tisdag 23 november 2021

Branschfördelning 2021

Min pensionsfond aka Northernlights Globalfond är i dagsläget sammansatt av 182 stycken individuella kontantutdelande innehav samt varierande typer av aktiefonder och ETFer. 

En slumpmässigt sammansatt hybridstrategi där den slutgiltiga fördelningen mellan individuella innehav och övriga finansiella instrument (i detta fall alltså fonder och ETFer) är tänkt att landa kring storleksordningen 80/20. 

När allt är färdigt (ungefär Q3 2022) ska kontantutdelningarna teoretiskt täcka alla mina vardagliga räkningar (till exempel knäckebröd) och fonder/ETFer ska bekosta alla nycker och utsvävningar därutöver (till exempel resor, fyrhjulingar och vattenskoter). 

Jag krattar helt enkelt Manegen för att kunna kliva av från Cirkusen.

Diversifiering är i min investeringsprocess ett viktigt ledord för mig. Jag försöker efter bästa förmåga långsiktigt diversifiera mellan bolag, valutor, tillgångsslag och branscher så att beroendet av någon enskild faktor minimeras.

Det är nu snart 1 år sedan jag senast genomförde en branschgenomgång. Det var då en mycket mödosam process med papper och penna vilket nu har underlättats eftersom jag skapat mig ett google kalkylark med alla nödvändiga länkar och formler. Vilket givetvis även det i sin tur, med så många individuella innehav, var ganska mödosamt 👀 under några kvällar. 

Men nu är det klart och oj så mycket enklare det blivit att analysera olika fundamenta. Några knapptryckningar och vips får man en momentan överblick av läget.  
Northernlights Globalfond branschfördelning individuella innehavBranschspecifika förändringar sedan december 2020.

 • Fastigheter ÖKAT 15 => 21%. Här har jag satsat en del på att öka på innehaven i preffar och D-aktier för att generera kassaflöde i pensionsfonden. Jag närmar mig exit från Cirkuslivet. Sektorn har naturligtvis även gått starkt en längre period vilket ger effekt i sig själv.
 • Finans MINSKAT från 19 => 17%. Ingen kraftig förändring men ändå i önskvärd riktning.
 • Industri ÖKAT 12 => 13%. Ingen kraftig förändring men ändå i önskvärd riktning.
 • Kommunikation ÖKAT 6,7 => 8%. Kommunikation var ett av mina uttalade fokusområden så glädjande att det skett en ökning. Finns fortfarande utrymme för fortsatta investeringar i en som jag tror framtida stabil bransch.
 • Konsument Cyklisk MINSKAT 7 => 5%. Sålt Harvia och H&M samt i övrigt legat ganska stilla investeringsmässigt. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Konsument Stabil MINSKAT 15 => 14%. En icke medveten minskning, trolig effekt beroende på att branschen bara fått glida med som trygga utdelningscase vilka tappat i attraktivitet pga minskande relativ yield. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Råvaror MINSKAT 5 => 4%. Var ett av mina uttalade fokusområden. Har misslyckats med att genomföra avsedda ökningar. Tillbaka till ritbordet och spana efter case.
 • Sjukvård MINSKAT 8 => 7%. En icke medveten minskning, trolig effekt beroende på att branschen bara fått glida med som trygga utdelningscase vilka tappat i attraktivitet pga minskande relativ yield. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Teknik MINSKAT 3,9 => 3%. En sanning med modifikation. Jag har gjort stora investeringar i fonder och ETFer med teknikfokus. Den strategin är öronmärkt just för denna bransch, dvs att innehaven i branschen ska nås genom fonder.
 • Allmännyttigt ÖKAT 4,7 => 6%. Har hittat nya innehav och även fyllt på i befintliga. Branschen var ett av mina fokusområden. Kan tänka mig att fortsätta investera här.
 • Energi MINSKAT 4 => 2%. Kraschade kraftigt i samband med covidbaissen och har nu börjat återhämta sig. Tappade intresset och valde andra områden för avsättning av kapitalet. Borde egentligen ha ökat kraftigt när blodet flöt fram längs gatorna. Som vanligt. Man ska inte låta rädslor styra utan agera med kyla och distans.  


Sammanfattningsvis en mycket nyttig genomgång att genomföra som föder många tankar och reflektioner över den fortsatta investeringsprocessen kommande kvartal.73 de Northernlightsinvestment

söndag 21 november 2021

TRANSAKTIONER vecka 46 2021

Även denna vecka har präglats av kontinuerligt stigande ATH nivåer.

Vaccinationsmotståndarna, de alltid lika besvikna miljöfundamentalisterna och alla andra foliehattar har lämnat Glasgow och dragit vidare mot nya slagfält. Nederländerna for starters. Inflationsspöket växer sig stort vid horisonten medans experterna tvistar om huruvida spöket överhuvudtaget existerar eller denna gång istället bara är en naturlig effekt av felvända flöden orsakade av pandemin och lite allmän global trafikstockning. Snart korrigerat.
 Ett skepp kommer lastat med kinesiska plastleksaker  


Peng Shuai twittrade om maktelitens långvariga sexuella utnyttjande och raderades och väcks nu åter till liv åtminstone digitalt. WTA hotar bojkotta och Novak ger tummen upp och får naturligtvis även min tumme upp i bifall. Om Göran Persson reviderat sin uppfattning om den politiska stabiliteten är oklart. Free China är en olöst konflikt. Liten tennisboll välter ibland stort lass. Gammalt djungelordspråk. 

Så min känsla är åter igen att gummibandet är hårt spänt mot ovansidan och en liten korrektion neråt skulle inte förvåna. Måhända kraftansamling inför en god avslutning på året och unisont glädjerus på Nyårsafton 2021 med äkta fransk Champagne i glasen 👀 

Mina investeringar fortsätter dock oförtrutet och lika successivt som alltid. Den här veckan har merparten av inköpen genomförts på andra sidan Atlanten samt i övrigt främst i innehav med låg portföljandel och god historik av utdelningshöjningar både historiskt och i närtid.

Känns som att jag genom att ibland använda mig av detta förfarande följer min långsiktiga investeringsplan med varierande fokus mellan både momentana kassakor (D-aktier, Preffar och högutdelare) och framtida utdelningstillväxt. 

Jag försöker åtminstone ge det en ärlig chans att kunna bli någonting riktigt bra kommande år.
 Northernlightsinvestment vände blicken västerut under vecka 46Andra händelser i portföljen under veckan:

 • Kungsleden (KLED) ska avnoteras inom kort och raderades nu från innehavslistan och i dess ställe utökades min position i Castellum (CAST) med storleksordningen 1/6.
 • Orion Office REIT (ONL) avknoppades från min gamla trotjänare Realty Income (O). Jag sålde inte direkt den här gången utan för nu upp innehavet åtminstone momentant på innehavslistan för en tids utvärdering och informationsinsamling.

Nedanstående inköp genomfördes under vecka 46 2021 i min pensionsfond Northernlights Globalfond.


Unilever (UL) Portföljandel 0,56% Unilever är en av världens största leverantör av konsumentprodukter. Under bolagets ägande finns ett flertal varumärken som exempelvis Dove, Rexona, Axe, Ben & Jerrys, Jif och Knorr. Bolagets huvudkontor är beläget i Rotterdam, Nederländerna.

Algonquin Power & Utilities (AQN) Portföljandel 0,36% Algonquin Power & Utilities är ett energibolag som äger och har intressen i en mångsidig portfölj av förnybar kraftproduktion och hållbara infrastrukturtillgångar i hela Nordamerika. Bolagets intressen omfattar förnyelsebara energikällor, värmeenergifaciliteter och vattenförsörjning och avloppsvattenanläggningar. Bolaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada.

Realty Income Corp (O) Portföljandel 1,03% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.

Prudential Financial Inc (PRU) Portföljandel 0,97% Prudential Financial är en finansiell koncern. Bolaget erbjuder idag via ett flertal dotterbolag traditionella finanstjänster och tillhörande produkter. Största andelen av utbudet består av försäkringslösningar, finansiella produkter, pensionslösningar, samt övriga specialiserade lösningar för privatkunder och större företag. Bolaget grundades ursprungligen 1875 och har sitt huvudkontor i New Jersey.

Industrivärden C (INDU C) Portföljandel 0,27% Industrivärden är ett investmentbolag. Bolagets mål är att över tid generera en tillväxt av substansvärdet vilket i sin tur skall ge en totalavkastning högre än börsens genomsnitt. Bolaget är storägare i klassiska svenska bolag inom sektorerna telekom, industri, finans, samt fordonsindustrin. Ägande och vidareutveckling av bolagen sker huvudsakligen genom operativa och strategiska beslut, samt genom egen investeringsverksamhet. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Aflac Inc (AFL) Portföljandel 0,51% Aflac är ett försäkringsbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av försäkringslösningar, både för den privata sektorn, men även för företagskunder. Exempel på försäkringar inkluderar sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, samt specialiserade försäkringar för diverse allvarliga sjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Columbus, Georgia.

Nobina (NOBINA) Portföljandel 0,18% Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordisk nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även bolaget Nobina Technology, vars vision är att driva teknisk utveckling inom koncernen. Huvudkontoret ligger i Solna.

U.S Bancorp (USB) Portföljandel 0,21% U.S Bancorp är ett finansiellt företag som tillhandahåller utlåning och depåtjänster, kontanthantering, valuta- och förvaltnings- och förvaltningstjänster. Bolaget tillhandahåller även kreditkortstjänster, hypotekslån, försäkring, mäklar och leasing. US Bancorp opererar i Midwest och Western United States.
73 de Northernlightsinvestment

fredag 19 november 2021

Utdelning YTD 200,3%

November månads 19 dagar har hittills inneburit kontantutdelningar från 37 stycken olika innehav i min pensionsfond. Samtliga räkningar för denna månad är därmed redan betalda utan att löneutbetalningen från Cirkusen ens har ägt rum. Den 25e smäller det.

Det borde ju vara roligt att kunna konstatera. För närvarande upplever jag tyvärr inte min dagliga situation som förvärvsarbetande speciellt lustfylld. Snarare har stressnivån, svamlet, inkompetensen och antalet riktiga skitdagar alltmer accelererat sedan efter semestern och en nylig hälsoundersökning var inte upplyftande. 

Vanligtvis när jag sätter mig ner framför tangentbordet är jag fylld av Ord som pockar på, kivas längst fram på fingertopparna och vill ut via min entonigt hamrande pekfingervals. Men inte ikväll, jag orkar inte.

Konstaterar bara nollställd, neutral och energilös denna fredagskväll att det var SEB A som tillslut fick gungbrädan att tippa över så att utdelningarna för 2021 nu är 200,3% av utdelningarna för helåret 2020. 

Med andra ord är ökningen +100,3% vilket är lite mer än målet på +100%.Det liksom spritter i hela kroppen vid måluppfyllnad....
    

Därmed ser mina spännande utdelningsstaplar ut enligt nedan sedan start av min pensionsfond Northernlights Globalfond. De första tre åren var åtagandet och investeringsplanen inte helt seriös. Men sedan hösten 2019 har jag infört min seriösa och totalt slumpmässiga strategi med inriktning mot primater som kastar pil vilket nu snart har tagit mig i MÅL.Northernlights Globalfond utdelningar 2016-2021 YTDNu ska jag lyssna på Johan Rothstein "17-33". Känner att stämningen kräver det 👀


73 de Northernlightsinvestment

onsdag 17 november 2021

FIRE Year One

Jag benämner en dedikerad del av mitt kapital för FIRE Year One. Det kapitalet är primärt avsett att användas under inledningen av min existens som icke förvärvsarbetande. Närmare bestämt under det första året. Ergo Year One.

I dagsläget 2021-11-17 motsvarar dock totalsumman 2,8 år av tomgångsleverne varav 1 år på ordinärt räntekonto (Avanza) och 1,8 år investerat i 5 st utvalda fonder. Så troligtvis kommer jag omfördela en del av kapitalet till kontantutdelande innehav. Alternativt ackumulera utdelningarna 1 extra år under FIRE innan jag är inne i systemet med att leva av utdelningarna från föregående år och inte från innevarande år.

Det systemet ger mig en upplevd större säkerhet eftersom jag då redan i slutet av december månad vet hur mycket pengar som finns tillgängliga (via insamlade utdelningar) inför det nya året.

Det har nu gått 1 år sedan jag 2020-11-18 valde att avsätta en större summa pengar in i några utvalda fonder. Just under den perioden pågick (den gamla vanliga) debatten kring värde eller tillväxt. Så jag valde att genomföra mitt lilla ansvarslösa "experiment" mot bland annat fonder med inriktning tillväxt.

Inför avsättningen beskrev jag mitt ställningstagande så här:
 

"Inleder nu inom kort avsättningen av mitt  FIRE Year One kapital in i en samling utvalda fonder. 5 st till antalet. För att öka underhållningsvärdet, i en annars enormt trist och tråkig operation, så väljer jag bara fonder vars 10 största innehav INTE ingår som individuella innehav i min övriga portfölj.

Det är naturligtvis något av en chansning att spela poker med FIRE Year One kontanterna. Vilka i teorin ska användas till att betala räkningar och livets övriga nödtorft medans kontantutdelningarna ackumuleras inför FIRE Year Two. Repetera och återgå till ground zero.

Men jag ledsnade helt enkelt på att ha medlen liggande och skräpa med låg avkastning. Detta med kraftig bias präglade urval av fonder kan naturligtvis baissa -50% på 3 år. Eller tvärtom haussa +50%. Men så är det ju alltid. Tror inte om mig själv att jag kan genomföra en due diligence för att säkerställa åt vilket håll pendeln ska slå. 

Det enda jag med relativt stor säkerhet kan förutsäga vid en genomlysning av alla mina innehav är att några troligtvis kommer att hamna på -50% och några på +50% om 3 år. Då menar jag alltså alla mina individuella innehav som kan beskådas till vänster här på sidan.

Överdiversifiering är den pilkastande Apans bästa vän. Se bara till att hålla reda på sektorviktningen. Sektorrotationer kommer alltid att uppstå.

För mitt FIRE Year One kapital väljer jag nu framförallt fonder inom området Growth. 

Growth, på svenska Tillväxt, är ett sexigt ord. Vem vill inte ha sig lite tillväxt till livs. Tillväxten står i genomskinlig negligé och plutande förstorade läppar i sovrumsdörren och drar med fingrarna genom håret. "Hey there gorgeous, I`m Growth". Där har den gamla bullmorsan Dividend inte mycket att komma med. Men hon är någonting att hålla fast vid när det blåser snålt. 

Tossigt vore det väl att välja motsatsen till tillväxt; Nerväxt, minskning, stagnation. Tillväxt är en ständig ökning. Ökande konsumtion, ökande resursutnyttjande, ökande effektivitet. Av detta kan intet negativt uppstå. Det vet vi naturligtvis att så inte är fallet. Men kan vi stå emot marknadskrafterna.

Men långt ifrån all growth är naturligtvis inte av ondo. Positiv tillväxt sker bland annat i energi- och livsmedelssektorerna via intrasektorrotation från fossila källor till förnyelsebart samt via mer växtbaserade livsmedel istället för köttbranschen. 

Insekter kommer jag däremot aldrig att inmundiga. Oavsett av hur mycket reklampengar de pumpar in vid lanseringen av McGrasshopper.

I nedanstående beskrivna fonder avser jag avsätta  mitt FIRE Year One kapital. Det blir en del dubbleringar, men så är det nästan alltid. Om detta har jag skrivit i ett inlägg med titeln Mimicry. 

Slutligen önskar jag tillägga att min kännedom om flertalet av nedanstående största innehav är mer än bristfällig. Har aldrig ens hört företagsnamnen. Fröken Growth har nämligen aldrig varit mitt förstaval 👀

Men det är ju fonder. Hur fel kan det egentligen bli.

MS INVF US Growth A

Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A

Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swebank Robur Ny Teknik A

Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project, Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A

Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter"


Hur har experimentet då avlöpt än så länge ?

Jo tack, det har verkligen varit lite berg och dalbana, men nu mot slutet har det tagit sig riktigt bra. Den investerade delen av kapitalet har omvandlats till ytterligare 5 månader av täckta omkostnader. Kapitalet vid sidlinjen har i princip legat still.

Som vanligt jämför jag med Dow Jones Global Index.

 

Vänsterprasslet med fröken Growth gav mig 5 månader extra frihet 


Under samma tidsrymd är min utdelande bullmorsa i form av pensionsfond upp endast +30%. Det bör dock poängteras att de extra 5 månaderna som har mig blivit givet under 1 år betydligt snabbare kan ryckas ifrån mig om jag inte väljer att trycka på säljknappen.

Bullmorsan kommer däremot kontinuerligt att fortsätta baka kanelbullar, dvs kontantutdelningar, till mig att inmundigas med ett glas kall mjölk. 


73 de Northernlightsinvestment

söndag 14 november 2021

KÖP och SÄLJ vecka 45 2021

En ovanlig vecka med dels några försäljningar i min pensionsfond Northernlights Globalfond men även genom inköp i hela 2 stycken nya innehav.


Försäljningar

 • Kyndryl Holdings Inc avknoppades via IBM, mellanlandade in på kontot och jag valde att sälja direkt denna gång. Inga återköp genomfördes dock i IBM utan jag valde att smeta ut likviden över varierande befintliga innehav.
 • Bud lades på ICA Gruppen vilket styrelsen för Northernlights Globalfond accepterade efter ett väldigt stökigt och osammanhängande extrainsatt teamsmöte.
 • Elisa Oyj var ett lite spekulativt kommunikationsbolag med låg andel i pensionsfonden. Jag valde att byta ut detta innehav mot Tele2 istället.
 • Scandi Standard var ett av mina minsta innehav vilka jag (som alltid) haft för avsikt att expandera vid lämpliga tillfällen. Nu har de kommunicerat en extrastämma där de föreslår att frysa inne den andra halvan av årets utdelning. Så de åkte ut i kylan och jagades bort från tomtgränsen.

Inköp i nya innehav

 • American Electric Power Company har jag haft span på en tid som en lämplig kandidat för att expandera i branschen Allmännyttigt. En snabb teknisk analys visar på kommande motstånd på nedsidan med rekylmöjligheter längs ett expanderat Jekyll-Schultz-Tannhauser band 👀 Dessutom verkar de tycka om att lämna stigande utdelningar till sina ägare. Jag klippte till !!  American Electric Power Company bidrar med spänning 


 • Snap-on Inc är solida amerikanska verktygstillverkare som kommit ner en bit i pris under senare tid. Egentligen helt obegripligt hur jag kunnat missa dem tidigare. Under Coronakraschen hade jag nog tyvärr fullt upp med att köpa andra aktier varvid de slank under min radar. Men nu slog jag till och de är just nu upp 5,5% sedan inköpstillfället. Dessutom höjde de nyligen sin utdelning med 15%, drog igång ett stort aktieåterköpsprogram och delar ut blott 39,37% av sin vinst (payout ratio). Det finns alltså utrymme för framtida höjningar. 


Klassiska amerikanska verktyg är nya verktyg i min pensionsfondFör övrigt är det nya ATH i princip vareviga dag just nu. USD fick en skjuts uppåt av inflationsstatistiken. En inflationsstatistik som, om det håller i sig, naturligtvis kan betyda räntehöjningar och därmed en liten plump i det framtida protokollet avseende börsuppgångar.

Inget gott som inte har något ont med sig.

Mer intressant för mig personligen är dock att jag i skrivande stund noterar en utdelningshöjning på +94% för november 2021 jämfört med motsvarande månad 2020. 

Hur världsbörserna utvecklar sig från måndag morgon har jag ingen aning om. Men lavinen av utdelningar kommer att fortsätta strömma in och fullkomligt dränka mig.

Nedan en ögonblicksbild för YTD utvecklingen i min pensionsfond Northernlights Globalfond. Eftersom jag anser mig vara en global investerare är jämförelseindex DJ Global.Northernlights Globalfond YTD 2021Följande inköp genomfördes under vecka 45 2021.


Enbridge Inc (ENB) Portföljandel 0,73% Enbridge är ett kanadensiskt energi- och transportbolag. Verksamheten består i huvudsak av att transportera olja och gas i Kanada men också till viss del i USA. Bolaget äger bl.a Kanadas längsta pipeline för gasdistribution. Utöver äger bolaget lagringscentraler för olja samt distributionsnät för el. Enbridge grundades 1949 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

Corem Property Group D (CORE D) Portföljandel 1,18% Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Snap-On Inc (SNA) Portföljandel 0,17% Snap-on är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillhandahåller verktyg, utrustning och systemtillbehör. Deras produkter och tjänster omfattar huvudsakligen handverktyg, lagrings- och diagnostikprogram, informations- och hanteringssystem samt övriga tekniska lösningar. Kunderna återfinns inom varierande branscher, från tillverkning, logistik, sjukvård, till försvarsindustrin. Bolaget grundades ursprungligen 1920 och har sitt huvudkontor i Kenosha, Wisconsin.

Boliden (BOL) Portföljandel 0,56% Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 1,32% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska fastighetsmarknaden. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet, huvudsakligen via större ägarandel samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Arbor Realty Trust Inc (ABR) Portföljandel 0,21% Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,96% Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Intrum (INTRUM) Portföljandel 0,63% Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är specialiserade inom hantering av kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och innehar idag verksamhet inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företagskunder som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,66% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

American Electric Power Inc (AEP) Portföljandel 0,15% American Electric Power, även kända som AEP, är ett amerikanskt energibolag. Bolaget är en tillverkare av transmissioner och generatorer som används i diverse kraftproduktioner för överföring och vidare distribution av el. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1906 och har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio.

Heimstaden Pref (HEIM PREF) Portföljandel 1,07% Heimstaden är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, äger och förvaltar bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner runtom i Sverige men har även närvaro på den nordiska marknaden. Visionen är att vara en långsiktig aktör på finansmarknaden genom utvecklingen av bolagets fastighetsportfölj. Heimstaden grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,34% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som genererar kassaflöde och värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 1,32% NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.73 de Northernlightsinvestment

fredag 12 november 2021

Kantarell 1

När jag under några år för länge sedan levde i förskingringen nere i södra Sverige gällde det verkligen att maximalt utnyttja de fåtaliga geografiska fördelar som gick att uppbringa. Bland annat då det där med svamptillgången ute i våra skogar och marker där allemansrätten fortfarande råder.

Smörstekta kantareller på en toast är ju definitivt en kulinarisk höjdpunkt i all sin enkelhet. Så det gjorde vi ofta. Lastade in hela skocken med spanielhundar i bilen, åkte iväg längs någon random landsväg och vek av höger längs en skogsväg efter några kilometer.

Hur mycket kantareller och trattkantareller som helst.

Jag är absolut inte någon fungikonnässör. Polska champinjoner handlar jag i och för sig ofta på mitt lokala Willys för 39 SEK/kg och blandar i grytor och wokar. I övrigt är svampintaget begränsat till att svärmor ibland bidrar med en en burk torkade soppar alternativt någon enstaka Nyårsafton en murkelstuvning till oxfilén/entrecoten. Vilket finns beskrivet i inlägget Billig livsfarlig Lyx 👀  Svamp som vanligtvis är lättplockad


Kantareller var det dock länge sedan jag såg till. Det ryktas att det ibland finns i stora mängder även här uppe längs Norrlandskusten. Jag har sett det med egna ögon när personal på Cirkusen kommit med IKEA påsar fullproppade för vidare försäljning via Blocket. Tydligen plockade ute på skärgårdsöarna.

Bara en enda gång har jag själv hittat gula kantareller här uppe i Norrland. Fick på en redig slice och drog bollen rätt ut i skogen på hål 7. Dog-leg vänster naturligtvis. När jag så i min ilska gick där och petade med klubban bland riset så uppenbarades plötsligt ett stort kantarellbestånd. Som tur var hade jag en begagnad smörgåspåse i fickan och fick med mig hela skörden hem.

Sambon är en ivrig skogsflanör, ständigt på jakt efter kantareller. Alltid lika besviken och otröstlig efteråt. Själv dyker jag ibland in i skogen där jag anser att "här borde det väl för själva satan finnas gott om de där gula eremiterna". Men icke, aldrig någonsin minsta lilla spår.

I helgen, när jag spatserade runt och besiktade byggnadernas status inför den annalkande vintern, klev jag runt hörnet på gäststugan. Där på marken ligger en frusen övergiven och bortglömd stackare. Men likväl inget tvivel om saken. Gräv där du står.
 
       


Nästa höst då vet jag var ni finns....


Det blev dock vare sig stuvning eller toast den här gången.73 de Northernlightsinvestment

tisdag 9 november 2021

Jubileum

Så läggs ännu ett år till handlingarna. 

Det är idag exakt 2 år sedan jag drog igång min bloggsatsning med avsikt att skapa ett investeringsfokus i min vardag. Ett fokus med slutmål att successivt föra över min då mycket stora kassa till globala utdelande aktier, varierande fonder och ETFer.
Den tillgängliga tiden krymper med tiden

Det pågående investeringsprojektet har jag under resans gång valt att betrakta som min egen PENSIONSFOND och eftersom jag investerar globalt därvid benämna den Northernlights Globalfond. I dagsläget ingår 183 stycken individuella innehav och ett glatt gäng mixade fonder/ETFer.

I dagsläget beräknar jag att min pensionsfond kommer göra mig självförsörjande under 2022. Det vill säga självförsörjande helt på egen hand utan beaktande av tjänstepension eller det orangea kuvertet. De delarna får bli en extra bonus när den tiden kommer.    

Det allra första inlägget döptes till ONLINE eftersom det både innebar en start på mitt bloggande och tidsmässigt sammanföll med invigningen av min bredbandssatsning i det lantliga och enkla boende dit jag planerar att dra mig tillbaka vid FIRE. Den lilla stugan vid havet.

Jag har i stort sett följt min investeringsplan. För 2 år sedan var direktavkastningen i min pensionsfond 4,96%. Därefter har jag valt att styra om mot större inslag av utdelningstillväxt varvid direktavkastningen sjunkit ner mot strax under 4% i dagsläget. Alltså en medveten satsning för att försöka säkra långsiktig tillväxt för de utdelningar som ska betala mina framtida räkningar.

Det genomsnittliga antalet dagliga besökare ligger nu på 375 stycken jämfört med 75 stycken för ett år sedan. Flest förvirrade besökare har under de senaste 12 månaderna i fallande ordning ramlat in från Sparo, Investeringsundersköterskan, Zero Strategy, myntaren och z2036. Tack till Er ni veritabla giganter inom ekonomibloggsfären.  

Tycker mig efter lite trevande och fumlande ha funnit min variant av ekonomibloggande. Jag skriver om min vardag. Det enkla livet som jag tycker om. Hur man med små medel i vardagen och genom att ta hjälp av tiden kan spara stora summor. Summor som via investering i aktier och fonder kan skapa förutsättningar för framtida trygghet och frihet. 

En frihet som smyger sig på, utan att man ens märker det själv, och plötsligt bara står där i hallen och väntar på dig.
Res dig efter varje smäll. Du har en ängel på din axel. Din tid kommer.73 de Northernlightsinvestment

söndag 7 november 2021

Negativ

Kämpar hårt med någon form av influensa med övre luftvägsinfektion sedan 10 dagar tillbaka. Alla de klassiska symptomen; feber, halsont, hosta, bihålorna igensatta, kraftig värk i kroppen, hörseln nedsatt 50%, inget smak- eller luktsinne överhuvudtaget under en period (börjar komma tillbaka nu igen), kraftigt andfådd av en promenad på 10 meter.

En riktigt jobbig Mancold alltså 👀

Tack och lov har jag befunnit mig i en period med goda möjligheter till hemarbete och mötena har varit få och har kunnat hanteras via teams. Det har varit jag, mobiltelefonen, en trallande dammsugande sambo och datorn hemma vid köksbordet. En köksstol är inte ryggvänlig kan meddelas. Vid telefonkontakter har folk frågat "Vem är det jag pratar med ?". Tydligen är jag oigenkännlig på rösten, vilket jag själv är omedveten om då jag endast diffust i fjärran hör min egen ljuva stämma.

Det är nya rekommendationer från FolkHälsoMyndigheten sedan 1 November. Fullvaccinerade behöver inte längre testa sig och kan återgå till arbetet efter 24h feberfri trots att vissa luftvägssymptom fortfarande kvarstår. Men eftersom det på Cirkusen finns även äldre ovaccinerade (av egen fri vilja) så valde jag trots allt att genomföra test avseende Corona.

Har de senaste snart 2 åren varit extremt noggrann med att sprita händerna, minst 25 gånger dagligen, och har hittills klarat mig från förkylningssymptom överhuvudtaget. Trots att sambon under samma tidsperiod varit kraftigt influensaförkyld några gånger. Men tack och lov alltid med via sjukvården negativa coronatest.

Ett tag trodde jag att jag skulle klara mig helt och hållet från ens ett litet ynka test. Vilket faktiskt gjorde mig lite "besviken". Innan coronvaccination nu sommaren 2021 har jag inte vaccinerat mig sedan 1994 i samband med en längre resa till Asien. 

Är egentligen inte särskilt rädd för att utsätta mig för olika former av exponering. Lever man i en bubbla hela sitt liv dör man direkt man kliver ut ur den. Immunförsvaret, liksom resten av kroppen, stärks av yttre belastning.

Men nu var det alltså slutligen dags för ett självtest avseende Corona. Medans jag väntade på resultatet filosoferade jag lite löst kring om det är ungefär så här det känns att göra ett graviditetstest 👀  

 


Positivt att vara negativ. Ibland.73 de Northernlightsinvestment

fredag 5 november 2021

INKÖP vecka 44 2021

Vi rör oss nu ännu en gång i närheten av ATH-territorium. För mig är det tillståndet nästan aldrig avhängigt 1 enskild faktor. Jag investerar diversifierat avseende branscher, kontinenter, valutor, finansiella instrument och inriktning (tex tillväxt/värde). 

Följaktligen påverkas min totalekonomi av alla dessa faktorer simultant. Mycket sällan utvecklas min ekonomi vare sig i riktning extremt bra eller extremt dåligt. Jag ligger någonstans i mittfåran, smooth sailing och inkasserar mina numera nästan dagliga utdelningar.

En längre tid har merparten  av mina regelbundna inköp riktats mot vår inhemska marknad i avsikt att begränsa effekterna av den fluktuerande USD-kursen. Men denna vecka blev det en hel del inköp i transatlanter. I slutändan är de ju trots allt väldigt tillförlitliga avseende utdelningshistoriken.  

Arbor Realty Trust Inc blev denna veckas lite räddhågsna rookie in i min pensionsfond Northernlights Globalfond och den erhåller därmed tröjnummer 182. Snart dags att bygga ut omklädningsrummet så att alla spelarna får plats 👀Arbor Realty Trust Inc (ABR)


Utöver detta nya innehav och övrig påfyllning i befintliga utdelande värdepapper genomfördes även inköp i några av mina många fondinnehav:

 • Swedbank Robur Ny Teknik A
 • MS INVF Global Opportunity A
 • Swedbank Robur Globalfond A
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • Länsförsäkringar USA Indexnära 

Nedan redovisas samtliga inköp under vecka 44 i enskilda kontantutdelande innehav.Ovanligt mycket shopping blev det v44 !!
Arbor Realty Trust Inc (ABR)  Portföljandel 0,15% Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Boliden (BOL) Portföljandel 0,54% Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,23% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som genererar kassaflöde och värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SEB A (SEB A) Portföljandel 0,88% SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

British American Tobacco (BTI) Portföljandel 0,81% British American Tobacco är ett globalt tobaksbolag. Bolaget säljer cigaretter, cigarrer, snus och E-cigaretter. Några av de mer kända varumärkena är Dunhill, Lucky Strike och Kent. Bolaget grundades år 1902 vid en sammanslagning av Imperial Tobacco Company och American Tobacco Company. Huvudkontoret är beläget i London, Storbritannien.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 1,26% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska fastighetsmarknaden. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet, huvudsakligen via större ägarandel samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nobina (NOBINA) Portföljandel 0,19% Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordisk nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även bolaget Nobina Technology, vars vision är att driva teknisk utveckling inom koncernen. Huvudkontoret ligger i Solna.

LyondellBasell Industries (LYB) Portföljandel 0,76% LyondellBasell Industries är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom kemi-, plast- och raffinering. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse specialiserade polymerlösningar, bränsle, kemikalier och plastprodukter för industriell användning. Störst återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget bildades under 2007 när Lyondell Chemical Company förvärvades av Basell Polyolefins. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas.

Akelius Residential Property D (AKEL D) Portföljandel 1,19% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Manulife Financial Corp (MFC) Portföljandel 0,53% Manulife Financial är ett finansbolag som tillsammans med sina dotterbolag levererar finansiella tjänster såsom finansiell rådgivning, försäkring och förmögenhets- och kapitalförvaltningslösningar för individer, grupper och institutioner. Bolaget bedriver verksamhet i Kanada, USA och Asien samt återförsäkringsverksamhet på global basis. Manulife grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Bravida Holding (BRAV) Portföljandel 0,26% Bravida Holding är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget drivs som en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för större fastigheter. Bolaget affärsfokus är att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver huvudverksamheten innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

GlaxoSmithKline (GSK) Portföljandel 0,88% GlaxoSmithKline är ett globalt brittiskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar och patenterar produkter inom tre affärssegment: medicin, vaccin och hälsovård. Största delen av verksamheten bedrivs inom framtagandet av medicin, där bolaget främst utvecklat läkemedel för diverse andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Brentford, Storbritannien.

Securitas B (SECU B) Portföljandel 0,48% Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

AbbVie Inc (ABBV) Portföljandel 2,12% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.73 de Northernlightsinvestment

torsdag 4 november 2021

Ost- och örtfyllda kycklinglårfiléer i gräddig sås 12 SEK

Ännu en gång ramlade jag på min shoppingrunda över färska kycklinglårfiléer (900 g) nere på mitt lokala Willys. De var nedsatta med -50% (ordinarie pris 115 kr/kg) eftersom sista förbrukningsdag var nästföljande dag. 

Omedelbart omplanerade jag min sedan länge inplanerade knäckebrödsmiddag 👀 och det fick alltså istället bli någonting improviserat med utgångspunkt i kycklinglårfilé. 

Improvisationsmetoden är för övrigt det allra roligaste sättet att både laga mat och investera i aktier på. Kravlöst, lustfyllt och lite på lattjo lajban.


Ost- och örtfyllda kycklinglårfiléer i gräddig sås (6 portioner)

 • Packa upp filéerna, vik upp dom och placera varsamt i ryggläge på din för ändamålet särskilt utvalda kycklingskärbräda.
 • Pudra över salt, peppar, chili, vitlökspulver och dragon. Dragon är en särdeles bra krydda för allehanda pippifåglar dit även kyckling räknas.
 • Gräv ur kylen fram en bit Garant Herrgårdsost (extrapris 49 kr/kg föregående vecka nere på Willys). Lägg en redig skiva på varje lårfilé, vik ihop och säkra varje filé mot upprullning med 2 stycken tandpetare. Naturella utan uppfriskande mentolsmak 👀.
 • Brassa full fart i din favoritstekpanna och invänta stektemperatur.
 • Olja och smör i stekpannan. Bryn filéerna ca 4 minuter på vardera sida. Salta och peppra samt pudra över ytterligare lite dragon. Sänk värmen till läge medel.
 • Skaka en Milda Gourmet 2,5 dl (extrapris 8 kr/st föregående vecka), skruva av korken och häll innehållet med stadig hand mellan och omkring de brynta filéerna. Häll inte direkt över eftersom du om möjligt vill behålla den vackra aptitretande stekytan.
 • Låt småputtra under ca 7-8 minuter tills kycklingen säkert är helt genomlagad. Känner du dig osäker, plocka upp den största och skär ett litet snitt för invändig besiktning. Hemtrevligt småputtrande under några minuter är inte att förakta

 • Jag serverade med nykokt jasminris, en blandad grönsallad och ett lass gurkskivor.
 • Denna anrättning kan verkligen rekommenderas, det blev en kanongod improvisation till det facila portionspriset 12 SEK.
 • Köp Spiltan Aktiefond Investmentbolag för besparingen kontra hämtmat från din lokala pizzeria så blir det win-win. För dig själv, inte för pizzerian. Men de har säkert alldeles tillräckligt många kunder ändå.
 • Glöm inte att plocka bort tandpetarna !!Ost- och örtfyllda kycklinglårfilér i gräddig sås73 de Northernlightsinvestment

onsdag 3 november 2021

Numeriska värden Oktober 2021

Nedan redovisas några numeriska värden avseende ekonomi och annat för Oktober månad.


Temperatur nere på Cirkusen
Nere på Cirkusen är det nya lågvattenmärken. En av Adeliepingvinerna har sagt upp sig. Samma väg har det gått med en av de andra Cirkusdirektörerna. Stora och kännbara avbräck i verksamheten. 

Det blir lätt så när överenskomna tillfälliga lösningar istället under flera års tid omvandlas till permanenta arrangemang utan ens minsta försök att nå fram till det ingångna avtalets andemening. Om man studerar SAOL så inses vanligtvis differensen mellan de båda benämningarna 👀

Ingen större överraskning för någon frånsett för Barnum & Bailey & the Ringling Brothers in upper management där det naturligtvis kommer som en blixt från klar himmel och nu är det panik efter nya permanenta tillfälliga lösningar. 

Till slut ledsnar de mest talangfulla medarbetarna och söker sig till andra grönare betesmarker i Cirkus- och Tivolivärlden. På en Marknad som är glödhet i dagsläget och erbjuder oräkneliga möjligheter för den som fortfarande är i behov av en löneinkomst för att försörja sin familj.
Det här är ju inte ens i närheten av vad vi avtalade.....


Sparkvot 84%
Ett utfall i den övre delen av normalintervallet, som vanligtvis pendlar mellan 60-80% med årligt genomsnitt kring 70%. Faktiskt till och med ett nytt ATH sedan jag började följa min sparkvot för snart 2 år sedan. 

Det är fördelaktigt att ha en god sparkvot under ackumulationsfasen inför FIRE om man så snabbt som möjligt, genom löpande investeringar av surplus från lönearbete i aktier och fonder, vill kunna lämna arbetslivet bakom sig.

Min relativt höga sparkvot beror på att jag oftast går lite som ett självspelande piano vad gäller både mina fasta och rörliga utgifter. Autopilot vad gäller det dagliga brödet som tillagas för en billig penning (det kan väl ingen ha missat vid det här laget) och väldigt sällan som jag köper någonting nytt till mig själv vare sig i klädväg eller avseende någonting annat.

Utöver en väldigt kontrollerad utgiftssida har jag naturligtvis i dagsläget även en hög intäktssida. En trist, förutsägbar och småtråkig gammal gubbe ? Ja, det skulle nog en många människor tycka. För mig, som sagt var, bara vanlig autopilot under de senaste 35 åren. 

Men om det kommer till kritan, är det inte så vi människor ska försöka leva för att inte lägga över allt ansvar på de politiska cop26 besluten som nu växer fram i Glasgow ?

Jag är alltså egentligen en oerhört modern människa som ligger i framkant av den framtida nödvändiga samhälleliga utvecklingen. Tänk att man mot slutet av livet skulle bli en föregångare 👀 

Diagrammet nedan visar det månatliga utfallet sedan Januari 2020.
Sparkvot Northernlightsinvestment


Likviditet (kassa) 26,4%
Kassan i form av likvida lättillgängliga medel minskar och jag fortsätter med mina kontinuerliga omfattande investeringar under åtminstone de närmaste tre kvartalen. Det troligaste scenariot är i dagsläget att jag lämnar in min avskedsansökan från Cirkusen under Mars månad 2022 och därefter går in i någon form av FIRE i Juni 2022.

Så ungefär 7 månader kvar i arbetslivet, i alla fall så som arbetslivet ser ut för mig just nu. Men det kan även bli tidigare i och med min uppsägningstid om 3 månader vid egen uppsägning.
Kassautveckling NorthernlightsinvestmentUtdelningsökning +122% från 62 st innehav
Jämfört med Oktober månad 2020 ökade utdelningarna innevarande månad med +122%. Dessa utdelningar trillade in från 62 st individuella innehav. Ett i mitt tycke mycket bra utfall.

Nedan visas två av de basala utdelningsuppföljningar, månatliga samt årliga, som jag kontinuerligt genomför i avsikt att verifiera önskvärd riktning för min pensionsfond.
Månatliga utdelningar 2020-2021 Northernlights Globalfond
Årliga utdelningar 2016-2021 vs FIRE-nivå Northernlights GlobalfondUtdelningsökning YTD +114,1% 
Detta mätetal jämför alltså erhållna utdelningar 2021 YTD (dvs Januari-Oktober) med motsvarande period (Januari-Oktober) 2020.

Mitt arbetsmål för helåret är en ökning med +75% jämfört med helåret 2020. Den nivån illustreras i nedanstående diagram med MÅL HELÅR 2021.

Som redan tidigare kommunicerats här uppnåddes +75% i slutet av Oktober och ligger i skrivande stund (3 November) i och med den nya månadens rivstart på +83,7%. 

Jag siktar nu vidare mot att försöka uppnå +100% på Nyårsafton 2021. Då får det nog lov att för ovanlighetens skull bli något annat än fiskbullar i hummersås till varmrätt 👀
YTD utdelningar vs Mål för helår 2021 vs FIRE-nivåDirektavkastning Northernlights Globalfond 3,87%
Målet är att under 2021 genomföra nya inköp i pensionsfonden Northernlights Globalfond till en genomsnittlig direktavkastning om 4,5%.


Frihetskvot 87% alternativt 36 år
Frihetskvoten avseende kontantutdelningar ligger i dagsläget på prognosticerade 87%. Det betyder alltså att erhållna och prognosticerade kommunicerade kontantutdelningar tillsammans idag täcker 87% av mina totala årliga kostnader för år 2021.

Den här siffran kommer nu (förhoppningsvis) att öka ytterligare då allt fler av mina globala kontantutdelande innehav kommunicerar sina utdelningar för det sista kvartalet 2021.

Ett alternativt sätt att se på denna kvot är hur många år som det totala kapitalet kan täcka nuvarande årlig utgiftsnivå. I mitt fall blir den kvoten 36 år. Utan hänsyn till inflation dock.

I ovanstående resonemang tar jag ingen hänsyn till att jag även har rätt till en framtida pension från både stat samt i form av tjänstepension. Vilket förhoppningsvis borde utgå när dessa åldersmässiga brytpunkter är uppnådda om inte landet Sverige har försatts i konkurs 👀

Sammanfattningsvis har alltså oktober månads finansiella utveckling inneburit att jag kommit ytterligare 5% närmare min frihet från löneberoende via utdelningar (82 => 87) och via ökning av det totala kapitalet samtidigt erhållit ytterligare 1 år (35 => 36) av teoretisk frihet.


FIRE Year One nivå 2,7 år (1,7 år investerat)
Min plan för FIRE är att leva det första frihetsåret av medel erhållna via utdelningar föregående år. Dvs, om jag väljer att hoppa av från Cirkusen och genomföra FIRE under till exempel nästa år 2022 så lever jag det året av utdelningarna från 2021. 2023 lever jag av utdelningarna erhållna under 2022 och så vidare och så vidare i resten av mitt jordeliv.

På så vis utjämnas eventuella differenser mellan individuella månader och eftersom jag alltid ligger 1 år före uttagsfas ser jag tidigt om det uppstår något behov av justeringar inför det kommande året av Early Retirement.

Eftersom jag ligger nära min FIRE exit (kan inträffa i princip när som helst under de kommande 7 månaderna) med 3-månaders uppsägningstid i dagsläget så har jag redan avsatt medel för det första året utan intäkter från lönearbete.

I dagsläget har jag därför 1,0 år av FIRE undanstoppat på ett räntebärande konto och därtill 1,7 år investerat i 5st fonder. Dessa fonder, tillsammans med samtliga övriga innehav, kan beskådas i spalten längst till vänster på denna sida.

Utvecklingen sedan start 2020-11-18 för den investerade delen av mitt FIRE Year One kapital visas i nedanstående diagram. Eftersom jag ser mig själv som en global investerare så är jämförelseindex inställt på DJ World Index. Man kan lugnt konstatera att den här delen av min ekonomi är den mest volatila delen 👀

Det är naturligtvis en oansvarig chansning att investera medel som man benämner FIRE Year One i några fonder med inriktning growth, advantages, ny energi/teknik och småbolag. Men jag ville prova någonting nytt out of character. Ibland blir jag trött på att bara kontinuerligt mala på framåt längs den nedlagda rälsen. Köra lite off-road ett tag.

Å andra sidan har utvecklingen trots allt varit positiv (om än volatil) och +28% sedan start för snart 1 år sedan betyder ca 3,5 månader "extra" frihetstid. Alternativt en resa till någon random sandstrand i arla början på min FIRE existens.

Sandstranden känns mest lockande så här i början på November månad 👀
Utveckling FIRE Year One sedan start 2020-11-1873 de Northernlightsinvestment


måndag 1 november 2021

Bättre än Investor B

Detta är något av ett kuriosainlägg men det handlar faktiskt i grunden om ekonomiskt sinnelag och långsiktighet. För att det ska uppfattas på rätt sätt så vill jag först klargöra några saker om  mig själv.

Med stigande ålder inser man nämligen ibland saker om just sig själv, både från det omedelbara pågående nuet och från den tid som var för länge sedan. Ibland till och med om all tid där emellan.

I min personlighet ryms i princip ingenting av självgodhet, självglorifiering eller den ytterst vanliga världsmästarmentalitet som finns på den plats där jag just nu framlever mina dagar. Ibland kan flyktigt bekanta få för sig det, men när de lärt känna mig så inser de sitt förhastade felaktiga antagande.

Jag har ingenting att göra eller komma med på ett forum som finanstwitter. Har aldrig varit på tillfälligt besök där och kommer aldrig någonsin att befinna mig där. Ungefär på samma sätt som jag aldrig heller kommer att bli en del av Facebook eller Metaverse.

När jag som ung högskolestudent som oftast var kursetta så rann det av mig som vatten på en gås. Jag kände alltid ett tvång att prestera akademiskt på toppnivå. Aldrig tillfreds med mig själv. Aldrig nöjd. Jag borde naturligtvis redan då ha insett att en framtida krasch var oundviklig. Men det är inte så lätt för en 25-åring att inse sådana saker.

Om jag mot förmodan hade insett det hade jag kanske kunnat undvika många och långa år av sjukskrivning till följd av utbrändhet med efterföljande ännu längre tid i arbetslöshet och åtgärder bland samhällets exkluderade. Jag brukar säga att jag har wallraffat på livets skuggsida. Min sambo ber mig ibland att kasta mina trasiga strumpor där hälarna tittar fram. Jag svarar  med att tralla några strofer (som hon numera blott fnyser åt):


"Somliga går i trasiga skor,
säg vad beror det på.
Gud Fader som i himmelen bor, 
kanske vill ha det så"


Jag har klurat på många tänkbara investeringsstrategier genom åren.

Eftersom jag nöjer mig med ganska lite här i livet så funderade jag en tid på att helt enkelt gå all-in i AMF Balansfond och bara ligga där år efter år och sälja av när jag behövde frigöra kontanter. AMF Balansfond är en blandfond som placerar i både svenska och utländska aktier och svenska obligationer. Aktieandelen får aldrig överstiga 75% av det totala fondvärdet.

Fascinerades över hur fonden kontinuerligt seglade på över de finansiella haven. Till synes utan större navigationsbryderi från tillfälliga ekonomiska stormceller. Ibland långt över ett givet index, ibland under. Men ändå alltid regelbundet vid något tillfälle över.

Men nu var det länge sedan jag sist kollade till min gamla fondkompis AMF Balansfond. Så jag surfade in och kikade. +17,5% i år. Nå det är väl en respektabel siffra. Själv är jag märkligt nog upp ca +25% i kapitalförsäkringen där mina 181 individuella innehav ligger och skvalpar.

Sedan började jag fundera över hur fonden har gått över en lite längre tidsperiod. Till exempel 10 år. Häpnadsväckande likt utseende på den grafen med grafen över hur totalsumman för min egen finansiella utveckling varit sedan januari 2010. Vilket jag alldeles nyligt redovisade här.    

Därefter funderade jag över hur fonden då har utvecklats specifikt sedan Januari 2010 då jag månadsvis började skriva ner mitt ekonomiska värde. +175% ungefär. OK verkligen inte kattskit, spöar enkelt OMX30 med dess futtiga +141%. 

Men Investor B då. Ungefär +500%. Ja det är ju en alldeles oerhört enorm siffra.2010-2021: AMF Balansfond +171%, OMX30 +141%, Investor B +500%.


Under samma tidsperiod är jag i min personliga finansiella utveckling upp +711%. Insikten slår mig plötsligt och utan förvarning som en klubba i huvudet !! Har aldrig någonsin tidigare reflekterat över detta faktum. Det var helgens excelexercis som fick mig att komma till insikt. 

Utan att själv veta om åt vilket håll jag var på väg blev det bara så. Jag har ju blott levt mitt liv som vanligt i alla dessa år. Med låga krav och genom att göra det mesta själv. Utan någon som helst upplevelse av att någonsin ha försakat något.  

Min metod med att (i princip) alltid laga all min mat själv och spara eller investera överskottet fungerar klockrent. För att bara nämna en vardaglig åtgärd, bland så många andra, som man kan spara in oerhörda summor på med en ärlig genomlysning av sin ekonomi och hur man lever sitt liv. 

Det gäller bara att hålla ut och fortsätta kontinuerligt och inse att en myriad av små summor med tiden blir en veritabel förmögenhet med vilken du kan leva resten av ditt liv. 

Oberoende av när Bussen kommer 👀

 


2010-2021: Northernlightsinvestment +711%73 de Northernlightsinvestment

söndag 31 oktober 2021

INKÖP vecka 43 2021

Ingen dramatisk investeringsvecka. Bara sedvanliga inköp med volym enligt plan i innehav som av marknaden bedöms som rapportsvaga varvid en dipp inträffar. 

Dagens nyheter är dock inom kort bortglömda i vårt brusande twitter- och Instagramsamhälle och istället ersatta av nya häpnadsväckande breaking news som analytikerna kan dissekera uppå aktieanalysens obduktionsbord och basera sina spretande rekommendationer från.

Då brukar jag istället passa på att fylla på i dipparna. Extra glädjande är det om dippen kommer i vad jag långsiktigt betraktar som intressanta innehav där portföljandelen är relativt låg.

 

Northernlights brukade på 80-talet åka till Gotland i den här kärran från Lockheed


Nedan redovisas samtliga inköp vecka 43 i min pensionsfond Northernlights Globalfond. Samtliga 181 stycken enskilda innehav och diverse fonder samt ETF´er kan beskådas i vänster kolumn på denna sida.

Genomförde även under veckan inköp i den utdelande ETF´en XACT Norden Högutdelande.


Beijer Alma B (BEIA B) Portföljandel 0,59%  Beijer Alma är en global industrikoncern. Störst affärsinriktning återfinns inom utveckling och tillverkning av komponenter, där koncernen drivs utifrån ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete är en central del av bolagets affärsverksamhet. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

SKF B (SKF B) Portföljandel 0,31% SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.

JM (JM) Portföljandel 0,62% JM är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget verkar som en nordisk projektutvecklare av bostäder och större tillhörande bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad mot nyproduktion runtom storstadsområden och universitetsorter i Norden. Utöver huvudverksamheten arbetar bolaget även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt diverse entreprenadverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Intrum (INTRUM) Portföljandel 0,54% Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är specialiserade inom hantering av kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och innehar idag verksamhet inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företagskunder som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 1,27%  NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

Lockheed Martin Corp (LMT) Portföljandel 0,49%  Lockheed Martin är ett teknikbolag. Bolaget är inriktade mot försvars- och rymdsektorn där bolaget erbjuder diverse specialiserade tekniktjänster. Verksamhet innehas inom hela värdekedjan, från forskning, design och utveckling till tillverkning och integration av avancerade teknologisystem. Lockheed Martin bildades när Lockheed Corporation gick samman med Martin Marietta under 1995. Huvudkontoret är beläget i Maryland, USA.

Electrolux B (ELUX B) Portföljandel 0,63%  Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,22%  FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som genererar kassaflöde och värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.73 de  Northernlightsinvestment

lördag 30 oktober 2021

Ekonomisk utveckling 2010 - 2021

Jag blev lite inspirerad av bloggkollegorna  Utdelningssmålänningen samt Kalkyls ekonomiblogg till att genomföra en sammanställning över min finansiella utveckling några år tillbaka i tiden. Det kan ju faktiskt vara ett adekvat mätetal att följa framöver.
 
Det är naturligtvis inte så att jag totalt undviker att följa min ekonomiska utveckling på nedersta raden med fokus på endast utdelningar och utdelningstillväxt. Däremot var fokus starkare på totalsumman förr i tiden. Före 2017.

Följaktligen noteras i slutet av varje kalendermånad ett totalvärde för mina likvida tillgångar (investerat + kassa) och har så gjorts i snart 12 år. Tyvärr har jag endast haft för vana att notera totalvärdet och inte fördelningen mellan investerade likvider och kassa. Kassan följer jag numera noggrant med avsikt att fortsätta minska densamma under ytterligare några kvartal. I dagsläget är kassan ca 26%, dvs helt enkelt likvida medel placerade vid sidlinjen på några ordinära räntekonton.

Har nu under eftermiddagen i ett kalkylark matat in en himla massa många, på några lösa pappersark nedkrafsade, månadsvärden i avsikt att kunna knåpa ihop ett ytterst spännande diagram 👀. 

Nedan visas min finansiella utveckling (investerat + kassa) under åren 2010 - 2021.
Northernlightsinvestment`s finansiella utveckling nedersta raden 2010 - 2021Jag är naturligtvis inte helt objektiv gentemot ovanstående diagram, men tycker mig ändå kunna göra några omedelbara reflektioner av personlig art. 

 • Ser tydligt perioder med stora placeringar på bundna högräntekonton (2010-2013). 
 • Noterar den längre period då jag klev av från finansmarknaderna i samband med stora konflikter i Cirkusvärlden som jag då trodde skulle leda till några sabbatsår of the grid (2018).
 • Arv som ramlade in år 2012 från USA 
 • Arv via skogsförsäljning och försäljning av hemgård 2014. 
 • Vidare märks tydligt omfattande investeringar på finansmarknaderna under 2016.
 • Under coronadippen och efterföljande återhämtning åter igen omfattande investeringar vilket i det gynnsamma investerarklimatet drivit upp värdet på mina likvida ekonomiska  tillgångar.
 • Coronadippen (februari/mars 2020) är inte värst dramatisk framförallt beroende på att, som en direkt följd av mina planerade sabbatsår, kassan vid sidlinjen då var över 75%. 
 • Skulle man zooma in kring coronadippen så ser det egentligen värre ut eftersom jag noterar värden i slutet av varje kalendermånad. I slutet av februari 2020 var redan en tredjedel av det fria fallet avklarat. På samma vis hade det redan igen vänt uppåt (uthålligt som vi vet med facit i hand) i slutet på mars.
 • Att ligga investerad på finansmarknaderna med lejonparten av dina tillgångar (som du inte anser dig behöva inom några år) är troligtvis långsiktigt mer gynnsamt jämfört med att ha dem liggande i träda vid sidlinjen.
 • Ibland måste man ha tur. Jag kallar mig själv en pilkastande apa i den finansiella världen. 

Där försvann några timmar av mitt liv ner i ett slukhål. Men nu blir det betydligt enklare att fortsätta följa den finansiella utvecklingen.


73 de Northernlightsinvestment

torsdag 28 oktober 2021

Utdelningsmål 2021 fullbordat

Ytterligare några utdelningar rasslade in på kontot varvid årets utdelningsmål fullbordades.

I början på året var målet för 2021 att överskrida 2020 års utdelningar med +50%. Eftersom jag alltid sätter låga mål (så att risken för besvikelser är obefintlig) 👀 så uppnåddes det målet alldeles för snabbt varvid MÅL HELÅR 2021 uppjusterades till +75% utdelningsökning jämfört med 2020.

Idag uppnåddes så slutligen en utdelningsökning med +77% 2021 YTD JAN-OKT jämfört med helåret 2020. Ska nu fortsatt bli spännande under resten av året att se om det lagom till Nyårsafton tickar över till +100%. Kan faktiskt vara nåbart med ytterligare lite medvind. Det vore en stor bedrift speciellt eftersom utdelningsökningen 2020 (jämfört med 2019) var +127,3%. 2021-10-28 uppnåddes utdelningsmålet för helåret 2021


Nu investerar jag vidare mot FIRE förhoppningsvis någon gång under 2022. Känslan är att det nu närmar sig alltmer.

Osökt kommer jag att tänka på en av alla skräpfilmer med Kevin Costner, i Sverige betitlad "Drömmarnas Fält", vars mest kända citat nog är "If you build it, he will come". Det är precis så det blir om man vågar ge sig ut på den långa resan mot att skapa sin egen pensionsfond. 

Ser så tydligt för mitt inre hur livet som FIRE-pensionär kommer att bli för mig. Måhända en något romantiserad bild.Northernlightsinvestment on FIRE 2022 (?)73 de Northernlightsinvestment

onsdag 27 oktober 2021

Gratinerade fläskfilémedaljonger med ugnsrostade rotfrukter 13 SEK

Söndagsmiddagar är ju av tradition något som man satsar lite extra på. 

Jag minns för 30 år sedan när jag och min dåvarande sambo brukade åka hem till hennes föräldrar på söndagskrubb. Det var ofta fläskfilé (väldigt poppis under 1990-talet) i någon form. Vanligtvis med sambal olek och grönmögelost i någon gräddig gryta. Några glas Señorio de los Llanos till det och svärmor som trippade omkring i skogsgrön dräkt och pumps på parkettgolvet i radhuset och serverade kladdkaka med hjortrongrädde till dessert. Klipp-klapp-klipp-klapp....

Nuförtiden är det en mera nedtonad klädstil som gäller. Lite casual sunday med fleecejacka och fårskinstofflor. Inte så mycket pumps alltså, i alla fall inte för mig själv 👀, men däremot kan ibland om söndagen en fläskfilé från Willys på extrapris 49,90 SEK/kg landa på tallriken.

Eftersom det var söndag så gick jag all-in med en höjning av det sedvanliga portionspriset med inte mindre än 30% !! Jojo, fint ska det va.


Gratinerade fläskfilémedaljonger med ugnsrostade rotfrukter (8 portioner)

 • Skär din fläskfilé om 1200 gram i 16-18 mm tjocka skivor. Bryn dessa hastigt i omgångar (olja/smör) i het panna så de får fin färg. I omgångar alltså för att det inte ska bli tvärfullt i pannan vilket kan leda till att köttet blir snarare kokt än stekt. Salt, peppar, chili och vitlök kan vara lämplig kryddsättning.
 • För successivt över de färdigbrynta medaljongerna till en ugnsfast form. Rada upp dem i givakt med militärisk precision.
 • Skiva och strimla därefter upp en zucchini och bryn dessa i het panna, fortsätt med att mata ner en strimlad liten purjolök, 8 medelstora grovt hackade champinjoner och 1 st strimlad medelstor rödlök i stekpannan. Salt och peppar. Total stektid ca 8 minuter för hela klabbet.    

  

Mitt i förberedelsefasen inför söndagsmiddag

 • Sprala ut de stekta grönsakerna över de militäriskt ordnade fläskfilémedaljongerna och riv 100g fetaost samt 100g av någon gammal hård ostkant som ligger å skräpar i kylen. Pudra ut ostblandningen någorlunda jämt över filé och grönsaker i ugnsformen. Låt vila.
 • Sätt på ugnen 225 grader.
 • Strimla upp 8 medelstora potatisar i 8,5 mm tjocka skivor. Ansa några morötter och dito palsternackor samt skär dessa i lite random ojämna geometriska bitar.
 • Placera rotfrukterna i en ugnsfast form. Dressa över flingsalt, peppar, chili samt en skvätt BBQ sauce. Blanda om med lämpligt redskap alternativt rentvättade händer.Redo för ugnen 225 grader (10 respektive 45 minuter)

 • In med rotfrukterna mitt i ugnen ca 35 minuter, rör om några gånger under tillagningstiden.
 • Placera ugnsformen med köttet som nu ska gå färdigt 10 minuter bredvid rotfrukterna den sista delen av totala tillagningstiden (ca 45 minuter).
 • Servera med någon valfri grönsak. Portionspris ca 13 SEK utan rödtjut. Med rödtjut kan portionspriset i princip bli hur dyrt som helst. Googla till exempel Château Petrus.Söndagsmiddag 26 SEK för två personer
73 de Northernlightsinvestment