lördag 5 mars 2022

INKÖP vecka 09 2022

Under rådande omvärldsläge investerar jag kraftigt. Om det ekonomiskt utmynnar i en korrekt bedömning eller inte är för tidigt att säga. Grundprincipen, som jag numera oftast följer, är att kontinuerligt investera vid finansiella nedgångar orsakade av olika krisscenarion.

Inköpen är alltid diversifierade men för närvarande sker merparten i SEK. USD kursen är kraftigt eleverad sedan en tid tillbaka. 

Min diversifiering utgörs av att innehaven är utspridda över:

 • Valutor. Jag investerar i SEK, USD, CAD, EURO, NOK och DKK.
 • Branscher. Jag investerar i branscherna Allmännyttigt, Energi, Finans, Fastighet, Industri, Kommunikation, Konsument cyklisk, Konsument stabil, Råvaror, Sjukvård och Teknik.
Om jag exemplifierar med branschen Kommunikation så utgörs mina innehav i dagsläget där av AT&T, BCE, Omnicom Group, Tele2, Telenor, Telia, Verizon Communications och Vodafone Group.
 • Bolag. Mina individuella investeringar är nu utspridda över 200 olika bolag.
 • Tillgångsslag. Jag investerar i individuella bolag och varierande fonder samt ETFer.   

Jag gjorde en liten tankevurpa i mitt föregående inlägg avseende veckovisa inköp (som nu är redigerat). Missade att Hexpol och NCC inte var befintliga redovisade innehav och räknade därför inte med dessa nya inköp i totala numerären. 

Jag har redan ägt Hexpol och NCC länge (på ett ISK konto) men endast i en mindre omfattning. Inte som fullvärdig del av min utdelande pensionsfond vilket alltså missades 👀. Nu är den tankevurpan åtgärdad vilket innebär att veckans inköp i nya innehavet pappersproducenten BillerudKorsnäs (BILL) blev nr 200.

Man kan naturligtvis ytterligare diversifiera sig, i till exempel Guld som vanligtvis är en stark hedge komponent i krigstider. Mitt ovan nämnda experimentella ISK-konto, där då bland annat NCC och Hexpol ingår tillsammans med 20 andra svenska aktier, består i dagsläget av 70% guld (fond). 

Utvecklingen av det ISK-kontot YTD visas nedan. Jämförelseindex är OMS30. Konstaterar krasst att en personlig förbättringspotential återfinns bland ädelmetaller.2022 YTD för konto med 70% guld (fond) och 30% svenska aktierMotsvarande utveckling YTD 2022 för min pensionsfond  Northernlights Globalfond ser ut enligt nedan. Jämförelseindex är satt till OMX30.2022 YTD pensionsfonden Northernlights GlobalfondFörutom inköp i individuella innehav har medel avsatts i de börshandlade fonderna (ETF) XACT Norden Högutdelande och XACT Sverige.


Inköp genomfördes under veckan i nedanstående individuella innehav.


SSAB B (SSAB B) Portföljandel 0,42% SSAB är verksamma inom stålindustrin. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med företagets kunder och innefattar huvudsakligen stål, höghållfast stål, samt specialstål och övriga konstruktionslösningar. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Kunderna återfinns inom varierande sektorer. SSAB grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 2,53% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D (SBB D) Portföljandel 0,33% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

SEB A (SEB A) Portföljandel 0,67% SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 1,17% NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

Essity B (ESSITY B) Portföljandel 0,41% Essity är ett hygien- och hälsobolag. Under 2017 delades SCA in i två bolag: SCA med inriktning mot skogsindustriell verksamt, samt Essity. Essity produkter återfinns på en global marknad med störst försäljning inom Europa. Affärsverksamheten är indelad i flera affärssegment med vardera specialistkompetens. Essitys produkter innefattar huvudsakligen toalett- och hushållspapper, servetter, handdesinfektion samt avtorkningsprodukter och sensorteknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Dedicare Group (DEDI) Portföljandel 0,17% Dedicare Group är ett bemanningsbolag med inriktning mot vård och omsorg. Bolaget är specialiserade inom uthyrning och rekrytering av vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkarsekreterare. Uppdragen varierar både i tid och storlek och störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget kom till som en avknoppning från Poolia under 2011.

Corem Property Group D (CORE D) Portföljandel 0,95% Corem Property Group är verksamma inom fastighetssektorn. Bolaget förvärvar, äger och vidareutvecklingar fastigheter runtom den nordiska marknaden. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av fastighetsbeståndet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

BillerudKorsnäs (BILL) Portföljandel 0,15% BillerudKorsnäs är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av förpackningsmaterial, som används för att paketera och skydda produkter. Störst verksamhet återfinns inom produktsegmentet papper och kartong, samt konsumentförpackningar för industriellt bruk. Kunderna återfinns inom varierande sektorer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Solna.

Sampo Oyj A (SAMPO) Portföljandel 0,78% Sampo är verksamma inom försäkringsbranschen. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska - och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Volvo Cars B (VOLCAR B) Portföljandel 0,25% Volvo Cars är en global biltillverkare. Bolaget fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, med särskilt fokus på helt elektriska bilar. Utöver huvudverksamheten erbjuds andra nya mobilitetstjänster och diverse leasing- och finansieringsmöjligheter. Volvo Cars grundades i Göteborg 1927.

Electrolux B (ELUX B) Portföljandel 0,55% Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Electrolux Professional B (EPRO B) Portföljandel 0,17% Electrolux Professional är en global leverantör av professionell utrustning inom storkök, dryck och tvätt. Produktutbudet inkluderar ugnar, kylskåp, diskmaskiner, kaffebryggare, tvättmaskiner, torktumlare samt service och specialprodukter och relaterade tillbehör. Bolagets produkter tillverkas vid flertalet anläggningar runt om i världen. Kunderna återfinns bland restauranger, hotell, hälso- och sjukvård, skolor och andra serviceinrättningar.

Hexpol B (HPOL B) Portföljandel 0,24%  Hexpol är en global industriaktör specialiserade inom polymerlösningar. Produkterna används exempelvis för plattvärmeväxlare, länkhjul samt som komponenter i plast- och gummimaterial. Verksamheten styrs via flertal affärsområden där störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Kunderna återfinns inom fordons- och verkstadsindustrin. Bolaget har sitt ursprung i Hexagon koncernen och har sitt huvudkontor i Malmö.

Cloetta B (CLA B) Portföljandel 0,21% Cloetta är en tillverkare av konfektyrprodukter. Bolagets produkter säljs på global nivå via egna varumärken och innefattar huvudsakligen choklad och snacks. Varumärkena inkluderar Läkerol, Cloetta, Jenki, Kexchoklad, och Sperlari. Störst verksamhet återfinns idag på den nordiska- och europeiska marknaden. Bolaget grundades i Köpenhamn 1862 och har idag sitt huvudkontor i Solna.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,93% Telia Company är verksamma inom telekomsektorn. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till vid en sammanslagning av Telia och Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

SKF B (SKF B) Portföljandel 0,43% SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.

Intrum (INTRUM) Portföljandel 0,77% Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är specialiserade inom hantering av kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och innehar idag verksamhet inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företagskunder som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Swedbank A (SWED A) Portföljandel 0,72% Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.

NCC B (NCC B) Portföljandel 0,24% NCC är en bygg- och fastighetsutvecklare. Störst verksamhet innehas inom utvecklingen av kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader. Övriga projekt innefattar väg och anläggning, infrastruktur och underhåll. Bolaget bedriver verksamhet inom ett flertal marknader runtom Norden och Europa, där kunderna återfinns bland små- och medelstora företagskunder. Huvudkontoret är beläget i Solna.

Peab B (PEAB B) Portföljandel 0,51% Peab är verksamma inom byggsektorn. Bolaget bedriver verksamhet inom bygg och anläggning och erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster. Tjänsterna som erbjuds innefattar arbete som berör anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion, elteknik och underhåll. Bolaget innehar störst verksamhet runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv.

Nibe Industrier B (NIBE B) Portföljandel 0,43% Nibe Industrier är ett industribolag. Bolaget erbjuder tjänster inom värmelösningar och energihantering. Koncernens verksamhet är indelad i ett flertal affärsområden och dotterbolag, med vardera specialistkompetens. Kunderna återfinns på global nivå med störst koncentration inom Norden, Europa och Nordamerika. Produkterna riktar sig främst till företagskunder och större institut men även till privatpersoner. Bolaget har sitt huvudkontor i Markaryd, Sverige.

Volvo B (VOLV B) Portföljandel 0,72% Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Skanska B (SKA B) Portföljandel 0,38% Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Bolaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Nordea Bank (NDA SE) Portföljandel 0,42% Nordea bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster, inriktade mot både privat- och företagskunder, inkluderat traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering och pensionssparande. Utöver det erbjuds även rådgivning och trygghetsförsäkring, samt valutahantering. Nordea innehar störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Bolaget grundades under 1997 och huvudkontoret ligger i Helsingfors.73 de Northernlightsinvestment

2 kommentarer:

 1. Hej vad heter din Guld fond? Har letat massor men hittar bara ETF.er och det vill jag inte ha.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Invesco Gold & Special Minerals A USD Acc.

   Men det var länge sedan jag engagerade mig i just fonder (eller ETFer) inom guld och andra ädelmetaller. Så det kan finnas massor som är bättre.

   Det var mest bara en reflektion kring att det kan vara bra som komplement i en högre utsträckning än vad jag har idag.

   Radera