fredag 30 december 2022

Ekonomiskt bokslut 2022

Nu går detta år 2022 definitivt mot sitt slut. 

I skrivande stund noteras den 30e december klockan 13.02 och utanför köksfönstret inne i Citykärnan tänds precis den kommunala gatubelysningen. Det skymmer där ute, men i realiteten går Vi mot ljusare tider igen. Fast i Norrland återstår fortfarande kanske ytterligare drygt 1 meter snö att falla innan vårvinterns töväder tar över. Nuförtiden är det januari/februari som ger det största tillskottet till snödjupet.

Den största ekonomiska händelsen under 2022 var naturligtvis att finansiellt oberoende uppnåddes. Det kan den intresserade läsa om här. Borde naturligtvis vara en mycket stor händelse, men i mitt fall överskuggas den tyvärr av andra negativa personliga händelser. Alternativt har kanske inte signifikansen sjunkit in ännu eller så upplevs den i dessa krigstider undermedvetet som varande av mindre vikt.2022 var året då jag blev ekonomiskt oberoende


Ekonomiskt gav år 2022 inget större tillskott på totalen. Utdelningsmässigt var det ett fantastiskt rekordår, det redovisas i separat inlägg om några dagar, men på totalen var det en skumpig berg-och-dalbana mestadels i sidled när resan summeras.

Mitt år 2022 avslutas faktiskt med en större totalsumma för mina olika kontotyper (investerat + kassa) än vid inledningen av året men eftersom jag i min ekonomi skiljer på toppar orsakade av mina investerade medel (ATH egen kraft) och toppar orsakade av insättningar från tex lönearbete (ATH virtuell) så innebär en kontant insättning bara att ATH egen kraft förskjuts uppåt. ATH av egen kraft, dvs att utvecklingen för pensionsfonden Northernlights Globalfond kraftigt toppade, uppnåddes senast den 5e januari.

Kurvan över min totalekonomi kan se lite "taggig" ut bitvis. Det beror på att jag mäter bara vid 12 tillfällen årligen (vid månadsavslut). Så ett både högre och lägre värde kan ha förelegat under någon annan av kalendermånadens dagar.

Från januari 2010 och fram till idag Nyårsafton 2022 är min ekonomiska utveckling +781%. Den som är intresserad av vad olika hack i kurvan utgörs av hittar mer information om det här och även här

Reala tillgångar (fastighet etc) samt lån (fastighetslån/studielån) är inte med i sammanställningen.Ekonomisk utveckling (total) 2010 - 2022


En stor del av den där sidledes "taggiga" rörelsen under 2022 utgörs naturligtvis av den investerade delen av mina ekonomiska medel, min pensionsfond Northernlights Globalfond.

Eftersom andelen tillväxtaktier i mitt fall är låg, men däremot föreligger en dominerande andel så kallade utdelningsaktier varav merparten i utländsk valuta, så har det under året hjälpt upp situationen (kronförsvagning) på sista raden.

Utvecklingen är vad som brukar kallas dopad av en stark USD. Doping betraktas sällan som någonting bra annat än av utövare utan samvete. Fast å andra sidan är det just det som är meningen med att investera i andra valutor än den inhemska. Det ska tjänstgöra som krockkudde i kristider. Inte genom tur utan genom att erbjuda försäkring om det otänkbara inträffar. En bra försäkring löser ut när man som bäst behöver den.

Nedan visas utvecklingen för huvuddelen av dessa medel under året. Mitt jämförelseindex är satt till DJ Global Index eftersom min pensionsfond är att betrakta som en global utdelande ETF. Under 2022 var utvecklingen för denna ETF -5,09%. Den är uppbyggd av 217 individuella innehav och ett 30-tal fonder samt börshandlade fonder.Pensionsfonden Northernlights Globalfond under 2022


Om vi granskar min totala ekonomi närmare så består den vid slutet av 2022 av nedanstående illustrerade huvuddelar. Merparten (78%) utgörs av kontantutdelande aktier, 11% är buffertkassa och ytterligare 11% är fonder och börshandlade fonder.

Buffertkassan har under året omdefinierats till att vara just en buffert avsedd att inte investeras i dagsläget (pga. tilltagande osäkerhet inom ett flertal personliga och globala områden) och jag har låtit den växa genom att stoppa nyinvesteringar från lön/ersättning i Q3/Q4 utöver återinvestering av inkomna kontantutdelningar. Nuvarande nivå om 11% buffertkassa motsvarar ungefär 3,5 års levnadsomkostnader vid nuvarande glamorösa tillvaro i slutet av 2022.

Min ambition har varit att i slutändan uppnå fördelningen 80/20 för utdelande aktier relativt fonder och ETFer. Just nu återinvesteras, i slöhetens namn, kontantutdelningar enbart i Aktiespararna Direktavkastning B samt Avanza Global (alltså 2 st aktiefonder). Det kommer dock ta ett bra tag, om någonsin, innan jag uppnår 80/20.  

 


Kapitalallokering total ekonomi


Vikten av diversifiering är ett ämne som jag ofta återvänder till. Diversifiering åstadkommer man genom att först teoretiskt inse dess betydelse, därefter agera på den insikten och slutligen (till exempel år 2022) uppleva dess positiva konsekvenser. 

Den som är intresserad av mina tankar kring diversifiering kan läsa mer om det här och om man mot bättre vetande funderar över hur många innehav det är optimalt att ha i sin portfölj så redogör jag för mina stringenta tankar kring detta explicit här.

Även om det känns läbbigt att köpa aktier på NYSE, istället för att ännu en gång klippa till på några gamla hederliga Investor B, så kan man göra ett försök.

Det tog ett tag innan jag själv, på darriga ben och tvekande fingertopp, vågade mig på detta. Men jag gjorde det enkelt för mig och köpte Coca-Cola och Johnson & Johnson. Det har jag hittills aldrig ångrat. Därifrån har det accelererat under åren, en del har jag faktiskt ångrat 👀.Valutafördelning i min pensionsfond


Branscher är ett annat område där man bör sträva efter att diversifiera sig. Det är ingen exakt vetenskap. Ett tag tyckte jag att mina innehav i Telekom var underrepresenterade. Just detta år tycker jag, utifrån utvecklingen i den branschen, att det var ett genidrag 👀 att ligga underviktad. Om man är geni eller idiot förändras hela tiden. Det viktiga är att inte tro att man är vare sig det ena eller andra.

Så det är svårt att veta i förväg hur det ska vara. Jag nöjer mig med att konstatera att min egen pensionsfond som utdelande global ETF ligger inom ramarna för det stora antalet professionellt förvaltade ETFer och sällan kräver några säljbeslut av mig. Bara köpbeslut. 

Mest nöjd är jag över att Konsument (Stabil + Cyklisk) med sina 20% utgör största bransch eftersom, hur det än svänger under 2023, så kommer konsumtionen alltid vara en drivande faktor i våra liv. Konstaterar även att jag nog borde lägga större fokus på Energi. Det behövs också i framtiden. Både vindkraft, kärnkraft och traditionella drivmedel.

Min planeringshorisont är inte nästa år. Jag tänker 3-5 år framåt i tiden. Så länge som det brukar rekommenderas att pengar som man placerar på börsen kan undvaras.Branschfördelning i min pensionsfond


Buffertkassan har jag nämnt på några ställen. Att den har ändrats från Kassa till Buffertkassa. Med Kassa menar jag någonting som är avsett att investeras. Med Buffertkassa menar jag någonting som troligtvis inte ska investeras (på börsen alltså). Men helt säker kan man aldrig vara 👀.

Under året ser det ut som att jag gått från 18% Kassa ner till 10% Kassa. Därefter omdefinierades det hela till en Buffertkassa någon gång i april/maj och har långsamt ökat till i dagsläget 11%. Det är naturligtvis så att om man beskriver en Buffertkassa procentuellt (som jag alltid gör eftersom jag bara relaterar till mig själv) så är den en andel av en total som kan fluktuera med tiden. Särskilt om 90% av totalen är investerad på börsen år 2022. 

Så Buffertkassan kan både öka och minska relativt totalen. Men i faktiska termer så har den konstant ökat sedan april/maj.Kassautveckling 2020 - 2022


Det är intressant att nu, i dessa utpräglade kristider, se hur stora finansbamsingar i branschen plötsligt skriver om vikten av diversifiering över geografi, bransch och innehav. Tillväxtraketerna kraschlandade brutalt. Andra framhåller vikten av att hålla nere sina utgifter genom att leta efter nedsatta priser och säsongsbetonat i livsmedelsbutiken och äta på matbordet hemmavid (uteslut om möjligt totalt att äta ute på svindyra etablissemang). 

Plötsligt är det som att en himmelsk Uppenbarelse framträder så starkt för finansoraklen. Någonting som de flesta av mina medmänniskor alltid känt till.Ni skola söka efter nedsatt pris 50% och tillreda Er mat själva !!


För mig finns ingen annan väg, har heller aldrig funnits genom livet och det har alltid varit mitt mantra att laga det dagliga brödet själv. Håll nere utgiftssidan genom att fixa allt du kan själv och investera mellanskillnaden i en global indexfond. Alternativt Investor B, Coca-Cola eller Johnson & Johnson. 

Detta med att hålla nere utgiftssidan har alltid kommit naturligt för mig. Jag är för lat och bekväm av mig för att fixa en massa extraknäck vid sidan av för att öka intäktssidan. Jobba tredubbla jobb funkar inte för mig. Jag är en typisk Ferdinand, behöver regelbundet återvända till den där lugna skuggiga platsen under korkeken. Humlorna är dessutom mina favoritinsekter vilket man kan läsa om här.

Vare sig man är expert på att optimera utgiftssidan, intäktssidan eller båda dessa sidor av sin ekonomi så leder det i slutändan till en bättre Sparkvot och snabbare finansiellt oberoende. Instinktivt har jag alltid varit medveten om att min sparade andel av mina intäkter varit så hög det går att vara för mig personligen. Man kan ju inte göra mer än sitt yttersta.

Naturligtvis köper även jag grejer, ibland i onödan. Unnar mig saker. Men att unna sig är en av mina sämre professioner. För helåret 2022 blev den genomsnittliga sparkvoten 68%. Jag brukar i normalfallet landa på över 70% men detta år, med långvarig sjukskrivning, drog ner genomsnittet en del. 

Dock drog det faktiskt även ner utgiftssidan en del. Har under året 2022 lärt mig om mig själv att jag inte hänger mig åt stora utsvävningar och extravaganser bara för att jag tvingas till stillhet och tristess under flera månader. Stoiskt uthärdar jag.

Innebär det att jag besitter en osedvanligt god karaktär eller bara är en jävligt tråkig människa med bristfällig fantasi ?  Sparkvot 2020 - 2022Låt Oss hoppas på ett 2023 utan krig och elände !! // Northernlightsinvestment

fredag 23 december 2022

God Jul

Även det här året går till slut mot sitt fullbordande. Det kändes avlägset för mig där en gång i början av april men på något sätt så reste jag mig upp och tog mig mödosamt på darriga ben vidare ytterligare en bit bort längs vägen. 

Idag gled jag som vanligt utan stress genom köpcentret. Det samma går tyvärr inte att säga om mina medmänniskor. Det var kaos ute på parkeringarna, bilköer i alla korsningar och någonting vilt i blicken inne i kommersens högborg. 

Inne på Willys hörde jag en kvinna i sin mobiltelefon säga "jag är inte säker på att jag överlever det här faktiskt". Trist när en lugnets och fridens högtid förvandlas till något helt annat. På min egen inköpslista stod skrivet keso, mjölk, A-fil, champinjoner och en gurka. Resten är fixat sedan länge.

En stundens ingivelse, för så var det faktiskt 👀, gjorde att jag även styrde stegen in på det svenska Monopolet för alkoholhaltiga drycker. Den senaste gången jag inmundigade alkohol var i juli månad då det blev Kall öl Varm dag. Tur att det inte blir så ofta numera som man spenderar pengar på detta oansvariga vis, 641 Kr kostade kalaset. Men då blev det en flaska Whisky oxå.

Jag tycker om att sitta i gungstolen framför kaminen i vinternatten och lukta på en sexa Whisky ibland. Det erkänner jag villigt, men det blir som sagt inte ofta. Men jag har dock läst på text-tv att drickandet accelererar kraftigt bland främst pensionärer.

Det ger ju hopp om livet !!

Om någon är intresserad av att läsa lite om hur min barndoms decemberhögtid gestaltade sig så går det att finna i blogginlägget Jularna eller för den delen om hur det är möjligt att bara kompletteringshandla lite småkrafs den 23e december så går det att finna i inlägget Julbordsprepping.

Nere på Cirkusen roar sig ungdomarna, dvs mina 40-åriga kollegor, med att nyttja mobiltelefonerna för diverse julpyssel. Ibland får självaste Cirkusdirektören, ganska motvilligt dock, vara med på ett hörn och gestalta självaste Tomtefar. Bättre det än att de börjar leka med Servettringar i Päronträ.

Med detta önskar jag Er alla en God Jul.Northernlights önskar Er en God Jul !!Det går naturligtvis nästan lika bra med Mineralvatten !! // Northernlightsinvestment

söndag 18 december 2022

Cirkusliv i December

Jag är tillbaka på deltid nere på Cirkusen. Det har jag varit i stigande grad under 2,5 månader nu och så ska det fortsätta ytterligare 1,5 månad. Är tanken.

Den andra krympande deltiden är jag fortsatt sjukskriven, efter min stora hjärtoperation (som jag skrev lite mer om i det långa sammanfattande inlägget Blandband), och följer nu en Rehabiliteringsplan. Det är ju så det funkar med stora Cirkusanläggningar och kommunikationen med Försäkringskassan.

Många gånger har jag suttit som representant för den rehabiliterande sidan (Cirkusansvarig på varierande etablissemang genom livet) men det här är första gången som jag själv är i fokus som rehabiliteringsobjekt med anställning. Rehabiliteringsobjekt har jag däremot varit tidigare men då med epitetet arbetslös. 

Är man arbetslös och sjukskriven så blir man när sjukskrivningsperioden (tid/omfattning) ändras transformerad till någon variant av arbetssökande som åter står till arbetsmarknadens förfogande. Som det så vackert heter. I praktiken innebär det oftast att man fortsätter att sova tills man vaknar och sedan är det "hopp och lek" resten av dagen tills sänglampan släcks när man inte längre klarar av att fokusera blicken på vad Jack Reacher har för sig den här gången.

Är man istället anställd så är det dags att börja ställa klockan på morgonen igen, kravla sig upp ur den varma sängen, cykla iväg längs snöiga vägar och hantera biverkningar av mediciner (yrsel, svaghet, andfåddhet, magsmärtor, oregelbunden hjärtrytm, trötthet) och sjukdom bland gamla kollegor och ännu äldre kontorskorridorer. Ännu en erfarenhet rikare i livet."Nog var det ändå som självaste fan ditt lösenordshelvete !!"


I Rehabiliteringsplaner kan det stå lite olika saker; den är naturligtvis objektspecifik. I mitt fall har jag ett läkarintyg som talar om att just detta objekt för närvarande inte ska lyfta tunga saker eller utsättas för stress. Alltså undviker jag detta i görligaste mån och, eftersom jag har mål i mun, så talar jag om det för olika intressenter i min arbetsdag. Det funkar vanligtvis bra men kan vara lite stressande i sig 👀 att känna att Strået man drar är ganska litet och ibland finns inte ens något lämpligt strå i sikte att plocka upp och börja släpa på. Sånt är stressande även det.

Även en Cirkusdirektör har en arbetsledning i vars arbetsuppgifter sedvanligt rehabiliteringsansvar ingår och att man då sätter sig ner och funderar över en lämplig utformning av arbetet. Det är i dessa stunder som även denna högsta arbetsledning testas. 

I det här fallet har min arbetsledning valt att hålla en mycket låg profil, i det närmaste en total Stealthmode, och endast kontaktat mig i samband med några förfrågningar under min sommarsjukskrivning om att komma in och fixa lite grejer som bara jag har kunskap att åtgärda. Jobba alltså. När Företagshälsovården, vid det nyligen genomförda årliga besöket, fick kännedom om detta så blev de upprörda. För så gör man naturligtvis inte. Man ber inte nyopererade hjärtpatienter komma in och jobba under den varmaste juni månaden i mannaminne. 

Upplevelsen blir att ledningen känner besvikelse över att man råkade bli hjärtsjuk. Men mer troligt är att de inte vet hur de ska hantera situationen. Man känner sig obekväm. 

Men jag är rörande överens med kollegor i liknande situation om att "det är nog bäst så" att ledningen inte petar i rehabiliteringsprocesser. Bäst att dessa rehabiliterande uppgifter delegeras till bättre lämpade instanser. Vår HR-avdelning jobbar i motvind men gör ett fantastiskt jobb !!
"Hej hur mår du...by the way kan du komma in och jobba en stund !?"


Cirkusen, och så många av mina kollegor, präglas tyvärr av en allmänt negativ stämning och klafsar omkring i ett Träsk av negativitet. Det klagas och gnälls på det mesta. Kaffet är dåligt, lönen är åt helvete, arbetsledningen är inkompetent, arbetsutrustningen är bara skrot, det är för varmt, det är för kallt, det är för halkigt, det är för långt att gå, informationen och kommunikationen är obefintlig, arbetsmiljön är kass. Å det smittar tyvärr av sig. Även de yngre Kungspingvinerna har snabbt anammat de äldres klagosång och sjunger i konstant moll.

Inte vet jag. Kaffet är definitivt av bästa fabrikat, lönen är ofattbart hög utifrån det arbete som utförs, man gör sig dummare än man är och till ett initiativlöst offer, arbetsutrustningen vårdar och hanterar man själv ner till skrotstadie på nolltid, likt dagisbarn släpper man grejerna till marken när man kommer in i lokalerna och glömmer bort var de ligger, förmår knappt plocka undan mattallriken efter sig. Kommer ihåg en måndag lunch när en söndercurlad yngling spillde ut en yoghurt på golvet och jag replikerade "Men OJ vad gör vi nu, städerskan kommer ju inte förrän på onsdag !!". Där någonstans har vi nivån. 

Information och kommunikation kunde definitivt bli bättre, där håller jag med. 

Ledningen initierar faktiskt en hel del aktiviteter teoretiskt i rätt riktning. Det måste jag erkänna. Däremot är det osäkert om det verkligt genuina engagemanget finns där om man skrapar lite på den påmålade fasaden. Om man är villig att själva i praktiken smutsa ner fingrarna och inte bara kasta in något man läst i en bok att man ska göra och hoppas att det fixar sig automatiskt. Det är svårt att köpa sig till framgång i ledarskap. Man måste rannsaka sig själv och hur man agerar. Top down är den enda framkomliga vägen när man jobbar med människor och organisationer. 

Har fått höra att det är skönt att jag är tillbaka så att den positiva stämningen kanske kan få en ny chans att etablera sig. Då vet ni hur illa det är ställt när en bitter gammal gubbe på sluttampen räknas som den stora glädjespridaren....👀.
Vi har nya ändamålsenliga arbetslokaler nere på Cirkusen


Hur går det för mig då i denna återkomst ? Tyvärr sliter det en hel del på mig. Jag är trött, blir just nu ännu tröttare successivt och har svårt att orka upprätthålla lämpliga aktiviteter after working hours. Svårt att orka ta mig iväg till de träningsanläggningar där minst en timma borde spenderas 5-6 dagar i veckan. Nu har jag till råga på allt åkt på en ruggig influensa (i en vecka nu) som periodvis medför extra jävlig andnöd, förhöjt blodtryck och kraftig yrsel. Några nere på Cirkusen har testat positivt för covid. Den här gången har jag inte orkat testa mig själv. När det är över så är det över. Fram till dess har jag förmånen att kunna jobba mina timmar hemifrån.

Varför lämnar jag inte bara in nycklar och passerkort då ? Flera anledningar. Tidigare har jag beskrivit detta med att testa sina gränser i en redan invand miljö och se hur jag reagerar. Den anledningen håller ännu och tyvärr reagerar jag inte helt önskvärt (tröttheten enligt ovan beskrivet).

En annan anledning är att under det halvår då jag varit 100% sjukskriven så har jag upptäckt nya, tidigare okända, sidor hos mig själv. Jag tycker faktiskt om flera av mina mångåriga arbetskamrater (!!) och det passar mig ganska bra att träffas "därför att man måste" 👀. Man måste ju om man har ett jobb kravla sig iväg dit med jämna mellanrum. Därtill är jag otroligt dålig på att via egen uppsökande verksamhet odla sociala kontakter. Linkedin och dylikt kan även det hoppa åt helvete. Twitter är bara en pseudovärld som väldigt sällan ger någon substans tillbaka. Men kring just detta har jag blivit upplyst om att det finns stora differenser.

En tredje anledning är naturligtvis att det helt enkelt råkade bli så. I Masterplanen (Genesis) ingick att kring Q3/Q4 2022 bli FI (vilket jag blev) och dessförinnan någon gång april, maj eller juni så skulle jag även bli RE (Retire Early). Vilket jag "misslyckades med". Ibland har jag en tendens att bara glida med genom livets skeenden. Nu blev det så igen.

En fjärde, på senare tid retrospektivt konstruerad anledning, är att utvecklingen i omvärlden gör att det resonemangsmässigt är förnuftigt att ha ett jobb med lön att gå till. Ni vet ju själva hur det är med matpriser, fastighetslån och energipriser. Alla kostnader stiger. Naturligtvis är det ingenting som jag inte klarar av absorbera men det ger en större trygghet med en inkommande lönecheck i dagsläget. Jag gillar trygghet där jag befinner mig just nu i livet.  

Den femte anledningen och kanske även den främsta är att jag snabbt närmar mig Slutet.

Mitt första riktiga betalda jobb hade jag som 14-åring. För 43 år sedan snart. Det var bara ett simpelt sommarjobb med parkarbete åt Landstinget i 7 av sommarlovets snabbt undflyende veckor. Men jag fick skriva på anställningspapper och därefter ägna mig åt att räfsa löv, klippa gräs, rensa ogräs, sopa entréer, vattna blommor, skrapa färg och måla staket. Det gjorde jag därefter varenda sommar i 7 år. De sista åren var jag själv arbetsledare för alla parkarbetare.

Sedan blev det militärtjänst, arbete i 3 år, högskolestudier i 5 år och Cirkusarbete några år. Länge var jag off-grid pga långtidssjukskrivning, när livet kraschade, med efterföljande långtidsarbetslöshet. Om detta kan man läsa lite mer HÄR där det även står att jag aldrig någonsin ska hamna på Finanstwitter 👀. Never say never again.

Eftersom jag är nyfiken och oftast tar de chanser som erbjuds, dvs jag väljer att se händelser som chanser snarare än hinder, så halkade jag via en hel massa tillfälligheter åter igen in i Cirkuslivet för snart 11 år sedan. Vilket har varit både positivt och negativt. Men utan dessa tillfälligheter och bejakade chanser skulle jag definitivt inte kunnat uppnå FI nu mot slutet.

Så jag hade tur. Men den turen är nu över och kommer inte inträffa igen. Efter den senaste tidens svåra hjärtsjukdom och konsekvenserna som jag nu lever med så är mitt CV inte så imponerande. Därtill är jag närmare 60 år än 55. Ingen fördel på arbetsmarknaden 👀. Förr, när jag var arbetslös och "tvingades" söka jobb över hela Sverige brukade jag skämtsamt säga att om det råkar bli en anställningsintervju i Borås eller Kungälv så åker jag dit med full byfånedräkt och ber att inledningsvis få framföra en liten sång. Nu behöver jag inte längre tänka på det ens. "Mina 4 starkaste egenskaper frågar du...?"


Så av alla dessa Slut som vi kommer att stöta på i livet så är arbetslivet för mig på väg att ta definitivt slut och därefter så finns ingen väg tillbaka in igen. En person på Cirkusen, som numera är pensionerad, brukade en tid före sin pension säga att "De har fått mina bästa år, nu ska de få de sämsta också". Humor är en bra egenskap i livet.
Ändhållplatsen närmar sigFörsök stressa lagom nästa vecka !! // Northernlightsinvestment

lördag 3 december 2022

Utdelningar November 2022

En snabb sammanfattning av utdelningsläget för November månad 2022.

Denna månad inkom kontanter från 43 stycken av mina 219 individuella innehav samt därtill från 3 stycken ETFer. Samtliga utdelningar har återinvesterats.

Nedanstående totalt 46 pusselbitar bidrog därmed till min framtida försörjning:

  • Cibus Nordic Real Estate, Starbucks Corp, Williams-Sonoma Inc, Assa Abloy B, Citigroup Inc, Lazard Ltd, Caterpillar Inc, XACT Norden Högutdelande
  • Main Street Capital Corp, Realty Income Corp, Emera Inc, Omega Healthcare Investors Inc, Texas Instruments Inc, STAG Industrial Inc, Pizza Pizza Royalty Corp
  • NorthWest Healtcare Properties REIT, Procter & Gamble Co, Abbvie Inc, British American Tobacco PLC, Slate Grocery REIT, Hennes & Mauritz B
  • Air Products & Chemicals Inc, Apple Inc, Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, General Dynamics Corp
  • Akelius Residential Prop. D, NCC B, Investor B, Universal Corp, Lowe´s Companies Inc, Fastpartner D, NP3 Fastigheter Pref, NP3 Fastigheter, CVS Health Corp
  • Verizon Communications Inc, Bristol-Myers Squibb Co, AT&T Inc, Power Corporation of Canada, Boston Pizza Royalties Income Fund
  • TransAlta Renewables Inc, Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Sysco Corp.Sakta men säkert läggs det ekonomiska pusslet


För November månad noteras en minskning om -16,1% jämfört med motsvarande månad 2021. Det var årets första minskning och det kräver naturligtvis en liten CSI-insats i avsikt att utröna orsakerna:

  • Telia Company`s utdelning bokfördes på kontot år 2021 den 1/11 men år 2022 den 31/10. Bolaget är mitt 5e största innehav, ett högutdelande telekombolag och genererar därmed stort kassaflöde och påverkan.
  • Resurs Holding slog till med en bonusutdelning, troligtvis pga. utebliven utdelning Coronaåret 2020, som landade på kontot den 8e November 2021.
  • Storbanken SEB A gjorde samma lika som lillebror Resurs.

Ribban för November 2022 sattes därmed alldeles för högt och det blev helt enkelt omöjligt att ta sig över denna. Sådant händer ibland. 

Eftersom jag under några år befunnit mig i uppbyggnadsfas, dvs omfattande årliga investeringar har genomförts som per automatik ökar kassaflödet via utdelningar, så är det inget som jag personligen råkat ut för tidigare. 

Däremot, när jag nu är i princip färdiginvesterad (förutom fortlöpande återinvestering av inkomna utdelningar), så kommer detta fenomen att öka under 2023 och framöver. Det är tyvärr min fasta övertygelse. 
Månatliga utdelningar 2020 - YTD 2022 Northernlights Globalfond


År 2022 YTD, dvs Januari till och med November, summeras en ökning av kontantutdelningarna om +65,7% jämfört med helåret 2021. Målet om +50% är avklarat och teoretisk FI (Financial Independence) uppnåddes under Augusti månad.
Årliga utdelningar 2016 - YTD 2022 Northernlights GlobalfondNu laddar Vi för en positiv avslutning på året !! // Northernlightsinvestment