lördag 31 oktober 2020

INKÖP vecka 43/44 2020

Redovisar kortfattat samtliga inköp som genomförts under de 2 senaste veckorna. 

Essex Property, Kungsleden och Carlsberg är helt nya innehav i min utdelande pensionsfond Northernlights Globalfond.


 • Tele2 B (TE2 B). Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Essity B (ESSITY B). Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i tre segment: Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Essitys produkter innefattar toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Investor B (INVE B). Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • Essex Property Trust Inc (ESS). Essex Property Trust är ett fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget är huvudsakligen engagerade i ägande, drift, förvaltning och förvärv av bostadsgemenskaper längs västkusten. De äger alla sina intressen i fastigheter och andra investeringar genom flertalet olika dotterbolag runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1971 och har huvudkontor i San Mateo, Kalifornien.
 • Fortum Oyj (FO RTUM). Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.
 • Kungsleden (KLED). Kungsleden är ett fastighetsbolag. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner runtom i Sverige och att leverera totalavkastning till aktieägarna. Fastighetsbeståndet består av lokaler för kontor, industri och lager samt handel beläget runtom Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige och Norrland. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • Valmet Oyj (VALMT). Valmet är en teknisk leverantör inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar tryckmaskiner, reservutrustning, konditionstester av maskiner och automationsservicelösningar. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice och utbildning. Verksamhet innehas på global nivå, med störst hemmamarknad inom Norden.
 • General Dynamics Corp (GD). General Dynamics är ett globalt konglomerat inriktade mot flyg- och försvarsmarknaden. Koncernen erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, som berör stridsfordon, vapensystem, ammunition samt övervakningssystem. Utöver erbjuds diverse IT-lösningar. Bolaget grundades 1899 och har sitt huvudkontor i West Falls Church, Virginia.
 • UPM-Kymmene Oyj (UPM). UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
 • Handelsbanken B (SHB B). Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen under 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK. Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened USA Index så nära som möjligt. Index är skapat för att återspegla aktiemarknaderna för medelstora och stora börsnoterade bolag i USA exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav.
 • Carlsberg B (CARL B). Carlsberg är en bryggerikoncern. Störst affärsinriktning återfinns inom ölbryggning, där ölen säljs under ett flertal olika varumärken, inkluderat Tuborg och Carlsberg. Utöver öltillverkning återfinns även andra drycker som mineralvatten, läsk och sportdrycker. Carlsberg finns idag etablerade inom samtliga globala regioner och grundades ursprungligen år 1847.
 • Archer Daniels Midland (ADM). Archer-Daniels-Midland, förkortat ADM, är ett globalt livsmedelsbolag. Bolaget är idag producent och distributör av oljeväxter, majs, mjöl, djurfoder, samt biobränslen. Utöver erbjuds även distribution av övriga tillsatser som används inom livsmedelsindustrin. Förutom kärnverksamheten tillhandahåller bolaget även jordbrukslagring och transporttjänster genom etablerade dotterbolag på global nivå. 

73 de Northernlightsinvestment

fredag 30 oktober 2020

Köper Whisky för pengarna !!

Nu på morgonen plingade det till direkt 5 gånger på kontot. Det var kontantutdelningarna som trillade in med perfekt timeing inför den stundande helgen och dess kulinariska begivenheter.

Jag gjorde ingenting. Ingen djuplodande portföljanalys, inga övervägningar kring vilka bolag/fonder som är mest lämpliga att sälja av i dagsläget för att skaffa mig kontanter. Bara låg där och sov mig igenom natten med Västindiens vajande palmer innanför ögonlocken. Pengarna rullar in ändå.

Dagens erhållna summa täcker mer än dubbelt den inplanerade utgiften på Vin- & Spritmonopolet*. Man måste ju ha nånting hemma i skafferiet att bjuda gästerna på. Sådana är vi utvandrade tornedalingar. Generösa till vår läggning. 

Överskjutande belopp investeras måhända i AT&T. För att bara nämna en av många tänkbara kandidater.

73 de Northernlightsinvestment

* Tilläggas bör att kontantutdelningar givetvis även kan användas till mellanmjölk, hushållsost, benfri kotlettrad eller ekologisk hirsblandning.


  


lördag 17 oktober 2020

INKÖP vecka 42

 Inköp under veckan:

Valmet och Manulife är helt nya innehav som jag välkomnar till min pensionsfond Northernlights Globalfond.

 • Valmet Oyj (VALMT). Valmet är en teknisk leverantör inom massa-, pappers- och energiindustrin. Tjänster och produkter som erbjuds innefattar tryckmaskiner, reservutrustning, konditionstester av maskiner och automationsservicelösningar. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice och utbildning. Verksamhet innehas på global nivå, med störst hemmamarknad inom Norden.
 • Manulife Financial Corp (MFC). Manulife Financial är ett finansbolag som tillsammans med sina dotterbolag levererar finansiella tjänster såsom finansiell rådgivning, försäkring och förmögenhets- och kapitalförvaltningslösningar för individer, grupper och institutioner. Bolaget bedriver verksamhet i Kanada, USA och Asien samt återförsäkringsverksamhet på global basis. Manulife grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
 • Bank of Nova Scotia (BNS). Bank of Nova Scotia tillsammans med dotterbolag är ett bolag inom finansiell service med kontor i Nord- och Sydamerika och Asien. Banken erbjuder ekonomisk rådgivning och lösningar samt dagliga bankprodukter korthantering, check- och sparkonton, investeringar, hypotekslån mm till personer och företag. Banken grundades 1832 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
 • GlaxoSmithKline (GSK). GlaxoSmithKline, GSK, är ett globalt brittiskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar och patenterar produkter inom tre affärssegment: medicin, vaccin och hälsovård. Största delen av verksamheten bedrivs inom framtagandet av medicin, där bolaget främst utvecklat läkemedel för diverse andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Brentford, Storbritannien.
 • AT&T (T). AT & T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA. 

73 de Northernlightsinvestment

tisdag 13 oktober 2020

INKÖP vecka 38/39/40/41

Inköpen rullar på planenligt. Har nu sedan länge återgått till ursprungsplanen med kontinuerliga veckovisa investeringar i tillfälligt nedtryckta papper. Ibland får jag även helt enkelt äntligen tummen ur och genomför ett inköp som funnits i medvetandet under flera månader eller till och med år. Obegripligt hur en vuxen man kan besitta sådant vankelmod.

En av anledningarna till att jag följer en i förväg fastställd plan, samt även numera bloggar kring ämnet, är just att det för mig ofta föreligger en tendens till att förhala investeringar. Att försöka vänta på den optimala entrypunkten. En taktik som, enligt min mening, sällan fungerar.

De inköp som jag genomförde under mars och april månad motsäger naturligtvis min ovanstående utsaga grovt. Dessa för mig nya innehav är upp storleksordningen 40-140% sista halvåret. Trots det ser jag denna individuella händelse snarare som det undantag som bekräftar regeln.

Vidare anser jag det inte som helt orimligt att ett liknande läge kan återuppstå inom det närmaste kvartalet. Man är väl inte självutnämnd permabear för intet 👲

Egentligen tror jag fullt och fast på att alltid vara fullinvesterad. Bätre med time in the market istället för timeing the market. Naturligtvis med undantag då för de buffertar som man anser sig behöva. Vilket naturligtvis är individuellt. 

Men en omedelbar fullinvestering är inte något som jag psykologiskt mäktar med under nuvarande osäkra förhållanden. Trots att någon typ av osäkra förhållanden alltid kommer att föreligga. Är det inte covid-19 så är det något annat.

Under de senaste fyra veckorna har jag även investerat i några för mig helt nya värdepapper; Microsoft, AstraZeneca, Apple, Orkla, AvalonBay samt Enter Småbolagsfond A. Faktiskt ovanligt många helt nya innehav under denna sejour vid det finansiella Roulettbordet.

Enligt min åsikt är de flesta av nedanstående inköp att betrakta som defensiva. Min pensionsfond Northernlights Globalfond innehåller i dagsläget storleksordningen 180 enskilda innehav. Därtill ett antal aktiefonder och ETFer. Har inte orkat genomföra en exakt folkräkning den sista tiden.

Min upplevelse är, trots all offentlig smädelse som utdelningsinvestering nu genomlider, att det är många härliga utdelningar som trillar in på nästan daglig basis från många små källor. Cornucopia var ordet.     


 • Microsoft Corp (MSFT). Microsoft är ett globalt IT-bolag. Bolaget utvecklar, designar och tillverkar ett brett utbud av programvaruprodukter, inklusive hård- och mjukvara, för den globala datamarknaden. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment, där störst specialisering återfinns inom utveckling av operativsystem och produktivitetsverktyg. Utöver erbjuds även diverse videospel. Microsoft grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Redmond, Washington.
 • Bilia A (BILI A). Bilia är en bilkedja. Idag innehas särskild kompetens inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tillhörande tjänster. Bolaget har en gedigen bas av anläggningar främst inom Norden men även inom Europa. Utöver drivs även den internetbaserade auktionssajten Netbil.se. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg.
 • Akelius Residential Prop. D (AKEL D). Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.
 • AstraZeneca (AZN). AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
 • Axfood (AXFO). Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
 • Securitas B (SECU B). Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal olika branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Tele2 B (TEL2 B). Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Investor B (INVE B). Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.
 • Bure Equity (BURE). Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Sandvik (SAND). Sandvik är en global industrikoncern. Bolaget är specialiserade inom utveckling, tillverkning och vidare marknadsföring av produkter för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Bolaget grundades ursprungligen 1862 och är idag verksamma på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Essity B (ESSITY B). Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i tre segment: Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Essitys produkter innefattar toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Svolder B (SVOL B). Svolder är ett investmentbolag som placerar i noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning som gynnar bolagets aktieägare på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • Atlas Copco B (ATCO B). Atlas Copco är ett verkstadsbolag. Bolaget tillhandahåller kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknadsservice. Idag har bolaget verksamhet på global nivå med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka.
 • Apple Inc (APPLE). Apple är ett amerikanskt data- och hemelektronikbolag. Bolaget designar och konstruerar mobiler, datorer och surfplattor. Exempel på varumärken inkluderar Macbook, Iphone, Apple TV, och Ipad. Utöver erbjuds egenutvecklade programvaror, kringutrustning, nätverkslösningar, samt tillhörande kundsupport. Produkterna säljs på global nivå, både via egna butiker, distributionskanaler, samt auktoriserade återförsäljare. Bolaget grundades ursprungligen 1976 i Cupertino, Kalifornien. 
 • Orkla (ORK). Orkla är en norsk livsmedelskoncern. Bolaget levererar förnödenheter, hälsoprodukter samt diverse rengöringsprodukter på den skandinaviska marknaden under flera olika varumärken. Verksamheten styrs dotterbolagen med vardera affärsinriktning och bolaget förfogar över ett flertal olika produktionsanläggningar. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och företagskunder. Orkla har sitt huvudkontor i Oslo.
 • Avalonbay Communities Inc (AVB). AvalonBay Communities är ett investmentbolag inriktade mot fastighetsmarknaden. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar lägenheter över hela marknaden i USA. Fastighetsbeståndet varierar och inkluderar större kontors- och industrilokaler, samt återfinns ett stort fokus på ombyggnation av äldre fastigheter, som förvärvas och förvaltas. AvalonBay Communities grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Arlington, Virginia.
 • Husqvarna B (HUSQ B). Husqvarna är en global tillverkare av utomhusprodukter. Produktsortimentet innefattar motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen innehar störst verksamhet inom Europa där övrigt utbud består av trädgårdsbevattning, kaputrustning samt diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Produkterna säljs under olika varumärken som Husqvarna, Gardena, McCulloch, samt Poulan Pro. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Holmen B (HOLM B). Holmen är en global skogsindustrikoncern. Bolaget fokuserar på tillverkning och distribution av pappersprodukter. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis tryckpapper, kartong och trävaror. Verksamheten drivs via flertalet affärssegment och dotterbolag, och en stor del av affärsverksamheten fokuserar på ägande och förvaltning av större skogsmarker runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
 • Castellum (CAST). Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
 • Handelsbanken B (SHB B). Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen under 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
 • AT&T Inc (T). AT & T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA.
 • Enter Småbolagsfond A.
 • Swedbank Robur Ny Teknik A.
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
 • MS INVF Global Opportunity A.


73 de Northernlightsinvestment

tisdag 6 oktober 2020

Vardagsveggo

En bra metod för att underlätta ett frugalt leverne och, om så önskas, tidigarelagd pension är att se till att man alltid har färdiglagad mat redo i kylen när man kommer hem hungrig, trött och sliten efter Cirkusens stängning eller ett hårt gympass. 

Den monetära mellanskillnaden visavi hemlagat och hämtmat investeras lämpligen successivt i en techinriktad Globalfond. Behållningen kan därefter plockas ut storleksordningen 20 år senare för inköp av exempelvis en fabriksny hybridbil. Nu har jag inte räknat på det exakt, det är även möjligt att man kan få njuta av nybilsdoften efter blott 15 år.

Igår började det bli tomt i mitt matförråd. Det enda kvarvarande var en halv ugnsstekt laxsida från helgen. Så kan man ju naturligtvis inte ha det, varvid jag raskt snodde ihop en klassisk vardagsveggo som kan varieras i närapå oändlighet. Jag har en ambition kring att laga mer vegetarisk mat i vardagen. Så här råkade ingredienslistan bli igår:

 • Ansa 5 morötter och strimla grovt. Strimla ett kvarts vitkålshuvud. Snabbtina 2 stora nävar broccoli i varmt vatten. Bryn allt i rapsolja i wokpanna under regelbunden omrörning 10 minuter. Salt, peppar, chili, ingefära, diverse torkade örtkryddor. Häll upp i en bunke (samma bunke som du tänker slutförvara anrättningen i).
 • Bryn i rapsolja i wokpanna 600g Anamma vegetarisk färs under kontinuerlig omrörning i 15 minuter. Strimla samtidigt 12 champinjoner och 2 rödlökar. Låt det steka med sista 5 min.
 • Tillsätt tidigare brynta morötter, vitkål och broccoli. Slå i en burk kokosmjölk. Låt det hela koka ihop 5 minuter.
 • Smaka av med sweetchilisauce och oystersauce.
 • Servera med nykokt Jasminris.

Tidsåtgången blir ca 40 minuter om man är lite flexibel och strimlar parallellt med tillagningen och omrörningen. Total kostnad runt 80 SEK för 8-12 portioner beroende på hur stor man är i maten. 8 portioner för mig, 12 för någon annan.

För sisådär 30 år sedan arbetade jag med matlagning. Det är och har alltid varit ett av mina största fritidsintressen. Recept använder jag aldrig, inte ens vid bakning. Har man bara en förvärvad grund att stå på så är det roligare att frilansa ihop något. 

73 de Northernlightsinvestment

lördag 3 oktober 2020

Vinterprepping i Norr

Vedhuggning har avklarats före lunch. Ungefär en kubik lösved klyvd med liten handyxa på gammal huggkubbe av tall. Återstår inkörning med skottkärra i vedbodan, följt av snygg och prydlig stapling så får man plats med ytterligare några omgångar. Några timmars arbete.

Med samtidig utsikt över havsviken så är det ändå ett behagligt arbete trots att det är starkt svettinducerande. Jag inbillar mig att det är väl så givande som ett spinningpass nere på SATS följt av en proteinrecoverydrink. 

För mig blev det istället mannagrynsgröt med hemkörd jordgubbssylt och kanel. Två laxmackor till det. Det är naturligtvis en ganska frugal lunch, men det var inte huvudsakliga anledningen. Det är gott med mannagrynsgröt ibland. Man känner sig som en liten snorunge igen som kommer hem till Mamma. 

Några försenade svanar kacklar i fjärran på sin resa mot söder. Tidigare hängde en vilsen liten fladdermus upp och ner på gäststugans vägg. Med sådana naturupplevelser runt knuten stannar jag nog kvar här uppe i norr så länge valet är fritt.

För några år sedan vinterpreppade jag hela huset; Ny effektiv braskamin, med stora glasytor för effektfull eldning, samt nytt skorstenssystem. Nya svenska 3-glasfönster med lågt u-värde. Ny ytterdörr dito. Luftvärmepump. Nya element med elektronisk reglering som understöd till luftvärmepumpen de dagar då kvicksilvret sjunker under -25.

Jag förbereder på detta och en del andra vis min kommande FIRE existens.

Det var lite svalt denna morgon så jag hämtade in en famn ved och tände en brasa. En timma senare var det 27,5 grader i hallen och 24 grader i sovrum/vardagsrum. Då får värmepumpen via sitt fläktläge tjänstgöra som spridare. Den lila stugan är inte så stor och därtill välsignad med öppen planlösning. Elda med ved är kostnadseffektivt. Speciellt när veden inte kostar nånting 😎 

Kanske tänder i bastun ikväll. Låter värmen mjuka upp den gamla kroppen. En kall Norrlands Djup till det och några väl valda operaarior. Har alltid varit en sucker för Morse den äldre versionen.

Bastukaminen är naturligtvis av fabrikat Harvia. Se aktielistan här till vänster.


Den gamla trotjänaren hjälper till med energiförsörjningen i Norr.

73 de Northernlightsinvestment

fredag 2 oktober 2020

Numeriska värden September 2020

Min vana trogen redovisas för kalendermånaden September en del numeriska värden av intresse för mig personligen. 

Denna typ av sifferexercis är något som jag på detta formaliserade sätt nu ägnat mig åt mindre än ett år. Tidigare, dvs under merparten av mitt vuxna liv, har det endast varit något som bubblat i bakgrunden av mitt medvetande. Detta omedvetna bubblande är jag trots allt tacksam för då det alltid fått mig att spara min sista hundring istället för att slösa bort den på onödig konsumtion. Frugalitet har jag numera lärt mig att detta benämns.

Jag är uppvuxen under påvra förhållanden, och i en för övrigt dysfunktionell familjesituation, med ständiga motsättningar mellan å ena sidan att betala hyran och ordna mat på bordet för dagen och å andra sidan grandiost spenderande utan tanke på morgondagen. Som det reflekterande och intelligenta barn jag var konstaterades snabbt att det första var att fördra. 

Utdelningsökning +97%
I September erhöll jag 97% mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 50 stycken olika värdepapper.

En klar uppryckning från föregående månads mediokra utfall. 

Utdelningsökning YTD +123%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019. Prognosen indikerar nu att jag kommer att lyckas uppnå detta mål, vilket även redogjorts för i ett tidigare triumfatoriskt inlägg från Direktoratet. 

Kroppsvikt 109,8 kg
Troligtvis något högre faktisk siffra men jag väljer att leva i förnekelse och har på något märkligt vis lyckats städa bort vågen ur mitt liv. 

BMI indikerar grav fetma. Eftersom jag i år celebrerar 40 år som (periodvis extremt hårt) styrketränande individ, med initial (typ första 20 åren) inriktning på styrkelyft vilket därefter alltmer övergått i muskelbyggande träning med större antal repetitioner (10-20 st) så är detta BMI-värde inte helt korrekt. Jag bär på en betydligt större andel lean massa än den genomsnittliga gamla farbrorn. 

Tappar jag blott 20 kg så är formen mycket god och duger gott och väl till att ikläda sig rosa tanga och söka vikariat som strandraggare på vilken spansk badstrand som helst nere på Costa del Sol. Om det nu inte vore för Corona. Men det varar väl inte för evigt.

Sparkvot 77%
Ingen av de kommande befarat stora utgifterna trillade in denna månad.

Grad av likviditet 52,6%
Närmar mig så sakteliga delmålet halvinvesterad.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,48%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida.

Målsättningen är att ligga på en genomsnittlig DirektAvkastning nära 5%. Tilläggas bör att 15 av mina senast inköpta innehav (varav 14 st svenska) för närvarande har en nollad DA. Det påverkar naturligtvis genomsnittet negativt. Vi ser dock vissa tecken på att det nu öppnas upp för möjligheten till återupprättad utdelning.

År 1 pre-FIRE kvot 157%
Ett nytt mätetal som jag inför på grund av att RE i FIRE rimligtvis nu närmar sig alltmer. Min avsikt är att År 1 ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2. Closed loop vilket leder till oändlig Nirvana.

För närvarande har jag 157% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året samlade på ett nollräntekonto (= dum i huvudet) som är helt utanför den övriga här redovisade ekonomiska sammanställningen.

Det är naturligtvis alldeles för mycket att ha 1,57 år fonderade utan möjlighet till någon form av förräntning. Ska överväga olika handlingsalternativ. Med åren har jag lärt mig att även att göra ingenting är ibland ett beaktansvärt alternativ.


73 de Northernlightsinvestment