söndag 31 januari 2021

Numeriska värden Januari 2021

Nedan redogörs i all enkelhet för några numeriska värden avseende Januari 2021. 


Sparkvot 72%
Motsvarande månad år 2020 var kvoten 77%. 

Har granskat räkenskaperna och finner att den groteska differensen består i stora utgifter för receptbelagd medicin just detta innevarande år. Det är inte lätt att bli gammal. 

Tyvärr inga andra extravaganser utöver då att jag unnade mig ett helrör Ileach över Jul- och Nyårsledigheten. Det är så mysigt att sitta i gungstolen hållandes en konjakskupa whisky och blicka in i de flämtande lågorna från designkaminen med sina stora glasytor. Samtidigt som snöstormen ryter utanför stugan. 

Kanske nästa år blir en självdestruktiv orgie i inköp av onödiga prylar. Den som lever får se, som min gamla Mamma alltid förnuftigt brukade konstatera.

Likviditet 43,6%
Motsvarande månad år 2020 var likviditeten 74,7%.

Det blev med andra ord trots allt en hel del genomförda investeringar föregående år. Med facit i hand borde nyinvesteringarna ha varit dubbla volymen. Nästa månad är det dock möjligt att jag önskar göra en pudel på det uttalandet. 

Allt kan hända på finansmarknaderna. Den som inte skriver under på det efter år 2020 är dum i huvet på riktigt. Själv är jag bara en pilkastande apa.

Utdelningsökning 91% från 51st innehav
Motsvarande månad år 2020 var utdelningsökningen 251% från 29st innehav.

Det var ändå en godkänd start på året. Målsättningen för helåret 2021 är +50% utdelningsökning. Det glädjer mig även med +91% i just Januari då det är en av mina svagaste utdelningsmånader samt att jag i ett tidigare inlägg konstaterade att insatser behövs för de svaga månaderna (Januari, Februari, Juli, Augusti).

Tydligen har föregående års massiva investeringar via slumpmässigt utfall medfört att det nu är 22st fler utdelande innehav i Januari 2021 jämfört med 2020.

Det hade jag alltså ingen aning om. Pilkastande apor är sällan särdeles medvetna om vad som sker i dess omgivningar eller vad effekterna av dess handlingar utmynnar i.

Ska bli spännande att följa slumpens fortsatta effekter under året.

Utdelningsökning YTD 91%
Eftersom bara en enda månad passerat så blir YTD samma lika som denna månad.

Hälsa och Livsstil
 • De periodiska 5:2 fastedagarna har pausats.
 • Den vegetariska kosthållningen har fått en rivstart och andelen lakto-ovo vegetarisk kost överskrider målsättningen som ligger på 1/3 av totalen. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror.
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. Särdeles spännande var det när termometern kl 06.30 på morgonen visade -29,2 grader. Då fick man trampa även i nerförsbackarna och bryta loss istapparna från ögonbrynen vid framkomst. 
 • Det lokala gymmet är stängt till följd av corona. Jag tränar hemma med hantlar (sk husmorsgymnastik) 2-3 ggr i veckan. Börjar ledsna, nu får de ta mig fan snart öppna igen.
 • Är i behov av ryggtransplantation. Blev glad när jag såg reportaget om dubbel handtransplantation. Då kan det inte vara långt kvar till ryggradstransplantation är ett faktum med tanke på att ryggar är mer okomplicerade än händer (?). 41 år av styrkelyft manifesterar sig nu i kroppsliga defekter.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,05%
En ökning från föregående månads 3,96%. Det var glädjande eftersom det under lång tid varit en kontinuerligt minskande momentan direktavkastning. Till stor del beroende på att jag under året valt att gå in i nya värdepapper med lägre momentan direktavkastning men större årlig utdelningstillväxt.

Vilket även avspeglas i att momentan direktavkastning Januari 2020 var 5,12%.

Målsättningen för 2021 är att inköp i utdelande innehav ska över tid genomföras till i genomsnitt 4,5% direktavkastning. Vi får se om apan kan fixa det.

Samtliga innehav i pensionsfonden Northernlights Globalfond kan beskådas i vänster spalt på denna sida.

FIRE Year One nivå 2,2 år (0,8 år investerat)
Min avsikt är att År 1 av FIRE ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande innehåller min kapitalförsäkring för Fire Year One kapital som täcker 2,2 år av tomgångsleverne. 0,8 år av detta kapital är placerat i 5st utvalda fonder. Övrigt kapital om 1,4 år ligger på ett konto med 0,6% ränta.

Samtliga fonder för Fire Year One ses i vänster spalt på denna sida. 

Sammantagen utveckling för samtliga fonder sedan 18 November 2020 ses nedan. Vilket var det datum då jag började föra över kapital. Referenslinjen är en orättvis jämförelse visavi OMX 30. 73 de Northernlightsinvestment

lördag 30 januari 2021

INKÖP vecka 4 2021

En relativt sett intensiv handelsvecka, jag har tredubblat takten jämfört med en normal planenlig vecka. Tilltagande volatilitet är främsta anledningen till den utökade handelsvolymen.

Försöker utnyttja de, förhoppningsvis tillfälliga, sättningar som alltid uppstår för att köpa in mig i de utdelande värdepapper som är intressanta för mig för att nå målen som föreligger i utdelningsdelen av min portfölj.

I nuläget betraktar jag i princip alla större sättningar som självklara köplägen.

En annan taktik som jag ofta praktiserar är att genomföra ett planerat inköp en tid innan x-dagen för att därmed få tillgång till årets samtliga utdelningar för ett värdepapper i nyinvesterade medel. 

I en kvartalsutdelare missar man annars 1/4 av utdelningen. I ett värdepapper som delar ut en gång per år får man vackert vänta till nästa år om det inte blir en oannonserad bonusutdelning.

Nedan redovisas samtliga inköp under veckan. Canadian Utilities är ett helt nytt innehav i portföljen. Inga inköp genomfördes i den kapitalförsäkring där mitt kapital för Fire Year One är placerat.

Inga försäljningar har genomförts under veckan. 


STAG Industrial  (STAG) Portföljandel 0,40% STAG Industrial är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Bolaget investerar i och förvaltar industriella fastigheter med en hyresgäst i hela USA. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Boston, Massachusetts.

PPL Corp (PPL) Portföljandel 0,42% PPL är ett globalt amerikanskt holdingbolag. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag med verksamhet inom energisektorn, där huvudverksamheten består av att leverera el och naturgaser runtom den globala marknaden. Verksamhet innehas på global nivå via egna produktionsanläggningar runtom Nordamerika och Europa. Bolaget grundades 1920 och har sitt huvudkontor i Allentown, Pennsylvania.

Coca-Cola Company (KO) Portföljandel 0,83% Coca-Cola Company är ett multinationellt dryckesbolag. Bolaget är idag producent och återförsäljare av läsk, vatten, juice te och kaffe. De mest populära varumärken inkluderar Coca-Cola, Minute Maid, Powerade och Dasani, som idag återfinns inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1886 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

Canadian Utilities Ltd (CU) Portföljandel 0,20% Canadian Utilities bedriver verksamhet inom elverktyg, oberoende kraftproduktion och detaljhandel med gas och elmarknadsföring. Företaget distribuerar också, överför, samlar, bearbetar och lagrar naturgas. Dessutom erbjuder de kanadensiska verktyg för teknisk logistik och fakturering och call center-tjänster.

NorthWest Healthcare Properties (NWH) Portföljandel 1,0% NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.

Lockheed Martin (LMT) Portföljandel 0,35% Lockheed Martin är ett teknikbolag. Bolaget är idag inriktade mot försvars- och rymdsektorn där bolaget erbjuder diverse specialiserade tekniktjänster. Verksamhet innehas inom hela värdekedjan, från forskning, design och utveckling till tillverkning och integration av avancerade teknologisystem. Lockheed Martin bildades när Lockheed Corporation gick samman med Martin Marietta under 1995.

Telenor (TEL) Portföljandel 0,80% Telenor är ett telekombolag. Bolaget levererar abonnemang, mobilt - och fast bredband, telefonnät, samt tillhörande mobila tjänster som molnbaserade tjänster och diverse program, både för privata – och företagskunder. Idag innehas global verksamhet främst koncentrerat till Norden, Europa och Asien. Telenor har anor tillbaka till 1855 och har sitt huvudkontor i Fornebu.

Fortum (FORTUM) Portföljandel 2,11% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.

Tele2 (TEL2 B) Portföljandel 1,40% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,44% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Sandvik (SAND) Portföljandel 0,54% Sandvik är en global industrikoncern. Bolaget är specialiserade inom utveckling, tillverkning och vidare marknadsföring av produkter för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Bolaget grundades ursprungligen 1862 och är idag verksamma på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,59% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 0,44% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Cloetta B (CLA B) Portföljandel 0,53% Cloetta är en tillverkare av konfektyrprodukter. Bolagets produkter säljs på global nivå via egna varumärken och innefattar huvudsakligen choklad och snacks. Varumärkena inkluderar Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, och Sperlari. Störst verksamhet återfinns idag på den nordiska- och europeiska marknaden. Bolaget grundades i Köpenhamn 1862 och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Axfood (AXFO) Portföljandel 1,15% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Citigroup (C) Portföljandel 0,29% Citigroup är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionell kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större bolag samt institutioner. Utöver erbjuds även Cash Management lösningar, samt transaktionsrådgivning. Verksamhet innehas på global nivå. Citigroup grundades ursprungligen 1812 och har sitt huvudkontor i New York.

Essity B (ESSITY B) Portföljandel 0,65% Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i tre segment: Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Essitys produkter innefattar toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Orkla (ORK) Portföljandel 0,42% Orkla är en norsk livsmedelskoncern. Bolaget levererar förnödenheter, hälsoprodukter samt diverse rengöringsprodukter på den skandinaviska marknaden under flera olika varumärken. Verksamheten styrs dotterbolagen med vardera affärsinriktning och bolaget förfogar över ett flertal olika produktionsanläggningar. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och företagskunder. Orkla har sitt huvudkontor i Oslo.


73 de Northernlightsinvestment


fredag 29 januari 2021

FIRE - En Kos dagbok

Allt eftersom mina möjligheter till exit via FIRE nu allt mer ökar så börjar tankarna komma kring hur tillvaron blir. 

Särskilt då för en människa utan större ambitioner till att post-FIRE genomgå en metamorfos som utmynnar i den grandiosa Entreprenören som exploderar i kaskader av självförverkligande. 

Alltså, den typ av människa som inte riktigt tillerkänner sig som anhängare till modernistiska flummiga formuleringar kring att "Frihet leder till Pengar" snarare än att "Pengar leder till Frihet".

Pengar leder till Frihet !!

Låt oss en gång för alla slå fast den tesen. Jag har mött alldeles för många utbrända, fattiga, ensamstående, lågutbildade, kämpande för att få tillvaron att gå ihop (ofta kvinnor) i mitt liv för att vika från det krassa konstaterandet.

Samtidigt, för egen del, kan det nog inte bli en totalt riktningslös tillvaro. Hur länge klarar man av det. Även om en traditionell sommarsemesterperiod inte brukar leda till panikångest orsakad av sysslolöshet.

- Vaknade. Åt min havregrynsgröt.

- Såg en spindel på väggen.

- Grannens bil är fortfarande borta.

- Staketet behöver nog målas om nästa år. Eller kanske året efter det.

- Sov.
73 de Northernlightsinvestment

tisdag 26 januari 2021

Vegetariskt #1 vecka 4 2021

Veckans första vegetariska rätt blev.


Kikärtsbiffar i krämig sås med zucchini, svamp och broccoli (6 portioner).

 1. Placera i en bunke 230g avrunna kikärtor, 1 dl mjölk, 1,5dl fiberhavregryn, 2 ägg, 3 vitlöksklyftor, salt, cayenne, spiskummin.
 2. Mixa med stavmixer till medelfin konsistens (finfördelat men inte total puré). Rör ner 1,5 dl ströbröd och låt svälla/vila någon minut.
 3. Forma till små bollar, platta till och lägg på fat bottnat med lite ströbröd. För mig blev det 18 st små kikärtsbiffar. Vänd biffarna lite så de blir ströade på bägge sidorna. Hjälper till att ge dig en fin stekyta.
 4. Stek i olja/smör någon minut på var sida till gyllenbrun färg. Lägg upp på fat.
 5. Stek i panna med hög kant (använd samma panna som tidigare så sparar du lite disk) 10 skivade champinjoner, 1 stor strimlad lök och 1/2 zucchini skuren i stavar. Jag tillsatte även några matskedar torkad björksopp, men det har man inte alltid hemma i skafferiet.
 6. Tillsätt 400 ml kokosmjölk, smaka av med salt/peppar och oystersauce, låt småputtra någon minut. Lägg därefter i 300 g grovhackad fryst broccoli. Tina först broccolibuketterna i varmt vatten före hackning. Fortsätt puttra på.
 7. Vispa ihop 2dl turkisk yoghurt med 2 msk mjöl och rör ner i såsen (sk toppredning). Det kommer nu reda sig och bli krämigt och smarrigt.
 8. Lägg ner de tidigare förstekta kikärtsbiffarna i såsen (ovanpå lite sexigt så där halvt nerstuckna) och låt puttra ytterligare någon minut.
 9. Servera med nykokt Jasminris och en blandad sallad.
 10. Portionspris 12 SEK.


73 de Northernlightsinvestment

söndag 24 januari 2021

Köp och Sälj vecka 3 2021

Snöblindhet.

Ungefär så kan helgen beskrivas. Två dagar av grovarbete med snöräven, inklusive en avhyvling av taket. En meter snö drygt har landat under veckan och drivit in med havsvindarna mot den lilla stugan. Packat sig upp mot väggarna så att man måste skotta fram dörrarna.

Inte för att det föreligger någon egentlig rasrisk vid ett sadeltak med stor lutning. Men kaminen har fått en del driftstid under Jul och Nyår vilket orsakat en del smältning vid yttertaket så jag gjorde en insats. 

Såg ut som en snögubbe efteråt. Kan även hava orsakats av att jag, med rykte om mig att besitta en avsevärd fysisk styrka, fick assistera grannen vars skoter grävt ner sig i den meterhöga pudersnön. Det sprutar ganska bra med snö när man puttar på och lyfter en skoter som gräver sig upp ur djup snö.

Under veckan har sälj genomförts i Microsoft Corporation. Tror bestämt att jag såg Mr ZeroStrategy (den gamla aktieräven) flimra förbi som köpare. Personligen har jag beslutat mig för att adressera denna typ av innehav via fonder istället. Känns omotiverat att, vid min ålder och mognadsgrad (övermogen fallfrukt), i den uttalade utdelningsdelen av min portfölj genomföra inköp till så låg direktavkastning.

Under torsdagen uppnåddes nytt ATH i portföljen.

Nedan redovisas samtliga genomförda inköp. BCE är ett helt nytt innehav.  

Axfood (AXFO). Portföljandel 1,1% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Akelius Residential Prop. D (AKEL D). Portföljandel 1,4% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Manulife Financial Corp (MFC). Portföljandel 0,3% Manulife Financial är ett finansbolag som tillsammans med sina dotterbolag levererar finansiella tjänster såsom finansiell rådgivning, försäkring och förmögenhets- och kapitalförvaltningslösningar för individer, grupper och institutioner. Bolaget bedriver verksamhet i Kanada, USA och Asien samt återförsäkringsverksamhet på global basis. Manulife grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Securitas B (SECU B). Portföljandel 0,6% Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal olika branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Telia Company (TELIA). Portföljandel 1,3% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,7% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

BCE Inc (BCE). Portföljandel 0,3% BCE är ett telekommunikations- och mediaföretag, som tillhandahåller trådlösa internet- och tv-tjänster till bostads-, affärs- och grossistkunder i Kanada via Bell Wireless, Bell Wireline, and Bell Media. BCEs telefoni omfattar traditionell landlinjeuppkoppling, mobila tjänster och IP-telefoni. Bell Wireline erbjuder strömmande tv. Bolaget grundades 1880 och har sitt huvudkontor i Verdun, Quebec, Kanada.

Enter Småbolagsfond Största innehav: Swedencare, Sdiptech, Embracer, BHG, Musti Oyj, Instalco, Lifco, Indutrade, Avanza Bank, Sagax.


I den kapitalförsäkring som härbärgerar mitt FIRE Year One kapital genomfördes även planenliga veckovisa inköp i nedanstående fonder. Med start avses 18 November 2020.

En orättvis jämförelse visar att OMX Stockholm 30 är +3,31% sedan start.

Observera här att eftersom jag i rådande klimat snittar in mig i kontinuerligt stigande kurser blir min aggregerade utveckling naturligtvis lägre. Den ligger på +10,08% sedan start.

Om det allmänna klimatet ändras kommer jag kraftigt öka investeringstakten under den perioden.

MS INVF US Growth A. (+15,21% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A(+16,14% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK(+36,89% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. (+13,76% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. (+17,74% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.


73 de Northernlightsinvestment

lördag 23 januari 2021

Vegetariskt #2 vecka 3 2021

Min vegetariska satsning fortskrider. 

Veckans andra vegetariska kreation blev en snabbis som man river av på sisådär 35 minuter från start till mål med lite parallellkörning (man gör arbetsmoment samtidigt som något annat sköter sig själv på spisen) och, som det brukar stå skrivet i månget CV jag ögnat igenom genom åren, god förmåga att hålla några bollar i luften.

Så här gjorde jag:

Pastagratäng med svamp, zucchini och rotfrukter (8 portioner).

 1. Börja med att koka 500 g pasta enligt anvisningarna. I mitt fall blev det farfalle med koktid 11 min.
 2. Fräs i olja/smör 1 zucchini skuren i stavar och 1 stor grovt hackad rödlök. Het panna, rör om lite då och då. När zucchini/lök fått fin färg lägg över i lämplig gratängform. 
 3. Fräs därefter grovt riven  av medelstorlek 2 st morot, 2 st palsternacka samt likvärdig mängd rotselleri. Het panna, rör om lite då och då. Tillsätt, när rotfrukterna börjar mjukna och har fått färg, 12 strimlade champinjoner. Fortsätt fräsningen pss.
 4. Jag kryddade ovanstående med chili, ingefära, vitlök, svartpeppar, diverse örtkryddor av provencalskt ursprung. Rörde även i 4 msk överbliven tapenade (oliver, soltorkade tomater) samt 1 dl krämig turkisk yoghurt i pastan när den kokat färdigt.
 5. Häll över rotfrukter/svamp i gratängformen.
 6. Häll över pasta berikad med tapenade/yoghurt i gratängformen. Rör om hela alltet.
 7. Täck med ostskivor, simpel Edamer blev det för mig. In i mitten av den 225 grader varma ugnen i ca 15 min.
 8. Portionspris 7 SEK
Smaklig måltid.

Samtliga ingredienser i ovanstående beskrivning kan bytas ut mot någonting annat. Fast då blir det naturligtvis en helt annan maträtt. 😋

73 de Northernlightsinvestment

torsdag 21 januari 2021

Fördelning av kontantutdelningar per månad år 2020

Nedan en bild som visar hur totalsumman av mina kontantutdelningar ramlade in per månad helåret 2020. 

Intressant att se starka respektive svaga utdelningsmånader. Då kan man arbeta lite proaktivt med att, om möjligt, förstärka de månader som släpar efter. Inledningen av kvartalen Q1 och Q3 är mina flaskhalsar.

I och för sig inget större problem för mig personligen eftersom jag avser använda tidigare erhållna utdelningar (från året innan) för att finansiera mitt leverne nästföljande år. Det kapital som jag benämner Fire Year One.

  


Noterar att kontantutdelningar erhölls svaga månader under 2020 från:

Januari

Bank Nova Scotia, Canadian Imperial Bank, Total, Main Street Capital, Northwest Healthcare, Realty Income, WP Carey, Cardinal Health, Vereit, STAG Industrial, Store Capital, National Grid, EPR, Leggett & Platt, Ventas, Philip Morris, Altria, GlaxoSmithKline, Global X Superincome, Global X Superdividend, Ladder Capital, Community Trust Bancorp, Iron Mountain, PPL, Brookfield Property REIT, Gilead Science, Brookfield Property Partners, Boston Pizza, TransAlta Renewables.

Februari

Equinor, Westrock, STAG Industrial, EPR, Procter & Gamble, Northwest Healthcare, Realty Income, Tanger Factory, Omega Healthcare, Main Street Capital, Abbvie, Global X Superincome, Global X Superdividend, British American Tobacco, Vodafone, CVS, Verizon, Universal Corp, AT&T, Boston Pizza, TransAlta Renewables, Chatham Lodging.

Juli

Bank Nova Scotia, Canadian Imperial Bank, Total, Franklin Resources, Sysco, Simon Property, Cisco, Medtronic, Inter Pipeline, US Bancorp, Illinois Tool Works, Federal Realty, Cincinnati Financial, Creades, CyrusOne, Eastman Chemical, Coca Cola, Genuine Parts, Main Street Capital, Northwest Healthcare, Realty Income, WP Carey, Cardinal Health, Vereit, STAG Industrial, Store Capital, Leggett & Platt, Ventas, Philip Morris, Altria, GlaxoSmithKline, Global X Superincome, Global X Superdividend, Ladder Capital, Community Trust Bancorp, Iron Mountain, PPL, Brookfield Property REIT, Gilead Science, Brookfield Property Partners, TransAlta Renewables, Mycronic, Broadcom, T. Rowe Price Group, PepsiCo, Diös, Digital Realty.

Augusti

Citigroup, Williams-Sonoma, Equinor, Westrock, STAG Industrial, Procter & Gamble, Northwest Healthcare, Realty Income, Omega Healthcare, Main Street Capital, Abbvie, Global X Superincome, Global X Superdividend, British American Tobacco, Vodafone, CVS, Verizon, Universal Corp, AT&T, Welltower, iShares Core MSCI Europe, Healthpeak, Royal Bank Canada, Lazard, Caterpillar, TransAlta Renewables, National Grid, Texas Instruments, Peoples United Financial, Inter Pipeline, Akelius Residential, General Dynamics, Lowe´s, Toronto-Dominion Bank, Power Corp Canada.


73 de Northernlightsinvestment


Vegetariskt #1 vecka 3 2021

Veckans första vegetariska rätt tillagades redan under söndagen för att finnas klar i kylen i början av veckan. 

En gammal svensk husmansklassiker som, för den som så önskar, enkelt kan göras helt traditionell. Knaperstek bara några paket bacon eller rimmat sidfläsk och servera till.

Men nu kör vi vegetariskt den här gången. Så här gjorde jag:

Raggmunkar, råkostsallad och lingonsylt (8 portioner)

 1. Lingonsylt: 2 delar frysta lingon plockade på ett norrländskt kalhygge en höstmorgon när luften var frisk och hög, 1 del socker, 1 skvätt vatten. Koka upp, puttra 10 minuter, skumma av ytan med sked. Häll i förvärmda glasburkar, tillslut locket omedelbums.
 2. Råkostsallad: Finstrimla spröd vitkål, finstrimla rödlök, riv några morötter grovt. Blanda i skål och slå på en standard vinägrett (2 del olja, 1 del vinäger, salt, peppar, chilipulver, vitlökspulver, valfria örtkryddor för den som så önskar). Låt dra i kylen 30 min.
 3. Raggmunkar: Standardmjölk 1 liter, 3 ägg, salt. Vispa ihop under stor frenesi. Tillsätt mjöl under något mer balanserad vispfrekvens till lagom viskositet. Tänk typ plättsmet.
 4. Riv 4 stora råa potatisar på fina sidan av rivjärnet (vissa önskar mer grovt riven potatis). Tillsätt omedelbart till smeten (så potatisen inte hinner mörkna av inverkan från luftens syre). Låt vila 20 min i kylen.
 5. Stek i väldigt het panna, så det blir frasigt, i olja/smör. Här är det bäst att använda slev när du placerar smeten i pannan, rör om från botten med mjuka rörelser. 3 raggmunkar åt gången i pannan. I mitt fall var det lämpligt med 3 min på ena sidan, därefter 2 min på andra sidan.
 6. Servera med ett glas iskall mjölk. 
 7. Portionskostnad 8 SEK. 

Smaklig måltid !!

73 de Northernlightsinvestment

onsdag 20 januari 2021

19 utdelningar trillade in

Igår trillade det in utdelningar från inte mindre än 19 enskilda innehav. Måste vara nytt rekord. Rasslade på ordentligt i skattkistan. 

Det var troligtvis en helg i kombo med Martin Luther King Day (tredje måndagen i januari) som orsakat partiell uppdämning i flödet.

Tydligen ändå mer fördelaktigt jämfört med Nordea 👀 

Nå jag behöver sannerligen få in utdelningarna, gärna i kombination med en förstärkt USD-kurs, för att kunna klara arbetsmålet på +50% utdelningsökning i SEK för helåret 2021.

Återinvestering följer härnäst.

73 de Northernlightsinvestment

 

lördag 16 januari 2021

Köp och Sälj vecka 2 2021

Vindriktningen för USD/SEK har under veckan fortsatt att peka i nordlig riktning vilket inneburit ATH i Northernlights Globalfond vid 3 tillfällen. 

Sälj har genomförts i Invesco Ltd (IVZ) efter en uppgång på 195% sedan mitten Maj 2020. Det fick mig personligen att landa på +20% för innehavet ex utdelningar. Likviderna har omplacerats i andra högre utdelande innehav. 

Generellt genomförs nu vid lämpliga tillfällen en viss sektorrotation i portföljen från finans och USD till mindre exponerade sektorer tillika SEK och andra valutor. Transatlanter kommer dock alltid att vara ett prioriterat område för mig personligen.

Alla utdelningar återinvesteras alltid. Bulken av inköpen genomförs i innehav med närliggande X-day.

Nedan redovisas samtliga transaktioner under vecka 2 2021. Inga inköp genomfördes denna vecka i den kapitalförsäkring som härbärgerar mitt FIRE Year One kapital.


Realty Income Corp (O). Portföljandel 0,89% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.

Transalta Renewables Inc (RNW). Portföljandel 0,67% TransAlta Renewables är ett energibolag som utvecklar, äger och driver anläggningar för förnybar kraftproduktion. Bolaget är involverat i vind-, vatten- och solkraftverk och driver anläggningar för kraftgenerering baserat på naturgas. Bolaget är etablerat i östra Kanada och USA och bedriver även verksamhet i västra Australien. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

People`s United Financial (PBCT). Portföljandel 0,39% People's Financial bedriver bankverksamhet. Banken tillhandahåller traditionella tjänster som innefattar kapitalförvaltning, rådgivning, riskhantering, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större finansbolag, förmögna privatpersoner, samt bland institutioner och myndigheter runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1842 och har sitt huvudkontor i Bridgeport, Connecticut.

Securitas B (SECU B). Portföljandel 0,44% Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal olika branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Portföljandel 1,21% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Electrolux B (ELUX B). Portföljandel 0,61% Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Sagax D (SAGA D). Portföljandel 0,31% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,59% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Axfood (AXFO). Portföljandel 0,98% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

MS INVF Global Opportunity A Största innehav: Mastercard, Amazon, Uber, ServiceNow, TAL Education, HDFC Bank, Visa, DSV Panalpina, Meituan, Walt Disney.

Länsförsäkringar USA Indexnära Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire, JNJ, JP Morgan.

Swedbank Robur Globalfond A Största innehav: Taiwan Semiconductor Microsoft, Amazon, S&P Global, Solaredge Tech, Vestas Wind, Berkshire, JNJ, Novo Nordisk, Servicenow, Danaher Corp.

Swedbank Robur Ny Teknik A Största innehav: Sinch, Stillfront, Embracer, Fortnox, Paradox, Capgemini, Pinterest, Take-Two Interactive, Biotage, Cd Project.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Största innehav: Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, ICA Gruppen, XACT OMXS 30, Lifco, Indutrade, Latour, EQT.

Enter Småbolagsfond A Största innehav: Swedencare, Sdiptech, Embracer, BHG, Musti Oyj, Instalco, Lifco, Indutrade, Avanza Bank, Sagax.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Visa, JNJ, JP Morgan, Procter & Gamble.


73 de Northernlightsinvestment

torsdag 14 januari 2021

Vegetariskt vecka 2 2021

Den här bloggen startades i avsikt att tillse kontinuerlig investering (i ungefär 2,5 år) av ett stort kapital beläget vid sidlinjen. Det är min fasta tro att det vore mer berikande om kapitalet på olika sätt  investerades. 

Därför skriver jag kontinuerligt inlägg om mina genomförda inköp (och ibland försäljningar) i utdelande aktier, ETFer och fonder. Utan det självpåtagna tvånget att redovisa skulle jag troligtvis "somna in" och hamna i investeringsmässig passivitet. Bland annat beroende på hjärnspöken kring lämplig tidpunkt för investeringar eller finansmarknadernas generella nivåer.

Jag har numera även en ambition om att, till att börja med, hålla mig till en vegetarisk kosthållning i en tredjedel av min vardagliga spis. Det finns många fördelar med vegetarisk mat. Det är bland annat gott, näringsrikt, billigt, påstås vara klimatsmartare samt erbjuder något nytt och därmed en större variation för en människa som envisas med att kocka all sin mat själv. 

Inte för att mitt huvudsakliga mål i livet är att vara just klimatsmart. Sorry Greta. Men ett litet strå kan väl adderas till stacken.

Med vegetariskt menas här och framöver den så kallade lakto-ovo varianten. En smörklick kan även tänkas slinka med. Jag är föredetta kock och vet därmed for sure att smör kan man inte klara sig utan. Fanatism har aldrig varit min starka sida.

För att inte somna in i min vegetariska ambition, och istället välja den genom åren så väl upptrampade vägen genom det animaliska riket, ska veckornas vegetariska rätter nu tvångsmässigt redovisas. Därmed vidmakthålls förhoppningsvis ambitionen längre. Fan trot, vi ser hur länge det håller.

Vegetariskt vecka 2 2021 blev:

Vegetarisk lasagne (8 portioner).

 1. Fräs i olja ihop 400 g vegetarisk färs, 3 rivna morötter, 1 stor gul lök, 1 stor rödlök, 1 näve strimlade oliver, lite frysta wokgrönsaker som man hittar kvarglömda längst ner i frysen och 10 strimlade champinjoner. Krydda med salt, peppar, franska örter. Kom ihåg att finhacka lökarna 😊
 2. Tillsätt 600 ml krossade tomater, några riktigt rediga nyp tomatpurè, 1 tärning grönsaksbuljong. Småputtra i hemtrevligt gemyt tidsrymden 10 min.
 3.  Klappa raskt ihop en bechamelsås (googla eventuellt först) på total volym om 1 l standardmjölk. Bottenredning rekommenderas starkt samt att mjölken förvärms i mikron några minuter. Då är risken för bottenbränning obefintlig. Såsen tar ihop direkt.  
 4. Varva i insmord stor gratängform bechamelsås, lasagneplattor (jag använde både durumvete och bönlasagneplattor i en salig kompott) och den vegetariska färssåsen. Avsluta överst med ett varv bechamel.
 5. Typ 25 min i 225 graders ugn. Jag täckte ovansidan med lite ugnsfolie efter 17 min då färgen var optimal.
 6. Portionskostnad 12 SEK


Smaklig måltid !!

73 de Northernlightsinvestment

lördag 9 januari 2021

Köp och Sälj vecka 1 2021

Nedan redovisas samtliga transaktioner för vecka 1 år 2021.

Först några ord från direktionen för Northernlights Globalfond. Osammanhängande ord förkunnade från en pulpet sådär lite von oben, armarna brett isär, med vansinnet och självglorifierandet lysande i blicken. Statsmannamässigt skrudad men på insidan ekar det tomt och falskt.  

Det allmänt positiva sentimentet, i kombination med att vimplarna för kvoten USD/SEK har fladdrat i gynnsam riktning för ovanlighetens skull, har nu både fredag och lördag inneburit nya ATH i pensionsfonden.

Anmärkningsvärt noteras för fonden Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK torsdagens uppgång på +8,7% följt av +2,3% igår fredag. Det är en ganska hög notering i sammanhanget för en fond, som alltså innehåller en bouillabaisse av olika aktier. 

Indikerar ett kraftigt positivt sentiment i kölvattnet av att Biden nu klarerats för tillträdande. Hoppas han överlever fram till 20 januari bara, gubben ser lite skröplig ut i sitt rörelsemönster. Hur som helst så går det inte att ignorera känslan av att, om vi för en kort stund bortser från alla tendenser till positiv confirmation bias, det luktar kraftigt överköpt.

Sälj har under veckan genomförts i bastutillverkaren Harvia. Jag valde efter en resa på +225% sedan inköp i mars månad att sälja till kurs 25 Euro. Det är alltför låg initial yield i dagsläget för att motivera till fortsatta inköp i en huvudsakligen utdelande pensionsfond. Sälj har även genomförts i Bilia A. Likviderna är omplacerade till andra innehav. 

Sagax D är ett nytt innehav.


Flowers Foods Inc (FLO). Portföljandel 0,39% Flowers Foods är ett livsmedelsbolag som producerar och marknadsför förpackade bageri livsmedel för detaljhandel. Bolaget erbjuder färska förpackade och frysta bageriprodukter, liksom bakverk, munkar och bakverksmellanmål. Flowers Foods levererar sina bakverk till kunder i staten Georgia. Bolaget grundades 1919 och har sitt huvudkontor i Thomasville, Georgia.

Toronto-Dominion Bank (TD). Portföljandel 0,48% Toronto-Dominion Bank är ett bankföretag som bedriver allmänt bankverksamhet genom bankaffärer och kontor belägna över hela Kanada och utomlands. Banken och andra dotterbolag erbjuder ett brett utbud av bank-, rådgivningstjänster och rabattmäklare till privatpersoner, företag, finansinstitut, regeringar och multinationella företag. Bolaget grundades 1855 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Abbvie Inc (ABBV). Portföljandel 2,26% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.

Verizon Communications Inc (VZ). Portföljandel 0,68% Verizon Communications är ett amerikanskt telekombolag. Idag erbjuds ett brett utbud av kommunikations-, informations- och underhållningsprodukter, där kunderna återfinns inom varierande branscher samt bland privata aktörer. Verksamhet styrs idag via flertalet dotterbolag på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget grundades 1983 under namnet Bell Atlantic, och har idag sitt huvudkontor i New York.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,57% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Portföljandel 1,21% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Sagax D (SAGA D). Portföljandel 0,23% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.


I den kapitalförsäkring som härbärgerar mitt FIRE Year One kapital genomfördes även planenliga veckovisa inköp i nedanstående fonder. Med start avses 18 November 2020.

En orättvis jämförelse visar att OMX Stockholm 30 är +1,4% sedan start.

Observera här att eftersom jag i rådande klimat snittar in mig i kontinuerligt stigande kurser blir min aggregerade utveckling naturligtvis lägre. Den ligger på +10,40% sedan start.

Om det allmänna klimatet ändras kommer jag kraftigt öka investeringstakten under den perioden.

MS INVF US Growth A. (+12,07% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A(+12,88% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK(+37,09% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. (+14,78% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. (+17,84% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.


73 de Northernlightsinvestment

tisdag 5 januari 2021

INKÖP vecka 53 2020

Redovisar nedan samtliga finansiella transaktioner i min pensionsfond Northernlights Globalfond under den avslutande veckan nådens år 2020. Endast köp i redan befintliga innehav har genomförts.

Denna pensionsfond är avsedd att i fullbordat utförande på egen hand, vid den tidpunkt då min FIRE inleds, genom kontantutdelningar generera 100% av mina årliga tomgångskostnader vid ett standardiserat frugalt leverne i en havsnära belägen stuga med omgivande luxuösa tillbyggnader. Ett leverne som för övrigt är standardiserat och i princip oförändrat under de senaste 20 åren.

Tidpunkten för denna typ av fullbordad teoretisk FIRE, med hänsyn till den successiva investeringsplan som jag följer, uppskattas i dagsläget att inträffa i September månad 2022. Det kan naturligtvis gå fortare om investeringstakten utökas. 

Samtliga innehav i denna pensionsfond visas i vänster kolumn på denna sida.


WP Carey (WPC). Portföljandel 0,77% W. P. Carey är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Fonden tillhandahåller långsiktiga försäljning-leaseback avtal och finansieringslösningar för företag över hela världen. Förutom sin ägda portfölj av diversifierad global fastighet förvaltar WP Carey en serie av icke-omsatta REITs. Bolaget grundades 1973 och har sitt huvudkontor i New York, New York.

Telia Company (TELIA). Portföljandel 1,2% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Tele2 B (TEL2 B). Portföljandel 1,34% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Portföljandel 1,16% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,55% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Akelius Residential Prop. D (AKEL D). Portföljandel 1,33% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.


Denna vecka genomfördes inga inköp den kapitalförsäkring som härbärgerar mina medel för FIRE Year One. Det råkade skita sig planeringsmässigt avseende möjligheten att överföra cash till detta. Glömde bort alla dessa helgdagar då dylik bankservice inte existerar.

Av samma anledning föll även Nyårsafton bort som möjlig handelsdag för transatlanter. Missade därmed några tänkbara X-dagar vilket är detsamma som en fjärdedel av utdelningen, i en kvartalsutdelare som tex BNS, för det nyinvesterade kapitalet. Nyttjar tyvärr inte belåning.  

Besynnerlig upplevelse att vara 47,5% likvid men inte kunna köpa någonting....😎 


73 de Northernlightsinvestment


söndag 3 januari 2021

Numeriska värden December 2020

Redovisar nedan några numeriska värden för den genomlidna månaden December år 2020. Gör även ett försök att formulera några preliminära mål för helåret 2021.

Utdelningsökning +91,2%
I December erhöll jag 91,2%  mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 53 stycken olika värdepapper. Ett mycket bra utfall.

Utdelningsökning YTD +127,3%
Målsättningen för helåret 2020 var att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019. Målet uppnåddes.

Mål för helåret 2021: +50% utdelningsökning jämfört med helåret 2020.

Hälsa och Livsstil
 • Fastedagarna har pausats under December månad.
 • Har tillagat alldeles för lite vegetarisk kost under December månad. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror. 
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. 
 • Det lokala gymmet är stängt till följd av corona. Jag tränar hemma med hantlar (sk husmorsgymnastik) 2-3 ggr i veckan.

Sammanfattningsvis försöker jag kämpa på. Sakta och lite osäkert vacklar jag med trevande steg mot ljuset i tunneln. Förhoppningsvis är det inte ett Malmtåg jag möter där i slutet.

Mål för 2021: Hoppa av som Cirkusdirektör och göra någonting annat istället(!??), kroppsvikt 100kg, springa 5 km i ett sträck, äta mer vegetarisk mat. 

Sparkvot 74%
Sparkvoten inbegriper endast intäkt i form av lön från Cirkusen, dvs inte erhållna utdelningar i December. Möjligtvis ska även kontantutdelningar räknas till intäktssidan.

Har inga exakta framtida mål för Sparkvoten, det blir som det blir utifrån de intäkter som jag har. Under några år har det genomsnittliga utfallet landat kring 70%

Jag lever mitt liv på samma sätt som jag i princip alltid har gjort. Det viktigaste för att möjliggöra en kontinuerligt god kvot är att minimera utgiftssidan. Om man därtill som jag, nu under några års duration, kan kombinera en återhållsam utgiftssida med relativt hög intäktssida så skapar det en bra grund att stå på.  

Grad av likviditet 47,4%
Målet var 50% likviditet vid utgången av 2020. 

Likviderna samt intäkter från lönearbete kommer under 2021 fortsätta investeras varvid likviditeten minskar successivt. Successivt är för övrigt ett av mina absoluta favoritord alla kategorier. 

Mål vid utgång 2021: att vara 25-33% likvid. 

Direktavkastning Northernlights Globalfond 3,96%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond vid en momentan replikering dags dato. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida. 

Målsättningen för 2021: att ligga kring 4,5% genomsnittlig DA för inköp under året.

Här måste troligtvis en del riktade insatser genomföras för att höja DA-kvoten. Om svenska innehav återupptar sina utdelningar kommer det naturligtvis bidra positivt. 

Till viss del är det även min självvalda ambition, under de senaste 3 kvartalen, att satsa mer på utdelningstillväxt istället för hög initial direktavkastning, som nu slår igenom med full kraft när successivt stigande kurser efter den allra djupaste coronabottenkänningen nu medför en låg momentan DA. 

Ett innehav som till exempel i Mars månad inköptes till 3,8% DA har i dagsläget efter en stark kursmässig uppgång en DA runt 2,7%. Har nu ett stort antal sådana innehav i min portfölj.

Frihetskvot 55% alternativt 30 år
Frihetskvoten avseende kontantutdelningar ligger i dagsläget på 55%. Ett alternativt sätt att se på denna kvot är hur många år som det totala kapitalet kan täcka nuvarande årlig utgiftsnivå. I mitt fall blir den kvoten 30 år. Utan hänsyn till inflation dock.

Trots att det är högst osannolikt att jag överhuvudtaget är vid liv om 30 år så vill ändå inte någon större frihetskänsla infinna sig. Märkligt. Anledningarna till vad detta beror på måste jag försöka komma till rätta med.

Mål för 2021: Fundera på anledningar till att jag inte känner mig fri. Trots att incitament för frihet kan anses finnas.          

Year One pre-FIRE kvot 212%
Min avsikt är att År 1 av FIRE ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande har jag 212% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året fördelade på dels ett räntebärande konto (0,6 %) på Avanza samt dels i en kapitalförsäkring med några utvalda fonder.

Inser att jag här kraftigt skjuter över målet. De facto finns nu medel för att klara de 2 första åren av FIRE-tillvaro utan att röra några medel i pensionsfonden Northernlights Globalfond. 

Mitt resonemang är här att det helt enkelt får fortsätta vara på det viset just nu. Har ingen kraftfull motivering kring detta. Om allt avlöper väl med fondupplägget blir det bara en mer gynnsam situation FIRE Year Three då ännu mer ackumulerade direktavkastningar kunnat återinvesteras i pensionsfonden.

Medel överförs nu varje vecka från räntebärande konto till kapitalförsäkring med nedanstående fondinnehav. Med start avses ungefär 18 November 2020, exakt inköpsdatum varierar något mellan de enskilda fonderna.

En orättvis jämförelse visar att OMX Stockholm 30 är -2,49% sedan start.

Observera här att eftersom jag i rådande klimat snittar in mig i kontinuerligt stigande kurser blir min aggregerade utveckling naturligtvis lägre. Den ligger på +6,40% sedan start.

Om det allmänna klimatet ändras kommer jag kraftigt öka investeringstakten under den perioden.

MS INVF US Growth A. (+8,64% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A(+10,96% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK(+18,73% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. (+13,37% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. (+14,8% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.