lördag 16 november 2019

SPARKVOT

Sparkvot har jag förstått är ett centralt begrepp inom FIRE. Ju högre andel av din disponibla inkomst som du kan investera, med i alla fall viss valfrihet av metod på Världens börser, desto snabbare kommer FIRE att kunna uppnås.

Det finns tydliga krafter i Vardagsliv (tex i samband med parmiddagar, fikabordskonversationer, och via sk Jantelag) samt Samhälle (frk Greta uttalade sig nyligen i negativa ordalag kring uppfattningen om the never ending tillväxt) som motarbetar FIRE anhängarna. 

Merparten förespråkar än så länge V75, Trisslotter, Postkodmiljonären sam Stryktipset som alternativ till lösning på en alltmer avtagande slutsumma för individens pensionsprognos.

Evidensen förefaller här konvergera mot den allmänna uppfattningen att:

  •  Snabba cash = SEXY.
  •  Snabb FIRE = not so very sexy.
Klart är att hela mänskligheten saknar idag praktisk möjlighet till att exekvera processen som leder till FIRE samt att om alla verkligen gjorde det så skulle naturligtvis the never ending tillväxt inom kort upphöra. Så även utdelningarna från tex H&M, Boeing, TUI och Coca-Cola. För att bara nämna några. Back to the dark ages. Låtom oss själva bruka Jorden.

Min personliga SPARKVOT (genomsnittlig) är 70%.

Länge leve the never ending tillväxt !!

73 de Northernlightsinvestment


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar