tisdag 23 november 2021

Branschfördelning 2021

Min pensionsfond aka Northernlights Globalfond är i dagsläget sammansatt av 182 stycken individuella kontantutdelande innehav samt varierande typer av aktiefonder och ETFer. 

En slumpmässigt sammansatt hybridstrategi där den slutgiltiga fördelningen mellan individuella innehav och övriga finansiella instrument (i detta fall alltså fonder och ETFer) är tänkt att landa kring storleksordningen 80/20. 

När allt är färdigt (ungefär Q3 2022) ska kontantutdelningarna teoretiskt täcka alla mina vardagliga räkningar (till exempel knäckebröd) och fonder/ETFer ska bekosta alla nycker och utsvävningar därutöver (till exempel resor, fyrhjulingar och vattenskoter). 

Jag krattar helt enkelt Manegen för att kunna kliva av från Cirkusen.

Diversifiering är i min investeringsprocess ett viktigt ledord för mig. Jag försöker efter bästa förmåga långsiktigt diversifiera mellan bolag, valutor, tillgångsslag och branscher så att beroendet av någon enskild faktor minimeras.

Det är nu snart 1 år sedan jag senast genomförde en branschgenomgång. Det var då en mycket mödosam process med papper och penna vilket nu har underlättats eftersom jag skapat mig ett google kalkylark med alla nödvändiga länkar och formler. Vilket givetvis även det i sin tur, med så många individuella innehav, var ganska mödosamt 👀 under några kvällar. 

Men nu är det klart och oj så mycket enklare det blivit att analysera olika fundamenta. Några knapptryckningar och vips får man en momentan överblick av läget.  
Northernlights Globalfond branschfördelning individuella innehavBranschspecifika förändringar sedan december 2020.

 • Fastigheter ÖKAT 15 => 21%. Här har jag satsat en del på att öka på innehaven i preffar och D-aktier för att generera kassaflöde i pensionsfonden. Jag närmar mig exit från Cirkuslivet. Sektorn har naturligtvis även gått starkt en längre period vilket ger effekt i sig själv.
 • Finans MINSKAT från 19 => 17%. Ingen kraftig förändring men ändå i önskvärd riktning.
 • Industri ÖKAT 12 => 13%. Ingen kraftig förändring men ändå i önskvärd riktning.
 • Kommunikation ÖKAT 6,7 => 8%. Kommunikation var ett av mina uttalade fokusområden så glädjande att det skett en ökning. Finns fortfarande utrymme för fortsatta investeringar i en som jag tror framtida stabil bransch.
 • Konsument Cyklisk MINSKAT 7 => 5%. Sålt Harvia och H&M samt i övrigt legat ganska stilla investeringsmässigt. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Konsument Stabil MINSKAT 15 => 14%. En icke medveten minskning, trolig effekt beroende på att branschen bara fått glida med som trygga utdelningscase vilka tappat i attraktivitet pga minskande relativ yield. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Råvaror MINSKAT 5 => 4%. Var ett av mina uttalade fokusområden. Har misslyckats med att genomföra avsedda ökningar. Tillbaka till ritbordet och spana efter case.
 • Sjukvård MINSKAT 8 => 7%. En icke medveten minskning, trolig effekt beroende på att branschen bara fått glida med som trygga utdelningscase vilka tappat i attraktivitet pga minskande relativ yield. Möjligt utrymme för ökningar kommande kvartal.
 • Teknik MINSKAT 3,9 => 3%. En sanning med modifikation. Jag har gjort stora investeringar i fonder och ETFer med teknikfokus. Den strategin är öronmärkt just för denna bransch, dvs att innehaven i branschen ska nås genom fonder.
 • Allmännyttigt ÖKAT 4,7 => 6%. Har hittat nya innehav och även fyllt på i befintliga. Branschen var ett av mina fokusområden. Kan tänka mig att fortsätta investera här.
 • Energi MINSKAT 4 => 2%. Kraschade kraftigt i samband med covidbaissen och har nu börjat återhämta sig. Tappade intresset och valde andra områden för avsättning av kapitalet. Borde egentligen ha ökat kraftigt när blodet flöt fram längs gatorna. Som vanligt. Man ska inte låta rädslor styra utan agera med kyla och distans.  


Sammanfattningsvis en mycket nyttig genomgång att genomföra som föder många tankar och reflektioner över den fortsatta investeringsprocessen kommande kvartal.73 de Northernlightsinvestment

söndag 21 november 2021

TRANSAKTIONER vecka 46 2021

Även denna vecka har präglats av kontinuerligt stigande ATH nivåer.

Vaccinationsmotståndarna, de alltid lika besvikna miljöfundamentalisterna och alla andra foliehattar har lämnat Glasgow och dragit vidare mot nya slagfält. Nederländerna for starters. Inflationsspöket växer sig stort vid horisonten medans experterna tvistar om huruvida spöket överhuvudtaget existerar eller denna gång istället bara är en naturlig effekt av felvända flöden orsakade av pandemin och lite allmän global trafikstockning. Snart korrigerat.
 Ett skepp kommer lastat med kinesiska plastleksaker  


Peng Shuai twittrade om maktelitens långvariga sexuella utnyttjande och raderades och väcks nu åter till liv åtminstone digitalt. WTA hotar bojkotta och Novak ger tummen upp och får naturligtvis även min tumme upp i bifall. Om Göran Persson reviderat sin uppfattning om den politiska stabiliteten är oklart. Free China är en olöst konflikt. Liten tennisboll välter ibland stort lass. Gammalt djungelordspråk. 

Så min känsla är åter igen att gummibandet är hårt spänt mot ovansidan och en liten korrektion neråt skulle inte förvåna. Måhända kraftansamling inför en god avslutning på året och unisont glädjerus på Nyårsafton 2021 med äkta fransk Champagne i glasen 👀 

Mina investeringar fortsätter dock oförtrutet och lika successivt som alltid. Den här veckan har merparten av inköpen genomförts på andra sidan Atlanten samt i övrigt främst i innehav med låg portföljandel och god historik av utdelningshöjningar både historiskt och i närtid.

Känns som att jag genom att ibland använda mig av detta förfarande följer min långsiktiga investeringsplan med varierande fokus mellan både momentana kassakor (D-aktier, Preffar och högutdelare) och framtida utdelningstillväxt. 

Jag försöker åtminstone ge det en ärlig chans att kunna bli någonting riktigt bra kommande år.
 Northernlightsinvestment vände blicken västerut under vecka 46Andra händelser i portföljen under veckan:

 • Kungsleden (KLED) ska avnoteras inom kort och raderades nu från innehavslistan och i dess ställe utökades min position i Castellum (CAST) med storleksordningen 1/6.
 • Orion Office REIT (ONL) avknoppades från min gamla trotjänare Realty Income (O). Jag sålde inte direkt den här gången utan för nu upp innehavet åtminstone momentant på innehavslistan för en tids utvärdering och informationsinsamling.

Nedanstående inköp genomfördes under vecka 46 2021 i min pensionsfond Northernlights Globalfond.


Unilever (UL) Portföljandel 0,56% Unilever är en av världens största leverantör av konsumentprodukter. Under bolagets ägande finns ett flertal varumärken som exempelvis Dove, Rexona, Axe, Ben & Jerrys, Jif och Knorr. Bolagets huvudkontor är beläget i Rotterdam, Nederländerna.

Algonquin Power & Utilities (AQN) Portföljandel 0,36% Algonquin Power & Utilities är ett energibolag som äger och har intressen i en mångsidig portfölj av förnybar kraftproduktion och hållbara infrastrukturtillgångar i hela Nordamerika. Bolagets intressen omfattar förnyelsebara energikällor, värmeenergifaciliteter och vattenförsörjning och avloppsvattenanläggningar. Bolaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada.

Realty Income Corp (O) Portföljandel 1,03% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.

Prudential Financial Inc (PRU) Portföljandel 0,97% Prudential Financial är en finansiell koncern. Bolaget erbjuder idag via ett flertal dotterbolag traditionella finanstjänster och tillhörande produkter. Största andelen av utbudet består av försäkringslösningar, finansiella produkter, pensionslösningar, samt övriga specialiserade lösningar för privatkunder och större företag. Bolaget grundades ursprungligen 1875 och har sitt huvudkontor i New Jersey.

Industrivärden C (INDU C) Portföljandel 0,27% Industrivärden är ett investmentbolag. Bolagets mål är att över tid generera en tillväxt av substansvärdet vilket i sin tur skall ge en totalavkastning högre än börsens genomsnitt. Bolaget är storägare i klassiska svenska bolag inom sektorerna telekom, industri, finans, samt fordonsindustrin. Ägande och vidareutveckling av bolagen sker huvudsakligen genom operativa och strategiska beslut, samt genom egen investeringsverksamhet. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Aflac Inc (AFL) Portföljandel 0,51% Aflac är ett försäkringsbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av försäkringslösningar, både för den privata sektorn, men även för företagskunder. Exempel på försäkringar inkluderar sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, samt specialiserade försäkringar för diverse allvarliga sjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Columbus, Georgia.

Nobina (NOBINA) Portföljandel 0,18% Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordisk nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även bolaget Nobina Technology, vars vision är att driva teknisk utveckling inom koncernen. Huvudkontoret ligger i Solna.

U.S Bancorp (USB) Portföljandel 0,21% U.S Bancorp är ett finansiellt företag som tillhandahåller utlåning och depåtjänster, kontanthantering, valuta- och förvaltnings- och förvaltningstjänster. Bolaget tillhandahåller även kreditkortstjänster, hypotekslån, försäkring, mäklar och leasing. US Bancorp opererar i Midwest och Western United States.
73 de Northernlightsinvestment

fredag 19 november 2021

Utdelning YTD 200,3%

November månads 19 dagar har hittills inneburit kontantutdelningar från 37 stycken olika innehav i min pensionsfond. Samtliga räkningar för denna månad är därmed redan betalda utan att löneutbetalningen från Cirkusen ens har ägt rum. Den 25e smäller det.

Det borde ju vara roligt att kunna konstatera. För närvarande upplever jag tyvärr inte min dagliga situation som förvärvsarbetande speciellt lustfylld. Snarare har stressnivån, svamlet, inkompetensen och antalet riktiga skitdagar alltmer accelererat sedan efter semestern och en nylig hälsoundersökning var inte upplyftande. 

Vanligtvis när jag sätter mig ner framför tangentbordet är jag fylld av Ord som pockar på, kivas längst fram på fingertopparna och vill ut via min entonigt hamrande pekfingervals. Men inte ikväll, jag orkar inte.

Konstaterar bara nollställd, neutral och energilös denna fredagskväll att det var SEB A som tillslut fick gungbrädan att tippa över så att utdelningarna för 2021 nu är 200,3% av utdelningarna för helåret 2020. 

Med andra ord är ökningen +100,3% vilket är lite mer än målet på +100%.Det liksom spritter i hela kroppen vid måluppfyllnad....
    

Därmed ser mina spännande utdelningsstaplar ut enligt nedan sedan start av min pensionsfond Northernlights Globalfond. De första tre åren var åtagandet och investeringsplanen inte helt seriös. Men sedan hösten 2019 har jag infört min seriösa och totalt slumpmässiga strategi med inriktning mot primater som kastar pil vilket nu snart har tagit mig i MÅL.Northernlights Globalfond utdelningar 2016-2021 YTDNu ska jag lyssna på Johan Rothstein "17-33". Känner att stämningen kräver det 👀


73 de Northernlightsinvestment

onsdag 17 november 2021

FIRE Year One

Jag benämner en dedikerad del av mitt kapital för FIRE Year One. Det kapitalet är primärt avsett att användas under inledningen av min existens som icke förvärvsarbetande. Närmare bestämt under det första året. Ergo Year One.

I dagsläget 2021-11-17 motsvarar dock totalsumman 2,8 år av tomgångsleverne varav 1 år på ordinärt räntekonto (Avanza) och 1,8 år investerat i 5 st utvalda fonder. Så troligtvis kommer jag omfördela en del av kapitalet till kontantutdelande innehav. Alternativt ackumulera utdelningarna 1 extra år under FIRE innan jag är inne i systemet med att leva av utdelningarna från föregående år och inte från innevarande år.

Det systemet ger mig en upplevd större säkerhet eftersom jag då redan i slutet av december månad vet hur mycket pengar som finns tillgängliga (via insamlade utdelningar) inför det nya året.

Det har nu gått 1 år sedan jag 2020-11-18 valde att avsätta en större summa pengar in i några utvalda fonder. Just under den perioden pågick (den gamla vanliga) debatten kring värde eller tillväxt. Så jag valde att genomföra mitt lilla ansvarslösa "experiment" mot bland annat fonder med inriktning tillväxt.

Inför avsättningen beskrev jag mitt ställningstagande så här:
 

"Inleder nu inom kort avsättningen av mitt  FIRE Year One kapital in i en samling utvalda fonder. 5 st till antalet. För att öka underhållningsvärdet, i en annars enormt trist och tråkig operation, så väljer jag bara fonder vars 10 största innehav INTE ingår som individuella innehav i min övriga portfölj.

Det är naturligtvis något av en chansning att spela poker med FIRE Year One kontanterna. Vilka i teorin ska användas till att betala räkningar och livets övriga nödtorft medans kontantutdelningarna ackumuleras inför FIRE Year Two. Repetera och återgå till ground zero.

Men jag ledsnade helt enkelt på att ha medlen liggande och skräpa med låg avkastning. Detta med kraftig bias präglade urval av fonder kan naturligtvis baissa -50% på 3 år. Eller tvärtom haussa +50%. Men så är det ju alltid. Tror inte om mig själv att jag kan genomföra en due diligence för att säkerställa åt vilket håll pendeln ska slå. 

Det enda jag med relativt stor säkerhet kan förutsäga vid en genomlysning av alla mina innehav är att några troligtvis kommer att hamna på -50% och några på +50% om 3 år. Då menar jag alltså alla mina individuella innehav som kan beskådas till vänster här på sidan.

Överdiversifiering är den pilkastande Apans bästa vän. Se bara till att hålla reda på sektorviktningen. Sektorrotationer kommer alltid att uppstå.

För mitt FIRE Year One kapital väljer jag nu framförallt fonder inom området Growth. 

Growth, på svenska Tillväxt, är ett sexigt ord. Vem vill inte ha sig lite tillväxt till livs. Tillväxten står i genomskinlig negligé och plutande förstorade läppar i sovrumsdörren och drar med fingrarna genom håret. "Hey there gorgeous, I`m Growth". Där har den gamla bullmorsan Dividend inte mycket att komma med. Men hon är någonting att hålla fast vid när det blåser snålt. 

Tossigt vore det väl att välja motsatsen till tillväxt; Nerväxt, minskning, stagnation. Tillväxt är en ständig ökning. Ökande konsumtion, ökande resursutnyttjande, ökande effektivitet. Av detta kan intet negativt uppstå. Det vet vi naturligtvis att så inte är fallet. Men kan vi stå emot marknadskrafterna.

Men långt ifrån all growth är naturligtvis inte av ondo. Positiv tillväxt sker bland annat i energi- och livsmedelssektorerna via intrasektorrotation från fossila källor till förnyelsebart samt via mer växtbaserade livsmedel istället för köttbranschen. 

Insekter kommer jag däremot aldrig att inmundiga. Oavsett av hur mycket reklampengar de pumpar in vid lanseringen av McGrasshopper.

I nedanstående beskrivna fonder avser jag avsätta  mitt FIRE Year One kapital. Det blir en del dubbleringar, men så är det nästan alltid. Om detta har jag skrivit i ett inlägg med titeln Mimicry. 

Slutligen önskar jag tillägga att min kännedom om flertalet av nedanstående största innehav är mer än bristfällig. Har aldrig ens hört företagsnamnen. Fröken Growth har nämligen aldrig varit mitt förstaval 👀

Men det är ju fonder. Hur fel kan det egentligen bli.

MS INVF US Growth A

Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A

Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swebank Robur Ny Teknik A

Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project, Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A

Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter"


Hur har experimentet då avlöpt än så länge ?

Jo tack, det har verkligen varit lite berg och dalbana, men nu mot slutet har det tagit sig riktigt bra. Den investerade delen av kapitalet har omvandlats till ytterligare 5 månader av täckta omkostnader. Kapitalet vid sidlinjen har i princip legat still.

Som vanligt jämför jag med Dow Jones Global Index.

 

Vänsterprasslet med fröken Growth gav mig 5 månader extra frihet 


Under samma tidsrymd är min utdelande bullmorsa i form av pensionsfond upp endast +30%. Det bör dock poängteras att de extra 5 månaderna som har mig blivit givet under 1 år betydligt snabbare kan ryckas ifrån mig om jag inte väljer att trycka på säljknappen.

Bullmorsan kommer däremot kontinuerligt att fortsätta baka kanelbullar, dvs kontantutdelningar, till mig att inmundigas med ett glas kall mjölk. 


73 de Northernlightsinvestment

söndag 14 november 2021

KÖP och SÄLJ vecka 45 2021

En ovanlig vecka med dels några försäljningar i min pensionsfond Northernlights Globalfond men även genom inköp i hela 2 stycken nya innehav.


Försäljningar

 • Kyndryl Holdings Inc avknoppades via IBM, mellanlandade in på kontot och jag valde att sälja direkt denna gång. Inga återköp genomfördes dock i IBM utan jag valde att smeta ut likviden över varierande befintliga innehav.
 • Bud lades på ICA Gruppen vilket styrelsen för Northernlights Globalfond accepterade efter ett väldigt stökigt och osammanhängande extrainsatt teamsmöte.
 • Elisa Oyj var ett lite spekulativt kommunikationsbolag med låg andel i pensionsfonden. Jag valde att byta ut detta innehav mot Tele2 istället.
 • Scandi Standard var ett av mina minsta innehav vilka jag (som alltid) haft för avsikt att expandera vid lämpliga tillfällen. Nu har de kommunicerat en extrastämma där de föreslår att frysa inne den andra halvan av årets utdelning. Så de åkte ut i kylan och jagades bort från tomtgränsen.

Inköp i nya innehav

 • American Electric Power Company har jag haft span på en tid som en lämplig kandidat för att expandera i branschen Allmännyttigt. En snabb teknisk analys visar på kommande motstånd på nedsidan med rekylmöjligheter längs ett expanderat Jekyll-Schultz-Tannhauser band 👀 Dessutom verkar de tycka om att lämna stigande utdelningar till sina ägare. Jag klippte till !!  American Electric Power Company bidrar med spänning 


 • Snap-on Inc är solida amerikanska verktygstillverkare som kommit ner en bit i pris under senare tid. Egentligen helt obegripligt hur jag kunnat missa dem tidigare. Under Coronakraschen hade jag nog tyvärr fullt upp med att köpa andra aktier varvid de slank under min radar. Men nu slog jag till och de är just nu upp 5,5% sedan inköpstillfället. Dessutom höjde de nyligen sin utdelning med 15%, drog igång ett stort aktieåterköpsprogram och delar ut blott 39,37% av sin vinst (payout ratio). Det finns alltså utrymme för framtida höjningar. 


Klassiska amerikanska verktyg är nya verktyg i min pensionsfondFör övrigt är det nya ATH i princip vareviga dag just nu. USD fick en skjuts uppåt av inflationsstatistiken. En inflationsstatistik som, om det håller i sig, naturligtvis kan betyda räntehöjningar och därmed en liten plump i det framtida protokollet avseende börsuppgångar.

Inget gott som inte har något ont med sig.

