivera mig till fortsatta inköp. Bolaget är naturligtvis av hög kvalitet. Men det platsar ändå inte just nu i den här delen av min ekonomi.    Honeywell (HON) lämnade Northernlights Globalfond 2021-04-06.
   

DIVERSIFIERING i det mesta

Det finska energibolaget Fortum är mitt största innehav med sina 2,36% av portföljen. Det utgör alltså inte större andel än så trots att det är störst. Detta är ett uttryck för min ambition att diversifiera mellan valutor, sektorer, länder och enskilda innehav. Jag sänker risken. En lägre risk leder vanligtvis till lägre avkastning. 

Nu behöver man naturligtvis inte gå så långt som jag har gjort med mina +180 enskilda utdelande innehav. Man kan stanna lite tidigare än så. Men jag personligen tar hellre 10.000 SEK i kontantutdelning från 10st olika bolag (10x1000 SEK) än 10.000 SEK från ett enda bolag. 

Vad som helst kan hända (tex en pandemi) och de vanligtvis "säkra" bolagen kan darra på manschetten och slopa sin utdelning. Men det är antagligen lägre sannolikhet att 10 bolag samtidigt slopar sin utdelning än att 1 bolag gör det. Om man hävdat detta scenario för 2 år sedan så hade det kanske betraktats som orealistiskt trams. Nu vet vi bättre.

Så under ett katastrofår när börsfrosten går vred över dina späda odlingar får du kanske 8 kSEK av dina förväntade 10 kSEK. Istället för noll. Extra viktigt om man lever av kontantutdelningarna. 

Min kapitalförsäkring för utdelande innehav är i dagsläget +80% över en 5-års period. För mig representerar det en fullt tillräcklig genomsnittlig avkastning i den utdelande delen av min ekonomi. Här prioriterar jag istället växande inflationssäkrade kontantutdelningar som ska betala mina framtida månatliga räkningar. Totalavkastningen är i princip ointressant. Kassaflöde är extremt intressant.


5-årig utveckling för enskilda innehav i pensionsfonden Northernlights Globalfond.

Fortum är lite tvärtemot Honeywell. De höjer inte sin utdelning med regelbunden frekvens. Senast blev det faktiskt en höjning med 1,82% för de kontanter som betalas ut i början på maj månad. Trots en rask resa uppåt sedan Coronakraschen så ligger momentan direktavkastning i dagsläget fortfarande runt 5%.

I grafen nedan ser man mina transaktioner i Fortum de senaste 5 åren. Sälj var i detta fall en liten avskalning beroende på att jag då för 2 år sedan var kvar i ett ytterligare riskminimerande tänk kring att försöka behålla en relativ likaviktning. Denna ambition har jag nu övergett. Tillåter en större variation i storleken för mina innehav.

Strategier är till för att utvecklas i sin detaljutformning med hänsyn till portföljinnehavarens egen utveckling/behov. Däremot finns det sällan skäl till att helt och hållet överge en beprövad strategi. Den kan i perioder visa sig ogynnsam avseende totalavkastningen. Men det beteendet uppvisar nästan alla strategier. 

Omallokeringar kommer alltid att inträffa på marknaderna med ojämna mellanrum och man behöver inte som en kasperdocka alltid agera på varenda stimuli. 


Fortum är med sina 2,36% största innehav i Northernlights Globalfond


73 de Northernlightsinvestment

2 kommentarer:

 1. Hej! Finns det någon mail till dig?

  Mvh PB?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, den hittas väl där inne på min profil. Står väl typ "E-post".

   northernlightsinvestment@gmail.com

   Radera