lördag 20 februari 2021

Köp och Sälj vecka 7 2021

Nedan redovisas samtliga Köp och Sälj under vecka 7 2021.

Som brukligt är under rådande sentiment har ATH uppnåtts i pensionsfonden Northernlights Globalfond vid några (3) tillfällen under veckan. 

Nu mot slutet av veckan sjönk dock totalen ihop då derivatan USD/SEK åter vände mot Skåne (söderut). CAD/SEK har framförallt i närtid varit gynnsammare.

Nedan en graf som visar USD/SEK respektive CAD/SEK 1-år bakåt i tiden. Ungefär från den tidpunkt då coronahysterin inleddes. 

Effekterna från negativ USD kvot påverkar i dagsläget alla mina amerikanska kontantutdelningar med -15,49% jfrt samma tid år 2020. Det är ganska mycket det. Istället för en hundralapp i handen får du 84,51 SEK. Definitivt en dålig löneförhandling. Svårt att prognosticera dessutom.

 Under veckan har jag främst fokuserat på svenskt och en del kanadensiskt. En bra kombo med smågosigt confirmation bias åtminstone sedan Lillehammer 1994. Sälj har därvid genomförts i H&M och Hufvudstaden pga negativ kommunicering kring utdelningarna.

Likviderna från försäljningar omplacerades framförallt i Kommunikation via Telia och Tele2. En bransch i vilken jag tidigare konstaterat att det finns potential för att genomföra ökningar mht min portföljsammansättning. Nedan en bild från slutet av 2020.
En annan bransch där jag i slutet av år 2020 konstaterade möjlighet till expansion var (och är fortfarande) Allmännyttigt. 

Den heltokiga Apan kastade som vanligt under veckan pilarna och lyckades träffa de helt nya innehaven Algonquin Power & Utilities Corp respektive Fortis Inc

Kanadensiskt och Allmännyttigt på samma gång ger måhända win-win avseende både valuta och bransch. Ber att få återkomma i den specifika frågeställningen någon gång under den närmaste 3-års perioden.

Apjävel.

I Thule Group missade jag kanske tåget den här gången. Hade ett kurslarm på 326 som löste ut när det pendlade ner till 325,4. Men hann inte med i svängarna, det var väl något svamligt strategimöte nere på Cirkusen som orsakade förhinder i vanlig ordning. 

Men jag ger inte upp, ny vecka innebär nya möjligheter till långsiktiga (oftast) investeringar.

Inga inköp genomfördes i fonder under veckan. OK då det var en lögn, fast bara i en enda liten nykomling till fondstackare. Ramlade på Spiltan Enkel och slog till på en bevakningspost. Det var mest namnet som kändes så härligt okomplicerat i en värld där Appar, Elbilar och Teamsgrupper nu infiltrerar vardagen.

Vad fan hände med faxmaskinen, härligt kletig Råolja och Volvo 242L med B20A årsmodel 1976.


Corem Property Group (CORE PREF) Portföljandel 0,21% Corem Property Group är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige. Bolagets strategi är att vara en aktiv och långsiktig aktör samt att på sikt bidra med utveckling av vardera fastighetsbestånd. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Diös (DIOS) Portföljandel 0,39% Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har idag sitt huvudkontor i Östersund.

Fastpartner (FPAR D) Portföljandel 0,86% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) Portföljandel 0,15% Algonquin Power & Utilities är ett energibolag som äger och har intressen i en mångsidig portfölj av förnybar kraftproduktion och hållbara infrastrukturtillgångar i hela Nordamerika. Bolagets intressen omfattar förnyelsebara energikällor, värmeenergifaciliteter och vattenförsörjning och avloppsvattenanläggningar. Bolaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i Oakville, Kanada.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljandel 1,38% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 0,69% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fortis Inc (FTS) Portföljandel 0,17% Fortis är verksamma inom energisektorn. Bolaget distribuerar gas och elektricitet. Bolaget erbjuder reglerade faciliteter som består av el och gas samt engagerar sig i icke-reglerad vattenkraftverksdrift. Fortis är etablerade i Kanada, USA samt Karibien. Fortis grundades 1987 och har sitt huvudkontor i St Johns, Kanada.

GlaxoSmithKline PLC (GSK) Portföljandel 0,98% GlaxoSmithKline, GSK, är ett globalt brittiskt läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar och patenterar produkter inom tre affärssegment: medicin, vaccin och hälsovård. Största delen av verksamheten bedrivs inom framtagandet av medicin, där bolaget främst utvecklat läkemedel för diverse andningssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Brentford, Storbritannien.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 1,73% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

British American Tobacco (BTI) Portföljandel 0,74% British American Tobacco är ett globalt tobaksbolag. Bolaget säljer cigaretter, cigarrer, snus och E-cigaretter. Några av de mer kända varumärkena är Dunhill, Lucky Strike och Kent. Bolaget grundades år 1902 vid en sammanslagning av Imperial Tobacco Company och American Tobacco Company. Huvudkontoret är beläget i London, Storbritannien.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,65% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

PepsiCo Inc (PEP) Portföljandel 0,49% PepsiCo är en global producent av drycker och snacks. Utbudet består av läsk, mineralvatten, juicer och chips. Produkterna vidaresäljs under varierade varumärken, där produktportföljen förutom Pepsi Cola även innefattar Frito-Lay, Gatorade och Tropicana. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades ursprungligen 1898 och har sitt huvudkontor i New York.

Klövern Pref (KLOV PREF) Portföljandel 0,30% Klövern är ett fastighetsbolag. Idag är bolagets investeringar huvudsakligen inriktade mot kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel. Investeringar återfinns spridda inom en stor del av den nordiska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige och innefattar både uppgraderingar och nyproduktion av fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 0,30% NP3 är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.

JM (JM) Portföljandel 0,43% JM är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget verkar som nordisk projektutvecklare av bostäder och större bostadsområden. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad på nyproduktion med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter lokaliserade i Norden. Bolaget arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Manulife Financial Corp (MFC) Portföljandel 0,41% Manulife Financial är ett finansbolag som tillsammans med sina dotterbolag levererar finansiella tjänster såsom finansiell rådgivning, försäkring och förmögenhets- och kapitalförvaltningslösningar för individer, grupper och institutioner. Bolaget bedriver verksamhet i Kanada, USA och Asien samt återförsäkringsverksamhet på global basis. Manulife grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar