lördag 12 mars 2022

Transaktioner vecka 10 2022

Under veckan har jag ytterligare ökat mina ansträngningar att skapa en egen utdelande ETF utan löpande avgifter om man bortser från courtage vid transaktioner och skatt på själva kapitalförsäkringen där min pensionsfond Northernlights Globalfond är placerad. Min avsikt är dock att de flesta courtagekostnader ska vara av karaktären inköpscourtage.

Specifikt denna vecka uppstod dock ett sällsynt säljcourtage då den tjurande REITen Ventas Inc (VTR) avyttrades. De sänkte sin utdelning med 44% i samband med att det snart inte längre samhällsfarliga Coronaviruset grasserade. Därefter har de fört en tynande tillvaro avseende direktavkastningen.

I avsikt att äntligen försöka få till lite bolagsdiversifiering 👀 har nedanstående fyra nya innehav införskaffats. Antalet enskilda utdelande innehav uppgår därmed till 202st.


 • Det danska försäkringsbolaget Topdanmark (TOP) har flugit under min radar en längre tid. På veckans första handelsdag utlöstes ett kurslarm och jag plockade in bolaget till en direktavkastning om 9,8% inklusive extrautdelning.I Danmark inriktar jag mig på öl och försäkringar
 

 • Jag plockade in den amerikanska elektronikåterförsäljaren Best Buy (BBY) vilka enligt Seeking Alpha har en nuvarande direktavkastning på 3,57% vid en Pay Out Ratio på 29,74% och en genomsnittlig 5-årig utdelningstillväxt på 20,11%.


Förhoppningsvis inte mitt sämsta köp genom åren


 • Bilia (BILIA) är ett nygammalt innehav i portföljen som jag nu valde att åter igen plocka in med en direktavkastning på 7,07% och trots allt hyfsat bra höjningstakt sedan 2017 om bortser från 2020 års Coronaeffekt. Senaste höjningen genomfördes från 6 till 8 kr på årsbasis vilket representerar 33% höjning. Förväntar mig inte den takten framgent men är ändå värt en mindre position i min diversifierade portfölj.Bilia is back, back on track....


 • Bemanningsföretaget Dedicare Group (DEDI) plockades in till 6,73% direktavkastning. Resonemanget var ungefär det samma som för Bilia. Utdelningen har varit lite svängig genom åren med lapp på luckan 2020 men en höjning 2021 till 2022 med 60%. En liten chansning naturligtvis men inriktningen mot vård och omsorg känns ovanligt expansivt och framåtblickande för att komma från moi.Dedicare är rookie i min portföljFörutom nedanstående investeringar i enskilda innehav genomfördes även flertalet nya inköp i den utdelande ETFen XACT Norden Högutdelande.


Medical Properties Trust (MPW) Portföljandel 0,34% Medical Properties Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden är bildad för att förvärva och utveckla vårdfaciliteter. Dessa anläggningar inkluderar sjukhus för rehabilitering, långtids akutvårdssjukhus, regionala akutvårdssjukhus, mobila kirurgiska centra. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Birmingham, Alabama.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 2,05% Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,59% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

McDonald's Corp (MCD) Portföljandel 0,23% McDonalds är en global livsmedelskoncern. Bolaget är huvudsakligen verksamma inom snabbmat och innehar ett brett utbud av hamburgare och tillbehör, glass, shakes och frukostprodukter. Verksamheten drivs via franchise på global nivå, där försäljning sker via egna fysiska butiker runtom världen. Inom koncernen återfinns även barnsjukhuset Ronald McDonald. McDonalds grundades ursprungligen 1955 och har sitt huvudkontor i Illinois, USA.

SKF B (SKF B) Portföljandel 0,51% SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.

Kopparbergs Bryggeri B (KOBR B) Portföljandel 0,41% Kopparbergs Bryggeri är en svensk aktör inom bryggeri vars affärsidé är att nationellt vara en dryckesleverantör inom utbudet av cider. Utöver cider erbjuder bryggeriet även öl i form av exempelvis Sofiero, Zeunerts, Höga Kusten och Fagerhult. Bolaget startades ursprungligen 1882 och har sitt bryggeri och huvudkontor där verksamheten en gång startades, i Kopparberg, Västmanland.

Hexpol B (HPOL B) Portföljandel 0,29%  Hexpol är en global industriaktör specialiserade inom polymerlösningar. Produkterna används exempelvis för plattvärmeväxlare, länkhjul samt som komponenter i plast- och gummimaterial. Verksamheten styrs via flertal affärsområden där störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom fordons- och verkstadsindustrin. Bolaget har sitt ursprung i Hexagon koncernen och har sitt huvudkontor i Malmö.

Best Buy Co Inc (BBY) Portföljandel 0,16% Best Buy Co är en amerikansk återförsäljare av hemelektronikprodukter. Via bolagets E-handelsplattform återfinns mobiler, datorer och surfplattor. Utöver erbjuds TV-apparater, videospel, leksaker, samt produkter för skönhet och hälsa. Produkterna säljs på global nivå, med störst kundgrupp inom den nordamerikanska marknaden. Best Buy grundades ursprungligen 1966 under namnet Sound of Music och har idag sitt huvudkontor i West St. Paul, Minnesota.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D (SBB D) Portföljandel 0,49% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SSAB B (SSAB B) Portföljandel 0,55% SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer. SSAB grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Emilshus Pref (EMIL PREF) Portföljandel 0,41% Emilshus är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom Småland.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 1,21% NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

Thule Group (THULE) Portföljandel 0,51% Thule Group är verksamma inom detaljhandeln. Bolaget bedriver produktion och försäljning utav produkter för sport- och fritidsbranschen. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen cykelutrustning, vatten- och vintersportutrustning samt väskor och fodral. Verksamhet innehas global nivå med produkter som säljs under varumärkena Thule och Case Logic. Bolaget grundades 1942 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Ares Capital Corp (ARCC) Portföljandel 0,41%  Ares Capital är ett investmentbolag för förvaltning. Bolaget strävar efter att generera både inkomst och kapital appreciering genom skuld- och aktieplaceringar genom att främst investera i amerikanska mellanmarknadsbolag. Företaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i New York, USA.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,83% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Heimstaden Pref (HEIM PREF) Portföljandel 1,32%  Heimstaden är ett fastighetsbolag. Bolaget förvärvar, äger och förvaltar bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner runtom i Sverige men har även närvaro på den nordiska marknaden. Visionen är att vara en långsiktig aktör på finansmarknaden genom utvecklingen av bolagets fastighetsportfölj. Heimstaden grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Malmö.

Wihlborgs Fastigheter (WIHL) Portföljandel 0,29% Wihlborgs Fastigheter är ett fastighetsbolag med störst fokus mot ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, vilket även innefattar investeringar inom Köpenhamnsregionen. Bolaget förvärvar, äger och utvecklar fastigheter främst av karaktären kontors- och butiksfastigheter, industri- och lagerfastigheter, samt övriga projektfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Bilia A (BILIA) Portföljandel 0,17% Bilia är en bilkedja. Idag innehas särskild kompetens inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tillhörande tjänster. Bolaget har en bas av anläggningar främst inom Norden men även inom den europeiska marknaden. Utöver huvudverksamheten drivs även den internetbaserade auktionssajten Netbil.se. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg.

Dedicare Group (DEDI) Portföljandel 0,18%  Dedicare Group är ett bemanningsbolag med inriktning mot vård och omsorg. Bolaget är specialiserade inom uthyrning och rekrytering av vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkarsekreterare. Uppdragen varierar både i tid och storlek och störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till som en avknoppning från Poolia under 2011.

Topdanmark (TOP) Portföljandel 0,19%  Topdanmark är verksamma inom försäkringsbranschen. Bolaget erbjuder ett utbud av försäkringstjänster, med störst specialisering mot person- och livförsäkring. Verksamheten som berör skadeförsäkring och tillhörande serviceområden bedrivs även med olika samarbetspartners. Största delen av kunderna återfinns bland privat- och företagskunder samt bland aktörer inom jordbruksindustrin. Huvudkontoret ligger i Ballerup.

Yara International (YARA) Portföljandel 0,38% Yara International är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget har anor tillbaka till 1905 som tidigare Norska Hydro, men skapades som ett separat bolag under 2004. Huvudkontoret ligger i Oslo.

NCC B (NCC B) Portföljandel 0,26% NCC är en bygg- och fastighetsutvecklare. Störst verksamhet innehas inom utvecklingen av kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader. Övriga projekt innefattar väg och anläggning, infrastruktur och underhåll. Bolaget bedriver verksamhet inom ett flertal marknader runtom Norden och Europa, där kunderna återfinns bland små- och medelstora företagskunder. Huvudkontoret är beläget i Solna.73 de Northernlightsinvestment

4 kommentarer:

 1. Bilia kanske man skulle ta in i portföljen igen. Jag vet inte riktigt vad elbilstrenden kommer göra med deras serviceaffär men på nåt sätt skall de säkert lyckas dra pengar ur bilisternas plånböcker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tror jag oxå. Men som en av många utdelande delar fyller den sitt syfte. Med ett stort antal innehav finns det nästan alltid någonstans att avsätta sina medel. Givetvis tror jag alltid på Investor :) men väljer ändå att göra på mitt sätt.

   Radera
 2. Diversifiering är def något du behöver tänka på :)

  SvaraRadera