lördag 30 januari 2021

INKÖP vecka 4 2021

En relativt sett intensiv handelsvecka, jag har tredubblat takten jämfört med en normal planenlig vecka. Tilltagande volatilitet är främsta anledningen till den utökade handelsvolymen.

Försöker utnyttja de, förhoppningsvis tillfälliga, sättningar som alltid uppstår för att köpa in mig i de utdelande värdepapper som är intressanta för mig för att nå målen som föreligger i utdelningsdelen av min portfölj.

I nuläget betraktar jag i princip alla större sättningar som självklara köplägen.

En annan taktik som jag ofta praktiserar är att genomföra ett planerat inköp en tid innan x-dagen för att därmed få tillgång till årets samtliga utdelningar för ett värdepapper i nyinvesterade medel. 

I en kvartalsutdelare missar man annars 1/4 av utdelningen. I ett värdepapper som delar ut en gång per år får man vackert vänta till nästa år om det inte blir en oannonserad bonusutdelning.

Nedan redovisas samtliga inköp under veckan. Canadian Utilities är ett helt nytt innehav i portföljen. Inga inköp genomfördes i den kapitalförsäkring där mitt kapital för Fire Year One är placerat.

Inga försäljningar har genomförts under veckan. 


STAG Industrial  (STAG) Portföljandel 0,40% STAG Industrial är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Bolaget investerar i och förvaltar industriella fastigheter med en hyresgäst i hela USA. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Boston, Massachusetts.

PPL Corp (PPL) Portföljandel 0,42% PPL är ett globalt amerikanskt holdingbolag. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag med verksamhet inom energisektorn, där huvudverksamheten består av att leverera el och naturgaser runtom den globala marknaden. Verksamhet innehas på global nivå via egna produktionsanläggningar runtom Nordamerika och Europa. Bolaget grundades 1920 och har sitt huvudkontor i Allentown, Pennsylvania.

Coca-Cola Company (KO) Portföljandel 0,83% Coca-Cola Company är ett multinationellt dryckesbolag. Bolaget är idag producent och återförsäljare av läsk, vatten, juice te och kaffe. De mest populära varumärken inkluderar Coca-Cola, Minute Maid, Powerade och Dasani, som idag återfinns inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1886 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

Canadian Utilities Ltd (CU) Portföljandel 0,20% Canadian Utilities bedriver verksamhet inom elverktyg, oberoende kraftproduktion och detaljhandel med gas och elmarknadsföring. Företaget distribuerar också, överför, samlar, bearbetar och lagrar naturgas. Dessutom erbjuder de kanadensiska verktyg för teknisk logistik och fakturering och call center-tjänster.

NorthWest Healthcare Properties (NWH) Portföljandel 1,0% NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.

Lockheed Martin (LMT) Portföljandel 0,35% Lockheed Martin är ett teknikbolag. Bolaget är idag inriktade mot försvars- och rymdsektorn där bolaget erbjuder diverse specialiserade tekniktjänster. Verksamhet innehas inom hela värdekedjan, från forskning, design och utveckling till tillverkning och integration av avancerade teknologisystem. Lockheed Martin bildades när Lockheed Corporation gick samman med Martin Marietta under 1995.

Telenor (TEL) Portföljandel 0,80% Telenor är ett telekombolag. Bolaget levererar abonnemang, mobilt - och fast bredband, telefonnät, samt tillhörande mobila tjänster som molnbaserade tjänster och diverse program, både för privata – och företagskunder. Idag innehas global verksamhet främst koncentrerat till Norden, Europa och Asien. Telenor har anor tillbaka till 1855 och har sitt huvudkontor i Fornebu.

Fortum (FORTUM) Portföljandel 2,11% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.

Tele2 (TEL2 B) Portföljandel 1,40% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,44% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Sandvik (SAND) Portföljandel 0,54% Sandvik är en global industrikoncern. Bolaget är specialiserade inom utveckling, tillverkning och vidare marknadsföring av produkter för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Bolaget grundades ursprungligen 1862 och är idag verksamma på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,59% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 0,44% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Cloetta B (CLA B) Portföljandel 0,53% Cloetta är en tillverkare av konfektyrprodukter. Bolagets produkter säljs på global nivå via egna varumärken och innefattar huvudsakligen choklad och snacks. Varumärkena inkluderar Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, och Sperlari. Störst verksamhet återfinns idag på den nordiska- och europeiska marknaden. Bolaget grundades i Köpenhamn 1862 och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Axfood (AXFO) Portföljandel 1,15% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Citigroup (C) Portföljandel 0,29% Citigroup är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionell kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större bolag samt institutioner. Utöver erbjuds även Cash Management lösningar, samt transaktionsrådgivning. Verksamhet innehas på global nivå. Citigroup grundades ursprungligen 1812 och har sitt huvudkontor i New York.

Essity B (ESSITY B) Portföljandel 0,65% Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i tre segment: Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. Essitys produkter innefattar toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Orkla (ORK) Portföljandel 0,42% Orkla är en norsk livsmedelskoncern. Bolaget levererar förnödenheter, hälsoprodukter samt diverse rengöringsprodukter på den skandinaviska marknaden under flera olika varumärken. Verksamheten styrs dotterbolagen med vardera affärsinriktning och bolaget förfogar över ett flertal olika produktionsanläggningar. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och företagskunder. Orkla har sitt huvudkontor i Oslo.


73 de Northernlightsinvestment


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar