lördag 13 februari 2021

Köp och Sälj vecka 6 2021

Veckan avslutades med ATH för Northernlights Globalfond. Börjar bli tätt mellan gångerna nu. Gummibandet är nog ganska utsträckt. Till himlen når man vanligtvis inte via en rät linje.

Sälj genomfördes under veckan i Inter Pipeline Ltd (IPL). Bolaget har funnits på min lista över tänkbara säljcase sedan corona i kombo med oljetumultet medförde en kraftigt reducerad utdelning. Nu kommunicerade  Brookfield Infrastructure ett bud på företaget vilket fick aktien att rusa över 30% till 17,34 USD. Jag tog utan tvekan det spekulativa budet och omplacerade till andra utdelande innehav.

I denna del av min pensionsfond Northernlights Globalfond prioriteras inte eventuell totalavkastning eller spekulativa fortsatta kursuppgångar. För dessa individuella innehav försöker jag istället optimera långsiktig utdelning.  

Optimal långsiktig utdelning efter bästa förmåga bör nog tilläggas. 

Förvisso är även jag en primat, men pilkastande Apor har vissa brister och känner sig ofta osäkra i den stora vida finansiella Världen där de ekonomiska giganterna avger sina precisa och välgrundade utlåtanden under förutsättningen omedelbar ansvarsfrihet.

Min avsikt med de individuella innehaven är att om ca 18 månader ha total täckning, via kontinuerligt erhållna kontantutdelningar, för alla mina vardagliga kostnader.

Nedan redovisas samtliga inköp under veckan i mina olika kapitalförsäkringar med varierande inriktnig/karaktär och strategi:


  1. Individuella utdelande innehav. Hög initial direktavkastning med moderat utdelningstillväxt alternativt lägre initial direktavkastning med hög utdelningstillväxt.
  2. Fonder och ETFer. En mix av growth, teknik, småbolag, investmentbolag och globala/inhemska indexfonder av varierande karaktär.
  3. FIRE Year One. För närvarande 5 utvalda fonder inom growth, ny teknik, hållbar energi och småbolag.

 

Corem Property Group (CORE PREF) Portföljandel 0,1% Corem Property Group är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av vardera fastighetsbestånd. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Diös (DIOS) Portföljandel 0,36% Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har idag sitt huvudkontor i Östersund.

Volvo (VOLV B) Portföljandel 0,94% Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

AT&T (T) Portföljandel 1,83% AT&T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA.

Altria Group (MO) Portföljandel 1,15% Altria Group är en amerikansk producent av tobaksvaror. Inom koncernen återfinns ett flertal kända varumärken som Marlboro och Black & Mild, där verksamheten styrs utifrån flertalet bolag med vardera affärsinriktning. Verksamhet innehas på global nivå, via egna produktionsanläggningar och distributörer. Utöver huvudverksamheten som består av produktion av tobaksvaror erbjuds även bryggeriprodukter samt vin.

Intrum (INTRUM) Portföljandel 0,22% Intrum är verksamma inom finansbranschen. Bolaget specialiserar sig inom hantering av diverse kredithanteringstjänster, med störst inriktning mot fakturaköp, kreditinformation, fakturering och inkassorelaterade frågor. Intrum grundades ursprungligen 1924 och har idag verksamhet främst inom den europeiska marknaden, med små- och medelstora företag som dominerande kundbas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

TransAlta Renewable (RNW) Portföljandel 0,87% TransAlta Renewables är ett energibolag som utvecklar, äger och driver anläggningar för förnybar kraftproduktion. Bolaget är involverat i vind-, vatten- och solkraftverk och driver anläggningar för kraftgenerering baserat på naturgas. Bolaget är etablerat i östra Kanada och USA och bedriver även verksamhet i västra Australien. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.

The J.M. Smucker (SJM) Portföljandel 0,49% J. M. Smucker är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget är en återförsäljare av diverse mat- och dryck runtom den nordamerikanska marknaden, både för konsumenter samt sällskapsdjur. Produktutbudet inkluderar flingor, juicer, konserveringsmat, foder, samt glassprodukter. Verksamhet innehas via flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. J. M. Smucker Company grundades 1897 och har sitt huvudkontor i Orrville, Ohio.

Resurs Holding (RESURS) Portföljandel 0,80% Resurs Holding är verksamma inom finansbranschen. Bolaget är särskilt inriktade mot konsumentkreditmarknaden där de verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid försäkring. Inom koncernen erbjuds exempelvis ett brett utbud av finansiella tjänster, huvudsakligen inriktat mot lånefinansiering, betallösningar, samt nischade försäkringsprodukter. Verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg.

Air Products & Chemicals (APD) Portföljandel 0,28% Air Products & Chemicals är ett kemibolag. Bolaget utvecklar och producerar industriella gaser och diverse kemikalier som används inom industri-, livsmedels-, samt transportbranschen. Exempel inkluderar produktion av nitrogen, oxygen, helium och övriga gaser. Verksamhet innehas på global nivå, och utöver erbjuds även utrustning och tillhörande tjänster. Bolaget grundades 1940 och har huvudkontor i Allentown, Pennsylvania.

Fastpartner (FPAR D) Portföljandel 0,85% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljandel 1,24% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Amgen (AMGN) Portföljandel 0,25% Amgen är ett globalt bioteknikbolag. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av läkemedel för patienter som lider av allvarliga sjukdomar. Produktportföljen består av olika varumärken, inkluderat Neulasta och Neupogen, läkemedel som är utvecklat för att förhindra infektioner vid kemoterapibehandling. Bolaget grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Thousand Oaks, Kalifornien.

Sagax (SAGA D) Portföljandel 0,52% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 1,62% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,51% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Aflac (AFL) Portföljandel 0,37% Aflac är ett försäkringsbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av försäkringslösningar, både för den privata sektorn, men även för företagskunder. Exempel på försäkringar inkluderar sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, samt specialiserade försäkringar för diverse allvarliga sjukdomar. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Columbus, Georgia.

Enter Småbolagsfond Största innehav: Swedencare, Sdiptech, Embracer, BHG, Musti Oyj, Instalco, Lifco, Indutrade, Avanza Bank, Sagax.

MS INVF Global Opportunity A Största innehav: Mastercard, Amazon, Uber, ServiceNow, TAL Education, HDFC Bank, Visa, DSV Panalpina, Meituan, Walt Disney.

Länsförsäkringar USA Indexnära Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire, JNJ, JP Morgan.

Swedbank Robur Globalfond A Största innehav: Taiwan Semiconductor Microsoft, Amazon, S&P Global, Solaredge Tech, Vestas Wind, Berkshire, JNJ, Novo Nordisk, Servicenow, Danaher Corp.

Swedbank Robur Ny Teknik A Största innehav: Sinch, Stillfront, Embracer, Fortnox, Paradox, Capgemini, Pinterest, Take-Two Interactive, Biotage, Cd Project.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Största innehav: Investor, Industrivärden, Kinnevik, Lundbergföretagen, ICA Gruppen, XACT OMXS 30, Lifco, Indutrade, Latour, EQT.

Enter Småbolagsfond A Största innehav: Swedencare, Sdiptech, Embracer, BHG, Musti Oyj, Instalco, Lifco, Indutrade, Avanza Bank, Sagax.

Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK Största innehav: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Visa, JNJ, JP Morgan, Procter & Gamble.


I den Kapitalförsäkring som innehåller mitt kapital för FIRE Year One genomfördes de vanliga inköpen:

MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage AStörsta innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEKStörsta innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.


73 de Northernlightsinvestment2 kommentarer:

  1. Det var ju lite synd att man inte hade det där Brookfield-budet på känn. Hade kunnat bli en riktigt fin affär.

    SvaraRadera
  2. Varit några såna genom åren. Kommer nu på Legg Mason, Aircastle. Alla har varit affärer som gav god avkastning. Men aldrig något jag kunde förutse.

    SvaraRadera