söndag 19 april 2020

INKÖP vecka 16 2020

Vi inleder som vanligt med några slumpmässiga och ovetenskapligt underbyggda betraktelser från direktoratet för Northernlights Globalfond. Ingenting att fästa någon större vikt vid, se det bara som en gammal mans coronafebriga hallucinationer.

En mager skörd investeringsmässigt även denna vecka. Som jag beskrev i mitt förra inlägg så upplevs nuvarande uppgångar obefogade och utan solid grund att stå på. Om man nu inte anser människors förhoppningar och några biljoner USD och miljarder EURO och miljarder SEK som nu ska pumpas in i de finansiella systemen som en solid grund. Definitivt kan jag hålla med om att några biljoner USD i normala fall är att betrakta som ganska solitt. Ambivalent är alltså ordet.

För mig, som i över 40 år hängt på gym och andra styrketräningslokaler, skulle ovanstående inpumpning snarast betraktas som anabola steroider. En dopad individ (ofta en emotionellt begränsad yngling som på kort tid uppnår häpnadsväckande resultat dvs samma resultat som det tog mig 20 år att uppnå ren som nyfallen snö) kan imponera starkt på en mindre vetande omgivning.

Men förr eller senare brukar avslöjandet komma. En sak har jag lärt mig i ryggläge med ett fast grepp om en internationellt klassad skivstång: Om det är för bra för att vara sant så är det oftast inte sant. På vägen fram till det läge då brallorna faller till marken kan man däremot inkassera en del vinster.

Nedan redovisas samtliga inköp under denna vecka. Samtliga inköp är genomförda i redan befintliga innehav.

I vänster kolumn finner du alla innehav i min personliga pensionsfond Northernlights Globalfond som i framtiden ska bistå mig när jag handlar mjölk på Willys eller genomför en resa till Sydostasien. Eller Säffle för den delen.

Förr eller senare måste väl planeten Tellus öppna upp igen.

  • Castellum (CAST)Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
  • STORE Capital Corp (STOR)STORE Capital är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i fastigheter med kedjebutiker, stormarknader, hälsoklubbar, utbildning, detaljhandel, service och distributionsanläggningar som hyresgäster. STORE Capital är verksamma i USA.
  • ICA Gruppen (ICA)ICA Gruppen är en detaljhandelskedja. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till svenska kunder. Under 2015 gjordes även ett förvärv av Apotek Hjärtat. Sedan tidigare har ICA gruppen haft apoteket Cura under koncernens förvaltning. Störst verksamhet återfinns på den Nordiska - och Baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.
  • Enbridge Inc (ENB)Enbridge är ett kanadensiskt energi- och transportbolag. Verksamheten består i huvudsak i att transportera olja och gas i Kanada men också till viss del i USA. Man äger bl.a Kanadas längsta pipeline för gasdistribution. Dessutom har man lagringscentraler för olja och distributionsnät för el. Bolaget grundades 1949 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
  • Community Trust Bancorp Inc (CTBI)Community Trust är holdingbolaget för en affärsbank, en sparverksamhet och ett fondföretag. Företaget betjänar små och medelstora samhällen i Kentucky och West Virginia. Community Trust tillhandahåller en mängd olika kommersiella och personliga bankprodukter, inklusive att acceptera inlåning och ursprungslån. Företaget grundades 1903 och har sitt huvudkontor i Kentucky, USA.
  • Swedbank A (SWED A)Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.

73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar