onsdag 3 november 2021

Numeriska värden Oktober 2021

Nedan redovisas några numeriska värden avseende ekonomi och annat för Oktober månad.


Temperatur nere på Cirkusen
Nere på Cirkusen är det nya lågvattenmärken. En av Adeliepingvinerna har sagt upp sig. Samma väg har det gått med en av de andra Cirkusdirektörerna. Stora och kännbara avbräck i verksamheten. 

Det blir lätt så när överenskomna tillfälliga lösningar istället under flera års tid omvandlas till permanenta arrangemang utan ens minsta försök att nå fram till det ingångna avtalets andemening. Om man studerar SAOL så inses vanligtvis differensen mellan de båda benämningarna 👀

Ingen större överraskning för någon frånsett för Barnum & Bailey & the Ringling Brothers in upper management där det naturligtvis kommer som en blixt från klar himmel och nu är det panik efter nya permanenta tillfälliga lösningar. 

Till slut ledsnar de mest talangfulla medarbetarna och söker sig till andra grönare betesmarker i Cirkus- och Tivolivärlden. På en Marknad som är glödhet i dagsläget och erbjuder oräkneliga möjligheter för den som fortfarande är i behov av en löneinkomst för att försörja sin familj.
Det här är ju inte ens i närheten av vad vi avtalade.....


Sparkvot 84%
Ett utfall i den övre delen av normalintervallet, som vanligtvis pendlar mellan 60-80% med årligt genomsnitt kring 70%. Faktiskt till och med ett nytt ATH sedan jag började följa min sparkvot för snart 2 år sedan. 

Det är fördelaktigt att ha en god sparkvot under ackumulationsfasen inför FIRE om man så snabbt som möjligt, genom löpande investeringar av surplus från lönearbete i aktier och fonder, vill kunna lämna arbetslivet bakom sig.

Min relativt höga sparkvot beror på att jag oftast går lite som ett självspelande piano vad gäller både mina fasta och rörliga utgifter. Autopilot vad gäller det dagliga brödet som tillagas för en billig penning (det kan väl ingen ha missat vid det här laget) och väldigt sällan som jag köper någonting nytt till mig själv vare sig i klädväg eller avseende någonting annat.

Utöver en väldigt kontrollerad utgiftssida har jag naturligtvis i dagsläget även en hög intäktssida. En trist, förutsägbar och småtråkig gammal gubbe ? Ja, det skulle nog en många människor tycka. För mig, som sagt var, bara vanlig autopilot under de senaste 35 åren. 

Men om det kommer till kritan, är det inte så vi människor ska försöka leva för att inte lägga över allt ansvar på de politiska cop26 besluten som nu växer fram i Glasgow ?

Jag är alltså egentligen en oerhört modern människa som ligger i framkant av den framtida nödvändiga samhälleliga utvecklingen. Tänk att man mot slutet av livet skulle bli en föregångare 👀 

Diagrammet nedan visar det månatliga utfallet sedan Januari 2020.
Sparkvot Northernlightsinvestment


Likviditet (kassa) 26,4%
Kassan i form av likvida lättillgängliga medel minskar och jag fortsätter med mina kontinuerliga omfattande investeringar under åtminstone de närmaste tre kvartalen. Det troligaste scenariot är i dagsläget att jag lämnar in min avskedsansökan från Cirkusen under Mars månad 2022 och därefter går in i någon form av FIRE i Juni 2022.

Så ungefär 7 månader kvar i arbetslivet, i alla fall så som arbetslivet ser ut för mig just nu. Men det kan även bli tidigare i och med min uppsägningstid om 3 månader vid egen uppsägning.
Kassautveckling NorthernlightsinvestmentUtdelningsökning +122% från 62 st innehav
Jämfört med Oktober månad 2020 ökade utdelningarna innevarande månad med +122%. Dessa utdelningar trillade in från 62 st individuella innehav. Ett i mitt tycke mycket bra utfall.

Nedan visas två av de basala utdelningsuppföljningar, månatliga samt årliga, som jag kontinuerligt genomför i avsikt att verifiera önskvärd riktning för min pensionsfond.
Månatliga utdelningar 2020-2021 Northernlights Globalfond
Årliga utdelningar 2016-2021 vs FIRE-nivå Northernlights GlobalfondUtdelningsökning YTD +114,1% 
Detta mätetal jämför alltså erhållna utdelningar 2021 YTD (dvs Januari-Oktober) med motsvarande period (Januari-Oktober) 2020.

Mitt arbetsmål för helåret är en ökning med +75% jämfört med helåret 2020. Den nivån illustreras i nedanstående diagram med MÅL HELÅR 2021.

Som redan tidigare kommunicerats här uppnåddes +75% i slutet av Oktober och ligger i skrivande stund (3 November) i och med den nya månadens rivstart på +83,7%. 

Jag siktar nu vidare mot att försöka uppnå +100% på Nyårsafton 2021. Då får det nog lov att för ovanlighetens skull bli något annat än fiskbullar i hummersås till varmrätt 👀
YTD utdelningar vs Mål för helår 2021 vs FIRE-nivåDirektavkastning Northernlights Globalfond 3,87%
Målet är att under 2021 genomföra nya inköp i pensionsfonden Northernlights Globalfond till en genomsnittlig direktavkastning om 4,5%.


Frihetskvot 87% alternativt 36 år
Frihetskvoten avseende kontantutdelningar ligger i dagsläget på prognosticerade 87%. Det betyder alltså att erhållna och prognosticerade kommunicerade kontantutdelningar tillsammans idag täcker 87% av mina totala årliga kostnader för år 2021.

Den här siffran kommer nu (förhoppningsvis) att öka ytterligare då allt fler av mina globala kontantutdelande innehav kommunicerar sina utdelningar för det sista kvartalet 2021.

Ett alternativt sätt att se på denna kvot är hur många år som det totala kapitalet kan täcka nuvarande årlig utgiftsnivå. I mitt fall blir den kvoten 36 år. Utan hänsyn till inflation dock.

I ovanstående resonemang tar jag ingen hänsyn till att jag även har rätt till en framtida pension från både stat samt i form av tjänstepension. Vilket förhoppningsvis borde utgå när dessa åldersmässiga brytpunkter är uppnådda om inte landet Sverige har försatts i konkurs 👀

Sammanfattningsvis har alltså oktober månads finansiella utveckling inneburit att jag kommit ytterligare 5% närmare min frihet från löneberoende via utdelningar (82 => 87) och via ökning av det totala kapitalet samtidigt erhållit ytterligare 1 år (35 => 36) av teoretisk frihet.


FIRE Year One nivå 2,7 år (1,7 år investerat)
Min plan för FIRE är att leva det första frihetsåret av medel erhållna via utdelningar föregående år. Dvs, om jag väljer att hoppa av från Cirkusen och genomföra FIRE under till exempel nästa år 2022 så lever jag det året av utdelningarna från 2021. 2023 lever jag av utdelningarna erhållna under 2022 och så vidare och så vidare i resten av mitt jordeliv.

På så vis utjämnas eventuella differenser mellan individuella månader och eftersom jag alltid ligger 1 år före uttagsfas ser jag tidigt om det uppstår något behov av justeringar inför det kommande året av Early Retirement.

Eftersom jag ligger nära min FIRE exit (kan inträffa i princip när som helst under de kommande 7 månaderna) med 3-månaders uppsägningstid i dagsläget så har jag redan avsatt medel för det första året utan intäkter från lönearbete.

I dagsläget har jag därför 1,0 år av FIRE undanstoppat på ett räntebärande konto och därtill 1,7 år investerat i 5st fonder. Dessa fonder, tillsammans med samtliga övriga innehav, kan beskådas i spalten längst till vänster på denna sida.

Utvecklingen sedan start 2020-11-18 för den investerade delen av mitt FIRE Year One kapital visas i nedanstående diagram. Eftersom jag ser mig själv som en global investerare så är jämförelseindex inställt på DJ World Index. Man kan lugnt konstatera att den här delen av min ekonomi är den mest volatila delen 👀

Det är naturligtvis en oansvarig chansning att investera medel som man benämner FIRE Year One i några fonder med inriktning growth, advantages, ny energi/teknik och småbolag. Men jag ville prova någonting nytt out of character. Ibland blir jag trött på att bara kontinuerligt mala på framåt längs den nedlagda rälsen. Köra lite off-road ett tag.

Å andra sidan har utvecklingen trots allt varit positiv (om än volatil) och +28% sedan start för snart 1 år sedan betyder ca 3,5 månader "extra" frihetstid. Alternativt en resa till någon random sandstrand i arla början på min FIRE existens.

Sandstranden känns mest lockande så här i början på November månad 👀
Utveckling FIRE Year One sedan start 2020-11-1873 de Northernlightsinvestment


4 kommentarer:

 1. Väldigt matigt är ditt månadsinlägg. Tog mig lite mer tid än vanligt för att läsa det.

  Tokigt bra sparkvot både denna månad och över tid - men med en bra lön och ett sparsamt leverne så funkar det. Om jag börjar jobba deltid (vilket är sannolikt) nästa år kommer det få sparkvoten att rasa ihop men jag kommer vara deltidsfri!

  Ser fram emot ett bra inlägg när du lämnat in uppsägningen. Har du förvarnat Cirkusdirektören? Det bör jag nog göra när det blir min tur för att få ett snyggt avslut.

  Du kommer alltså vara färdiginvesterad (= tom kassa) någon gång nästa år och få utdelningar från hela ditt kapital först 2023 och dessa utdelningar tas ut för konsumtion 2024.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju samma parametrar som jag följer upp kontinuerligt, så det blir lätt repetitivt och tråkigt. Jag är medveten om det. Har funderat på att göra om det till ett kvartalsinlägg. Det är ganska "arbetskrävande" att sammanställa det även om jag just i det här inlägget återanvänder en del.

   Just den här jämnheten hos mig själv, stabiliteten som är ett resultat från mitt lite monotona leverne, är något som jag kommit till insikt om genom dessa månadsuppföljningar. Något som jag annars inte reflekterat över.

   Den här monotonin är för mig själv både positivt och negativt.

   Sparkvoten blir lätt hög i tid av jämna låga utgiftsnivåer i kombination med bra intäkter.

   Det här med att begära nedsättning av studielånets återbetalning vid FIRE är något som jag kommit på via din blogg. Det tänker jag försöka använda mig av när det blir aktuellt.

   Jag har förvarnat sedan lång tid tillbaka (1 år sedan).

   Kassan kommer nog inte bli tom, men landa vid 5-7% för oförutsedda utgifter eller plötsliga spontana ryck för tex Jorden Runt äventyr i ett år. Det innebär alltså att ytterligare 18-20 månader av investeringar är möjliga med nuvarande takt. Alternativt får jag snabba på takten.

   Kommer att återinvestera utdelningarna så länge som möjligt. Jag ligger ju redan på kapital avsett för FIRE Year One. När de vardagliga kostnaderna är täckta från utdelningar övergår jag till fonder, alternativt parallellt.

   Har inte tänkt klart ännu kring att lämna arbetslivet helt och hållet. Kanske jag byter bransch, eller blir konsult som kan välja mina uppdrag efter en tid. Man kan ju ledsna på alltför mycket fri tid ? Kanske....

   Radera
 2. Instämmer med US om ett matigt inlägg.
  Intressant som vanligt att få ta del av diverse funderingar.

  Gillade och fastnade för:
  Tänk att man mot slutet av livet skulle bli en föregångare 👀

  Kanske är vi fire strävare verkligen både föregångare och föredöme då vi lever snålt, klokt, belastar samhället lite samt snällt betalar vår skatt?!

  Underbar sparkvot!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det nog egentligen med FIRE eftersträvare, men om alla levde som Vi (iaf som jag) så skulle idèn om FIRE inte funka. Det skulle ju inte finnas någon tillväxt längre som man kan åderlåta genom utdelningar. Kursuppgångarna skulle nog dessutom vara låga för många bolag...så 4% metoden via försäljning skulle bli svår den oxå... :)

   Radera