lördag 16 januari 2021

Köp och Sälj vecka 2 2021

Vindriktningen för USD/SEK har under veckan fortsatt att peka i nordlig riktning vilket inneburit ATH i Northernlights Globalfond vid 3 tillfällen. 

Sälj har genomförts i Invesco Ltd (IVZ) efter en uppgång på 195% sedan mitten Maj 2020. Det fick mig personligen att landa på +20% för innehavet ex utdelningar. Likviderna har omplacerats i andra högre utdelande innehav. 

Generellt genomförs nu vid lämpliga tillfällen en viss sektorrotation i portföljen från finans och USD till mindre exponerade sektorer tillika SEK och andra valutor. Transatlanter kommer dock alltid att vara ett prioriterat område för mig personligen.

Alla utdelningar återinvesteras alltid. Bulken av inköpen genomförs i innehav med närliggande X-day.

Nedan redovisas samtliga transaktioner under vecka 2 2021. Inga inköp genomfördes denna vecka i den kapitalförsäkring som härbärgerar mitt FIRE Year One kapital.


Realty Income Corp (O). Portföljandel 0,89% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.

Transalta Renewables Inc (RNW). Portföljandel 0,67% TransAlta Renewables är ett energibolag som utvecklar, äger och driver anläggningar för förnybar kraftproduktion. Bolaget är involverat i vind-, vatten- och solkraftverk och driver anläggningar för kraftgenerering baserat på naturgas. Bolaget är etablerat i östra Kanada och USA och bedriver även verksamhet i västra Australien. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

People`s United Financial (PBCT). Portföljandel 0,39% People's Financial bedriver bankverksamhet. Banken tillhandahåller traditionella tjänster som innefattar kapitalförvaltning, rådgivning, riskhantering, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större finansbolag, förmögna privatpersoner, samt bland institutioner och myndigheter runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1842 och har sitt huvudkontor i Bridgeport, Connecticut.

Securitas B (SECU B). Portföljandel 0,44% Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal olika branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS). Portföljandel 1,21% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Electrolux B (ELUX B). Portföljandel 0,61% Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Sagax D (SAGA D). Portföljandel 0,31% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D). Portföljandel 0,59% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Axfood (AXFO). Portföljandel 0,98% Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra. Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

MS INVF Global Opportunity A Största innehav: Mastercard, Amazon, Uber, ServiceNow, TAL Education, HDFC Bank, Visa, DSV Panalpina, Meituan, Walt Disney.

Länsförsäkringar USA Indexnära Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire, JNJ, JP Morgan.

Swedbank Robur Globalfond A Största innehav: Taiwan Semiconductor Microsoft, Amazon, S&P Global, Solaredge Tech, Vestas Wind, Berkshire, JNJ, Novo Nordisk, Servicenow, Danaher Corp.

Swedbank Robur Ny Teknik A Största innehav: Sinch, Stillfront, Embracer, Fortnox, Paradox, Capgemini, Pinterest, Take-Two Interactive, Biotage, Cd Project.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Största innehav: Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, ICA Gruppen, XACT OMXS 30, Lifco, Indutrade, Latour, EQT.

Enter Småbolagsfond A Största innehav: Swedencare, Sdiptech, Embracer, BHG, Musti Oyj, Instalco, Lifco, Indutrade, Avanza Bank, Sagax.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Visa, JNJ, JP Morgan, Procter & Gamble.


73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar