lördag 27 januari 2024

Kapitalallokering och Valutafördelning

Nuförtiden har jag trots allt en ganska bra kontroll över det ekonomiska läget. 

Under den sista tredjedelen av livet har jag till slut fått kläm på allt det där. Det enda som jag egentligen ångrar är att just det där med att investera på börsen inte kom in betydligt tidigare i mitt liv.

Det är väl knappast någon hemlighet, det har trummats ut under årtionden, att låg belåning, investera på börsen samt att ha en buffertkassa utanför de volatila finansmarknaderna är eftersträvansvärt.

Det finns naturligtvis alltid faktorer som är svåra att påverka men krasst ekonomiska aspekter i livet kan man trots allt ta höjd för. Den som säger något annat går omkring både blind och korkad i sin tillvaro. Man behöver inte förutsätta att det värsta ska hända varenda år men nått år, av alla år i mängden, kommer definitivt något ekonomiskt negativt att drabba de flesta människor. Men förberedelsetid har man alltid till sitt förfogande. 

Med lite olika intervall gör jag numera avstämningar av några nyckeltal som enligt mig själv väl speglar min övergripande ekonomiska situation. Hur jag ligger till inför fortsättningen.

UtdelningarUtgifter, Sparkvot och Finansiell utveckling är det som jag följer med tätast frekvens. Varje månad, i samband med att räkningar betalas och överskottet förs över till antingen buffertkassa eller investeras, sammanställs dessa uppgifter. 

Utdelningarna kommer i framtiden utgöra merparten av min inkomst, pensionen blir låg om man avser att sluta jobba i förtid. Utgifter, Sparkvot och Finansiell Utveckling ser jag mest som kuriosa även om juicepaket för 45 Kr och generell inflation runt 11% var det som till slut fick mig att börja föra bok över mina utgifter. 

Tidsåtgången för allt detta är ca 1 timma per månad.

Halvårsvis kollar jag hur min Frihetskvot ligger till (ett nyligt infört nyckeltal), dvs hur stor del av mina årsutgifter som täcks av arbetsbefriade kontantutdelningar. Första halvåret 2023 var det 1,89 och när hela året sammanräknades landade det till slut på 1,51. Någonstans där siktar jag även på att landa under helåret 2024 när inflation, oförutsägbara händelser och utdelningar har fått mäta sina krafter färdigt med varandra.

Första halvåret är alltså en bättre utdelningsperiod än andra halvåret i min pensionsfond även om min exponering mot kvartalsutdelare i USA och Canada är en utjämnande faktor. 

Jag gillar i största allmänhet det där med "utjämnande faktorer" i livet. En kort stund i min ungdom jagade jag efter kickar. Ganska snart blev jag en utpräglad högskoleutbildad tråkmåns utan vare sig riktning eller mål. Bara en massa bananskal att halka omkring på. 

Det är även något som jag fastnat för i mitt investerande, den oförutsägbara bananskalsteorin, och har därför valt att satsa på diversifiering. Försöker på så vis någorlunda sprida riskerna så att inte allt investerat kapital hamnar på samma ställe. Lättare sagt än gjort ibland, många attraktiva utdelande bolag återfinns i inom Finans och Fastigheter så det är frestande att satsa stor andel inom dessa sektorer för att maximera kassaflödet.
 


"Ser ut som att de satsade stenhårt på Castellum och Intrum....."


Betydligt svårare är det att förnuftsmässigt tvinga sig själv till kortsiktig återhållsamhet genom att även sprida ut kapitalet över branscher med sämre direktavkastning. Men jag tror att det ändå är det som är bäst långsiktigt. Speciellt om man önskar en utdelande portfölj (pensionsfond som jag benämner det) med låga krav på administration. Ligga på soffan och göra ingenting. 

Så i diversifieringens och självbevarelsedriftens namn följer jag även årligen upp hur min Branschfördelning och Kapitalallokering (fördelning mellan Aktier, Fonder, ETFer och Kontanter) samt Valutaallokering (fördelning över olika Valutor) utvecklas. Ibland har jag till och med någon kryptisk Strategi för önskvärd riktning avseende allt detta. Då kan det ju vara bra att kolla att man gör det man säger att man ska göra.

Det är nämligen inte alltid som jag gör det jag säger att jag ska göra här i livet. Smidigt och beslutsamt glider in i RE efter FI till exempel 👀. 


Under 2023 har följande inträffat med min pensionsfonds Kapitalallokering:

 • Utdelande aktier har minskat från 77 till 72%. Detta har varit en medveten strategi då merparten av återinvesterade kontantutdelningar (från främst aktier) har gått in kontantutdelande fonder och ETFer. Jag känner mig i stort sett klar med konstruktionsarbetet i pensionsfondens individuella innehav, utöver sedvanlig utrensning i garderoben av malätna placeringar, och överlåter istället kapitalet till förvaltning i den växande marknaden för kontantutdelande fonder/ETFer.  
 • Fonder har ökat från 6 till 7%. Här har jag även satsat på att låta en allt större andel utdelande fonder. Det är en stark trend bland fondbolagen att skapa fonder som lämnar kontanter till ägarna att fritt disponera istället för att återinvestera dessa i fonden. För mig personligen så kommer detta att vara en fortsatt ökande trend under 2024. I inledningen av året har jag redan sålt och bytt ut en stor mängd fonder till utdelande varianter. 
 • Börshandlade fonder (ETFer) är oförändrat 5%. Börshandlade fonder (ETFer) använder jag för att "komma åt" delar av finansvärlden som en hard-core utdelningsinvesterare traditionellt undviker. Till exempel AI, EV, IT och övrig nischad Tech där direktavkastningen sällan imponerar. Ser här en liknande trend under 2024 som för fonder och då framförallt större investering i kontantutdelande ETFer.
 • Buffertkassan har ökat från 12 till 16%. Andra halvåret 2022 blev det en strategi, som sakta nästlade sig in i mitt medvetande, att öka min ekonomiska buffert (lättåtkomliga kontanter alltså). Jag blev sjuk och visste inte riktigt åt vilket håll allt skulle gå. Ett ökat behov av trygghet (psykologiskt) gjorde att dåvarande mål på en buffertkassa kring 5% mot slutet av 2022 släpptes och ingen ny övre gräns sattes. Under hela 2023 har all Sparkvot från lönearbete gått in i bufferten och endast kassaflöde från pensionsfonden har återinvesterats (1,51 årsutgift).Kapitalallokering 2023-12-31 Northernlights PensionsfondUnder 2023 har följande inträffat med min pensionsfonds Valutaallokering:

 • SEK har ökat från 39 till 43%. Egentligen är det mer eftersom hela buffertkassan även består av SEK. Under 2023 har investeringarna företrädesvis varit åt det nationella hållet; XACT Högutdelande, XACT Sverige, Aktiespararna Direktavkastning B och Storbank. Det har alltså ingenting med Jimmie´s nationaldräktsvurmande i Riksdagen att göra utan är en följd av den långvarigt höga kvoten USD/SEK som inte inbjudit till investeringar i USD. Någon gång måste det ta slut. Kanske blir det under 2024, även om nivån i skrivande stund är identisk med hur det såg ut för 1 år sedan. 
 • USD har minskat från 43 till 36%. Helt enligt plan med andra ord.
 • EURO har ökat från 7 till 11%. Den stora ökningen förvånar mig en del, men det beror nog främst på att även ETFer har prioriterats under 2023. 
 • CAD har minskat från 7 till 5%. Canada har inte varit ett prioriterat område och resonemanget har här varit liknande som för USD. Även i detta fall ligger dock CAD/SEK i princip helt stilla jämfört med situationen för 1 år sedan.
 • DNOK har ökat från 4 till 5%. Jag har knallat på under året och köpt några nya startpositioner i främst norska kontantutdelande bolag inom shipping, IT, energi och lax-/skaldjursindustrin.  Valutaallokering 2023-12-31 Northernlights PensionsfondNu är det bara resten kvar alltså:

Om jag ska uttala mig lite om Nuet och Framtiden, istället för att som så ofta dväljas i Dåtiden, så är jag i nuet mycket nöjd med den utrensning i Pensionsfonden som genomförts lite i det tysta under inledningen av året. Har väl nämnt något litet om mina outvecklade planer tidigare men får väl ta och knåpa ihop några ordentligare rader även om det framöver. 

Kortfattat så har det blivit lite vildvuxet i odlingsbänkarna, ogräs har smugit sig in, och några odlingsbänkar slås därför ihop med andra mer livskraftiga med större avkastning. Just denna dag 2024-01-26 uppnåddes för andra gången detta år ATH i min Pensionsfond. En bra tidpunkt alltså för renodling och omplantering. 

För det framtida nyutsprungna året blir det framförallt en fortsatt satsning på att utöka andelen kontantutdelande fonder och ETFer men nu både genom att återinvestera kontantutdelningar och den 70 procentiga sparkvoten från Cirkusen. Buffertkassan uppgår nu till 1,8 årslöner netto vilket motsvarar drygt 5 årsutgifter (icke inflationsindexerade dock). 

Det är oklart hur länge jag blir kvar i arbetslivet. Just nu rullar jag på rent slentrianmässigt, kanske vet jag inget annat helt enkelt, men frågar mig själv allt oftare Varför

Åren 2022 och 2023 var de två första med teoretiskt finansiellt oberoende i mitt liv då jag egentligen inte behövde jobba alls för att betala mina utgifter utan det fixade mina arbetsbefriade kontantutdelningar. Den groteska buffertkassan hade dock inte funnits på plats idag om jag inte, även det i enlighet med bananskalsteorin, fortsatt på Cirkusen efter min sjukdom. Så det dåliga har ofta något bra med sig i släptåg.

Men tillräckligt är trots allt tillräckligt och någon gång är det dags att göra nånting annat.

Ja, så där kan det bli när en pilkastande Apa i den finansiella Världen tillåts härja fritt utan tankerestriktioner. 
"Make Sverige Great Again..."


Dagens för bloggaren själv mycket intressanta frågeställning som gärna får besvaras av läsarna. Det räcker med ett kort Ja eller Nej. Eller, för all del, skriv en C-uppsats. Själv skulle jag inte klara mig med mindre som det bevisligen blev i blogginlägget FI utan RE:
 

Skulle Ni sluta arbeta omedelbart 
om Ni så kunde ??

 
// Northernlightsinvestment

onsdag 17 januari 2024

Mål 2024 Utdelningar och Utgifter

Under många många år guppade jag ekonomiskt omkring, likt min barndoms barkbåtar helt utan styrning annat än gudomligt ingripande (av mig eller mina lekkamrater), på en nyutsprungen vårflod på väg mot låglänt terräng. 

Med tiden har jag kommit på att det faktiskt är fördelaktigt att ha åtminstone någon grundläggande form av mål för sin ekonomi. Allra mest kanske för att det blir roligare, erbjuder en liten Morot, i det månatliga uppföljningsarbetet som till exempel av Utgifter 2023 då man kan se hur gissningarna överensstämde med den bistra verkligheten.Framåt ser ut att vara ett bra första steg


Förra året gjorde jag en ganska omfattande genomgång i Utdelningsmål 2023. Den här gången blir det en raskare och enklare avrivning. Med tiden har jag nämligen även lärt mig att det är så många obekanta och svårbedömda faktorer utom vår kontroll som påverkar i positiv och negativ riktning. Det är därför jag alltid väljer att investera i enlighet med den universella 219 Regeln.

2023 var ett mycket bra år för den som önskade dryga ut sin ekonomi genom att erhålla arbetsbefriade kontantutdelningar in på kontot. För mig personligen landade min passiva löneförhöjning från portföljen på 25,4% bland annat dopat från det nya förfarandet av Avanza att betala ut 2020-2022 års källskatt på ett bräde.

Ingångsvärdet att slå är därmed mycket högt och några konstateranden, överväganden samt förändringar måste göras för att detta ens ska vara möjligt i ett icke dopat tillstånd.

 • Det nya utdelningsåret 2024 tror jag kommer att bjuda på stora utmaningar framförallt från valutamotvind och flera inställda utdelningar under året. 
 • På plussidan har jag precis påbörjat en städning i pensionsfonden där flertalet aggregerande fonder har bytts ut mot utdelande dito fonder och ETFer. Jag fortsätter naturligtvis så länge Financially Independent (FI) inte övergått i status Retire Early (RE) att återinvestera allt kassaflöde från pensionsfonden.
 • Har slaktat ett gammalt ISK med svenska aktier och guldfond och överfört dessa i kontantutdelande fond och aktier. Stor del går in i Aktiespararna Direktavkastning B. Detta berör 0,6% av totalen.
 • Har satt upp ett flertal fonder och aktier i pensionsfonden för fortsatt översyn samt städning under Q1 2024. Detta berör om allting genomförs ytterligare ca 4% av totalen.
 • Inom kort kommer min buffertkassa att nå upp till 5 årsutgifter baserat på nuvarande FIRE-nivå. Det känns som tillräcklig trygghet och ger mig stor initial rörelsefrihet om Retire Early inträder under året. 
 • Troligtvis kommer jag därmed åter igen att börja investera all Sparkvot från lönearbete på Cirkusen in i pensionsfondens utdelande fonder och ETFer. Det är nu mer än 1,5 år sedan jag började styra om månadssparandet in i buffertkassan för att bygga upp den. Tillräckligt är tillräckligt.

Under allt detta mitt grubblande i inledningen av året har jag varit inne på att sätta ett Mål om +5% utdelningsökning under 2024. 

Men så slog det mig att mitt Lönesamtal 2023 faktiskt gav +5,8% in i det nya året 2024. Så med min vanliga vetenskapliga välunderbyggda stringens låter jag det bli Målet även för min pensionsfond avseende utdelningarna för 2024. Någonting solitt ska man ju alltid hänga upp ett viktigt beslut på. 

Löneökningen som man själv har möjlighet att styra över kan ju rimligtvis inte sättas lägre än den okontrollerbara och slumpartade 👀.


Utgifterna har varit lite svåra att kontrollera under 2022 och framförallt 2023. 2022 blev min personliga inflation 2% och under 2023 blev det hela 11% inflation för mig. Nu är tydligen inflationen på väg ner enligt inledande utsagor för utfall december 2023, dvs ökningstakten minskar, men det är naturligtvis svårbedömt var det landar vid Nyår 2024.

Pirates of the Jemen, snabba militära specialoperationer i Ukraina, avkapade gasledningar, utdraget underhåll av kärnkraftverk, iskyla över landet, rocketing cacaopris, arbetsmarknadsstatistik i USA, Trump eller Biden, ändrad reduktionsplikt, är det verkligen fred vi vill ha och diverse smällar i vardagen. Det är mycket som påverkar.

Men jag vill ändå inte tro på ytterligare ett dystert tvåsiffrigt inflationsutfall för mina utgifter under 2024. Så jag slår till på de där 5% och försöker som alltid hålla nere mina kostnader så gott det går. Vilket är en skamfylld sanning med modifikation eftersom blott ett hotfullt telefonsamtal, kanske till och med en uppsägning av avtalet från min sida, till min leverantör av bredband och tv som utnyttjas mycket sporadiskt i huset vid havet skulle göra mycket.  

Då har jag aldrig ens läst minsta lilla rad i böckerna om Alfons Åberg. För mig är allt hörsägen.Har Ni satt Era Mål för 2024 ?? // Northernlightsinvestment

måndag 15 januari 2024

Sparkvot 2023

En nödvändig och småtrist del av vårt liv som vuxna individer består av att skaffa oss någon form av inkomster så att alla våra månatliga utgifter kan betalas punktligt utan att fastna hos vare sig inkasso, kronofogde eller skuldsanering under resans gång. 

Med tiden blir man vanligtvis allt duktigare på att balansera denna ekvation och man inser kanske, förhoppningsvis mycket tidigare än jag själv lyckades inse detta, att åtminstone en del av överskottet mellan inkomst och utgift kan investeras och så kan man kanske till och med bli ekonomiskt oberoende någon gång i framtiden.

Ett sätt att veta när man är ekonomiskt oberoende är att använda den så kallade 4%-regeln. Den finns modifierade i några olika varianter och uttagsmodeller men i den enklaste versionen, som jag själv började jämföra mig emot år 2018, finns det vid 25 årsutgifter investerade år 1 en god statistisk möjlighet att pengarna kommer räcka minst 30 år med ett årligt uttag av 4%. 

Troligtvis längre, kanske kortare om inflationen fortsätter som under 2023. Sedan beror det naturligtvis på hur du avser leva ditt liv efter det att ekonomiskt oberoende konstateras vid en viss nivå på årsutgifterna. På samma sätt eller på något helt annat sätt.4 ynkliga procent måste väl gå att fixa per år från den här pengamaskinen


Så om vi leker med tanken att dina årsutgifter 2023 var 200.000 SEK så betyder det att du är ekonomiskt oberoende enligt 4%-regeln vid 25 x 200.000 = 5.000.000 SEK investerade. Eller mer, eller mindre beroende på dina årsutgifter. Räkna själv.

Vad har då ekonomiskt oberoende via 4%-regeln (eller någon annan regel för den delen) att göra med den årliga Sparkvoten ? Ju högre Sparkvot man har dess snabbare går det naturligtvis att uppnå den där summan som man behöver ha investerad för ekonomiskt oberoende. Inte svårare än så.  

En sökning med google visar nämligen på att det, med ett planerat uttag via 4%-regeln, tar nedanstående tid av arbete att bli ekonomiskt beroende med olika Sparkvot:


70% sparkvot – 8 års arbete
50% sparkvot – 15 års arbete
30% sparkvot – 21 års arbete
20% sparkvot – 28 års arbete
10% sparkvot – 38 års arbete


Så med lite stringens, disciplin, förvärvad kunskap och förståelse kan vilken osnuten 21-årig hantverkare som helst med lätthet gå i pension någonstans kring 45-års åldern. Vanligtvis brukar de inte begripa det när man försöker förklara fenomenet närmare utan hävdar sitt behov av BMW, ny skoter och att bjuda alla på krogen på shots.

Min egen Sparkvot landar på 69,4% för år 2023. Det är ungefär där det brukar ligga genomsnittligt över året för mig sedan jag började jobba på Cirkusen för 12 år sedan. Klart att det är jobbigt att kliva upp 5:41 och gå till jobbet varenda vardag men samtidigt är det Cirkusen, i kombination med mitt modesta leverne, som med tiden bidragit allra mest till mitt ekonomiska oberoende.

Den här gången var dock utfallet dopat eftersom ett stort antal sparade semesterdagar plockades ut i form av kontanter under år 2023. Så egentligen var det ett betydligt tuffare år än vanligt. Utgifterna ökade med 11% på grund av inflation och engångsposter.

2020 började jag mäta min Sparkvot på månadsbasis och sedan dess ser det ut enligt nedan. Pendlar upp och ner kring ett jämviktsläge vid 70%-nivån beroende på månad.Sparkvot 2020 - 2023


Även om det en gång i tiden var 4%-regeln som gav mig en hint om att tidpunkten för möjligt ekonomiskt oberoende närmade sig så är det inte den huvudsakliga uttagsmetod som jag valt att använda mig av.

Personligen har jag istället valt att genomföra mitt uttag i form av passiva, arbetsbefriade brukar jag även benämna det, kontantutdelningar från min pensionsfond. Alltså inte genom att genomföra några försäljningar för att betala mina räkningar.

I dagsläget genererar min pensionsfond via direktavkastning ca 5,5% i form av arbetsbefriade kontanter årligen vilket betalade 151% av mina årsutgifter under 2023.

Det viktigaste är inte huruvida man använder sig av 4%-regeln där man tänker sig att sälja en andel av portföljen årligen eller satsar på mer passiv utdelningsinvestering eller baserar sin plan på någon mer avancerad beräkningsmodell med ett spännande obegripligt namn. 


Det viktigaste är att man sparar regelbundet det man kan. 
Gör det enkelt och kör in det i globala indexfonder varje månad.


Mot ekonomiskt oberoende !! // Northernlightsinvestment

lördag 6 januari 2024

Utgifter 2023

Egentligen har jag aldrig levt enligt någon budget med detaljerad koll på mina utgifter. De flesta som har läst lite på min blogg förvånas kanske av ett sådant uttalande. 

Missförstå mig rätt nu, min inbyggda strävan att leva så kostnadseffektivt som möjligt under alla dessa levnadsår har troligtvis inbillat mig att budget, notat eller andra detaljuppgifter inte behövs i mitt fall. Du gör så gott du kan och mer kan inte göras. 

Vattnet på kvarnen har ändå alltid funnits där oberoende av studier, arbetslöshet, sjukskrivning eller förvärvsarbete. Pengarna har tydligen inte tagit slut ännu efter 40 år på egna ben och själva bokförings- och redovisningssegmenten av ekonomikurser (de jag inte aktivt kunde undvika alltså) som jag läst var tristare att genomföra än en komplicerad rotfyllning. Ekonomi är inte min grej 👀. 

Så mitt framåtblickande budgetarbete har alltid varit på ren chans.Får jag tag i billig kyckling denna vecka....


Men så skenade plötsligt inflationen och en gurka kostade 50 Kr på Willys. Den första åtgärden blir då naturligtvis att sluta äta gurka och istället äta mer råkostsallad. När det enkla beslutet var fattat började tanken om ett behov av att följa utgifterna något mer detaljerat gro inom mig.

En annan anledning är att om man har för avsikt att sluta jobba och gå i FIRE-pension är det bra att åtminstone veta 1.) vad man har att jobba med avseende kravbild från den framtida versionen av sig själv och 2.) en hyffsat bra koll på årliga utgifter för att bedöma lämplig tidpunkt.

Så i slutet av 2022 la jag till en ny flik i mitt kalkylark betitlad Utgifter och grävde fram uppgifter för åren 2021, 2022 och nu även 2023 från min bank varifrån alla utgifter betalas. Det tog några timmar att gå igenom alla dessa månader men nu har jag åtminstone 3 år av data att jobba med, enkelt att genomföra en grov budgetering inför det nya året och en rutin av att uppdatera månadsvis.

På gamla dar har jag gått och blivit ordentlig. Sanningen ska göra dig fri


Kan direkt konstatera att någon typ av inflation faktiskt föreligger. 2022 ökade utgifterna med 2% och detta nådens år 2023, av vissa benämnt katastrofår 👀, ökade utgifterna med 11%

Den extraordinära händelsen Vintersemester valde jag dessutom att betala via mitt buffertsparande, alltså inte som en utgiftspost i december, så den aktiviteten belastade inte alls utgifterna för året. En revisor skulle kanske säga att jag smusslat undan några fakturor.

Buffertsparandet har varit stort de senaste 18 månaderna då all sparkvot från lönen gått in där (räntebärande konton) och de enda nyinvesteringarna i pensionsfonden genomförts via återinvesterade kontantutdelningar. Buffertkassan uppgår idag till 16% av min totala ekonomi.

En av anledningarna till detta prioriterade kontantsparande var att skapa handlingsutrymme för spontana aktiviteter utan annat syfte än nöje och rekreation när andan faller på. Ett totalt ansvarslöst slöseri med kontanter alltså 👀. 

Det ligger tydligen även i tiden att unna sig saker enligt folket på X (fd Twitter) som ofta har åsikter om hur andra människor ska leva sina liv optimalt. Själv har jag inga åsikter om hur andra människor ska leva, jag bara redogör för min egen väg 👀.Buffertkassan får betala alla obskyra utsvävningar


Från ett kalkylark kan man sedan enkelt få fram en hel radda diagram och grafer. Endast din fantasi sätter gränsen !! 👀. Intressant för mig själv, och den fortsatta analysen, är att se hur årets utgifter fördelar sig över de poster som jag valt att använda mig av.

Ingen klassisk Lyxfällan variant kanske, men så här ser det ut för mig år 2023:Utgifternas fördelning 2023


Jag vet inte hur denna utgiftsfördelning förhåller sig till övriga invånare i landet Sverige. Säkert finns det någon schablonmall över hur det "borde vara" men det är inget jag känner till. Inbillar mig att det nog trots alla schabloner kan variera en hel del utifrån den personliga situationen. 

Till exempel så äger jag mitt ganska minimalistiska boende (5 byggnader av varierande funktion) med en låg grad av belåning för fastigheten och har under några års tid bytt ut alla fönster och dörrar till bättre energi dito, uppgraderat värmesystem samt värmer endast 1 byggnad kontinuerligt och endast till underhållsvärme när ingen vistas där. Vidare lagar jag all mat från scratch och bakar allt mitt bröd själv.

Den där typen av hårda faktorer och andra mer personliga val påverkar troligtvis en utgiftsfördelning.


Utgifter som har minskat 2023

Till min stora glädje kan jag konstatera att vissa utgiftsposter även har minskat under 2023 jämfört med föregående år 2022. Allt är inte gråt och tandagnisslan.
 • Sjukvård -39%. Här ingår utgifter för att vara inlagd på sjukhus akut och planerat, besök på allmän- och specialistmottagning, vårdhjälpmedel samt läkemedelskostnader. Den enkla förklaringen är att denna typ av kontakter faktiskt har minskat under året och så även utgifterna.
 • Energi -8,5%. Det är Vattenfall som levererar elektricitet till mig och de elektrifierade delarna av uppvärmningssystemet består av luftvärmepump och direktverkande element. Själva elförbrukningen under året har minskat 18% mest beroende på att jag vistats mindre i stugan vid havet jämfört med 2022 då jag var sjukskriven i 10 månader. Så Kr/KWh har ökat.
 • CSN -3%. Det var oväntat (och lite oförklarligt) att den kostnaden har minskat. Orkar inte rota dess mer i anledningen. Jag kör enligt gamla systemet för mitt studielån där 4% av bruttoinkomsten betalas till det år man fyller 65 och då avskrivs lånet i sin helhet. Går man i FIRE, och därmed kraftigt sänker sin inkomst av tjänst, sjunker alltså kostnaden för återbetalning och man kan dessutom begära nedsättning av återbetalningen eftersom man blir att betrakta som fattigpensionär i FIRE 👀.

Utgifter som har ökat 2023
 • Diverse +78%. Här ingår avgift a-kassa, kläder, föreningsstöd, gymavgift, resehandlingar, paviljongtält till det nya trädäcket, en del byggmaterial etc. En kraftig ökning jämfört med 2022 men mycket är engångsposter och ibland måste man köpa lite grejer tyvärr 👀. Om jag lever till nästa sommar så får jag nog glädje av detta. Sambon får det iaf som hädanefter kan sitta i skuggan utomhus och lösa korsord och sudoku.


Det kostar att ligga på topp 👀

 • Internet/TV +46%. Leverantören har dels efter utgångna rabatter men även på eget bevåg 👀 höjt avgifterna och bombarderar mig dessutom med mail avseende köp av nya mobiltelefoner och dylikt. Har valt att ha ett ganska omfattande utbud i huset vid havet, även om vistelsetiden är begränsad, för ren bekvämlighets skull. Eldat för kråkorna typ, vilket jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra. Internet/TV kostnaden är lika stor som min kostnad för Energi. Här finns alltså ett stort förbättringsområde, det är dags att ringa ett samtal och säga upp abonnemang och leta efter något fördelaktigare.
 • Boende +39%. Här finner man utgifter för hemförsäkring, fastighetslån, avfallshantering, snöplogning, vägunderhåll, hamnavgift. Som bekant har räntan höjts några gånger under året 👀 vilket kraftigt höjt mitt bolån. Alla andra kostnader har även de accelererat. Svårt att påverka något av detta överhuvudtaget. Jag väljer att fokusera på det positiva i att jag under många år amorterat ner mitt bolån så att graden av belåning är låg (ca 12-15%).
 • Transport +15%. Bränsle, försäkring, skatt, avgifter, reservdelar och verkstadsbesök för familjens bil. Verkstadsbesöken ökade kraftigt under slutet av året. Det är den enkla förklaringen. Positivt att dieseln gått ner i pris inledningsvis 2024 med 4 Kr/liter pga den minskade reduktionsplikten.
 • Hushållet +1%. Här ingår mat och dryck och andra förbrukningsartiklar som inhandlas på Willys, Coop eller ICA. Jag är av tradition alltid multilojal och handlar köttfärs, vegfärs, keso, tomater eller falukorv där det är bäst pris. Lagar alltid all mat och bakar allt bröd själv.


Så om dessa minskningar och ökningar summeras så landar totalen alltså på +11% ökade utgifter för mig under 2023 jämfört med föregående år 2022. En snabb googling visar på att det tydligen är ett tufft läge, i alla fall om man ska tro på den brittiska tabloidpressen.Nu är det tuffa tider 


Har inte sett några definitiva utfall för Sverige helåret 2023 från SCB ännu. Det ska bli intressant att jämföra sig med dessa när de kommer 👀.


Vi hoppas på lägre inflation under 2024 !! // Northernlightsinvestment

torsdag 4 januari 2024

Utdelningar December 2023

Utdelningsåret 2023 blev ännu en gång det bästa sedan jag 2019 började min resa mot finansiellt oberoende (FI) (mer om det här) genom att skapa ett kontinuerligt inflöde av arbetsbefriade kontanter in på kontot. 2022 var det första året som jag blev FI (mer om det här) och 2023 blev nu det andra i ordningen. 

Min strategi för finansiellt oberoende har huvudsakligen varit att skapa en egen kontantutdelande (runt 5% direktavkastning) kraftigt diversifierad ETF (bolag, branscher, geografi, valutor) med mycket liten årlig administrativ insats genom att släppa den skenbara kontrollen över individuella bolag och sluta försöka förutse framtiden (mer om det här).

Om man lyckas med allt detta blir tillvaron fylld av bekvämlighet och man behöver inte längre bry sig om ifall börsen för dagen landar på +5% eller -5% eller någonstans där emellan. På lång sikt ordnar allt sig till det bästa. Ekonomiskt alltså 👀.Börsen för dagen är snart borta

     
I December 2023 var det 58 stycken diversifierade källor som automatiskt* bidrog till mitt finansiella oberoende under året genom att sätta in arbetsbefriade kontanter på kontot:

*Definition av AUTOMATIK: "mekaniskt reglerat förhållande, verksamhet som fungerar utan att styras av människohand".

 • Gilead Sciences, Ares Capital , Main Street Capital, Franklin European Dividend UCITS ETF, Principal Financial Group, Dominion Energy, Valero Energy, Shell ADR, Kesko Oyj B, Stanley Black & Decker
 • Manulife Financial, BP Plc, Kontoor Brand, Main Street Capital, Old Republic International, Realty Income REIT, McDonalds, Flowers Foods, Coca-Cola, STAG Industrial, Slate Grocery REIT, Pizza Pizza Royalty Corp
 • NorthWest Healthcare Properties REIT, NextEra Energy, BW LPG, Whirlpool, Consolidated Edison , Home Depot, Prudential Financial, RTX, Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF
 • 3M, Walgreens Boots Alliance, Autoliv SDB, Snap-On, Emerson Electric, Chevron, Target, Exxon Mobil, IBM, Unilever, Amgen, American Electric Power, Cummins, Archer Daniels Midland, Johnson & Johnson
 • LyondellBasell Industries NVA, Pfizer, JM Smucker, Aflac, Enbridge, Wells Fargo, Canadian Utilities Ltd, Boston Pizza Royalties Income Fund, Arbor Realty Trust, Fortis, United Parcel Service

För December innebar det en ökning om +31% jämfört med samma månad 2022.Månatliga utdelningar 2019 - 2023


Helåret 2023 slutar därmed med en ökning av kontantutdelningarna på +25,4% jämfört med 2022. Målet för 2023 sattes i början av året på +18% och min frihetskvot landade därmed på 1,51 istället för prognosticerade 1,43 (mer om det här). 

Så det blev ett bra utfall, 151% av mina utgifter betalas teoretiskt av arbetsbefriade kontanter. Även benämnt finansiellt oberoende. 

Men nu är allt detta redan historia. Vi byter ut kalendrarna till nya obefläckade, blickar framåt och måste mödosamt vänja oss vid att skriva 2024 när dokumenten undertecknas på Cirkusen. 

Sambon har klippt ut Dugongen ur förra årets WWF kalender (mer om det här) och tejpat upp den vid min sängplats. Vet inte riktigt vad hon vill säga med det, men  säkert ingenting signifikant för min existens. Hon tycker nog bara att det där kreaturet är gulligt.

Som bekant är den som inte lär sig av sin historia dömd att upprepa den 👀.

Lär du dig av din egen pågående kurs i Historia om dig själv !??Årliga utdelningar 2016 -2023, Mål 2023, FI-nivå 2023Mot nya Mål 2023 2024 !!! // Northernlightsinvestment

måndag 1 januari 2024

Finansiell utveckling 2023

Förra året skrev jag ett mastodontinlägg som slutkläm på det finansiella året med titel Ekonomiskt bokslut 2022 där en himla massa många ekonomiska (och personliga) faktorer sammanfattades.

Tveklöst är jag en stark anhängare av kontinuitet, och det är överskådligt att ha grejerna samlade på ett ställe, men den här gången kommer dessa ekonomiska (och personliga) faktorer delas upp i flera delar vilka publiceras kontinuerligt under inledningen av 2024. Den här tiden 2023 var jag fortfarande sjukskriven. Rastlöshet och den tillgängliga skärmtiden var betydligt större.

Tänk att det blev ett år till i livet för mig !! Det är inte alltid en självklarhet. Jag har flera kamrater i min omgivning vars livsresa tog slut under 2023.Tiden går, om hundra år är vi Stjärndamm min vän.....


Därmed stänger jag tillfälligtvis av den allestädes närvarande melodramatiska delen av min personlighet 👀, skruvar istället upp den analytiska sifferdelen ett (litet) snäpp och konstaterar att.

 • 2023 blev det andra året i mitt liv som jag var finansiellt oberoende (FI) via mina arbetsbefriade kontantutdelningar som betalade 151% av mina utgifter för 2023. Det första året var planenligt 2022 och står beskrivet här tillsammans med lite om min investeringsresa mot finansiellt oberoende sedan 2019. Egentligen började väl allt redan 1966 men det är en annan historia som kräver viss del psykoanalys 👀.
 • Den investerade delen av min ekonomi ökade med 6,28% under 2023.
 • Den totala finansiella utvecklingen för investerat (aktier, fonder, ETFer) och buffertkassa (kontanter) under året uppgick till +13,7%. 
 • Den finansiella utvecklingen sedan januari 2010 uppgår till +880%. Av någon anledning började jag 2010 intressera mig mer framåtblickande för min ekonomi. Måhända eftersom jag då var i 45-års åldern och började allt mer känna av någon form av trötthet. Inledningsvis bestod detta intresse endast i månadsvisa saldonoteringar och högräntekonton.
 • Avseende ekonomisk utveckling är numera nedanstående graf över den ekonomiska utvecklingen sedan 2010 det som är mest inspirerande för mig personligen. Den som är intresserad av olika "hack i kurvan" kan läsa mer om det här.
 • Noterbart är att den positiva utvecklingen för 2023 är större än värdet av hela min samlade ekonomi vid 45-års ålder 2010. Efter många många år av sparsamhet.
 • Min stora lärdom är att börja investera på börsen så snart som möjligt. Gärna i indexfonder, du behöver inte ägna dig åt optioner, stockpicking eller specifikt utdelningsinvestering på mitt vis. Det viktiga är att ditt finansiella överskott alltid får jobba medans du sover. Bry dig inte om utvecklingen för enskilda år, bara fortsätt att köpa indexfonder så kommer dessa att berika dig långsiktigt.  Northernlightsinvestment +13,7% år 2023, +880% åren 2010-2023Mot nya mål i Liv och Ekonomi !! // Northernlightsinvestment