måndag 20 september 2021

Servettskiss CCC

De flesta som pysslar med utdelningsinvestering mot aktier vilka har sin hemvist på den stora kontinenten på andra sidan Atlanten brukar vid något tillfälle komma i kontakt med begreppet utdelningsaristokrater vilka kan delas in enligt:

 • Dividens Kings: Aktier som har ökat sina utdelningar kontinuerligt i mer än 50 år.
 • Dividend Champions: Aktier som har ökat sina utdelningar kontinuerligt i mer än 25 år.
 • Dividend Contenders: Aktier som har ökat sina utdelningar kontinuerligt under 10-24 år.
 • Dividend Challengers: Aktier som har ökat sina utdelningar kontinuerligt under 5-9 år.

De riktigt högaristokratiska utdelningsaristokraterna, aka "The Kings", är alltså aktier som har lämnat en kontinuerligt stigande utdelning under 50 år eller ännu längre. Det är välkända tandkrämstillverkare (Colgate-Palmolive), läskeblaskproducenter (Coca-Cola), teknikbolag (Emerson Electric), fastighetsbolag (Federal Realty), fordonsreservdelskedjor (Genuine Parts), livsmedelsbolag (Hormel Foods),  nikotinlangare (Altria Group), lågprisbutikskedjor (Target) och läkemedelsbolag (Johnson & Johnson). För att bara nämna några i mängden.

Personligen äger jag 15st av just dessa Utdelningskungar som jag plockat på mig successivt när lämpligt tillfälle har uppenbarat sig under årens lopp. Massvis med lämpliga tillfällen uppstod under våren 2020. Så pass många tillfällen att jag inte var riktigt förberedd och därför tyvärr delvis missade några tåg. Men några lyckades jag lyckligtvis snappa upp via bottenfiske. Target och Coca-Cola är bland mina allra första utdelande aktier från andra sidan Atlanten. De inhandlades initialt under våren 2016."Après vous högt ärade greve Coca-Cola"  


Härom dagen ramlade jag åter igen över den lista av så kallade Dividend Champions, Contenders and Challengers (CCC listan) som administrerats en längre tid av David Fish och efter hans frånfälle nu fortsatt av Justin Law. Det är en lista som jag tragglat mig igenom, utvärderat och skapat bevakningslistor för många gånger de senaste åren.

Scrollade nu raskt igenom listan och endast baserat på de redovisade siffervärdena visas här ett urval av aktier som jag personligen INTE har i min pensionsfond. Det är alltså en rudimentär servettskiss över aktier som man (dvs jag) kan gå vidare med för fortsatt utvärdering av andra nyckeltal. Det är alltså INTE en rekommenderad inköpslista !! 

Om jag exemplifierar med Black Hills Corp (BKH) enligt nedan så läses min servettskiss alltså som så att:

 • Black Hills Corp har höjt sina utdelningar under 50 år
 • Nuvarande direktavkastning (DA) är på 3,21%. 
 • Senaste utdelninghöjningen (DG) uppgick till 5,61%. 
 • 1-årig genomsnittlig utdelningshöjning (DG1) är 5,9%. 
 • 3-årig genomsnittlig utdelningshöjning (DG3) är 6,2%. 
 • 5-årig genomsnittlig utdelningshöjning (DG5) är 6,0%.
 • 10-årig genomsnittlig utdelningshöjning (DG10) är 4,2%.

I denna min raska okulära spontanutvärdering använde jag mig av kriteriet att summan (DA + DG5) ska ligga ungefär 8 och uppåt. Värdepapper som är markerade så här har jag vid olika tillfällen under det senaste året själv övervägt att plocka in i min pensionsfond. 

Det finns ett stort antal lokala och regionala banker utspridda över den amerikanska kontinenten. Eftersom jag redan ligger relativt tungt viktad mot finanssektorn så uteslöts de flesta i den kategorin.

Så dagens tips för den som är intresserad av amerikanska utdelningsaktier blir alltså att ge sig på en utvärdering av ovan länkade CCC lista. Det tar väl inte så lång tid 👀 


Black Hills Corp. (BKH) 
50år 3.21DA 5.61DG 5.9DG1 6.2DG3 6.0DG5 4.2DG10
Black Hills genom sina dotterbolag är en levererantör av el och naturgas med verksamhet i västra USA. Elen genereras i egna kraftverk och ditribueras i egna nät till kund. Black Hills utsattes 2018 för ett fientligt uppköpserbjudande vilket dock avfärdades. Bolaget grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Rapid City, South Dakota.

Unum Group (UNM) 
13år 4.51DA 5.26DG 4.6DG1 9.9DG3 10.2DG5 12.5DG10
Unum Group är ett amerikanskt försäkringsbolag. Bolagets tjänster innefattar traditionella försäkringslösningar inriktade mot sjuk- och olycksfall, livförsäkring, samt mer specialiserade lösningar för diverse kritiska hälsotillstånd. Verksamhet drivs utifrån flertalet dotterbolag, där kunderna återfinns både bland privata aktörer samt större företagskunder runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Chattanooga, Tennessee.

Southwest Gas Corp. (SWX) 
15år 3.39DA 4.39DG 4.6DG1 5.2DG3 7.4DG5 8.6DG10
Southwest Gas Holdings är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag tillhandahåller naturgas. Bolaget köper, hanterar och distribuerar gas i Arizona, Nevada, and Kalifornien och har ansvar för leverans, inspektioner, underhåll och reparationer i ledningsnätet. Southwest har en även en begränsad verksamhet i Kanada. Bolaget grundades 1931 och har sitt huvudkontor i Las Vegas, Nevada.

South Jersey Industries (SJI) 
22år 4.88DA 2.54DG 2.6DG1 2.7DG3 3.4DG5 5.8DG10
South Jersey Industries är ett gasbolag som genom sina dotterbolag levererar naturgas till bostads-, kommersiella och industriella kunder i södra New Jersey. South Jersey marknadsför även distributionstjänster i sina egna pipelinesystem.och konsulttjänster i hela östra USA. Bolaget grundades 1910 och har sitt huvudkontor i Folsom, New Jersey.

Resources Connection Inc. (RGP) 
11år 3.54DA 7.69DG 3.7DG1 6.8DG3 9.2DG5 21.5DG10
Resources Connection är ett professionellt serviceföretag. Bolaget tillhandahåller redovisning och finansiering, personalhantering och IT-personal till kunder på projekt-för-projekt. Resources Connection hjälper sina kunder med projekt som kräver specialiserad expertis, kompensationsprogramdesign och övergångar av managementinformationssystem. Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.

Pinnacle West Capital Corp. (PNW) 
9år 4.32DA 6.07DG 6.1DG1 6.1DG3 5.7DG5 4.2DG10
Pinnacle West Capital är verksamma inom energisektorn. Bolaget drivs som ett holdingbolag och tillhandahåller via flertalet dotterbolag energi- och energirelaterade produkter till kunder huvudsakligen belägna inom den nordamerikanska marknaden. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Bolaget grundades 1920 och har huvudkontor i Phoenix, Arizona.

Portland General Electric Co. (POR) 
16år 3.35DA 5.52DG 4.5DG1 5.8DG3 6.1DG5 4.3DG10
Portland General Electric Company är ett elföretag som genererar, distribuerar och säljer elektricitet i huvudsak till abonnenter i Oregon men i viss mån till andra stater och Kanada. l i Oregon. Bolaget deltar också på grossistmarknaden genom att köpa och sälja el och naturgas. Bolaget grundades 1888 och har sitt huvudkontor i Portland, Oregon.

PetMed Express Inc. (PETS) 
13år 4.36DA 7.14DG 2.8DG1 12.0DG3 9.3DG5 9.4DG10
PetMed Express som driver verksamhet som 1-800-Petmeds, fungerar som ett läkemedelsföretag för husdjur. Bolaget tillhandahåller receptbelagda och icke-receptbelagda husdjursmediciner, samt hälso- och kosttillskott. PetMed Express erbjuder sina produkter via telefon, fax, post och internet till kunder över hela USA. Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Florida, USA.

OGE Energy Corp. (OGE) 
14år 4.55DA 3.87DG 5.6DG1 8.1DG3 8.8DG5 8.0DG10
OGE Energy är ett el-och gasbolag som genom sitt huvudsakliga dotterbolag Oklahoma Gas and Electric Company, genererar, överför och distribuerar el till grossister och privatkunder i samhällen i Oklahoma och västra Arkansas. Företaget driver naturgasöverföring och pipelines har intressen i gasbearbetningsanläggningar. Bolaget grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Oklahoma City, Oklahoma.

NiSource Inc. (NI) 
10år 3.57DA 4.76DG 5.0DG1 6.3DG3 10.3DG5 8.8DG10
NiSource är verksamma inom energisektorn. Bolaget exploaterar och vidare distribuerar naturgas runtom den nordamerikanska marknaden. Ägande innehas över ett flertal produktionsanläggningar, där kunderna huvudsakligen består av större fastighetskunder, samt industriella aktörer. Bolaget grundades 1912 och har sitt huvudkontor i Merrillville, Indiana.

Medical Properties Trust Inc. (MPW) 
8år 5.47DA 3.70DG 5.9DG1 4.0DG3 4.2DG5 3.0DG10
Medical Properties Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden är bildad för att förvärva och utveckla vårdfaciliteter. Dessa anläggningar inkluderar sjukhus för rehabilitering, långtids akutvårdssjukhus, regionala akutvårdssjukhus, mobila kirurgiska centra. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Birmingham, Alabama.

MSC Industrial Direct Co. Inc. (MSM) 
18år 3.56DA 19.05DG 8.7DG1 17.9DG3 13.0DG5 13.6DG10
MSC Industrial Direct är ett verkstadsföretag som säljer produkter för användning i underhåll, reparation och drift såsom skärverktyg, mätinstrument, hand- och maskinverktyg. Försäljningen sker mot verkstadsföretag i Nordamerika och Storbritannien både i fackbutiker och via nätet. Bolaget grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Melville, New York

KeyCorp (KEY) 
10år 3.64DA 8.82DG 7.2DG1 24.9DG3 20.6DG5 33.9DG10
KeyCorp är ett amerikanskt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av banktjänster genom flertalet dotterbolag runtom den nordamerikanska marknaden. Tjänsterna innefattar huvudsakligen leasing, investeringstjänster, samt övriga tjänster, till större företag samt institutionella kunder. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, men huvudsakligen inom finanssektorn. Bolaget grundades 1825 och har sitt huvudkontor i Cleveland, Ohio.

Kennedy-Wilson Holdings Inc. (KW) 
10år 4.00DA 4.76DG 4.8DG1 9.0DG3 14.4DG5 n/a
Kennedy-Wilson Holdings är ett globalt fastighetsbolag. Bolaget investerar i flerfamilj och kommersiella fastigheter i västra USA, Storbritannien, Irland, Spanien, Italien och Japan. Kennedy-Wilson Holdings tillhandahåller även fastighetsservice och medverkar i samband med ombyggnationer och renoveringar. Bolaget grundades 1977 och har sitt huvudkontor i Beverly Hills, Kalifornien.

First of Long Island Corp. (FLIC) 
25år 3.58DA 5.56DG 5.8DG1 8.6DG3 7.3DG5 7.2DG10
First of Long Island är holdingbolaget för First National Bank of Long Island. Banken är en fullservice kommersiell bank som tillhandahåller en rad finansiella tjänster till privata, professionella, företagande, institutionella och offentliga kunder. Företaget grundades 1927 och har sitt huvudkontor i New York, USA.

Culp Inc. (CULP) 
10år 3.34DA 4.76DG 5.0DG1 9.5DG3 11.8DG5 n/a
Culp är ett möbelföretag som tillverkar och marknadsför klädselväv, sydda omslag och skurna och sydda satser som grund i madrasser och andra sängkläder för kunder i Nordamerika och Asien. Företagets tyger används i produktionen av bostadsinredningar och i offentlig möblering. Bolaget grundades 1972 och har sitt huvudkontor i High Point, North Carolina.

Douglas Emmett Inc. (DEI) 
10år 3.39DA 7.69DG 5.7DG1 6.8DG3 5.9DG5 10.8DG10
Douglas Emmett är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i kontorsfastigheter och flerfamiljsegendomar i kustnära områden i Los Angeles och Honolulu. Fonden grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Santa Monica, Kalifornien.

Donegal Group Inc. A (DGICA) 
19år 4.25DA 6.67DG 3.0DG1 2.2DG3 2.1DG5 2.7DG10
Donegal Group är ett försäkringsholdingsbolag som erbjuder fastighets- och skadeståndsförsäkring i Pennsylvania, Delaware, Maryland, Ohio och Virginia. Bolaget erbjuder kompletta sortiment av personliga och kommersiella produkter, inklusive affärsägare, kommersiell fara, bil, husägare, båtägare, arbetstagarersättning och andra ersättningar. Företaget grundades 1986 och har sitt huvudkontor i Pennsylvania, USA.

Clorox Company (CLX) 
44år 2.76DA 4.50DG 7.4DG1 9.8DG3 7.5DG5 7.5DG10
The Clorox Company är ett globalt tillverkningsbolag. Bolaget är idag inriktade mot tillverkning och distribution av diverse livsmedel och medicinska produkter. Exempel inom produktportföljen innefattar blekmedel, städningsartiklar, inredning samt köksprodukter. Produkterna säljs via återförsäljare, distributörer samt via bolagets E-handelsplattform. Bolaget grundades 1913 och har huvudkontor i Oakland, Kalifornien.

CMS Energy Corp. (CMS) 
15år 2.71DA 6.75DG 6.5DG1 7.0DG3 7.0DG5 9.5DG10
CMS Energy är ett energibolag. Idag är bolaget producent och distributör av energi till den nordamerikanska marknaden, huvudsakligen bestående av el- och gas. Verksamheten styrs via flertalet dotterbolag, och bolaget förvaltar ett flertal stora produktionsanläggningar runtom landet. CMS Energy grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Jackson, Michigan.

Cogent Communications Holdings Inc. (CCOI) 
10år 4.44DA 3.21DG 13.7DG1 15.5DG3 13.7DG5 n/a
Cogent Communications Holdings verkar som en nästa generations optisk internetleverantör med fokus på att leverera höghastighetsinternetåtkomst och transporttjänster. Cogent betjänar företag med flera hyresgäster och tjänsteleverantörer belägna i stora storstadsområden över hela USA. Företaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Washington DC, USA.

Ames National Corp. (ATLO) 
11år 4.44DA 4.00DG 4.2DG1 4.4DG3 4.9DG5 8.7DG10
Ames National tillhandahåller banktjänster. Bankerna erbjuder jordbruksutlåning, inlåningskonto, kommersiella och personligabanktjänster samt internetbankstjänster. Ames National har sina kunder i USA. Företaget grundades 1903 och har sitt huvudkontor i Iowa, USA.

Atmos Energy (ATO) 
37år 2.56DA 8.70DG 9.3DG1 8.6DG3 8.1DG5 5.7DG10
Atmos Energy är verksamma inom energibranschen. Bolaget distribuerar naturgas direkt och genom dotterbolag till allmänheten, institutioner samt företagskunder. Organisationen fokuserar huvudsakligen på att utveckla distributions-, pipeline- och lagringsenheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även gastransport för tredje part via eget pipelinenät. Bolaget grundades ursprungligen 1906 och har sitt huvudkontor i Dallas, Texas.

Avista Corp. (AVA) 
19år 4.04DA 4.32DG 4.5DG1 4.2DG3 4.2DG5 4.9DG10
Avista står på två ben, ett levererar el och gas till förbrukare i nordvästra USA, det andra producerar och levererar el och gas till Alaska. Den producerade elen genereras i vatten- och vindkraftverk. Dessutom har bolaget plåtbearbetning och investerar i fstigheter och fonder. Bolaget grundades 1889 och har sitt huvudkontor i Spokane, delstaten Washington.

Arbor Realty Trust Inc. (ABR) 
10år 7.66DA 2.94DG 7.9DG1 19.5DG3 16.2DG5 n/a
Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Agree Realty Corp. (ADC) 
9år 3.49DA 4.83DG 5.8DG1 5.5DG3 5.3DG5 1.5DG10
Agree Realty är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) som äger, förvaltar och utvecklar främst shoppingcentra och hyresrätter. Agree bygger sin verksamhet på net lease vilket innebär att hyresgäster också betalar sin del av kringkostnaderi förvaltningen. Bolaget är verksamt i de flesta av USAs stater och grundades i sin nuvarande form 1994. Huvudkontoret är beläget i Bloomfield, Michigan.

American Electric Power Co. (AEP) 
11år 3.30DA 5.71DG 4.8DG1 5.9DG3 5.7DG5 5.2DG10
American Electric Power, även kända som AEP, är ett amerikanskt energibolag. Bolaget är en tillverkare av transmissioner och generatorer som används i diverse kraftproduktioner för överföring och vidare distribution av el. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1906 och har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio.


73 de Northernlightsinvestment

5 kommentarer:

 1. Jag äger endast en aktie på den listan och det är ABR. I och med att jag försöker rensa ut lite i min aktieflora så lär jag inte plocka in någon av de andra i närtid. Det där med att hålla fast vid en strategi verkar dock inte vara min starka sida så man vet ju aldrig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ABR har jag övervägt några gånger. Skulle inte du göra ett försök att höja direktavkastningen i din portfölj ? Har för mig att jag läste något dylikt för en tid sedan....

   Radera
  2. Ja ambitionen ligger i att höja direktavkastningen men det går långsamt. I köpet av ABR så gjordes en liten höjning i och med att jag bytte till mig dem för mina sålda Kungsleden.

   Radera
 2. Äger ett antal Kings o Aristocrats (champions). Känns bra då de flesta av mina innehav är tänkta att ägas till sista dagen. På listan du gjorde äger jag clorox som tuffar på i ur o skur.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Clorox har väl kommit nerv en del i kurs om jag inte missminner mig. Ska kolla in läget på den. Min huvudsakliga strategi är alltid att vara långsiktig. Däremot har jag senaste tiden växlat över till någon annan aktie när det stagnerat utvecklingsmässigt på DA-biten...

   Radera