söndag 14 mars 2021

Köp och Sälj vecka 10 2021

Veckan har finansiellt varit mycket positiv. När jag läser runt bland mina inhemska och utländska bloggkamrater ser jag i det konstaterandet en nästan totalt unison samstämmighet. Hausse överallt och Tjuren besegrar Björnen. Blir det nu bara påfyllt med nytt torrt raketbränsle i Growthraketerna så är den ljusnande framtiden åter igen vår. 

Personligen fortsätter min tråkiga värdefokuserade pensionsfond av nedtrampade kontantutdelande bolag att överprestera indexen. Även valutan pekar mestadels i rätt riktning, dvs kronförsvagning, vilket medfört nytt ATH bland de individuella innehaven vid 4 av veckans 5 möjliga tillfällen. Senast igår lördag morgon.

Ännu roligare är det för en gammal utdelningsinvesterare, som inom kort avser leva och inhandla blodpudding och knäckebröd på realisation med de kontanter som i jämn ström trillar in på kontot, att konstatera att prognosen så tidigt som i Mars månad visar på över 100% av utdelningarna för 2020. Det är alltså fortfarande massor av företag under flertalet av årets månader som vid multipla tillfällen återstår att rapportera in sina tänkta utdelningar och som extra bonus utdelningshöjningar.

I min situation är en positiv utdelningsutveckling betydligt mer önskvärt än extraordinär totalavkastning. Det är bonus om man ibland kan få sätta en bock i alla rutorna på checklistan. 

För mig är det nu bara att veckla ut solstolen och sätta mig mot en södervägg med en kaffekopp i handen och invänta det kommande pengaregnet. Målet på +50% utdelningsökning för helåret känns definitivt nåbart. Men jag är inte den som ropar Hej i förtid.

Transaktionsfrekvensen har under veckan varit osedvanligt låg. Börjar dock skönja ett mönster i hur Apan kastat sina pilar de senaste veckorna. Tydligen är det många klusterträffar inom fixed income (preferens- och D-aktier) samt Telekom. 

Oklart om Apan tar stigande räntor i beaktande. Troligtvis inte. Men ändå bra kastat eftersom fixed income har en viss utvecklingspotential i pensionsfonden Northernlights Globalfond.     

Sälj har genomförts i amerikanska REITen Welltower med inriktning mot vård- och omsorgssektorn. Det skar lite i hjärtat eftersom det är ett mycket gammalt innehav. De sänkte dock sin utdelning med storleksordningen 30% i spåren av Corona och känslan är att det är inget innehav som jag kommer att utöka i under rådande omständigheter.

I vänster kolumn här på sidan kan samtliga innehav i pensionsfonden Northernlights Globalfond beskådas.

Nedan redovisas genomförda inköp under veckan. Inga inköp genomfördes i nya innehav vilket innebär att nettoantalet innehav minskade med 1st under veckan. Direktoratet letar intensivt med ljus och lykta efter nya inköpskandidater att införliva i samlingen.


Direktoratet för Northernlights Globalfond


Allmännyttigt, fixed income eller Telekom månntro ?


Akelius Residential Property D (AKEL D) Portföljandel 1,34% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,16% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Tele2 B (TEL2 B) Portföljandel 1,94% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,68% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.


Nedanstående inköp genomfördes i den kapitalförsäkring som inhyser mitt FIRE Year One kapital. Det är även exakt dessa 5st fonder som i princip likaviktade ingår i den kapitalförsäkringen. 

Diagrammet visar utveckling sedan start 2020-11-18 för FIRE Year One. Jämförelsen är haltande då den genomförs mot OMX30, men det bortser vi ifrån just nu.


MS INVF US Growth A. Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.

MS INVF Global Advantage A. Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.

Swedbank Robur Ny Teknik A. Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox, CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.

Enter Småbolagsfond A. Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.FIRE Year One sedan start 18 November 2020.


73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar