lördag 29 januari 2022

INKÖP vecka 04 2022

En intensiv handelsvecka är över. Påminde ibland nästan om en lightversion av perioden februari/mars 2020 när kurslarm löste ut överallt och jag utökade min portfölj med långt över 100 nya innehav. 

I ett gammalt inlägg från slutet av mars 2020 läser jag att antalet innehav då var uppe i 149st. Med denna veckas investeringar bakom mig är antalet individuella innehav nu 191st

191 är i princip försumbart vid en jämförelse med vissa heltossiga ETFer som har flera tusen innehav. Galningar !! Hur ska de någonsin kunna ha kontroll på så många innehav. 

Inses trivialt att overheadkostnaderna för en sådan goliatorganisation kraftigt drar ner prestationen för den finansiella produkten vilket till slut sipprar ner till slutkunden. Personligen tror jag att gränsen för hur många innehav som man kan följa på ett nöjaktigt sätt ligger kring 200isch 👀 
Mycket nätshopping har det blivit hittills i januari


Jag nyttjar dessa volatila perioder, där vi befinner oss till exempel nu, till att aktivt öka på i intressanta innehav med låg portföljandel och ibland även initiera helt nya positioner.  

Nya innehav i min pensionsfond Northernlights Globalfond blev denna vecka teknikbolaget Intel Corp, konsumentbolaget Thule Group, samhällsbyggnadsbolaget SBB D och industribolaget Epiroc

Long may you run som en av mina personliga favoriter en gång i tiden uttryckte saken. Alltid lika aktuell men numera inte längre via Spotify.

Utöver direktägande i individuella värdepapper har även indirektägande 👀 i ibland samma individuella värdepapper utökats via ETFer och fonder som XACT Norden Högutdelande, XACT Sverige och allas vår kära folkhemsklassiker Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Nedan redovisas samtliga inköp i individuella värdepapper.


Tomra Systems (TOM) Portföljandel 0,19% Tomra Systems är ett teknikbolag som utvecklar produkter för automatiserad returhantering. Bolaget kompetens återfinns inom utvecklandet av sensorbaserade lösningar. Tekniken används inom produktsortering för pantsystem, sortering av avfall och vid sortering av malm och mineraler i gruvdrift. Utöver erbjuds rådgivning och installation. Produkterna används bland flera kunder inom olika branscher. Tomra Systems grundades 1972 och har sitt huvudkontor i Asker.

Heimstaden Pref (HEIM PREF) Portföljandel 1,28% Heimstaden är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, äger och förvaltar bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner runtom i Sverige men har även närvaro på den nordiska marknaden. Visionen är att vara en långsiktig aktör på finansmarknaden genom utvecklingen av bolagets fastighetsportfölj. Heimstaden grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Svolder B (SVOL B) Portföljandel 0,37% Svolder är ett investmentbolag. Bolaget investerar och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små - och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,96% Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Fastighetsbolag. Emilshus Pref (EMIL PREF) Portföljandel 0,29% Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.

Nibe Industrier B (NIBE B) Portföljandel 0,27% Nibe Industrier är ett industribolag. Bolaget erbjuder tjänster inom värmelösningar och energihantering. Koncernens verksamhet är indelad i ett flertal affärsområden och dotterbolag, med vardera specialistkompetens. Kunderna återfinns på global nivå med störst koncentration inom Norden, Europa och Nordamerika. Produkterna riktar sig främst till företagskunder och större institut men även till privatpersoner. Bolaget har sitt huvudkontor i Markaryd, Sverige.

Industrivärden C (INDU C) Portföljandel 0,27% Industrivärden är ett investmentbolag. Bolagets mål är att över tid generera en tillväxt av substansvärdet vilket i sin tur skall ge en totalavkastning högre än börsens genomsnitt. Bolaget är storägare i klassiska svenska bolag inom sektorerna telekom, industri, finans, samt fordonsindustrin. Ägande och vidareutveckling av bolagen sker huvudsakligen genom operativa och strategiska beslut, samt genom egen investeringsverksamhet. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Algonquin Power & Utilities (AQN) Portföljandel 0,45% Algonquin Power & Utilities är ett energibolag som äger och har intressen i en mångsidig portfölj av förnybar kraftproduktion och hållbara infrastrukturtillgångar i hela Nordamerika. Bolagets intressen omfattar förnyelsebara energikällor, värmeenergifaciliteter och vattenförsörjning och avloppsvattenanläggningar. Bolaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada.

STORE Capital (STOR) Portföljandel 0,53% STORE Capital är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i fastigheter med kedjebutiker, stormarknader, hälsoklubbar, utbildning, detaljhandel, service och distributionsanläggningar som hyresgäster. STORE Capital är verksamma i USA.

Corem Property Group Pref (CORE PREF) Portföljandel 0,49% Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

NorthWest Healthcare Properties (NWH.UN) Portföljandel 0,75% NorthWest Healthcare Properties är ett kanadensiskt fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och investerar i diverse fastighetsbestånd av kommersiell karaktär, med störst inriktning mot sjukhus samt vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tekniska plattformar för fastighetsinfrastruktur.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,85% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Peab B (PEAB B) Portföljandel 0,45% Peab är verksamma inom byggsektorn. Bolaget bedriver verksamhet inom bygg och anläggning och erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster. Tjänsterna som erbjuds innefattar arbete som berör anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion, elteknik och underhåll. Bolaget innehar störst verksamhet runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv.

Skanska B (SKA B) Portföljandel 0,33% Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Bolaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Fortum Oyj (FORTUM) Portföljandel 2,01% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal tekniska lösningar inom värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddningsstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 1998 och har sitt huvudkontor i Esbo.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljandel 2,27% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla fastigheter och distributionsnät som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Samarbete utförs med större livsmedelskedjor runtom Norden. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Volvo Cars B (VOLCAR B) Portföljandel 0,27% Volvo Cars är en global biltillverkare. Bolaget fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, med särskilt fokus på helt elektriska bilar. Utöver huvudverksamheten erbjuds andra nya mobilitetstjänster och diverse leasing- och finansieringsmöjligheter. Volvo Cars grundades i Göteborg 1927.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,78% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Thule Group (THULE) Portföljandel 0,16% Thule Grup är verksamma inom detaljhandeln. Bolaget bedriver produktion och försäljning utav produkter för sport- och fritidsbranschen. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen cykelutrustning, vatten- och vintersportutrustning samt väskor och fodral. Verksamhet innehas global nivå med produkter som säljs under varumärkena Thule och Case Logic. Bolaget grundades 1942 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D (SBB D) Portföljandel 0,15% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Essity B (ESSITY B) Portföljandel 0,47% Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i flera affärssegment med vardera specialistkompetens. Essitys produkter innefattar huvudsakligen toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Emera Inc (EMA) Portföljandel 0,43% Emera äger och driver en bred portfölj av tillgångar och tjänster för el- och naturgasgenerering, överföring och distribution och har ett övergripande strategiskt fokus på omvandling till renare energi. Företaget betjänar kunder över Kanada, Karibien och USA, inklusive Florida och New Mexico. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Nova Scotia, Kanada.

Leggett & Platt Inc (LEG) Portföljandel 0,39% Leggett & Platt är en designer och tillverkare av produkter för hem, kontor och industri. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis heminredning, byggutrustning samt diverse stål- och rörmaterial. Produkterna säljs under varierade varumärken på global nivå. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Bolaget grundades ursprungligen 1883 och har sitt huvudkontor i Carhtage, Missouri.

Epiroc B (EPI B) Portföljandel 0,15% Epiroc är ett industribolag. Idag återfinns verksamhet främst inom gruv- infrastruktur samt råvaruindustrin. Olika produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller inkluderar borriggar, aggregat, anläggningsutrustningar, samt lastmaskiner och ventilationssystem. Utöver erbjuds förbrukningsvaror, reservdelar samt eftermarknadsservice. Epiroc kom till som en avknoppning ur Atlas Copco och har sitt huvudkontor i Nacka.

Atlas Copco B (ATCO B) Portföljandel 0,36% Atlas Copco är verksamma inom den industriella sektorn. Bolaget tillhandahåller egenutvecklade kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknadsservice. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka.

T. Rowe Price Group Inc (TROW) Portföljandel 0,31% T. Rowe Price är ett globalt investmentbolag. Bolaget är inriktade mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt mot nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern. Bolaget grundades under 1937 och har sitt huvudkontor i Baltimore, Maryland.

Arbor Realty Trust Inc (ABR) Portföljandel 0,52% Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Alfa Laval (ALFA) Portföljandel 0,33% Alfa Laval är ett tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade som leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Exempel på produkter är kontrollsystem, analytiska instrument samt ventiler och pumpsystem. Lösningarna används huvudsakligen bland industriella aktörer på global nivå. Bolaget kom ursprungligen till under 1883 och har idag sitt huvudkontor i Lund.

SKF B (SKF B) Portföljandel 0,38% SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.

Volvo B (VOLV B) Portföljandel 0,74% Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Electrolux B (ELUX B) Portföljandel 0,61% Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Intel Corp (INTC) Portföljandel 0,17% Intel är ett amerikanskt IT-bolag. Bolaget är inriktade mot utveckling och tillverkning av processorer för data- och nätverkskommunikation. Störst andel kunder återfinns bland privata aktörer samt större företagskunder, med verksamhet som sträcker sig inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades 1968 och har sitt huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien.73 de Northernlightsinvestment

11 kommentarer:

 1. 191 innehav, imponerande! Hur övertygad / påläst behöver du vara för att ett köp skall ske?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Egentligen ingenting imponerande överhuvudtaget, det är bara att köpa och gör man det tillräckligt många gånger så är det klart. Jag grubblar lite grann, men inte så mycket ;)

   Naturligtvis läser jag alltid det mesta som jag stöter på om alla mina innehav. De flesta har lång historik och diversifieringen gör att bolagsrisken minskar radikalt.

   Men naturligtvis roar jag mig med en del spekulativa innehav oxå, gränsfall om utdelningen är långsiktig.

   Jag tar hellre 2000 i utdelning från 100 olika bolag än 20000 från 10 bolag. Alla 100 lär väl knappast ställa in utdelningen synkront.

   Radera
 2. Flitens lampa har lyst i veckan NLI! Även jag fick avbryta jobb#2 semestern, det var lika bra att sätta igång igen! Imorgon är det lasagne-träning igen på programmet, dock ingen vegovariant denna gång heller.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det blev många inköp denna vecka. Känns lite som att det är upploppssträckan nu för mig och det är dags att spurta :) Vegetarisk lasagne gjorde jag faktiskt i förra veckan igen.

   Kul att ha dig tillbaka !!

   Radera
  2. Tror att lasagnetillagningen har fastnat nu, får ge betyget 5+ till kvällens anrättning. Äntligen!

   Radera
 3. Det var en underbar dipp under veckan. Är den redan över tror du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. För i år är det väl knappast över ? Jag ansluter mig till de som tror att det blir 0-5% uppgång iallafall för helåret 2022.

   Radera
  2. Jag har tippat att OMX30 stannar på +/-0%.
   Jag hoppades på att dippen i måndags skulle dippa lite till men vi får väl se vad som händer nästa vecka.

   Radera
  3. Jag är redo för nästa vecka. Måste ju kolla in MAIN igen, det var nog x-dag 1 feb (om jag minns rätt, det var flera timmar sedan jag kollade upp det där nu)....

   Radera
 4. Inte undra på att sambon får rycka in och styra upp markservicen, all din vakna tid ser ut att ha gått till shopping! ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahaha...senast ikväll fick jag höra "gud vad bra du är med att ordna maten åt oss" då jag till middag gjorde en sats pizzadeg (6 pizzor), stekte blandfärsjärpar på 1kg färs, kokade tomatsås till pizzan, gjorde 1 pizza (typ capricciosa) till middag åt oss OCH körde 1kg kycklinglårfilé (halva priset på Willys) i ugnen efter pizzan var gräddad.

   Det är tur att kvinnfolket har alternativa betalningsmedel ;) när markservicen uteblir.

   Radera