fredag 25 september 2020

Utdelningsökning >100% !!

 BREAKING NEWS !!

Direktoratet för Northernlights Globalfond* låter idag via ett pressmeddelande kungöra att den faktiska erhållna utdelningen i kombination med den fortsatta prognosticerade kontantutdelningen för resterande del av år 2020 nu överstiger den totalt erhållna kontantutdelningen för föregående kalenderår (2019) med över 100% !!

Direktoratet meddelar vidare att det är en "glädjens dag efter alla de vedermödor som präglat investeringsåret från inledningen av mars månad vilket även fått så många utdelningsinvesterare att vackla i sin tro på den mytomspunna Snöbollseffekten" samt att "vi nu kan dra en lättnadens suck när åtminstone ett av årets Mål är uppfyllda när Viktminskningsmålet ser ut att ha lämnat perrongen för gott". Det sistnämnda konstaterar Direktoratet med stor bitterhet och genans över att åter igen ha ertappats med en allvarlig karaktärsdefekt.

Det storslagna firandet har redan inletts i och med att morgondagens frukostingredienser införskaffats i form av 2st 2-liters Bravo Juice (Tropisk respektive Apelsin/Mandarin) för 20 SEK respektive, samt bredbar leverpastej 2st askar á 8 SEK respektive. Allting på realisation på ICA.

73 de Northernlightsinvestment

* Northernlights Globalfond är en global pensionsfond vilken huvudsakligen direktinvesterar i enskilda värdepapper med hemvist de nordiska länderna samt USA och Kanada. Via ETFer och övriga fonder investeras även i andra geografiska delar av Tellus. Syftet med Northernlights Globalfond är huvudsakligen att via kontantutdelningar tillförsäkra Direktoratet ett bekymmersfritt leverne vid det tillfälle då Direktoratet väljer att lämna det sk Ekorrhjulet som dagens arbetsliv enligt vissa utgör. 

  

lördag 12 september 2020

INKÖP vecka 34/35/36/37 2020

Det är lördag morgon nådens år 2020. Morgonkaffet, storleksordningen 6 koppar med mjölk, avnjuts i den djupt marinblåa 17 år gamla skinnsoffan. Men det var kvalitet som inköptes på rea, nedsatt halva priset, så den sittmöbeln lär troligtvis överleva mig själv.

Marinblått dessutom never goes out of style. Fråga Håkan Hellström eller vilken random sjöman som helst. Leta efter tatueringar, för det vet vi ju alla att sjömän har tatuerade armar.

Televisionen är som vanligt inställd på CNN, den Trumpfientliga kanalen. Jag tycker om att hålla mig uppdaterad kring skeenden i Världen. Vad som händer nere på byn är betydligt mer ointressant.

Att det är valår i år märks tydligt på CNN rapporteringen. Men det vete tusan om det hjälper mot mannen som uppfann fakenews. När det begav sig förra gången och "grab them by the pussy" kablades ut över klotet gnuggade jag händerna i förtjusning. Nu var det definitivt over and out för den presidentvalskampanjen. Varenda kvinna och troligtvis hälften av männen borde därmed lägga sin röst på Hillary. Men tydligen inte. Ofattbart.

Aktiemarknaderna kanske mår bättre på kort sikt med Trump fortsatt vid rodret. Jordklotets mående långsiktigt är jag däremot mera tveksam till.

Mina investeringar rullar på kontinuerligt enligt plan. Borta är de extrema inköpsnivåerna som förelåg när coronahaussen var som störst. Om detta återkommer är svårt att sia om, men helt omöjligt är det inte. Konsensus verkar konvergera mot en allmän övervärdering i kombination med uppfriskning av minnet för hur spanska sjukan utvecklades epidemiskt när kallare årstider anlände. Det är explosivt material för en finansiell baissesejour.

Personligen har jag senaste månaden företrädelsevis försökt likna mig själv vid en Apa som kastar mina pilar mot den defensiva planhalvan. Flowers Foods Inc är det enda helt nya innehavet.

 • Kesko Oyj B (KESKOB)Kesko är verksamma inom handelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • PepsiCo Inc (PEP)PepsiCo är en global producent av drycker och snacks. Utbudet består av läsk, mineralvatten, juicer och chips. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken, där produktportföljen förutom Pepsi Cola även innefattar Frito-Lay, Gatorade och Tropicana. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1898 och har sitt huvudkontor i New York.
 • International Business Machines Corp (IBM). International Business Machines, mer kända som IBM, är ett globalt teknikbolag. Bolaget erbjuder diverse tekniska lösningar som berör analys och datahantering, mjukvaru- och säkerhetslösningar och integrerade infrastruktursystem. Utöver återfinns kognitiva lösningar samt globala finansieringstjänster. IBM grundades ursprungligen 1911 och har sitt huvudkontor i Armonk, New York.
 • 3M Company (MMM)3M är ett amerikanskt globalt innovationsbolag verksamma inom ett flertal olika marknader. Företagets produktportfölj är bred och inkluderar exempelvis tillbehör till hälsovården som stetoskop och elektroder. För industrin produceras tejp, slipband och tryckluftsdrivna pistoler, och för privatkunder finns produkter som block, saxar och skyddsglasögon. Huvudkontoret är beläget i St. Paul, USA.
 • CVS Health Corp (CVS)CVS Health är ett hälsovårdsbolag. Bolaget förfogar över ett flertal apotek och kliniker runtom på den nordamerikanska marknaden. Utöver erbjuds även olika hälsoprogram, specialiserad vård samt digitala lösningar. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Bolaget grundades 1996 och har huvudkontor i Woonsocket, Rhode Island.
 • Equinor (EQNR)Equinor är verksamma inom energisektorn. Bolaget innehar verksamhet inom prospektering, utbyggnad och produktion inom olje- och gasindustrin, med störst närvaro på den norska kontinentalsockeln. Utöver fokuserar bolaget på utveckling av miljövänliga energikällor, där en stor del investeringar återfinns inom förnybar energi och vindkraft. Bolaget grundades 1972 och har sitt huvudkontor i Stavanger.
 • GlaxoSmithKline PLC (GSK)GlaxoSmithKline, GSK, är ett globalt brittiskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar och patenterar produkter inom tre affärssegment: medicin, vaccin och hälsovård. Största delen av verksamheten bedrivs inom framtagandet av medicin, där bolaget främst utvecklat läkemedel för diverse andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Brentford, Storbritannien.
 • Elisa Oyj (ELISA)Elisa är verksamma inom telekombranschen. Bolaget erbjuder tjänster inom kommunikation med störst inriktning mot lösningar som berör fast telefoni, mobil- och internettjänster. Kunderna återfinns bland privatpersoner, företagskunder samt bland offentliga organisationer. Störst verksamhet återfinns på den finska - och baltiska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuder även bolaget diverse digitaliseringstjänster, främst till sina större företagskunder.
 • Investor B (INVE B)Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • Svolder B (SVOL B)Svolder är ett investmentbolag som placerar i noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning som gynnar bolagets aktieägare på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Fortum Oyj (FORTUM)Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.
 • Fabege (FABG)Fabege är ett fastighetsbolag. Störst inriktning återfinns inom förvaltning och utveckling av fastigheter av kommersiell karaktär. Verksamheten styrs utifrån ett flertal affärsområden som berör förvaltning, transaktion och förädling och projekten behandlar både nybyggnation samt större ombyggnationer. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontoret i Solna.
 • Castellum (CAST)Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
 • Atrium Ljungberg B (ATRLJ B)Atrium Ljungberg är verksamma inom fastighetsbranschen. Visionen är att äga, förvalta och aktivt vara delaktig i utvecklingen av fastighetsbeståndet. I bolagets fastighetsportfölj återfinns huvudsakligen kommersiella fastigheter belägna i större svenska städer. Atrium Ljungberg grundades 2006 då LjungbergGruppen sammanslogs med Atrium Fastigheter. Huvudkontoret ligger i Nacka.
 • Realty Income Corp (O)Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.
 • Flowers Foods Inc (FLO)Flowers Foods är ett livsmedelsbolag som producerar och marknadsför förpackade bageri livsmedel för detaljhandel. Bolaget erbjuder färska förpackade och frysta bageriprodukter, liksom bakverk, munkar och bakverksmellanmål. Flowers Foods levererar sina bakverk till kunder i staten Georgia. Bolaget grundades 1919 och har sitt huvudkontor i Thomasville, Georgia.
 • Federal Realty Investment Trust (FRT). Federal Realty Investment Trust är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT) som fokuserar på att driva och utveckla köpcentrum och handelsfastigheter i diverse storstadsområden runt om den nordamerikanska marknaden. Portföljen av fastigheter inkluderar huvudsakligen köpcentrum som förankras med livsmedelsbutiker, kontor, bostäder och hotell.
 • LyondellBasell Industries NV (LYB). LyondellBasell Industries är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom kemi-, plast- och raffinering. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse specialiserade polymerlösningar, bränsle, kemikalier och plastprodukter för industriell användning. Störst återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget bildades under 2007 när Lyondell Chemical Company förvärvades av Basell Polyolefins. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas.

73 de Northernlightsinvestment

måndag 7 september 2020

Numeriska värden Augusti 2020

Numeriska värden för Augusti 2020 av betydelse för mig personligen:

Utdelningsökning +42%
Denna mediokra utdelningsmånad blev det endast 42% mer kontantutdelning jämfört med motsvarande månad förra året. Utdelningarna inkom från 36 stycken olika värdepapper.

Orsakerna står troligtvis att finna i sjunkande dollarkurs, slopade/krympta utdelningar från några källor samt att den ökande andelen svenska värdepapper som jag investerat i från Mars månad och framgent nu börjar få genomslagskraft.

Jag nöjer mig, utan någon vidare djuplodande analys, med att konstatera detta relativt sett magra facit och hoppas på bättring till September månad.

Glädjande dock att portföljen börjar nosa på ATH nivåer. Det är dock inte mitt främsta intresseområde avseende ekonomin. Jag är mer lagd åt att skapa kassaflöde.

Utdelningsökning YTD +126%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019. Fortsätter att hålla fast vid den målsättningen.

Kroppsvikt 109,8 kg
Status quo. Träningsanläggningarna har nu öppnat upp igen vilket borde vara positivt för en äldre herre som alltid hittar någonting att skylla på vad gäller att ge sig ut i Moder Natur och motionera utan skivstång eller hantlar.

Lägg därtill att jag börjat cykla till och från Cirkustältet, hem på lunchen samt till och från gymmet när jag om kvällen vinkat farväl och kastat den sista mjälla Sillbiten till Sjölejonen. Fyra minuter enkelresa från hemmet med cykel till Manegen kan väl inte betraktas som alltför ansträngande. Men människan är av naturen en latoxe. Tur med vädret har jag hittills även haft mestadels.

Sparkvot 66%
Lite sämre än förväntat för månaden. Det blev ett oväntat inköp av bensindriven grästrimmer då min gamla drog sista sucken förra året. Grannen skulle byta upp sig från sin två år gamla i nyskick varande kvalitetsfabrikatsåg. En kraftfull pjäs som jag fick till samma pris som motsvarande Biltemavariant.

Har man fem byggnader med tillhörande trädgårdsomgivningar att sköta om så måste man ibland investera i lämpliga maskiner.

Nästa månad blir däremot troligtvis katastrofal utgiftsmässigt.

Ny skottkärra är precis införskaffad. Även här säckade min 30 år gamla Maja ihop, jord spreds där den inte var avsedd att spridas, varvid jag fick mig en utskällning så att öronen fladdrade. Mot en kvinnas vrede är man chanslös även om man väger dubbelt så mycket och lyfter 4 gånger så mycket i bänkpress. Inte törs man ju slå tillbaka heller.

Nästa månad avser jag även att teckna mig för en utökad byggrätt på tomten (mer än fördubbling jämfört med nuvarande rätt) vilket framtidssäkrar eventuella kommande projekt. Det är dessutom, liksom i fallet med indragning av fiber, att betrakta som en investering vilket ger en större framtida värdeökning än den initiala investeringen.     

Grad av likviditet 54,4%
Sitter fortfarande på en möjligtvis alltför stor kassa. Fortsätter med kontinuerliga inköp i aktier, fonder och börshandlade fonder (ETFer). Det vore väl tusan ändå om man inte kan komma under 50% snart. 

Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,45%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida.

År 1 pre-FIRE kvot 136%
Ett nytt mätetal som jag inför på grund av att RE i FIRE rimligtvis nu närmar sig alltmer. Min avsikt är att År 1 ska bekostas av redan tidigare fonderade medel.

För närvarande har jag 136% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året samlade på ett nollräntekonto (= dum i huvudet) som är helt utanför den övriga här redovisade ekonomiska sammanställningen.

Det borde naturligtvis vara en betryggande känsla att kunna kliva av när som helst och ha 1,36 år fonderade utan att behöva ta av de medel som är avsatta till investeringar och accelererande utdelningar. Känner ändå inte riktigt av denna säkerhet. Vet inte riktigt var jag står känslomässigt visavi att kliva av Hamsterhjulet. Får köra lite psykoanalys kring detta.

Följer med spänning Investeringsundersköterskans resa.

Den huvudsakliga anledningen till att jag här skjuter över målet är en förväntning om att en nära förestående framtid kommer att innebära större utgifter i någon form. Om utgifterna av någon anledning blir lägre än befarat får överskjutande medel helt enkelt föras över till Avanza för inköp av exempelvis Swedbank Robur Ny Teknik. För att bara nämna ett av många alternativ.

73 de Northernlightsinvestment