Mer intressant för mig personligen är dock att jag i skrivande stund noterar en utdelningshöjning på +94% för november 2021 jämfört med motsvarande månad 2020. 

Hur världsbörserna utvecklar sig från måndag morgon har jag ingen aning om. Men lavinen av utdelningar kommer att fortsätta strömma in och fullkomligt dränka mig.

Nedan en ögonblicksbild för YTD utvecklingen i min pensionsfond Northernlights Globalfond. Eftersom jag anser mig vara en global investerare är jämförelseindex DJ Global.Northernlights Globalfond YTD 2021Följande inköp genomfördes under vecka 45 2021.


Enbridge Inc (ENB) Portföljandel 0,73% Enbridge är ett kanadensiskt energi- och transportbolag. Verksamheten består i huvudsak av att transportera olja och gas i Kanada men också till viss del i USA. Bolaget äger bl.a Kanadas längsta pipeline för gasdistribution. Utöver äger bolaget lagringscentraler för olja samt distributionsnät för el. Enbridge grundades 1949 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

Corem Property Group D (CORE D) Portföljandel 1,18% Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Snap-On Inc (SNA) Portföljandel 0,17% Snap-on är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillhandahåller verktyg, utrustning och systemtillbehör. Deras produkter och tjänster omfattar huvudsakligen handverktyg, lagrings- och diagnostikprogram, informations- och hanteringssystem samt övriga tekniska lösningar. Kunderna återfinns inom varierande branscher, från tillverkning, logistik, sjukvård, till försvarsindustrin. Bolaget grundades ursprungligen 1920 och har sitt huvudkontor i Kenosha, Wisconsin.

Boliden (BOL) Portföljandel 0,56% Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 1,32% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska fastighetsmarknaden. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet, huvudsakligen via större ägarandel samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Arbor Realty Trust Inc (ABR) Portföljandel 0,21% Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,96% Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Intrum (INTRUM) Portföljandel 0,63% Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är specialiserade inom hantering av kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och innehar idag verksamhet inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företagskunder som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,66% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

American Electric Power Inc (AEP) Portföljandel 0,15% American Electric Power, även kända som AEP, är ett amerikanskt energibolag. Bolaget är en tillverkare av transmissioner och generatorer som används i diverse kraftproduktioner för överföring och vidare distribution av el. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1906 och har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio.

Heimstaden Pref (HEIM PREF) Portföljandel 1,07% Heimstaden är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, äger och förvaltar bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner runtom i Sverige men har även närvaro på den nordiska marknaden. Visionen är att vara en långsiktig aktör på finansmarknaden genom utvecklingen av bolagets fastighetsportfölj. Heimstaden grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,34% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som genererar kassaflöde och värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 1,32% NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.73 de Northernlightsinvestment

fredag 12 november 2021

Kantarell 1

När jag under några år för länge sedan levde i förskingringen nere i södra Sverige gällde det verkligen att maximalt utnyttja de fåtaliga geografiska fördelar som gick att uppbringa. Bland annat då det där med svamptillgången ute i våra skogar och marker där allemansrätten fortfarande råder.

Smörstekta kantareller på en toast är ju definitivt en kulinarisk höjdpunkt i all sin enkelhet. Så det gjorde vi ofta. Lastade in hela skocken med spanielhundar i bilen, åkte iväg längs någon random landsväg och vek av höger längs en skogsväg efter några kilometer.

Hur mycket kantareller och trattkantareller som helst.

Jag är absolut inte någon fungikonnässör. Polska champinjoner handlar jag i och för sig ofta på mitt lokala Willys för 39 SEK/kg och blandar i grytor och wokar. I övrigt är svampintaget begränsat till att svärmor ibland bidrar med en en burk torkade soppar alternativt någon enstaka Nyårsafton en murkelstuvning till oxfilén/entrecoten. Vilket finns beskrivet i inlägget Billig livsfarlig Lyx 👀  Svamp som vanligtvis är lättplockad


Kantareller var det dock länge sedan jag såg till. Det ryktas att det ibland finns i stora mängder även här uppe längs Norrlandskusten. Jag har sett det med egna ögon när personal på Cirkusen kommit med IKEA påsar fullproppade för vidare försäljning via Blocket. Tydligen plockade ute på skärgårdsöarna.

