söndag 3 januari 2021

Numeriska värden December 2020

Redovisar nedan några numeriska värden för den genomlidna månaden December år 2020. Gör även ett försök att formulera några preliminära mål för helåret 2021.

Utdelningsökning +91,2%
I December erhöll jag 91,2%  mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 53 stycken olika värdepapper. Ett mycket bra utfall.

Utdelningsökning YTD +127,3%
Målsättningen för helåret 2020 var att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019. Målet uppnåddes.

Mål för helåret 2021: +50% utdelningsökning jämfört med helåret 2020.

Hälsa och Livsstil
 • Fastedagarna har pausats under December månad.
 • Har tillagat alldeles för lite vegetarisk kost under December månad. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror. 
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. 
 • Det lokala gymmet är stängt till följd av corona. Jag tränar hemma med hantlar (sk husmorsgymnastik) 2-3 ggr i veckan.

Sammanfattningsvis försöker jag kämpa på. Sakta och lite osäkert vacklar jag med trevande steg mot ljuset i tunneln. Förhoppningsvis är det inte ett Malmtåg jag möter där i slutet.

Mål för 2021: Hoppa av som Cirkusdirektör och göra någonting annat istället(!??), kroppsvikt 100kg, springa 5 km i ett sträck, äta mer vegetarisk mat. 

Sparkvot 74%
Sparkvoten inbegriper endast intäkt i form av lön från Cirkusen, dvs inte erhållna utdelningar i December. Möjligtvis ska även kontantutdelningar räknas till intäktssidan.

Har inga exakta framtida mål för Sparkvoten, det blir som det blir utifrån de intäkter som jag har. Under några år har det genomsnittliga utfallet landat kring 70%

Jag lever mitt liv på samma sätt som jag i princip alltid har gjort. Det viktigaste för att möjliggöra en kontinuerligt god kvot är att minimera utgiftssidan. Om man därtill som jag, nu under några års duration, kan kombinera en återhållsam utgiftssida med relativt hög intäktssida så skapar det en bra grund att stå på.  

Grad av likviditet 47,4%
Målet var 50% likviditet vid utgången av 2020. 

Likviderna samt intäkter från lönearbete kommer under 2021 fortsätta investeras varvid likviditeten minskar successivt. Successivt är för övrigt ett av mina absoluta favoritord alla kategorier. 

Mål vid utgång 2021: att vara 25-33% likvid. 

Direktavkastning Northernlights Globalfond 3,96%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond vid en momentan replikering dags dato. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida. 

Målsättningen för 2021: att ligga kring 4,5% genomsnittlig DA för inköp under året.

Här måste troligtvis en del riktade insatser genomföras för att höja DA-kvoten. Om svenska innehav återupptar sina utdelningar kommer det naturligtvis bidra positivt. 

Till viss del är det även min självvalda ambition, under de senaste 3 kvartalen, att satsa mer på utdelningstillväxt istället för hög initial direktavkastning, som nu slår igenom med full kraft när successivt stigande kurser efter den allra djupaste coronabottenkänningen nu medför en låg momentan DA. 

Ett innehav som till exempel i Mars månad inköptes till 3,8% DA har i dagsläget efter en stark kursmässig uppgång en DA runt 2,7%. Har nu ett stort antal sådana innehav i min portfölj.

Frihetskvot 55% alternativt 30 år
Frihetskvoten avseende kontantutdelningar ligger i dagsläget på 55%. Ett alternativt sätt att se på denna kvot är hur många år som det totala kapitalet kan täcka nuvarande årlig utgiftsnivå. I mitt fall blir den kvoten 30 år. Utan hänsyn till inflation dock.

Trots att det är högst osannolikt att jag överhuvudtaget är vid liv om 30 år så vill ändå inte någon större frihetskänsla infinna sig. Märkligt. Anledningarna till vad detta beror på måste jag försöka komma till rätta med.

Mål för 2021: Fundera på anledningar till att jag inte känner mig fri. Trots att incitament för frihet kan anses finnas.          

Year One pre-FIRE kvot 212%
Min avsikt är att År 1 av FIRE ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande har jag 212% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året fördelade på dels ett räntebärande konto (0,6 %) på Avanza samt dels i en kapitalförsäkring med några utvalda fonder.

Inser att jag här kraftigt skjuter över målet. De facto finns nu medel för att klara de 2 första åren av FIRE-tillvaro utan att röra några medel i pensionsfonden Northernlights Globalfond. 

Mitt resonemang är här att det helt enkelt får fortsätta vara på det viset just nu. Har ingen kraftfull motivering kring detta. Om allt avlöper väl med fondupplägget blir det bara en mer gynnsam situation FIRE Year Three då ännu mer ackumulerade direktavkastningar kunnat återinvesteras i pensionsfonden.

Medel överförs nu varje vecka från räntebärande konto till kapitalförsäkring med nedanstående fondinnehav. Med start avses ungefär 18 November 2020, exakt inköpsdatum varierar något mellan de enskilda fonderna.

En orättvis jämförelse visar att OMX Stockholm 30 är -2,49% sedan start.

Observera här att eftersom jag i rådande klimat snittar in mig i kontinuerligt stigande kurser blir min aggregerade utveckling naturligtvis lägre. Den ligger på +6,40% sedan start.

Om det allmänna klimatet ändras kommer jag kraftigt öka investeringstakten under den perioden.

MS INVF US Growth A. (+8,64% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A(+10,96% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK(+18,73% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. (+13,37% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. (+14,8% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.

3 kommentarer:

 1. Hallå där! Schyssta mål och förutsättningar!
  Apropå den bristande frihetskänslan...har du något konkret mål, förutom friheten i sig, som du kan ta på? Som en slags belöning? Jag tänker att det kanske kan bli för abstrakt och overkligt för att greppa annars?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar Fumlan !

   Inga konkreta mål finns, ej heller belöningar. Bara diffusa i ögonvrån undflyende bilder av vad friheten kanske kan tänkas vara.

   Radera
  2. Då är frågan om du väntar eller skapar? :-)

   Radera