fredag 5 november 2021

INKÖP vecka 44 2021

Vi rör oss nu ännu en gång i närheten av ATH-territorium. För mig är det tillståndet nästan aldrig avhängigt 1 enskild faktor. Jag investerar diversifierat avseende branscher, kontinenter, valutor, finansiella instrument och inriktning (tex tillväxt/värde). 

Följaktligen påverkas min totalekonomi av alla dessa faktorer simultant. Mycket sällan utvecklas min ekonomi vare sig i riktning extremt bra eller extremt dåligt. Jag ligger någonstans i mittfåran, smooth sailing och inkasserar mina numera nästan dagliga utdelningar.

En längre tid har merparten  av mina regelbundna inköp riktats mot vår inhemska marknad i avsikt att begränsa effekterna av den fluktuerande USD-kursen. Men denna vecka blev det en hel del inköp i transatlanter. I slutändan är de ju trots allt väldigt tillförlitliga avseende utdelningshistoriken.  

Arbor Realty Trust Inc blev denna veckas lite räddhågsna rookie in i min pensionsfond Northernlights Globalfond och den erhåller därmed tröjnummer 182. Snart dags att bygga ut omklädningsrummet så att alla spelarna får plats 👀Arbor Realty Trust Inc (ABR)


Utöver detta nya innehav och övrig påfyllning i befintliga utdelande värdepapper genomfördes även inköp i några av mina många fondinnehav:

 • Swedbank Robur Ny Teknik A
 • MS INVF Global Opportunity A
 • Swedbank Robur Globalfond A
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • Länsförsäkringar USA Indexnära 

Nedan redovisas samtliga inköp under vecka 44 i enskilda kontantutdelande innehav.Ovanligt mycket shopping blev det v44 !!
Arbor Realty Trust Inc (ABR)  Portföljandel 0,15% Arbor Realty Trust är ett specialiserat fastighetsfinansföretag. Bolaget investerar i fastighetsrelaterad bro- och mezzaninelån, preferens eget kapital och i begränsade fall diskonterade hypotekslån och andra fastighetsrelaterade tillgångar.

Boliden (BOL) Portföljandel 0,54% Boliden är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av bly, zink, koppar och nickel. Övriga produkter som tillverkas inkluderar kopparsulfat, selen samt järnsand. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag runtom den europeiska marknaden.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,23% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som genererar kassaflöde och värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SEB A (SEB A) Portföljandel 0,88% SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

British American Tobacco (BTI) Portföljandel 0,81% British American Tobacco är ett globalt tobaksbolag. Bolaget säljer cigaretter, cigarrer, snus och E-cigaretter. Några av de mer kända varumärkena är Dunhill, Lucky Strike och Kent. Bolaget grundades år 1902 vid en sammanslagning av Imperial Tobacco Company och American Tobacco Company. Huvudkontoret är beläget i London, Storbritannien.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 1,26% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska fastighetsmarknaden. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet, huvudsakligen via större ägarandel samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nobina (NOBINA) Portföljandel 0,19% Nobina är en heltäckande operatör inom kollektivtrafik. Bolagets verksamhet återfinns på nordisk nivå där bolaget arbetar med prospektering av anbudsmöjligheter och tillhörande arbete, samt med aktiv förvaltning av offentliga trafikkontrakt. Under Nobina koncernen går även bolaget Nobina Technology, vars vision är att driva teknisk utveckling inom koncernen. Huvudkontoret ligger i Solna.

LyondellBasell Industries (LYB) Portföljandel 0,76% LyondellBasell Industries är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom kemi-, plast- och raffinering. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse specialiserade polymerlösningar, bränsle, kemikalier och plastprodukter för industriell användning. Störst återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget bildades under 2007 när Lyondell Chemical Company förvärvades av Basell Polyolefins. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas.

Akelius Residential Property D (AKEL D) Portföljandel 1,19% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Manulife Financial Corp (MFC) Portföljandel 0,53% Manulife Financial är ett finansbolag som tillsammans med sina dotterbolag levererar finansiella tjänster såsom finansiell rådgivning, försäkring och förmögenhets- och kapitalförvaltningslösningar för individer, grupper och institutioner. Bolaget bedriver verksamhet i Kanada, USA och Asien samt återförsäkringsverksamhet på global basis. Manulife grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Bravida Holding (BRAV) Portföljandel 0,26% Bravida Holding är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget drivs som en koncern inriktad mot att erbjuda helhetslösningar inom installation och service för större fastigheter. Bolaget affärsfokus är att erbjuda tjänster inom el, värme, sanitet och ventilation. Utöver huvudverksamheten innehar även Bravida specialistkompetens inom brandskydd, kyla, kraft och teknisk fastighetsdrift. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

GlaxoSmithKline (GSK) Portföljandel 0,88% GlaxoSmithKline är ett globalt brittiskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar och patenterar produkter inom tre affärssegment: medicin, vaccin och hälsovård. Största delen av verksamheten bedrivs inom framtagandet av medicin, där bolaget främst utvecklat läkemedel för diverse andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Brentford, Storbritannien.

Securitas B (SECU B) Portföljandel 0,48% Securitas är en global aktör verksamma inom säkerhetstjänster. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster som går under stationär – och mobil övervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd, GPS-tjänster, samt diverse riskhanteringsfrågor. Kunderna är verksamma i ett flertal branscher och återfinns idag på global nivå. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

AbbVie Inc (ABBV) Portföljandel 2,12% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.73 de Northernlightsinvestment

2 kommentarer:

 1. Välkommen in i Arbor Realiyu Trust! Nu tar vi varsin valium och njuter av resan tycker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack. OK, ska rota fram en gammal förpackning å börja knapra. 0,15% av totalen är dock inte så ångestframkallande....

   Radera