söndag 8 augusti 2021

INKÖP vecka 31 2021

Veckan har åter igen präglats av upprepade ATH-noteringar. Det är framförallt utvecklingen för USD som agerat draglok. Vissa dagar utjämnande gentemot utvecklingen för världens finansmarknader, andra dagar som katalysator.

Det har även genomförts en del övriga transaktioner i portföljen som följd av att Brookfield Asset Management omstrukturerat och fusionerat. Kontanter har trillat in, liksom värdepapper i moderbolaget BAM samt en del preferensaktier. Jag noterar inte dessa som innehav i pensionsfonden i detta skede. Det blir troligtvis försäljning. Kontanterna är omplacerade under veckan.
Utveckling USD/SEK vecka 31 2021Nedanstående inköp genomfördes under vecka 31 2021.


Swedbank (SWED A) Portföljandel 0,51% Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Handelsbanken (SHB B) Portföljandel 0,52% Handelsbanken bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds bland annat finansiering av olika slag som bolån, företagsfinansiering, finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna, både privat- och företagskunder, återfinns inom bankens hemmamarknader runtom Norden och Europa. Handelsbanken grundades ursprungligen under 1871 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Canadian Utilities Ltd (CU) Portföljandel 0,29% Canadian Utilities är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av el och kraftproduktion. Produktportföljen inkluderar exempelvis prospektering och lagring av naturgas. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher inom Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

Unilever PLC (UL) Portföljandel 0,56% Unilever är en av världens största leverantör av konsumentprodukter. Under bolagets ägande finns ett flertal varumärken som exempelvis Dove, Rexona, Axe, Ben & Jerrys, Jif och Knorr. Bolagets huvudkontor är beläget i Rotterdam, Nederländerna.

Cardinal Health (CAH) Portföljandel 0,51% Cardinal Health är ett globalt medicintekniskt bolag. Bolaget är idag en tillverkare och distributör av produkter som används inom sjukvård, laboratorium, apotek samt hälsocenter. Exempel på produkter är första hjälpen kit, utrustning för diagnostik samt operation, övervakningssystem, samt övriga accessoarer som handskar, gel och skyddsmaterial. Cardinal Health grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Dublin, Ohio.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,87% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Telenor (TEL) Portföljandel 1,06% Telenor är ett telekombolag. Bolaget levererar abonnemang, mobilt - och fast bredband, telefonnät, samt tillhörande mobila tjänster som molnbaserade tjänster och diverse program, både för privata – och företagskunder. Idag innehas global verksamhet främst koncentrerat till Norden, Europa och Asien. Telenor har anor tillbaka till 1855 och har sitt huvudkontor i Fornebu.

Yara International (YAR) Portföljandel 0,42% Yara International är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Bolaget har anor tillbaka till 1905 som tidigare Norska Hydro, men skapades som ett separat bolag under 2004. Huvudkontoret ligger i Oslo.73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar