söndag 6 juni 2021

INKÖP vecka 22 2021

Nedan redovisas samtliga inköp som genomfördes i utdelningsdelen av min pensionsfond Northernlights Globalfond under vecka 22 år 2021. Läkemedel, Telekom och lite Fastighet där dagligvaror försäljs.

Kuriosa i sammanhanget var att vid en kontroll blev den genomsnittliga DirektAvkastningen i dessa transaktioner 4,52%. Mitt mål för helåret 2021 är att genomföra inköp till genomsnittlig DA om 4,5%.

Bra jobbat Apan !!


Tele2 (TEL2 B) Portföljvärde 2,13% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

AbbVie (ABBV) Portföljvärde 2,06% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.

Telia Company (TELIA) Portföljvärde 1,64% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Johnson & Johnson (JNJ) Portföljvärde 0,61% Johnson & Johnson är ett globalt holdingbolag. Inom koncernen bedrivs forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och hälsovårdsprodukter. Idag består utbudet av ett flertal konsumentprodukter som består av hud- och hårvård, samt produkter för vård och omsorg. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Asien och Europa. Bolaget grundades ursprungligen 1886 och har sitt huvudkontor i New Brunswick, New Jersey.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljvärde 2,19% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Verizon Communications (VZ) Portföljvärde 0,82% Verizon Communications är ett amerikanskt telekombolag. Idag erbjuds ett brett utbud av kommunikations-, informations- och underhållningsprodukter, där kunderna återfinns inom varierande branscher samt bland privata aktörer. Verksamhet styrs idag via flertalet dotterbolag på global nivå, med störst närvaro inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget grundades 1983 under namnet Bell Atlantic, och har idag sitt huvudkontor i New York.73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar