söndag 3 oktober 2021

Numeriska värden September 2021

Nedan redovisas några numeriska värden avseende ekonomi och annat för September månad.

Temperatur nere på Cirkusen
Temperaturen har denna vecka stabilt cementerats vid knappt 3/10 överbelastade Jonglörer med alltför många käglor simultant uppe i luften. Ytterligare en jonglör är tillbaka på kvartsfart och prövar sig nu lite försiktigt fram med de mjuka greppvänliga skumgummibollarna. Early days, dvs tyvärr länge kvar innan det går att utvärdera hur detta kommer att utfalla.

Om ovanstående kan benämnas positivt så återfinns i den andra vågskålen plötsligt, och utan kompletterande information kring varför, inställda planerade förbättringsåtgärder. Lägg därtill att andra artister tvingats till kortare men frekvent frånvaro från manegen på grund av sk psykosocial problematik.

Ja då förstår Ni varför betyget inte heller denna månad kan bli högre.   Vi gör vad vi kan men börjar tappa fokus


Det är lite märkligt att när en människa ramlar från en stege, bryter benet och blir sjukskriven i 6 månader så blir det fullt pådrag varvid amv kopplas in för utredning av farlig arbetsmetodik och eventuella konsekvenser i form av bötesbelopp. 

Men när man istället ramlar till marken pga långvarig och skadlig stress, gör sig illa mentalt på ett farligt och förlamande sätt och blir sjukskriven i 6 månader.

Då händer ingenting. 

Inget erkännande eller utredning av en skadlig organisation. Ingen anmälan till amv. Personalens enda möjlighet att komma bort från den skadliga situationen är via egen uppsägning.
 
Nu känner jag mig som Sverker. Ska det vara på det viset ? Är det verkligen rätt ?


Sparkvot 72%
Ett utfall inom normalintervallet, som vanligtvis pendlar mellan 60-80% med årligt genomsnitt kring 70%. Det är fördelaktigt att ha en god sparkvot under ackumulationsfasen om man så snabbt som möjligt, genom löpande investeringar från lönearbete i aktier och fonder, vill kunna lämna arbetslivet bakom sig.

Diagrammet nedan visar det månatliga utfallet sedan Januari 2020.
Sparkvot Northernlightsinvestment


Likviditet (kassa) 27,3%
Det rullar på neråt metodiskt enligt plan. Volatiliteten under September månad har dock medfört ungefär dubblerad investeringstakt. 

Kassan i form av likvida lättillgängliga medel minskar och jag fortsätter med mina kontinuerliga omfattande investeringar under åtminstone de närmaste tre kvartalen. Det troligaste scenariot är i dagsläget att jag lämnar in min avskedsansökan från Cirkusen under Mars månad 2022 och därefter går in i någon form av FIRE i Juni 2022.

Så ungefär 8 månader kvar i arbetslivet, i alla fall så som arbetslivet ser ut för mig just nu. Men det kan även bli tidigare i och med min uppsägningstid om 3 månader vid egen uppsägning.
Kassautveckling NorthernlightsinvestmentUtdelningsökning +78% från 56 st innehav
Jämfört med September månad 2020 ökade utdelningarna innevarande månad med +78%. Dessa utdelningar trillade in från 56 st individuella innehav. Ett i mitt tycke mycket bra utfall.

Nedan visas två av de basala utdelningsuppföljningar, månatliga samt årliga, som jag kontinuerligt genomför i avsikt att verifiera önskvärd riktning för min pensionsfond.
Månatliga utdelningar 2020-2021 Northernlights Globalfond
Årliga utdelningar 2016-2021 vs FIRE-nivå Northernlights Globalfond
Utdelningsökning YTD +112,7%
Detta mätetal jämför alltså erhållna utdelningar 2021 YTD (dvs Januari-September) med motsvarande period (Januari-September) 2020.

Mitt arbetsmål för helåret är en ökning med +75% jämfört med helåret 2020. Den nivån illustreras i nedanstående diagram med "MÅL HELÅR 2021".

Med YTD +112,7% befinner jag mig alltså momentant en god bit före målet 2021 men det beror främst på att jag under 2020 inte var investerad i svenska innehav i någon större utsträckning. Svenska innehav delar av tradition ut under vårmånaderna, även om den traditionen nu är under förändring till det bättre med uppdelade utdelningar.

Men jag har ändå en bra känsla av att kunna nå målet för helåret 2021.
YTD utdelningar vs Mål för helår 2021 vs FIRE-nivåDirektavkastning Northernlights Globalfond 4,03%
Fortfarande något lågt för min personliga smak. Dock en god förbättring jämfört med augusti månads 3,80%. Kursnedgångarna under september har drivit upp den momentana direktavkastningen. Det blir alltså enklare att genomföra vad som i denna del av min ekonomi kan benämnas långsiktigt gynnsamma investeringar. 

Målet är att under 2021 genomföra nya inköp i pensionsfonden Northernlights Globalfond till en genomsnittlig direktavkastning om 4,5%.


Frihetskvot 82% alternativt 35 år
Frihetskvoten avseende kontantutdelningar ligger i dagsläget på prognosticerade 82%. Det betyder alltså att erhållna och prognosticerade kommunicerade kontantutdelningar tillsammans idag täcker 82% av mina totala årliga kostnader.

Den här siffran kommer nu (förhoppningsvis) att öka allt eftersom fler av mina globala kontantutdelande innehav kommunicerar sina utdelningar för det sista kvartalet 2021.

Ett alternativt sätt att se på denna kvot är hur många år som det totala kapitalet kan täcka nuvarande årlig utgiftsnivå. I mitt fall blir den kvoten 35 år. Utan hänsyn till inflation dock.

I ovanstående resonemang tar jag ingen hänsyn till att jag även har rätt till en framtida pension från både stat samt i form av tjänstepension. Vilket förhoppningsvis borde utgå när dessa åldersmässiga brytpunkter är uppnådda.

Sammanfattningsvis har alltså september månads finansiella utveckling inneburit att jag kommit ytterligare 4% närmare min frihet från löneberoende via utdelningar (78 => 82) men via minskning av det totala kapitalet tappat 1 år (36 => 35) av teoretisk frihet.
  

FIRE Year One nivå 2,6 år (1,6 år investerat)
Min plan för FIRE är att leva det första frihetsåret av medel erhållna via utdelningar föregående år. Dvs, om jag väljer att hoppa av från Cirkusen och genomföra FIRE under till exempel nästa år 2022 så lever jag det året av utdelningarna från 2021. 2023 lever jag av utdelningarna erhållna under 2022 och så vidare och så vidare....

Eftersom jag ligger nära min FIRE exit (kan inträffa i princip när som helst under de kommande 8 månaderna) med 3-månaders uppsägningstid i dagsläget så har jag redan avsatt medel för det första året utan intäkter från lönearbete.

I dagsläget har jag därför 1,0 år av FIRE undanstoppat på ett räntebärande konto och därtill 1,6 år investerat i 5st fonder. Dessa fonder, tillsammans med samtliga övriga innehav, kan beskådas i spalten längst till vänster på denna sida.

Under månaden har jag flyttat pengar från FIRE Year One och använt dessa medel till investeringar i den reguljära pensionsfonden. Det är den huvudsakliga anledningen till minskningen från 3,0 år till 2,6 år avsatta för FIRE Year One. 

Utvecklingen sedan start 2020-11-18 för den investerade delen av mitt FIRE Year One kapital visas i nedanstående diagram.Utveckling kapital i FIRE Year One sedan start73 de Northernlightsinvestment


4 kommentarer:

 1. Jag tror att min netto-DA för portföljen ligger på cirka 1,5% men då är knappt tre miljoner i icke utdelande fonder medräknade. Jag vill ju höja den men så springer jag och köper aktier i Microsoft med en DA på 0,76%.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men så där blir det ju ibland. Har man länge kört på att söka maximera avkastningen så kan det vara svårt att gå en annan väg. Men det är ju inte ens självklart att man behöver välja en annan väg. Personligen är jag måhända bara lite bekväm och "ointresserad" av fördjupande analyser så därför väljer jag min väg som förhoppningsvis blir "bekväm"...

   Å andra sidan, i ditt fall. 10 miljoner av dina pengar skulle ge 400.00 årliga utdelningar med min metodik. Men kanske ibland 2 miljoner i årlig avkastning med din metodik. Eller -2 miljoner ett annat år.

   Valet är fritt :)

   Radera
  2. Den där fria viljan som vi belönats med kan ibland sätta krokben för oss. Nästa inköp skall jag försöka lägga på en högutdelare, jag gillar att ha det bekvämt jag också.

   Radera
 2. Tufft läge på cirkusen! Vi har en typ av Cirkusartist på jobbet med dels ansvar att leda en grupp Akrobater i föreställningen och dels hålla Publiken nöjd men även se till att Publiken köper snacks under föreställningen. Där har företaget förlorat ca 90% av de som haft tjänsten (samma tjänst har besatts flera gånger) de senaste 5 åren och nästan alla har haft långa sjukskrivningar och bara någon har slutat i tid. Senast nu i veckan fick en kliva ned till Akrobat igen.

  Ahh, troligen 8 månader kvar bara! Varav 3 månader uppsägningstid som borde bli skön.

  SvaraRadera