tisdag 9 februari 2021

Valutafördelning individuella innehav

Jag fortsätter genomgången av för mig intressanta nyckeltal i min pensionsfond Northernlights Globalfond. Har nu kommit fram till valutafördelningen.

Känslan har varit att USD utgör en stor andel. En känsla som visar sig stämma. Under tidigare år var USD dominansen i princip total. Jag investerade då i andra valutor, tex vår egen SEK, främst via fondinnehav. I början på 2020 hade jag bara ett enda svenskt direktägt innehav i form av Resurs Holding.

Under den kraftiga Coronanedgången i mars månad och även framgent började gamla långsiktiga kurslarm utlösas i förunderligt rask takt. Alla högt värderade och ärade giganter kraschlandade. Jag tryckte på köpknappen utan att då veta att det skulle gå så pass långt som till en tornado av inställda utdelningar. 

Min pensionsfond är huvudsakligen uppdelad i 2 kategorier: individuella innehav samt fonder/börshandlade fonder.

Nedan visas en bild över valutafördelningen för de individuella innehaven. Min ambition är att öka på andelen SEK framgent med några procentenheter. Kan även tänka mig att öka i CAD.

DNOK är en sammanslagning av dansk/norsk valuta. 

Äger blott en enda dansk aktie i form av Carlsberg. En hyllning till alla byxvarma Carlsberg Elephant som dracks sommaren 1983 på Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn. Tågstation Klampen borg. Därefter tågluffade en mycket ung Northernlights vidare mot Barcelona/Ibiza. 

73 de Northernlightsinvestment


Bakken´s Tivoli pre-CoronaInga kommentarer:

Skicka en kommentar