Bara en enda gång har jag själv hittat gula kantareller här uppe i Norrland. Fick på en redig slice och drog bollen rätt ut i skogen på hål 7. Dog-leg vänster naturligtvis. När jag så i min ilska gick där och petade med klubban bland riset så uppenbarades plötsligt ett stort kantarellbestånd. Som tur var hade jag en begagnad smörgåspåse i fickan och fick med mig hela skörden hem.

Sambon är en ivrig skogsflanör, ständigt på jakt efter kantareller. Alltid lika besviken och otröstlig efteråt. Själv dyker jag ibland in i skogen där jag anser att "här borde det väl för själva satan finnas gott om de där gula eremiterna". Men icke, aldrig någonsin minsta lilla spår.

I helgen, när jag spatserade runt och besiktade byggnadernas status inför den annalkande vintern, klev jag runt hörnet på gäststugan. Där på marken ligger en frusen övergiven och bortglömd stackare. Men likväl inget tvivel om saken. Gräv där du står.
 
       


Nästa höst då vet jag var ni finns....


Det blev dock vare sig stuvning eller toast den här gången.73 de Northernlightsinvestment

tisdag 9 november 2021

Jubileum

Så läggs ännu ett år till handlingarna. 

Det är idag exakt 2 år sedan jag drog igång min bloggsatsning med avsikt att skapa ett investeringsfokus i min vardag. Ett fokus med slutmål att successivt föra över min då mycket stora kassa till globala utdelande aktier, varierande fonder och ETFer.
Den tillgängliga tiden krymper med tiden

Det pågående investeringsprojektet har jag under resans gång valt att betrakta som min egen PENSIONSFOND och eftersom jag investerar globalt därvid benämna den Northernlights Globalfond. I dagsläget ingår 183 stycken individuella innehav och ett glatt gäng mixade fonder/ETFer.

I dagsläget beräknar jag att min pensionsfond kommer göra mig självförsörjande under 2022. Det vill säga självförsörjande helt på egen hand utan beaktande av tjänstepension eller det orangea kuvertet. De delarna får bli en extra bonus när den tiden kommer.    

Det allra första inlägget döptes till ONLINE eftersom det både innebar en start på mitt bloggande och tidsmässigt sammanföll med invigningen av min bredbandssatsning i det lantliga och enkla boende dit jag planerar att dra mig tillbaka vid FIRE. Den lilla stugan vid havet.

Jag har i stort sett följt min investeringsplan. För 2 år sedan var direktavkastningen i min pensionsfond 4,96%. Därefter har jag valt att styra om mot större inslag av utdelningstillväxt varvid direktavkastningen sjunkit ner mot strax under 4% i dagsläget. Alltså en medveten satsning för att försöka säkra långsiktig tillväxt för de utdelningar som ska betala mina framtida räkningar.

Det genomsnittliga antalet dagliga besökare ligger nu på 375 stycken jämfört med 75 stycken för ett år sedan. Flest förvirrade besökare har under de senaste 12 månaderna i fallande ordning ramlat in från Sparo, Investeringsundersköterskan, Zero Strategy, myntaren och z2036. Tack till Er ni veritabla giganter inom ekonomibloggsfären.  

Tycker mig efter lite trevande och fumlande ha funnit min variant av ekonomibloggande. Jag skriver om min vardag. Det enkla livet som jag tycker om. Hur man med små medel i vardagen och genom att ta hjälp av tiden kan spara stora summor. Summor som via investering i aktier och fonder kan skapa förutsättningar för framtida trygghet och frihet. 

En frihet som smyger sig på, utan att man ens märker det själv, och plötsligt bara står där i hallen och väntar på dig.
Res dig efter varje smäll. Du har en ängel på din axel. Din tid kommer.73 de Northernlightsinvestment