tisdag 5 januari 2021

INKÖP vecka 53 2020

Redovisar nedan samtliga finansiella transaktioner i min pensionsfond Northernlights Globalfond under den avslutande veckan nådens år 2020. Endast köp i redan befintliga innehav har genomförts.

Denna pensionsfond är avsedd att i fullbordat utförande på egen hand, vid den tidpunkt då min FIRE inleds, genom kontantutdelningar generera 100% av mina årliga tomgångskostnader vid ett standardiserat frugalt leverne i en havsnära belägen stuga med omgivande luxuösa tillbyggnader. Ett leverne som för övrigt är standardiserat och i princip oförändrat under de senaste 20 åren.

Tidpunkten för denna typ av fullbordad teoretisk FIRE, med hänsyn till den successiva investeringsplan som jag följer, uppskattas i dagsläget att inträffa i September månad 2022. Det kan naturligtvis gå fortare om investeringstakten utökas. 

Samtliga innehav i denna pensionsfond visas i vänster kolumn på denna sida.


WP Carey (WPC). Portföljandel 0,77% W. P. Carey är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Fonden tillhandahåller långsiktiga försäljning-leaseback avtal och finansieringslösningar för företag över hela världen. Förutom sin ägda portfölj av diversifierad global fastighet förvaltar WP Carey en serie av icke-omsatta REITs. Bolaget grundades 1973 och har sitt huvudkontor i New York, New York.

Telia Company (TELIA). Portföljandel 1,2% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Tele2 B (TEL2 B). Portföljandel 1,34% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Portföljandel 1,16% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,55% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Akelius Residential Prop. D (AKEL D). Portföljandel 1,33% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.


Denna vecka genomfördes inga inköp den kapitalförsäkring som härbärgerar mina medel för FIRE Year One. Det råkade skita sig planeringsmässigt avseende möjligheten att överföra cash till detta. Glömde bort alla dessa helgdagar då dylik bankservice inte existerar.

Av samma anledning föll även Nyårsafton bort som möjlig handelsdag för transatlanter. Missade därmed några tänkbara X-dagar vilket är detsamma som en fjärdedel av utdelningen, i en kvartalsutdelare som tex BNS, för det nyinvesterade kapitalet. Nyttjar tyvärr inte belåning.  

Besynnerlig upplevelse att vara 47,5% likvid men inte kunna köpa någonting....😎 


73 de Northernlightsinvestment


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar