söndag 1 mars 2020

Numeriska värden Februari 2020

Februari månad har avslutats med en korrektion på de globala finansmarknaderna.

Ett stort antal värdepapper har därvid kommit ner på attraktiva inköpsnivåer. Som en konsekvens av detta övergav jag den gängse rådande investeringsplanen, vilken föreskriver en jämn investeringstakt fortlöpande varje vecka under året, och ökade för vecka 9 2020 upp till 6,5 ggr normal takt.

Jag vill helst genomföra ett inköp när det föreligger en momentan direktavkastning på minimum 3-3,5% i ett värdepapper som har en god tillväxt för kontantutdelningen. I värdepapper där tillväxten för kontantutdelningen är betydligt lägre, men ändå bedöms vara stabil, vill jag helst genomföra ett inköp när det föreligger en momentan direktavkastning runt 5-7%.

Numeriska värden för Februari 2020 av betydelse för mig personligen:

Utdelningsökning +167%
Jag erhöll alltså 167% mer som utdelning i form av kontanter in på mitt konto under Februari 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. 

En så pass hög ökning är naturligtvis att betrakta som något av kuriosa eftersom jag under början av 2019 valde att inleda återtåget från en grad av likviditet på 90% och det tydligen innebar en ökning i innehav vilka delar ut under årets andra månad.

Kroppsvikt 113,4 kg
En nedgång med -1,7 kg för månaden. Fortfarande inget imponerande resultat, men jag kämpar vidare och har nu börjat med den så kallade 5:2 metoden. Detta är egentligen en form av periodisk fasta som jag använt mig av tidigare. Två dagar i veckan genomför man en 24h dygnsfasta. Det funkar hyfsat än så länge men jag är ännu bara inne på vecka två.

Sparkvot 65%
En månad med mer utgifter, bland annat då studielån. En ny premiummodell av grill har även införskaffats inför den stundande BBQ-säsongen. Den var lite kostsam med sina 3000 SEK, men naturligtvis prutade jag då även ner utgångspriset med -36%. När en försäljare brister ut i gråt vet man att botten är nådd. Om det nu inte är en osedvanligt slug räv till försäljare.

Denna bottenlösa excess kommer givetvis att påverka nästa månads sparkvot negativt. Men jag var tvungen, den gamla trotjänaren var fallfärdig redan för två år sedan.

Grad av likviditet 71,6%
Stadigt sjunkande vilket även är planen. Återstår att se om nästa vecka nr10 blir en vecka enligt plan eller ännu en vecka med utökade investeringar. Många intressanta inköpscase föreligger även med parkerade kursnivåer.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 5,48%
Genomsnittlig ögonblicksbild för samtliga innehav som ses i spalten till vänster här på sidan. En ganska stor ökning från förra månadens 5,12. 

Där ser man vad som händer vid en korrektion. Kontantutdelningarna ligger fast, i alla fall i ett kort tidsperspektiv men oftast även i det längre, samtidigt som det underliggande värdet sjunker. Ergo du får en högre procentuell utdelning på dina investerade medel och därtill även ett större antal värdepapper. 

Har man möjlighet och nerverna till att köpa i en nedåtgående trend kan det vara väldigt gynnsamt. Men man måste givetvis vara psykiskt beredd på att värdet på de medel du nyinvesterar även kommer att minska kontinuerligt. Ända tills vändningen kommer. Då kan man luta sig tillbaka i Solstolen.

73 de Northernlightsinvestment  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar