onsdag 29 september 2021

TROW
Under veckan har jag utökat mitt engagemang i det redan befintliga innehavet T. Rowe Price (TROW) och det ingår nu med en andel om 0,32% bland mina utdelande innehav i pensionsfonden Northernlights Globalfond. 

Jag började successivt köpa in mig i bolaget under efterdyningarna av den allra värsta coronabaissen då de duktigt nedtryckta globala marknaderna sakta men säkert gled ut ur koman och återfick medvetandet.


T. Rowe Price Group Inc (TROW) Portföljandel 0,32% 
T. Rowe Price är ett globalt investmentbolag med över 5000 anställda i 47 länder. Bolaget är inriktat mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Företaget förvaltar tillgångar på mer än 1,6 biljoner USD och de årliga intäkterna låg under 2020 på 6,2 miljarder USD vilket ger en plats som nr 447 på Fortune-500 listan över de största amerikanska företagen. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Bolaget ägnar sig framförallt åt aktiv förvaltning och grundades 1937 av Thomas Rowe Price Jr och har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland.


Precis som (nästan) allt övrigt aktierelaterat gick botten ur i TROW kring datumet 2020-02-20 och under den därpå följande månaden. Men därefter har långa trenden definitivt varit i uppåtgående riktning.

Om man tillåter sig att filosofera lite retrospektivt över nedanstående graf (bland annat då DJ USA) så känns det åtminstone för mig oerhört märkligt att många nu kanske upplever att detta coronaspektakel varat nästan hur länge som helst. Men på de finansiella marknaderna varade det reellt inte mer än en lite dryg månad. Därefter har det varit full gas uppåt.

Så inte särdeles förunderligt om det nu kan bli lite volatilt under en tid framöver. Ingenting kan växa i all evighet. Det måste bli nya köplägen ibland 👀 och med facit för coronabaisen, och den därefter följande haussen, finns det egentligen ingenting att vara orolig över så länge rätt pengar är investerade på finansmarknaderna. Då har du tiden på din sida och kommer att skjuta björnen förr eller senare.

   


3-årig kursutveckling för T. Rowe Price Group


TROW är en stabil utdelningsaristokrat. Den initiala avkastningen är måhända inte så hög (2,14%) men tillväxten de senaste 5 åren är god (14,11%) och det till en låg payout ratio om 33,35% vilket väcker förhoppningar om fortsatta höjningar under många år framöver. Lägg därtill attraktiva extrautdelningar som dimper ner på kontot ibland. Nu senast 3 USD per aktie i juli månad 2021. 
Några nyckeltal avseende utdelningen för TROW


Nedanstående diagram visar den årliga utdelningen för TROW åren 2011-2021. Extrautdelningar drar upp staplarna för 2012 (1 USD), 2015 (2 USD) och 2021 (3 USD).


TROW tar alltså god hand om sina aktieägare och för mig känns det som ett givet innehav i min väldiversifierade portfölj av både högutdelande bolag (med lägre tillväxt) och andra bolag med lägre initial direktavkastning men en väldokumenterad god utdelningstillväxt. 

TROW´s senaste höjning av utdelningen uppgick till 20% (!!). Det är en präktig löneförhöjning in på kontot.
TROW´s logotyp Stenbocken klättrar alltid uppåt


Jag vill naturligtvis betona att detta inte är någon rekommendation till inköp. I alla bedömningar som gjordes inför mitt personliga inköp togs full hänsyn till hur TROW passar in i min långsiktiga investeringsfilosofi avseende utdelningsinvestering samt hur pensionsfonden i övrigt är komponerad.


73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar