lördag 27 februari 2021

Köp och Sälj vecka 8 2021

Veckan har varit volatil med dragning mot nedansidan på finansmarknaderna. 

NASDAQ (COMP) är ner nästan 5%, USD/SEK upp 2,1%, CAD/SEK upp 1,1%. Gigantiska stimulanspaket baxas i skrivande stund genom det amerikanska representanhuset och vidare mot en nyligen storstädad senat, 16 000 miljarder kronor är inte kattskit precis. Stigande långräntor skapar en tillfällig oro i investerarkollektivet. Pengar omallokeras.

I min egen pensionsfond har merparten av veckan karakteriserats av att min typ av vanligtvis stabila utdelande innehav, mestadels värderelaterat, kraftigt överpresterat tillväxtinriktade index. 

Tech och growth har åkt på en liten korrektion. Jag är fullständigt övertygad om att det bara är ett litet hack i den kurva som illustrerar framgångssagan ännu en tid för denna typ av innehav. Om man nu har en faiblesse för framgångssagor. 

Torsdag morgon noterades åter igen ATH i min samlade portfölj av framgångssagor och individuella utdelande innehav. 

Igår fredag kväll stängde däremot de sista av världens börser med en nedgång för min pensionsfond motsvarande 5 månaders genomsnittliga utgifter. Idag lördag morgon hade den nedgången halverats när kurserna justerats för den kraftiga dollaruppgången.

Sammanfattningsvis så svänger det i den här branschen. Allt är alltså exakt som vanligt. Ingenting att oroa sig över. Ingenting överhuvudtaget.

Har man tagit sig igenom en coronakrasch helskinnad på andra sidan så klarar man av det mesta. Vilket de flesta av Oss har gjort. The Walking Dead IRL är väl det enda som toppar den upplevelsen. Bring it on.
  

 

 
Sälj har genomförts i det norska innehavet Equinor verksamma inom energisektorn. Likviderna är omplacerade till andra kontantutdelande innehav.

Emera Inc är ett nytt kanadensiskt innehav i sektorn Allmännyttigt. Nedan redovisas samtliga genomförda inköp under vecka 8 2021.


Volvo (VOLV B) Portföljandel 1,19% Volvo är en global tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella tjänster och tillhörande service. Bolaget har en verksamhet med ett flertal produktionsanläggningar på global nivå. Bolaget startade sin verksamhet under 1927 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Investor (INVE B) Portföljandel 1,69% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

Fastpartner (FPAR D) Portföljandel 0,99% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljandel 1,62% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Algonquin Power & Utilities (AQN) Portföljandel 0,29% Algonquin Power & Utilities är ett energibolag som äger och har intressen i en mångsidig portfölj av förnybar kraftproduktion och hållbara infrastrukturtillgångar i hela Nordamerika. Bolagets intressen omfattar förnyelsebara energikällor, värmeenergifaciliteter och vattenförsörjning och avloppsvattenanläggningar. Bolaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada.

Emera Incorporated (EMA) Portföljandel 0,17% Emera äger och driver en bred portfölj av tillgångar och tjänster för el- och naturgasgenerering, överföring och distribution och har ett övergripande strategiskt fokus på omvandling till renare energi. Företaget betjänar kunder över Kanada, Karibien och USA, inklusive Florida och New Mexico. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Nova Scotia, Kanada.

Fortum (FORTUM) Portföljandel 2,49% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.

NextEra Energy (NEE) Portföljandel 0,35% NextEra Energy är ett amerikanskt energibolag. Bolaget äger, driver och förvaltar över ett flertal produktionsanläggningar inriktade mot förnybar energi via vind- och solkraft. Verksamhet bedrivs via flertalet dotterbolag på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1925 och har sitt huvudkontor i Juno Beach, Florida.


Inköp genomfördes även under veckan i den kapitalförsäkring där mitt FIRE Year One kapital återfinns:


MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A. Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.

73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar