fredag 2 oktober 2020

Numeriska värden September 2020

Min vana trogen redovisas för kalendermånaden September en del numeriska värden av intresse för mig personligen. 

Denna typ av sifferexercis är något som jag på detta formaliserade sätt nu ägnat mig åt mindre än ett år. Tidigare, dvs under merparten av mitt vuxna liv, har det endast varit något som bubblat i bakgrunden av mitt medvetande. Detta omedvetna bubblande är jag trots allt tacksam för då det alltid fått mig att spara min sista hundring istället för att slösa bort den på onödig konsumtion. Frugalitet har jag numera lärt mig att detta benämns.

Jag är uppvuxen under påvra förhållanden, och i en för övrigt dysfunktionell familjesituation, med ständiga motsättningar mellan å ena sidan att betala hyran och ordna mat på bordet för dagen och å andra sidan grandiost spenderande utan tanke på morgondagen. Som det reflekterande och intelligenta barn jag var konstaterades snabbt att det första var att fördra. 

Utdelningsökning +97%
I September erhöll jag 97% mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 50 stycken olika värdepapper.

En klar uppryckning från föregående månads mediokra utfall. 

Utdelningsökning YTD +123%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019. Prognosen indikerar nu att jag kommer att lyckas uppnå detta mål, vilket även redogjorts för i ett tidigare triumfatoriskt inlägg från Direktoratet. 

Kroppsvikt 109,8 kg
Troligtvis något högre faktisk siffra men jag väljer att leva i förnekelse och har på något märkligt vis lyckats städa bort vågen ur mitt liv. 

BMI indikerar grav fetma. Eftersom jag i år celebrerar 40 år som (periodvis extremt hårt) styrketränande individ, med initial (typ första 20 åren) inriktning på styrkelyft vilket därefter alltmer övergått i muskelbyggande träning med större antal repetitioner (10-20 st) så är detta BMI-värde inte helt korrekt. Jag bär på en betydligt större andel lean massa än den genomsnittliga gamla farbrorn. 

Tappar jag blott 20 kg så är formen mycket god och duger gott och väl till att ikläda sig rosa tanga och söka vikariat som strandraggare på vilken spansk badstrand som helst nere på Costa del Sol. Om det nu inte vore för Corona. Men det varar väl inte för evigt.

Sparkvot 77%
Ingen av de kommande befarat stora utgifterna trillade in denna månad.

Grad av likviditet 52,6%
Närmar mig så sakteliga delmålet halvinvesterad.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,48%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida.

Målsättningen är att ligga på en genomsnittlig DirektAvkastning nära 5%. Tilläggas bör att 15 av mina senast inköpta innehav (varav 14 st svenska) för närvarande har en nollad DA. Det påverkar naturligtvis genomsnittet negativt. Vi ser dock vissa tecken på att det nu öppnas upp för möjligheten till återupprättad utdelning.

År 1 pre-FIRE kvot 157%
Ett nytt mätetal som jag inför på grund av att RE i FIRE rimligtvis nu närmar sig alltmer. Min avsikt är att År 1 ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2. Closed loop vilket leder till oändlig Nirvana.

För närvarande har jag 157% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året samlade på ett nollräntekonto (= dum i huvudet) som är helt utanför den övriga här redovisade ekonomiska sammanställningen.

Det är naturligtvis alldeles för mycket att ha 1,57 år fonderade utan möjlighet till någon form av förräntning. Ska överväga olika handlingsalternativ. Med åren har jag lärt mig att även att göra ingenting är ibland ett beaktansvärt alternativ.


73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar