fredag 30 december 2022

Ekonomiskt bokslut 2022

Nu går detta år 2022 definitivt mot sitt slut. 

I skrivande stund noteras den 30e december klockan 13.02 och utanför köksfönstret inne i Citykärnan tänds precis den kommunala gatubelysningen. Det skymmer där ute, men i realiteten går Vi mot ljusare tider igen. Fast i Norrland återstår fortfarande kanske ytterligare drygt 1 meter snö att falla innan vårvinterns töväder tar över. Nuförtiden är det januari/februari som ger det största tillskottet till snödjupet.

Den största ekonomiska händelsen under 2022 var naturligtvis att finansiellt oberoende uppnåddes. Det kan den intresserade läsa om här. Borde naturligtvis vara en mycket stor händelse, men i mitt fall överskuggas den tyvärr av andra negativa personliga händelser. Alternativt har kanske inte signifikansen sjunkit in ännu eller så upplevs den i dessa krigstider undermedvetet som varande av mindre vikt.2022 var året då jag blev ekonomiskt oberoende


Ekonomiskt gav år 2022 inget större tillskott på totalen. Utdelningsmässigt var det ett fantastiskt rekordår, det redovisas i separat inlägg om några dagar, men på totalen var det en skumpig berg-och-dalbana mestadels i sidled när resan summeras.

Mitt år 2022 avslutas faktiskt med en större totalsumma för mina olika kontotyper (investerat + kassa) än vid inledningen av året men eftersom jag i min ekonomi skiljer på toppar orsakade av mina investerade medel (ATH egen kraft) och toppar orsakade av insättningar från tex lönearbete (ATH virtuell) så innebär en kontant insättning bara att ATH egen kraft förskjuts uppåt. ATH av egen kraft, dvs att utvecklingen för pensionsfonden Northernlights Globalfond kraftigt toppade, uppnåddes senast den 5e januari.

Kurvan över min totalekonomi kan se lite "taggig" ut bitvis. Det beror på att jag mäter bara vid 12 tillfällen årligen (vid månadsavslut). Så ett både högre och lägre värde kan ha förelegat under någon annan av kalendermånadens dagar.

Från januari 2010 och fram till idag Nyårsafton 2022 är min ekonomiska utveckling +781%. Den som är intresserad av vad olika hack i kurvan utgörs av hittar mer information om det här och även här

Reala tillgångar (fastighet etc) samt lån (fastighetslån/studielån) är inte med i sammanställningen.Ekonomisk utveckling (total) 2010 - 2022


En stor del av den där sidledes "taggiga" rörelsen under 2022 utgörs naturligtvis av den investerade delen av mina ekonomiska medel, min pensionsfond Northernlights Globalfond.

Eftersom andelen tillväxtaktier i mitt fall är låg, men däremot föreligger en dominerande andel så kallade utdelningsaktier varav merparten i utländsk valuta, så har det under året hjälpt upp situationen (kronförsvagning) på sista raden.

Utvecklingen är vad som brukar kallas dopad av en stark USD. Doping betraktas sällan som någonting bra annat än av utövare utan samvete. Fast å andra sidan är det just det som är meningen med att investera i andra valutor än den inhemska. Det ska tjänstgöra som krockkudde i kristider. Inte genom tur utan genom att erbjuda försäkring om det otänkbara inträffar. En bra försäkring löser ut när man som bäst behöver den.

Nedan visas utvecklingen för huvuddelen av dessa medel under året. Mitt jämförelseindex är satt till DJ Global Index eftersom min pensionsfond är att betrakta som en global utdelande ETF. Under 2022 var utvecklingen för denna ETF -5,09%. Den är uppbyggd av 217 individuella innehav och ett 30-tal fonder samt börshandlade fonder.Pensionsfonden Northernlights Globalfond under 2022


Om vi granskar min totala ekonomi närmare så består den vid slutet av 2022 av nedanstående illustrerade huvuddelar. Merparten (78%) utgörs av kontantutdelande aktier, 11% är buffertkassa och ytterligare 11% är fonder och börshandlade fonder.

Buffertkassan har under året omdefinierats till att vara just en buffert avsedd att inte investeras i dagsläget (pga. tilltagande osäkerhet inom ett flertal personliga och globala områden) och jag har låtit den växa genom att stoppa nyinvesteringar från lön/ersättning i Q3/Q4 utöver återinvestering av inkomna kontantutdelningar. Nuvarande nivå om 11% buffertkassa motsvarar ungefär 3,5 års levnadsomkostnader vid nuvarande glamorösa tillvaro i slutet av 2022.

Min ambition har varit att i slutändan uppnå fördelningen 80/20 för utdelande aktier relativt fonder och ETFer. Just nu återinvesteras, i slöhetens namn, kontantutdelningar enbart i Aktiespararna Direktavkastning B samt Avanza Global (alltså 2 st aktiefonder). Det kommer dock ta ett bra tag, om någonsin, innan jag uppnår 80/20.  

 


Kapitalallokering total ekonomi


Vikten av diversifiering är ett ämne som jag ofta återvänder till. Diversifiering åstadkommer man genom att först teoretiskt inse dess betydelse, därefter agera på den insikten och slutligen (till exempel år 2022) uppleva dess positiva konsekvenser. 

Den som är intresserad av mina tankar kring diversifiering kan läsa mer om det här och om man mot bättre vetande funderar över hur många innehav det är optimalt att ha i sin portfölj så redogör jag för mina stringenta tankar kring detta explicit här.

Även om det känns läbbigt att köpa aktier på NYSE, istället för att ännu en gång klippa till på några gamla hederliga Investor B, så kan man göra ett försök.

Det tog ett tag innan jag själv, på darriga ben och tvekande fingertopp, vågade mig på detta. Men jag gjorde det enkelt för mig och köpte Coca-Cola och Johnson & Johnson. Det har jag hittills aldrig ångrat. Därifrån har det accelererat under åren, en del har jag faktiskt ångrat 👀.Valutafördelning i min pensionsfond


Branscher är ett annat område där man bör sträva efter att diversifiera sig. Det är ingen exakt vetenskap. Ett tag tyckte jag att mina innehav i Telekom var underrepresenterade. Just detta år tycker jag, utifrån utvecklingen i den branschen, att det var ett genidrag 👀 att ligga underviktad. Om man är geni eller idiot förändras hela tiden. Det viktiga är att inte tro att man är vare sig det ena eller andra.

Så det är svårt att veta i förväg hur det ska vara. Jag nöjer mig med att konstatera att min egen pensionsfond som utdelande global ETF ligger inom ramarna för det stora antalet professionellt förvaltade ETFer och sällan kräver några säljbeslut av mig. Bara köpbeslut. 

Mest nöjd är jag över att Konsument (Stabil + Cyklisk) med sina 20% utgör största bransch eftersom, hur det än svänger under 2023, så kommer konsumtionen alltid vara en drivande faktor i våra liv. Konstaterar även att jag nog borde lägga större fokus på Energi. Det behövs också i framtiden. Både vindkraft, kärnkraft och traditionella drivmedel.

Min planeringshorisont är inte nästa år. Jag tänker 3-5 år framåt i tiden. Så länge som det brukar rekommenderas att pengar som man placerar på börsen kan undvaras.Branschfördelning i min pensionsfond


Buffertkassan har jag nämnt på några ställen. Att den har ändrats från Kassa till Buffertkassa. Med Kassa menar jag någonting som är avsett att investeras. Med Buffertkassa menar jag någonting som troligtvis inte ska investeras (på börsen alltså). Men helt säker kan man aldrig vara 👀.

Under året ser det ut som att jag gått från 18% Kassa ner till 10% Kassa. Därefter omdefinierades det hela till en Buffertkassa någon gång i april/maj och har långsamt ökat till i dagsläget 11%. Det är naturligtvis så att om man beskriver en Buffertkassa procentuellt (som jag alltid gör eftersom jag bara relaterar till mig själv) så är den en andel av en total som kan fluktuera med tiden. Särskilt om 90% av totalen är investerad på börsen år 2022. 

Så Buffertkassan kan både öka och minska relativt totalen. Men i faktiska termer så har den konstant ökat sedan april/maj.Kassautveckling 2020 - 2022


Det är intressant att nu, i dessa utpräglade kristider, se hur stora finansbamsingar i branschen plötsligt skriver om vikten av diversifiering över geografi, bransch och innehav. Tillväxtraketerna kraschlandade brutalt. Andra framhåller vikten av att hålla nere sina utgifter genom att leta efter nedsatta priser och säsongsbetonat i livsmedelsbutiken och äta på matbordet hemmavid (uteslut om möjligt totalt att äta ute på svindyra etablissemang). 

Plötsligt är det som att en himmelsk Uppenbarelse framträder så starkt för finansoraklen. Någonting som de flesta av mina medmänniskor alltid känt till.Ni skola söka efter nedsatt pris 50% och tillreda Er mat själva !!


För mig finns ingen annan väg, har heller aldrig funnits genom livet och det har alltid varit mitt mantra att laga det dagliga brödet själv. Håll nere utgiftssidan genom att fixa allt du kan själv och investera mellanskillnaden i en global indexfond. Alternativt Investor B, Coca-Cola eller Johnson & Johnson. 

Detta med att hålla nere utgiftssidan har alltid kommit naturligt för mig. Jag är för lat och bekväm av mig för att fixa en massa extraknäck vid sidan av för att öka intäktssidan. Jobba tredubbla jobb funkar inte för mig. Jag är en typisk Ferdinand, behöver regelbundet återvända till den där lugna skuggiga platsen under korkeken. Humlorna är dessutom mina favoritinsekter vilket man kan läsa om här.

Vare sig man är expert på att optimera utgiftssidan, intäktssidan eller båda dessa sidor av sin ekonomi så leder det i slutändan till en bättre Sparkvot och snabbare finansiellt oberoende. Instinktivt har jag alltid varit medveten om att min sparade andel av mina intäkter varit så hög det går att vara för mig personligen. Man kan ju inte göra mer än sitt yttersta.

Naturligtvis köper även jag grejer, ibland i onödan. Unnar mig saker. Men att unna sig är en av mina sämre professioner. För helåret 2022 blev den genomsnittliga sparkvoten 68%. Jag brukar i normalfallet landa på över 70% men detta år, med långvarig sjukskrivning, drog ner genomsnittet en del. 

Dock drog det faktiskt även ner utgiftssidan en del. Har under året 2022 lärt mig om mig själv att jag inte hänger mig åt stora utsvävningar och extravaganser bara för att jag tvingas till stillhet och tristess under flera månader. Stoiskt uthärdar jag.

Innebär det att jag besitter en osedvanligt god karaktär eller bara är en jävligt tråkig människa med bristfällig fantasi ?  Sparkvot 2020 - 2022Låt Oss hoppas på ett 2023 utan krig och elände !! // Northernlightsinvestment

fredag 23 december 2022

God Jul

Även det här året går till slut mot sitt fullbordande. Det kändes avlägset för mig där en gång i början av april men på något sätt så reste jag mig upp och tog mig mödosamt på darriga ben vidare ytterligare en bit bort längs vägen. 

Idag gled jag som vanligt utan stress genom köpcentret. Det samma går tyvärr inte att säga om mina medmänniskor. Det var kaos ute på parkeringarna, bilköer i alla korsningar och någonting vilt i blicken inne i kommersens högborg. 

Inne på Willys hörde jag en kvinna i sin mobiltelefon säga "jag är inte säker på att jag överlever det här faktiskt". Trist när en lugnets och fridens högtid förvandlas till något helt annat. På min egen inköpslista stod skrivet keso, mjölk, A-fil, champinjoner och en gurka. Resten är fixat sedan länge.

En stundens ingivelse, för så var det faktiskt 👀, gjorde att jag även styrde stegen in på det svenska Monopolet för alkoholhaltiga drycker. Den senaste gången jag inmundigade alkohol var i juli månad då det blev Kall öl Varm dag. Tur att det inte blir så ofta numera som man spenderar pengar på detta oansvariga vis, 641 Kr kostade kalaset. Men då blev det en flaska Whisky oxå.

Jag tycker om att sitta i gungstolen framför kaminen i vinternatten och lukta på en sexa Whisky ibland. Det erkänner jag villigt, men det blir som sagt inte ofta. Men jag har dock läst på text-tv att drickandet accelererar kraftigt bland främst pensionärer.

Det ger ju hopp om livet !!

Om någon är intresserad av att läsa lite om hur min barndoms decemberhögtid gestaltade sig så går det att finna i blogginlägget Jularna eller för den delen om hur det är möjligt att bara kompletteringshandla lite småkrafs den 23e december så går det att finna i inlägget Julbordsprepping.

Nere på Cirkusen roar sig ungdomarna, dvs mina 40-åriga kollegor, med att nyttja mobiltelefonerna för diverse julpyssel. Ibland får självaste Cirkusdirektören, ganska motvilligt dock, vara med på ett hörn och gestalta självaste Tomtefar. Bättre det än att de börjar leka med Servettringar i Päronträ.

Med detta önskar jag Er alla en God Jul.Northernlights önskar Er en God Jul !!Det går naturligtvis nästan lika bra med Mineralvatten !! // Northernlightsinvestment

söndag 18 december 2022

Cirkusliv i December

Jag är tillbaka på deltid nere på Cirkusen. Det har jag varit i stigande grad under 2,5 månader nu och så ska det fortsätta ytterligare 1,5 månad. Är tanken.

Den andra krympande deltiden är jag fortsatt sjukskriven, efter min stora hjärtoperation (som jag skrev lite mer om i det långa sammanfattande inlägget Blandband), och följer nu en Rehabiliteringsplan. Det är ju så det funkar med stora Cirkusanläggningar och kommunikationen med Försäkringskassan.

Många gånger har jag suttit som representant för den rehabiliterande sidan (Cirkusansvarig på varierande etablissemang genom livet) men det här är första gången som jag själv är i fokus som rehabiliteringsobjekt med anställning. Rehabiliteringsobjekt har jag däremot varit tidigare men då med epitetet arbetslös. 

Är man arbetslös och sjukskriven så blir man när sjukskrivningsperioden (tid/omfattning) ändras transformerad till någon variant av arbetssökande som åter står till arbetsmarknadens förfogande. Som det så vackert heter. I praktiken innebär det oftast att man fortsätter att sova tills man vaknar och sedan är det "hopp och lek" resten av dagen tills sänglampan släcks när man inte längre klarar av att fokusera blicken på vad Jack Reacher har för sig den här gången.

Är man istället anställd så är det dags att börja ställa klockan på morgonen igen, kravla sig upp ur den varma sängen, cykla iväg längs snöiga vägar och hantera biverkningar av mediciner (yrsel, svaghet, andfåddhet, magsmärtor, oregelbunden hjärtrytm, trötthet) och sjukdom bland gamla kollegor och ännu äldre kontorskorridorer. Ännu en erfarenhet rikare i livet."Nog var det ändå som självaste fan ditt lösenordshelvete !!"


I Rehabiliteringsplaner kan det stå lite olika saker; den är naturligtvis objektspecifik. I mitt fall har jag ett läkarintyg som talar om att just detta objekt för närvarande inte ska lyfta tunga saker eller utsättas för stress. Alltså undviker jag detta i görligaste mån och, eftersom jag har mål i mun, så talar jag om det för olika intressenter i min arbetsdag. Det funkar vanligtvis bra men kan vara lite stressande i sig 👀 att känna att Strået man drar är ganska litet och ibland finns inte ens något lämpligt strå i sikte att plocka upp och börja släpa på. Sånt är stressande även det.

Även en Cirkusdirektör har en arbetsledning i vars arbetsuppgifter sedvanligt rehabiliteringsansvar ingår och att man då sätter sig ner och funderar över en lämplig utformning av arbetet. Det är i dessa stunder som även denna högsta arbetsledning testas. 

I det här fallet har min arbetsledning valt att hålla en mycket låg profil, i det närmaste en total Stealthmode, och endast kontaktat mig i samband med några förfrågningar under min sommarsjukskrivning om att komma in och fixa lite grejer som bara jag har kunskap att åtgärda. Jobba alltså. När Företagshälsovården, vid det nyligen genomförda årliga besöket, fick kännedom om detta så blev de upprörda. För så gör man naturligtvis inte. Man ber inte nyopererade hjärtpatienter komma in och jobba under den varmaste juni månaden i mannaminne. 

Upplevelsen blir att ledningen känner besvikelse över att man råkade bli hjärtsjuk. Men mer troligt är att de inte vet hur de ska hantera situationen. Man känner sig obekväm. 

Men jag är rörande överens med kollegor i liknande situation om att "det är nog bäst så" att ledningen inte petar i rehabiliteringsprocesser. Bäst att dessa rehabiliterande uppgifter delegeras till bättre lämpade instanser. Vår HR-avdelning jobbar i motvind men gör ett fantastiskt jobb !!
"Hej hur mår du...by the way kan du komma in och jobba en stund !?"


Cirkusen, och så många av mina kollegor, präglas tyvärr av en allmänt negativ stämning och klafsar omkring i ett Träsk av negativitet. Det klagas och gnälls på det mesta. Kaffet är dåligt, lönen är åt helvete, arbetsledningen är inkompetent, arbetsutrustningen är bara skrot, det är för varmt, det är för kallt, det är för halkigt, det är för långt att gå, informationen och kommunikationen är obefintlig, arbetsmiljön är kass. Å det smittar tyvärr av sig. Även de yngre Kungspingvinerna har snabbt anammat de äldres klagosång och sjunger i konstant moll.

Inte vet jag. Kaffet är definitivt av bästa fabrikat, lönen är ofattbart hög utifrån det arbete som utförs, man gör sig dummare än man är och till ett initiativlöst offer, arbetsutrustningen vårdar och hanterar man själv ner till skrotstadie på nolltid, likt dagisbarn släpper man grejerna till marken när man kommer in i lokalerna och glömmer bort var de ligger, förmår knappt plocka undan mattallriken efter sig. Kommer ihåg en måndag lunch när en söndercurlad yngling spillde ut en yoghurt på golvet och jag replikerade "Men OJ vad gör vi nu, städerskan kommer ju inte förrän på onsdag !!". Där någonstans har vi nivån. 

Information och kommunikation kunde definitivt bli bättre, där håller jag med. 

Ledningen initierar faktiskt en hel del aktiviteter teoretiskt i rätt riktning. Det måste jag erkänna. Däremot är det osäkert om det verkligt genuina engagemanget finns där om man skrapar lite på den påmålade fasaden. Om man är villig att själva i praktiken smutsa ner fingrarna och inte bara kasta in något man läst i en bok att man ska göra och hoppas att det fixar sig automatiskt. Det är svårt att köpa sig till framgång i ledarskap. Man måste rannsaka sig själv och hur man agerar. Top down är den enda framkomliga vägen när man jobbar med människor och organisationer. 

Har fått höra att det är skönt att jag är tillbaka så att den positiva stämningen kanske kan få en ny chans att etablera sig. Då vet ni hur illa det är ställt när en bitter gammal gubbe på sluttampen räknas som den stora glädjespridaren....👀.
Vi har nya ändamålsenliga arbetslokaler nere på Cirkusen


Hur går det för mig då i denna återkomst ? Tyvärr sliter det en hel del på mig. Jag är trött, blir just nu ännu tröttare successivt och har svårt att orka upprätthålla lämpliga aktiviteter after working hours. Svårt att orka ta mig iväg till de träningsanläggningar där minst en timma borde spenderas 5-6 dagar i veckan. Nu har jag till råga på allt åkt på en ruggig influensa (i en vecka nu) som periodvis medför extra jävlig andnöd, förhöjt blodtryck och kraftig yrsel. Några nere på Cirkusen har testat positivt för covid. Den här gången har jag inte orkat testa mig själv. När det är över så är det över. Fram till dess har jag förmånen att kunna jobba mina timmar hemifrån.

Varför lämnar jag inte bara in nycklar och passerkort då ? Flera anledningar. Tidigare har jag beskrivit detta med att testa sina gränser i en redan invand miljö och se hur jag reagerar. Den anledningen håller ännu och tyvärr reagerar jag inte helt önskvärt (tröttheten enligt ovan beskrivet).

En annan anledning är att under det halvår då jag varit 100% sjukskriven så har jag upptäckt nya, tidigare okända, sidor hos mig själv. Jag tycker faktiskt om flera av mina mångåriga arbetskamrater (!!) och det passar mig ganska bra att träffas "därför att man måste" 👀. Man måste ju om man har ett jobb kravla sig iväg dit med jämna mellanrum. Därtill är jag otroligt dålig på att via egen uppsökande verksamhet odla sociala kontakter. Linkedin och dylikt kan även det hoppa åt helvete. Twitter är bara en pseudovärld som väldigt sällan ger någon substans tillbaka. Men kring just detta har jag blivit upplyst om att det finns stora differenser.

En tredje anledning är naturligtvis att det helt enkelt råkade bli så. I Masterplanen (Genesis) ingick att kring Q3/Q4 2022 bli FI (vilket jag blev) och dessförinnan någon gång april, maj eller juni så skulle jag även bli RE (Retire Early). Vilket jag "misslyckades med". Ibland har jag en tendens att bara glida med genom livets skeenden. Nu blev det så igen.

En fjärde, på senare tid retrospektivt konstruerad anledning, är att utvecklingen i omvärlden gör att det resonemangsmässigt är förnuftigt att ha ett jobb med lön att gå till. Ni vet ju själva hur det är med matpriser, fastighetslån och energipriser. Alla kostnader stiger. Naturligtvis är det ingenting som jag inte klarar av absorbera men det ger en större trygghet med en inkommande lönecheck i dagsläget. Jag gillar trygghet där jag befinner mig just nu i livet.  

Den femte anledningen och kanske även den främsta är att jag snabbt närmar mig Slutet.

Mitt första riktiga betalda jobb hade jag som 14-åring. För 43 år sedan snart. Det var bara ett simpelt sommarjobb med parkarbete åt Landstinget i 7 av sommarlovets snabbt undflyende veckor. Men jag fick skriva på anställningspapper och därefter ägna mig åt att räfsa löv, klippa gräs, rensa ogräs, sopa entréer, vattna blommor, skrapa färg och måla staket. Det gjorde jag därefter varenda sommar i 7 år. De sista åren var jag själv arbetsledare för alla parkarbetare.

Sedan blev det militärtjänst, arbete i 3 år, högskolestudier i 5 år och Cirkusarbete några år. Länge var jag off-grid pga långtidssjukskrivning, när livet kraschade, med efterföljande långtidsarbetslöshet. Om detta kan man läsa lite mer HÄR där det även står att jag aldrig någonsin ska hamna på Finanstwitter 👀. Never say never again.

Eftersom jag är nyfiken och oftast tar de chanser som erbjuds, dvs jag väljer att se händelser som chanser snarare än hinder, så halkade jag via en hel massa tillfälligheter åter igen in i Cirkuslivet för snart 11 år sedan. Vilket har varit både positivt och negativt. Men utan dessa tillfälligheter och bejakade chanser skulle jag definitivt inte kunnat uppnå FI nu mot slutet.

Så jag hade tur. Men den turen är nu över och kommer inte inträffa igen. Efter den senaste tidens svåra hjärtsjukdom och konsekvenserna som jag nu lever med så är mitt CV inte så imponerande. Därtill är jag närmare 60 år än 55. Ingen fördel på arbetsmarknaden 👀. Förr, när jag var arbetslös och "tvingades" söka jobb över hela Sverige brukade jag skämtsamt säga att om det råkar bli en anställningsintervju i Borås eller Kungälv så åker jag dit med full byfånedräkt och ber att inledningsvis få framföra en liten sång. Nu behöver jag inte längre tänka på det ens. "Mina 4 starkaste egenskaper frågar du...?"


Så av alla dessa Slut som vi kommer att stöta på i livet så är arbetslivet för mig på väg att ta definitivt slut och därefter så finns ingen väg tillbaka in igen. En person på Cirkusen, som numera är pensionerad, brukade en tid före sin pension säga att "De har fått mina bästa år, nu ska de få de sämsta också". Humor är en bra egenskap i livet.
Ändhållplatsen närmar sigFörsök stressa lagom nästa vecka !! // Northernlightsinvestment

lördag 3 december 2022

Utdelningar November 2022

En snabb sammanfattning av utdelningsläget för November månad 2022.

Denna månad inkom kontanter från 43 stycken av mina 219 individuella innehav samt därtill från 3 stycken ETFer. Samtliga utdelningar har återinvesterats.

Nedanstående totalt 46 pusselbitar bidrog därmed till min framtida försörjning:

 • Cibus Nordic Real Estate, Starbucks Corp, Williams-Sonoma Inc, Assa Abloy B, Citigroup Inc, Lazard Ltd, Caterpillar Inc, XACT Norden Högutdelande
 • Main Street Capital Corp, Realty Income Corp, Emera Inc, Omega Healthcare Investors Inc, Texas Instruments Inc, STAG Industrial Inc, Pizza Pizza Royalty Corp
 • NorthWest Healtcare Properties REIT, Procter & Gamble Co, Abbvie Inc, British American Tobacco PLC, Slate Grocery REIT, Hennes & Mauritz B
 • Air Products & Chemicals Inc, Apple Inc, Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, General Dynamics Corp
 • Akelius Residential Prop. D, NCC B, Investor B, Universal Corp, Lowe´s Companies Inc, Fastpartner D, NP3 Fastigheter Pref, NP3 Fastigheter, CVS Health Corp
 • Verizon Communications Inc, Bristol-Myers Squibb Co, AT&T Inc, Power Corporation of Canada, Boston Pizza Royalties Income Fund
 • TransAlta Renewables Inc, Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, Sysco Corp.Sakta men säkert läggs det ekonomiska pusslet


För November månad noteras en minskning om -16,1% jämfört med motsvarande månad 2021. Det var årets första minskning och det kräver naturligtvis en liten CSI-insats i avsikt att utröna orsakerna:

 • Telia Company`s utdelning bokfördes på kontot år 2021 den 1/11 men år 2022 den 31/10. Bolaget är mitt 5e största innehav, ett högutdelande telekombolag och genererar därmed stort kassaflöde och påverkan.
 • Resurs Holding slog till med en bonusutdelning, troligtvis pga. utebliven utdelning Coronaåret 2020, som landade på kontot den 8e November 2021.
 • Storbanken SEB A gjorde samma lika som lillebror Resurs.

Ribban för November 2022 sattes därmed alldeles för högt och det blev helt enkelt omöjligt att ta sig över denna. Sådant händer ibland. 

Eftersom jag under några år befunnit mig i uppbyggnadsfas, dvs omfattande årliga investeringar har genomförts som per automatik ökar kassaflödet via utdelningar, så är det inget som jag personligen råkat ut för tidigare. 

Däremot, när jag nu är i princip färdiginvesterad (förutom fortlöpande återinvestering av inkomna utdelningar), så kommer detta fenomen att öka under 2023 och framöver. Det är tyvärr min fasta övertygelse. 
Månatliga utdelningar 2020 - YTD 2022 Northernlights Globalfond


År 2022 YTD, dvs Januari till och med November, summeras en ökning av kontantutdelningarna om +65,7% jämfört med helåret 2021. Målet om +50% är avklarat och teoretisk FI (Financial Independence) uppnåddes under Augusti månad.
Årliga utdelningar 2016 - YTD 2022 Northernlights GlobalfondNu laddar Vi för en positiv avslutning på året !! // Northernlightsinvestment

måndag 21 november 2022

Ekonomiska nyckeltal - Kapitalfördelning

Lite då och då, sedan en inte alltför lång tidsrymd bakåt i tiden, brukar jag följa upp en del ekonomiska "nyckeltal" för min privatekonomi. Detta är alltså egentligen att betrakta som en anomali från hur jag levt merparten av mitt liv. Jag har mest guppat som en kork på ytan och följt med strömmen.

Egentligen borde det vara mer intressant att följa upp denna typ av ekonomiska grundvärden ju yngre man är. För att lära sig mer om den rådande situationen, sitt eget beteende och hur det kan påverka framtida möjligheter. Så borde det vara men av vad jag kan förstå, och läsa mig till av många med tonårsbarn, så är det sällan på det viset 👀. 

Likadan var nog jag som tonåring men någonting i min ganska påvra uppväxt fick mig att respektera pengars värde. Så jag blev en Spara.

Det var först för några år sedan som jag ordentligt började dokumentera min egen ekonomi och när den bollen väl satts i rullning så har det blivit fler och fler mätpunkter.

Väldigt jobbigt och tidskrävande ? Absolut inte, när Excellfliken väl är skapad så är det oftast en fråga om några minuter av arbetstid och tvärtom önskar man att tiden kunde gå lite fortare så att det blev dags att dokumentera igen. 

Lite lätt beroendeframkallande är det definitivt men trots allt kanske ett nyttigare beroende än många andra varianter. Jag skulle aldrig ha börjat med de där uppföljningarna....

 • Ekonomisk utveckling är det mätetal som jag följt längst vilket innebär att det pågått sedan början av 2010. Det var kanske någonstans där och då, efter utbrändhet och några hårda år, som jag började känna mig föråldrad och fundera över framtiden och hur det såg ut inför dess ankomst. Sedan dess har min totala ekonomiska utveckling varit +755% och tilltagit i styrka, och definitivt även volatilitet 👀, framförallt efter att jag gick över till att investera på börsen istället för i bundna långsamt växande högräntekonton.
 • I början av min börsresa gjorde jag väl som de allra flesta troligtvis. Köpte en från min barndom välkänd aktie, till exempel Alfa Laval eller Electrolux, och avvaktade. Förundrades över de snabba kasten och ibland uppgångar på 20% på några månader. Vilket gjorde mig svettig, för man vill ju realisera vinsten och det kan ju rimligtvis inte fortsätta uppåt i det oändliga. Ingenting växer till himlen Ganska snabbt tyckte jag mig "genomskåda" förutsättningarna för detta lotteri och gled över mot buy-and-hold och Utdelningar istället. Oftast har dessa en tendens att ramla in på kontot oberoende av de där volatila kasten och jag följer nu utvecklingen över månad- samt kalenderår.
 • Tre andra nyckeltal är för mig Budget, Sparkvot och Buffertkassa där budget är det allra senaste mätetalet. Det har nog aktualiserats i och med den accelererande inflationen vilket kan ställa till det avseende huruvida de rullande kontantutdelningarna klarar av att betala alla framtida räkningar. Därför gjorde jag en genomgång av alla mina Utgifter YTD 2022 vilket nu följs månadsvis. När jag lika var igång så gjorde jag samma sak för helåret 2021 så att det finns något att jämföra med när året summeras.
 • Många som pysslar med Utdelningsinvestering gör det för att kunna uppnå tillståndet som brukar förkortas FIRE, dvs Financially Independent som i förlängningen möjliggör Retire Early. När jag själv för 3 månader sedan uppnådde det första delmålet Nu är jag FI så var det baserat på en övergripande känsla (jag känner ju till min Sparkvot sedan länge) för mina årliga utgifter. Men nu har detta alltså även verifierats via budget och sammanställning av utgifter. Har man långt kvar till FI upplevs det kanske ointressant men när det närmar sig kan det vara mycket intressant att veta när det de facto är möjligt.
 • Diversifiering och branschfördelning är viktiga mätetal för mig i den del av min strategi som utgörs av kontantutdelningar. Sentimentet för olika branscher varierar med tiden och det är inte alltid man vill ligga fullinvesterad i vare sig Finans eller Fastigheter. Valutafördelning är även något jag tillämpar. Jag bor i Sverige, och kommer troligtvis att göra så resten av mitt liv, men det finns andra valutor som varierar i styrka visavi vår svenska krona.

Det senaste ekonomiska nyckeltalet som jag genomförde en uppföljning av råkade för en vecka sedan bli Kapitalfördelning (ofta benämnt allokering). I min version innebär detta hur jag valt att fördela mitt "fria" kapital över de, för mig, huvudsakliga placeringsslagen Utdelande aktier, Fonder, ETFer och Buffertkassa. Ingen form av krypto eller utlåning är aktuellt i min ekonomi.

Olika typer av pension (allmän och tjänstevariant), lån (studielån och fastighetslån) eller fysiska tillgångar (huset vid havet) ingår inte i mitt sätt att mäta och redovisa min Kapitalfördelning. 

 • Utdelande aktier (79%). Dessa utgör huvudparten av mitt kapital och täcker samtliga mina årliga utgifter (räkningar och sånt där tjafs som man måste betala) till 140% (prognos) för år 2022. Detta att skjuta över målet med en faktor 1,4 skapar naturligtvis en trygghet i dessa tider av räntehöjningar och stigande inflation. Nästa år blir troligtvis ett sämre år med en försämring av kostnadstäckningen men spekulationer kring detta får vänta till Q1 2023.
 • Fonder (6%). De flesta fonderna har jag ägt länge (vilket innebär 7-8 år för mig) och de får ligga kvar. Min avsikt är att sälja av fonder när något särskilt behov uppstår (en längre resa till exempel). Mina fondinnehav använder jag framförallt för att ytterligare diversifiera mot branscher/regioner/bolagstyper där jag inte direktinvesterar.
 • ETFer (5%). Här är resonemanget lite liknande det som jag kör med för mina fondinnehav. Däremot är en del av ETFerna även en del av mitt kassaflöde då de är av utdelande typ.
 • Buffertkassa (10%). För ett år sedan benämnde jag denna del av min ekonomi (i huvudsak) för Kassa där avsikten var att investera hela klabbet. Därtill hade jag en separat Buffert vid sidlinjen helt fristående från min investerbara ekonomi. Sedan blev jag mycket abrupt svårt sjuk och i efterdyningarna av detta beslutade jag mig för att behålla en större del icke investerad. När livet (och döden) klampar in och stör våra omsorgsfullt utmejslade planer så kan det ibland hända att man tänker om. Så numera återinvesteras enbart utdelningar i min pensionsfond och sparkvoten i övrigt adderas till denna buffertkassa. Vid årets slut kommer denna att uppgå till ca 4 års samlade utgifter vid nuvarande komfortzon 👀.Kapitalfördelning Northernlightsinvestment November 2022Följer Ni upp Er ekonomi ?? // Northernlightsinvestment

söndag 13 november 2022

Tankar om hösten

Det är en besynnerligt varm årstid vi lever i. Värmerekord slås över hela landet och Skåne klamrar sig fortfarande fast vid årstiden Sommar. Nu är det bara att ta och ställa in det där elbidraget. Sådant ska väl rimligtvis inte utgå under Sommaren baserat på tidigare Vinter 👀. 

Det börjar gå inflation i bidrag, framförallt alla krav på bidrag, och snart ska människor och företag ha stöd för ökade kostnader inom precis vad som helst i vardagslivet. Nä, inkomstpröva bidrag och ge allmosorna till de som verkligen behöver stöd för att klara sig. Låt oss inte alla bli likt politiker som plockar ut stöd, som inte behövs, bara för att vi kan.

I Norrland är det Höst fast det borde vara Vinter. Snön som kom i början av veckan försvann över en natt. Trist tycker jag som gillar det ljus som den vita snön bidrar med. Fast å andra sidan har det varit, efter 12 timmars ihållande nattligt regn, ett alldeles strålande höstväder i några dagar.

Vi bor just nu inne i Staden istället för i Stugan vid havet. Det blir närmare till aktiviteter som Cirkus och Gym och Åtaganden. Cykel kan användas för att förflytta sig de få kilometer som krävs istället för att hoppa in i bilen och åka några mil. Mindre planering krävs.

Kollektivtrafik säger Ni ? Glöm det, detta är Norrland. Inga bussar, spårvagnar eller pendeltåg.Det är långt till Ropsten (tack och lov)


Igår lördag var det +8 grader längs vägen när vi for ut till stugan för en dagstripp. Samma temperatur var det inomhus och jag bestämde mig för att köra igång luftvärmepumpen på underhållsvärme läge +8 grader. Det blev, en rekordsen, premiär för att dra igång uppvärmningssystemet. Men nu blir det, om inte global warming spårar ur fullständigt, allt fler minusdagar. Vill inte riskera någon sönderfrysning av vattensystemet. Nästa upptrappning är att slå igång den värmekabel som ligger inne i den grova slangen till den djupborrade brunnen. Inom kort.

Tidigare i veckan var jag ut och lämnade av utgångsmaterial till Vårens projekt. Den som lever får se sa, som bekant, alltid min lilla Mamma. Nå jag försöker planera iallafall för en kommande Vår igen. Med tryckimpregnerat 45x145, 45x120 och 28x120. Förhoppningsvis blir det till att tralla några dagar åtminstone ibland under 2023 👀.

  

Här ligger vi och väntar på Våren


Det är sambon som beställer alla nya projekt och jag är utsedd till hantverkare. Den här gången önskas en sån där flashig Tältpaviljong där hon kan ligga, när det regnar om Sommaren, i en hängmatta och läsa sina böcker eller lösa sina extremt svåra Sudokun.
 


Här kan man sippa Cava och lösa Sudoku


Jag såg ingen naturlig plats för denna byggnad, som inte begränsar nuvarande sommarliv eller döljer Solen halva dagen eller är i vägen i största allmänhet, men efter lite funderande kom jag på att de två huvudsakliga altanerna vid min havsanläggning 👀 kan sammanfogas och därvid uppnås 20 extra kvadratmeter och ett alldeles grandiost sammanhängande 100 kvadratmeters trädäck. På dessa 20 extra kvadratmeter ryms enkelt en Tältpaviljong om 9-12 kvadratmeter.

Så det är ju positivt att en gammal i förtid åldrad och utsliten man inte blir arbetslös även om denna man skulle råka bli officiellt arbetslös inom kort. Kvinnfolk håller en alltid med jobb.När vi två blir Ett

I min bloggbeskrivning kan man läsa att ett av mina intresseområden är Konst & Litteratur. Så är det faktiskt även om just dessa inte berörs så ofta. Denna konst hänger iallafall på väggen i relaxavdelningen i min egenhändigt byggda vedeldade bastu med relax. Målades senaste gången som konstnären i fråga 👀 fick ett skov och då experimenterade med akvareller av stjärnbilder.Lokal konst att relaxa till


Nu börjar Vi verkligen bli redo för Vinterns ankomst. Sambons uppkapade vedpinnar har lagts in i vedboden tillsammans med det övriga. Jordgubbsplantorna har gått och lagt sig, odlingsbänkarna är sedan länge rensade och försatta i träda inför nästa odlingssäsong.Vedboden är redo för VinterOdlingsbänkarna är redo för Vinter


De för året nya Krusbärsplantorna, vilka ännu ej burit någon frukt, är inpaketerade i bur av hönsnät vilka därefter fyllts med löv och torkat gräs. Förhoppningsvis klarar de därmed den bistra Vintern som kan gå ner mot -35 grader periodvis här uppe i Norrland.

Den där inpaketeringsmetoden funkade åtminstone för snart 20 år sedan med Jasminbusken när den var ny i trädgården och såg ut att vara på väg att lämna jordelivet bakom sig. Det går att läsa mer om i inlägget Blomstertid Krusbärsbuskarna (blivande) är redo för Vinter


Bidragsinflationen riskerar alltså att ta fart i Sverige. En inflation som däremot är högst reell är inflationen i våra matbutiker. Det är inte klokt när en liter A-fil av fabrikat Garant numera kostar 22,90 på mitt lokala Willys. Det finns dock stora differenser än så länge mellan olika butikskedjor så det gäller som konsument att känna till dessa skillnader.

Som tur är så finns det fortfarande ganska ofta nedsatta varor -50% med kort datum i min Willys butik.
 


Kyckling OCH Entrecote vid samma tillfälle !!


För en tid sedan sålde Willys även så kallad Helgskinka för 39,90 kr/kg med sista förbrukningsdatum 31/12. Så jag köpte 3 stycken av fabrikat Nybergs Deli med svensk härkomst på ungefär 2 kg per styck. Julafton är också en helg så det får faktiskt duga med helgskinka 👀. Jag brukar kryssa över ordet Helg med spritpenna och skriva dit Jul istället. Varenda år ägnar jag mig åt denna typ av Julbordsprepping.

Den minsta skinkan (1,95 kg) åkte in i ugnen och griljerades tidigare i veckan. Man måste ju provsmaka för att kolla kvaliteten. På Helgen äter man Helgskinka


Denna gång blev det enkelpanerad kyckling vilket beskrivs närmare här. Med färdig råvara, till exempel ugnsstekt kycklinglårfilé, är det mycket lättare att fixa sig mat när hungern sätter in. Så har jag jobbat hela livet och nu är det svårare, det tar emot något oerhört, att lära sig att gå ut och äta på lokal istället för att fixa något själv.

Det är bara på ett all-inclusive hotell eller om man är ute med Cirkusen och äter firmans redan betalda Julbord som det går att slappna av. Alla har Vi våra egna problemområden att jobba med.Enkelpanerad Kyckling


Så när magen började kurra på vår dagstripp ut till stugan så blev det woken som åkte fram och däri tillagades Champinjoner, Rödlök, färska Tomater och strimlad Kycklinglårfilé. Cous-cous till det. 12 minuters total tillagningstid. Snabbare än McDonald´s ?
Snabbmat i lantlig miljö


Fågelrestaurangen har även den åkt fram. På en vecka tömmer småfåglarna (eller om det är ekorren ?) alla Solrosfrön och Frökorvar. I fjol fick jag utföra en liten tillbyggnad så att det numera finns 4 olika möjliga stationer att sitta och äta frukost på.

Är det någon som vet om inflationen har drabbat Fågelfrön ?
Tomt på tallriken


Redan vid klockan 14 börjar det skymma och vid 16 är det kolsvart. Solnedgångarna i havet kan vara fantastiskt vackra och är ett skådespel att bevittna från köksfönstret.

Vi söker Oss tillbaka mot Staden innan det mörknar totalt. Jag kämpar emot Soffan som lockar förföriskt på mig. Packar istället träningsväskan och beger mig mot Gymmet. Som jag gjort i snart 43 års tid.

Försöker göra det som går för att kämpa emot den stora tröttheten som slagit sina klor i mig. Ibland känns det som att Mörkret är på väg att vinna.Solen är på väg nerÄnnu en dag i våra liv tar slutUpp till kamp mot Tröttheten !! // Northernlightsinvestment

torsdag 10 november 2022

Spisbröd 32 st

Då har jag så slutligen kommit fram till det allra sista trumfkortet i min Brödarsenal. 

Vi har i denna, då och då återkommande, serie av rudimentär och lite på måfå i stort sett föraktfullt receptlösa brödbakning slumpmässigt tragglat oss igenom allehanda mjukkakor i ugn, limpor, paltbröd, franskbröd, brytbröd samt bondbröd med eller utan rivna morötter i degen och till slut kommit att landa i brödet som man bakar utan ugn; Spisbröd.  

Men först en liten tillbakablick:

Mitt allra första "riktiga" jobb, efter avslutat gymnasium och därefter värnplikt 1987, var som professionell Hamburgervändare på Max Hamburgerrestaurang på Kungsgatan i Luleå. Som vanligt tog jag den enkla vägen i livet. Alla kompisgäng har medlemmar med olika roller. Min roll under mitten av 1980-talet var alltid festfixare och matlagning så när ett jobb i kategorin "jag tar vad som helst" som försörjning blev aktuellt så hoppade jag på någonting som hade med mathantering att göra och där det ständig föreföll vara personalbrist.

Där blev jag kvar i ett halvår ungefär och eftersom jag var kraftigt byggd redan då 👀 så avancerade jag till Peacemaker med uppdrag att upprätthålla lugnet under fredag- och lördagskvällarnas ibland överdrivna eufori. 

Men då jag i grunden är ganska pacifistiskt lagd så passade detta arrangemang inte mig utan jag drog vidare till andra etablissemang inom samma bransch där anställningstryggheten dessutom var större och lönechecken säkrare.En ung och oskyldig Northernlightsinvestment


Det var där någonstans, i Landstingets trygga kommunalarbetarregi och långa vindlande kulvertar, som mitt stora matintresse blommade ut under de följande 3 åren av aldrig avtagande graviditetsvikariat. Jag och ett stort gäng kvinnor i åldrarna 18-62 år. Ni förstår säkert att det var en mycket trevlig tid i mitt liv 👀. 

På rasterna lästes Hemmets Journal , Allers eller Femina. Runt omkring mig satt kvinnorna och stickade strumpor och tröjor. En dag hittade jag en artikel om hur man bakar bröd utan ugn i en stekpanna på spisen och tänkte att det där måste jag prova. Mjukkaka av typen "Polarbröd" har alltid varit en favorit. Norrländsk klassiker och favorit


Originalreceptet tror jag, där för 35 år sedan i veckotidningen, var med bikarbonat och filmjölk. Med tiden har jag helt och hållet slutat med allt vad recept heter och Spisbröd bakar jag numera exakt som en vanlig jäsdeg med torrjäst (praktiskt) för själva huvudjäsningens skull men tillsätter även ca 1 matsked bakpulver för att det ska fluffa upp och bli delikat i stekpannan.

I alt väsentligt följer detta brödbak grundstrukturerna i inlägget Dagligt bröd med tillägget av ca 1 matsked bakpulver till degen.

Spisbröd (32 stycken)

 • De huvudsakliga ingredienserna blev den här gången (helt slumpartat) 1 liter Mjölk, Vetemjöl, Sojamjöl, 1 påse Torrjäst, Fiberhavregryn, lite Grahamsmjöl, Salt, en liten slurk Brödsirap för jäsningens skull och ungefär 1 matsked Bakpulver.
 • Jag skållade först Fiberhavregryn, Grahamsmjöl, Salt och Sirap i en stor degbunke (4 liter) genom att värma upp mjölken (i mikrovågsugn ca 5 minuter) till nära kokpunkten.
 • När skållningen avsvalnat nöjaktigt, enligt Dagligt bröd, så tillsattes övriga ingredienser och degkrokar på en vanlig elvisp användes för att köra igenom degen ordentligt.
 • Därefter tog jag upp degen på diskbänken och knådade igenom den ordentligt under några minuter (låt oss säga 2,5) innan den åter placerades i degbunken.
  


Skållad, körd, knådad och redo för jäsning

 • Låt degen jäsa i lugn och ro under en kökshandduk i storleksordningen 60 minuter.Degen har jäst och aromer har ansamlats

 • Häll upp degen på mjölat underlag. Jag kör med diskbänken helt enkelt.
 • Dela degen i 4 ungefär lika stora delar. Jobba med en av delarna i sänder.
 • Dela successivt de 4 stora delarna i 8 mindre delar. 4x8 = 32 stycken spisbröd, så blev det iallafall för mig den här gången men det kan naturligtvis variera lite antalsmässigt beroende på hur jäsningen utfaller.
 • Kavla ut några av de 8 mindre delarna till någorlunda rund form. Inte så noga med exaktheten här då diametern den här gången inte ska användas för att bevisa hur den hänger ihop med omkretsen av en cirkel eller talet 3,1415927 (fler decimaler kan jag inte).
 • Tjockleken är lite svårbedömd, men jag gissar på ungefär 2 mm.
 • Det är bra om du har tillgång till en så kallad kruskavel med "naggar" som kan användas för att trycka till spisbröden innan gräddning. Då minimeras risken för att det ska bli pitabröd av dina spisbröd och dessutom erhålls det traditionella utseendet.
 • Kör igång (gärna 2 stycken) spisplattor med stekpannor. Man får leta lite efter korrekt spisläge, det passade bra för mig med läge 6 av 10.Degämnen i olika grad av färdigställande

 • Smörj stekpannorna med lite olja på ett hushållspapper innan gräddningen kör igång. 
 • Sedan är det bara att köra igång gräddningen !! Det är superenkelt och problemfritt att vända spisbröden med en stekspade.
 • Gräddningstiden var för mig ungefär 2,5 minuter på varje sida. Du får prova dig fram helt enkelt tills utseendet blir bra.
 • Under gräddningstiden kan du passa på att kavla ut fler degbitar så att det ständigt finns pannfärdiga att tillgå så fortlöper processen geschwint.
 • Det är ingen nackdel om man är två personer som hjälps åt då det är en hel del arbetsmoment.Dubbelpipig gräddning pågår

 • Det är som sagt en del arbetsmoment med att göra spisbröd men de blir väldigt goda. Lite segmjuka som en korsning av mjukkaka och klådda som vi kallar det i Norrland.
 • Nygräddade varma med smör, ostskivor och några glas kall mjölk är de oslagbara !!
 • Nästa gång jag bakar blir det nog ändå Brytbröd eller Limpor. För det är enklast 👀.
 • Blev alltså 32 stycken i slutändan men 10 stycken av dessa åkte omedelbart iväg till svärmor som tack för torkad björksopp, frysta stenmurklor och annat genom åren.
 • Jag delar dessa på mitten och fryser in i plastpåsar. Till frukost tar jag fram och värmer till mjukhet i brödrosten.En laddning Spisbröd


Prova göra Spisbröd, det kan inte mer än gå åt helvete !! //Northernlightsinvestment

söndag 6 november 2022

219 Regeln

Det finns många regler, lagar och principer som Vi träffar på genom livet. De finns ofta där för att skapa ordning i kaos och därvid hjälpa Oss att navigera genom svåra beslutsprocesser, förstå vår omgivning och komma fram till ett resultat. Både finansiellt och i övrigt.

Nedanstående är bara ett slumpmässigt urval av några regler, lagar och principer som jag stött på under LHS-utbildning nere på gatan och vid mer traditionella lärosäten.

 • "Köp Investor och håll käften". En väldigt enkel, rättfram och lättbegriplig regel som stipulerar att man ska köpa Investor och i övrigt inte behöver säga så mycket mer.
 • "80/20 Regeln". 20% av insatsen (i olika former) står ofta för 80% av resultatet (även det i olika former). En märklig ofta förekommande statistisk korrelation.
 • "Energiprincipen" vilken säger att energi kan varken skapas eller förstöras utan bara övergå från ett tillstånd till ett annat.
 • "Tid i marknaden slår att tajma marknaden" menar, lite försiktigt, att det nog trots allt oftast är bäst att ligga fullinvesterad istället för att hoppa in och ut.
 • "P/E 15 är jättebra" används av många för att beskriva när det är lämpligt att genomföra köp i ett värdepapper. Men det finns så många specialvarianter så regeln är egentligen värdelös.
 • "Murphys lag" säger att allting som kan gå fel kommer att gå fel. Detta ska man så långt som möjligt försöka undvika i sin privatekonomi.
 • "Jantelagen" menar att man inte ska förhäva sig och tro att man är någonting. Av många ansedd som en typisk svensk lag som generellt är svår att applicera på andra länder som till exempel USA där man istället tror att man tillhör "larger than life" principen.
 • "Ränta på ränta principen" visar att en årlig avkastning om blott 10% efter ett tag kommer att accelerera till en alldeles oerhörd totalavkastning som är svår att greppa om man sitter och leker med siffror på en gammal Seiko kalkylator.  
 • "Lagen om 12-15 innehav" säger att det är bäst att ha just 12-15 innehav i sin portfölj.
 • "Gör alltid din egen analys" hävdar att man alltid ska göra sin egen analys. Kan ses lite besynnerligt eftersom det ofta finns massor med andra människor som är bättre på detta än vad man själv är. Bränn alltid ditt eget brännvin är till exempel förbjudet i Sverige.
 • "219 Regeln" menar att man i varje given tidpunkt bör ha MINST 219 individuella innehav i sin portfölj spritt över alla tillgängliga branscher och flertalet olika valutor.

219 individuella innehav. Smaka på detta alldeles oerhörda en liten stund. En rund och go siffra som smeker och kittlar gommen och lockar till fniss.

219....219....219....219 !! 

Föreställ dig hur lång tid det kommer att, på till exempel Avanza, ta att scrolla igenom den innehavslistan för att komma längst ner och till slut kunna jämföra dagens utveckling med OMX30 eller DJ USA. Eller att läsa alla kvartalsrapporter, sammanställa alla nyckeltal och säkerställa att ditt tilltänkta inköp verkligen leder till önskvärd framgång, lycka och välstånd.

Är det komplett vansinne, eller en framkomlig strategi för privatekonomiska investeringar ?

Av en ren slump 👀 är just dessa 219 individuella innehav vad jag har uppnått i  min pensionsfond. Men det här är en strategi som jag är långt ifrån ensam om att använda. Genom åren har jag inspirerats av bland annat Dividend Hawk (från Finland) och Jason Fieber aka Mr Free at 33 (från USA) och en stor mängd kanadensiska investerare.

 • Så du (och jag) är måhända svenska medborgare och känner därför instinktivt moderlig trygghet i Volvo, SAAB, Tele2, Boliden, Atlas Copco, Alfa Laval, Husqvarna och Handelsbanken. 
 • Samtidigt i Danmark sitter någon på Ströget och käkar smörrebröd som sköljs ner med några iskalla Carlsberg. 
 • Finnarna köper sitt brännvin från Anora Group och korven på Tokmanni. 
 • På andra sidan Atlanten dricker man mycket Coca-Cola och kanske en och annan Pepsi och har lite kapital instoppat i kassavalvet hos Bank of Nova Scotia. 
 • Hela Världen äter ibland på McDonald´s och i Norge börjar inflationen bränna i plånboken så man beslutar sig för att handla mer på Europris.

Varför då inte investera i Sverige, Norden, Europa, USA och Kanada i alla förekommande branscher och i många olika företag i alla dessa branscher. 

Med mitt synsätt är det förmätet att göra på något annat sätt.

Det är ungefär så en utdelande ETF (Exchange Traded Fund) med utdelningsinriktning är sammansatt. Ofta ingår hundratals olika företag i dessa ETFer med varierande procentuell andel.

Men herregud, det måste bli otroligt stressande att hålla reda på så många företag ? 
Är det inte lätt att tappa kontrollen ? Är det inte väldigt respektlöst mot det investerade kapitalet ?
I början var det faktiskt bara 1 enda


Det där med stress brukar man säga är individuellt. En del klarar sig kanske med bara en enda aktie i portföljen. De köper Investor och håller käften. Investor B är -20,61% YTD.

Andra vill ha dessa magiska 12-15 innehav i sin portfölj, eller så sträcker man sig ända upp till 25 stycken, för att "då blir det överblickbart och man kan behålla kontrollen". Ja, det kan väl funka. Så fördelar man ut det där över branscherna och plockar ut Russinen i kakan. Lysande helt enkelt.

Man tror sig ha kontroll utan stress med största möjliga respekt mot det investerade kapitalet.

Personligen är jag alldeles för ointelligent för att klara av den där balansgången mellan optimalt antal i relation till upplevd stressnivå. Jag har ingen som helst aning om: 

 • när Roger och Rutger ska börja tjafsa med varandra
 • när asbest ska hittas i babypulvret
 • när ett bolag väljer att köpa upp ett annat
 • att rester av rengöringsmedel skvalpar runt i läskeblasken
 • att maffiapengar tvättas i storbanken
 • när vinstvarningarna ramlar in i strid ström
 • när VDn köper sex av småpojkar
 • att man delar ut mutor till IS
 • att det är barn som står och färgar lädret till skinnkavajen
 • när en fas 2 cancerstudie slår helt fel

Mitt bisarra synsätt är helt enkelt att, därför att jag varit med om det så många gånger, oberoende av vilket bolag det handlar om så kan alla "drabbas" av negativt kraftigt kurspåverkande faktorer. Det är ofrånkomligt att finansmarknaderna är ett stort Casino och att man då kan våga satsa på färre än 219 individuella innehav är obegripligt 👀.

Med 219 innehav kommer det troligtvis varje år att gå dåligt i några stycken men när du går in på det där Casinot och sprider ut insatserna över bordet så vet du att merparten kommer att gå bra och dessutom kommer de lämna kontinuerliga kontanter in på ditt konto. I dagsläget direktavkastar min pensionsfond 4,98% vid en replikering.

Med 219 innehav är det naturligtvis, sedan åtminstone 150 innehav bakåt i tiden, helt omöjligt att ha någon kontroll. Men vem behöver kontroll när kontroll är någonting imaginärt som uppstår inne i det egna medvetandet 👀.

Släpp vanföreställningen om kontroll. Det blir mycket mindre stress på det viset 👀. Mitt heta tips är att nere på Casinot kommande vecka så trillar det in ett flertal märkliga oväntade händelser helt bortom all kontroll.

Låt mig exemplifiera med toppen av isberget, de 20 största innehaven, i min pensionsfond. Tillsammans utgör de 26,9% av de individuella innehaven där det allra största är AbbVie (ABBV) med 2,61%, det nu högaktuella Castellum (CAST) placerar sig på 5e plats med 1,85% och på 20e plats återfinns AT&T (T) med 0,86% av insatserna i dagsläget.

Eftersom jag även har en hel del fonder och ETFer i pensionsfonden så är den faktiska andelen något lägre avseende totalen. Samtliga innehav kan ses i vänster kolumn på denna sida. Procentuell andel varierar mellan 0,15% till 2,61% sett över alla 219 innehav.
De 20 största November 2022


Högaktuella Castellum (CAST) har hanterats enligt nedanstående graf under min tid av ägande. 

Först låg de i ett ISK vilket avyttrades nära totalt under 2018. Därefter har jag ägt dessa i en KF (sista försäljning i ISK under 2020).

Betänk att de alltså, trots sin sägenomspunna förträfflighet, utgör blott 1,85% av mina individuella innehav. Om utdelningen blir inställd så må det vara hänt. Längre än så sträcker jag mig inte ifall kontrollen förloras 👀.Castellum (CAST) är mitt 5e största individuella innehav


Min investeringsstrategi är vanligtvis mest ifrågasatt i hausse. Då är det storvinst på varje insats på Casinot och varenda investerare är Kung Midas. En årsavkastning lägre än 70% är blott att förakta.

Ingen idé att komma krypande med några +18% exklusive utdelningar.

Mindre ifrågasatt i baisse när utdelningarna betalar alla räkningar, därtill några resor till Kanarieöarna på all-inclusive och valutadiversifieringen bidrar med krockkudde.

Jag bryr mig inte om hausse eller baisse. Glider bara med. Sprider insatserna så mycket som möjligt nere på Casinot. Det är trots allt vinst på det mesta om man ger det lite tid.


"Jag tror.
När Vi går genom tiden.
Att allt det bästa.
Inte hänt än."Northernlights Globalfond (vs DJ World) YTD 2022


Kontantutdelningarna med 219 innehav ser ut enligt nedan 👀.
Kontantutdelningar YTD 2022Det finns naturligtvis ingenting som heter "219 Regeln". Det är bara, precis som så mycket annat här i Världen, påhittat och ett försök att inordna någonting väldigt komplext i ett strukturerat mönster med avsikt att ratificera genomförda handlingar som logiska 👀.


Har Ni kontroll ? // Northernlightsinvestment