onsdag 1 april 2020

Numeriska värden Mars 2020

Numeriska värden för Mars 2020 av betydelse för mig personligen:

Utdelningsökning +289%
Jag erhöll alltså 289% mer som utdelning i form av kontanter in på mitt konto under Mars 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Jag erhöll under Mars månad utdelning från 51 stycken värdepapper.

Än så länge syns alltså ingen effekt av eventuella utdelningssänkningar. Men det är något som jag definitivt förväntar mig under resten av året. Samtidigt är det ingenting som jag exakt följer eller har i någon utpräglad åtanke på vare sig kort eller lång sikt vid investeringar.

Utdelningssänkningar kommer med största sannolikhet att vara av övergående karaktär. Jag undviker alltså INTE att köpa tex Volvo beroende på en reducerad utdelning om de enligt mig uppnår en attraktiv nivå för fortsatta inköp.

En så pass hög utdelningsökning som 289% är naturligtvis att betrakta som något av kuriosa eftersom jag under början av 2019 valde att inleda återtåget från en grad av likviditet på 90% och det tydligen innebar en ökning i innehav vilka delar ut under årets tredje månad.

Vad gäller finansiella investeringar har jag alltid i grunden betraktat mig själv som en Apa som sitter och kastar pil mot en piltavla.

Jag är mycket ödmjuk inför min egen förmåga att i en stokastisk värld genom att applicera någon form av kvantitativ metod tror mig kunna skapa ordning i en lång kedja av kausala händelser där jag sitter med bristfällig information. När väl informationen finns tillgänglig är det ofta redan för sent att agera eller så riskerar man att agera i affekt.

Kroppsvikt 111,0 kg
En nedgång med -2,4 kg för månaden. Känner mig trots den ringa siffran ganska nöjd med detta utfall. Jag upplever det än så länge relativt enkelt att tänka långsiktigt inom detta område och har inga större motivationsproblem. Det känns positivt.

Startade året på 117,4 kg och är därmed nu 6,4 kg lättare och börjar nu även känna mig lättare i vardagliga situationer. Trots en kroppskonstitution som ligger någonstans mellan Bergsgorilla och Noshörning.

Kör vidare med periodisk fasta enligt den så kallade 5:2 metoden. Två dagar i veckan genomför man en 24h dygnsfasta. Jag äter frukost och därefter ingen fast föda förrän frukost nästa morgon, endast thé, kaffe eller hemkört citron/ingefära vatten. Imorgon blir det min 12e dygnsfasta sedan jag började. Det första fastetillfället inföll dessutom av outgrundlig anledning söndagen före Coronanedgången drog igång på världens finansmarknader.

Sparkvot 67%
En ny premiummodell av grill har införskaffats inför den stundande BBQ-säsongen. Den var lite kostsam med sina 3000 SEK vilket påverkade negativt. Men jag var tvungen, den gamla trotjänaren var fallfärdig redan för två år sedan.

Sådant är det tuffa livet som frugal människa. Man sliter länge på grejerna. Funktion blir viktigare än utseende. Ungefär som med mig själv personligen.

Grad av likviditet 65,4%
Stadigt sjunkande vilket även är planen. Den senaste tidens uppstuds har medfört att de investerade medlen naturligt har återtagit en del av sitt förlorade revir.

Likviditeten motsvarar drygt 6 års nettosparande vid nuvarande lönenivå med en genomsnittlig årlig sparkvot på 70%.

Med tanke på likviditeten är min förhoppning (tyvärr) att nedgången kommer att fortsätta på finansmarknaderna och erbjuda ännu fler möjligheter till inköp i befintliga och nya innehav.

Däremot kommer jag nog inte att ha tillräckligt stark mage för att gå all-in de närmaste kvartalen. 20-25% av likviderna kommer troligtvis behållas som kassa till dess att en stabil vändning kan skönjas.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 6,26%
Genomsnittlig ögonblicksbild för samtliga innehav som ses i spalten till vänster här på sidan. En mycket stor ökning från förra månadens 5,48.


73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar