lördag 17 april 2021

INKÖP vecka 15 2021

Veckan har åter igen präglats av valutamotvind. 

I det perspektivet är det positivt att jag sedan en tid tillbaka genomfört tidigare beskriven omallokering och ökat på andelen i mina svenska innehav. Å andra sidan är det billigare att genomföra inköp i USD. Fortsätter helt enkelt med mina blandade transaktioner och fäster inte överdrivet stor vikt vid valutarörelser.

ATH uppnåddes denna vecka 15 2021 i min egenupprättade pensionsfond Northernligths Globalfond under tisdag och konstateras även i skrivande stund till morgonkaffet lördag.

Samtliga innehav visas i spalten till vänster på denna sida.

<= <= <= 
 
För övrigt under veckan vill jag ge ett hedersomnämnande till Procter & Gamble (PG) som är en av mina riktigt gamla trotjänare i Northernlights Globalfond. Procter & Gamble höjde nu sin utdelning med 10%. Det representerar en skaplig löneförhöjning efter en redan mycket lång historik av kontinuerliga årliga höjningar på 64 år !!, nuvarande payout ratio kring 55% och initial direktavkastning runt 2,6%. 

Så det blir en Guldstjärna till just den utdelningsaristokraten och jag utökade även direkt mitt innehav med drygt 30%.

Procter & Gamble är faktiskt ett av de allra första utländska innehav som jag inhandlade i min kapitalförsäkring med inledningsvis enbart kontantutdelande aristokrater. Det var för snart 7 år sedan. Ungefär samtidigt som Coca-Cola, Target och Realty Income började berika mitt liv. Åtminstone i ekonomiskt avseende.

Kimberly-Clark (KMB) är nytt kontantutdelande innehav i min pensionsfond enär jag blivit upplyst om hur viktigt det är för stora delar av världens befolkning med skönhetsprodukter och särskilt då inom hudvård. Själv föredrar jag Nivea och Atrix handkräm. Funkar nog över hela kroppen. Tror jag. 

Under veckan har jag även fiskat efter Scandi Standard (SCST) men utan att lyckas uppnå avslut. Nästa vecka kan ge nya möjligheter. Som gammal styrketränande människa tycker man om den proteinrika råvaran kyckling som kan varieras i det oändliga. Mycket bättre än att, som så många andra gymrävar i mitten på 1980-talet, äta tonfisk direkt ur burken 🙊

Nedanstående inköp genomfördes under veckan.


AbbVie (ABBV)  Portföljandel 2,04% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.

Diös (DIOS) Portföljandel 0,52% Diös är ett fastighetsbolag. Verksamheten är huvudsakligen inriktad mot att förvärva, förvalta och aktiva driva fastigheter runtom i Sveriges landskap. Fastighetsbeståndet utgörs vanligtvis av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter, med störst koncentration inom norra Sverige. Bolaget bildades under 2005 och har idag sitt huvudkontor i Östersund.

Orkla (ORK) Portföljandel 0,46% Orkla är en norsk livsmedelskoncern. Bolaget levererar förnödenheter, hälsoprodukter samt diverse rengöringsprodukter på den skandinaviska marknaden under flera olika varumärken. Verksamheten styrs dotterbolagen med vardera affärsinriktning och bolaget förfogar över ett flertal olika produktionsanläggningar. Kunderna återfinns både bland privatpersoner och företagskunder. Orkla har sitt huvudkontor i Oslo.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,68% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) Portföljandel 1,84% Cibus Nordic Real Estate är ett investmentbolag inriktade mot fastighets- och livsmedelssektorn. Bolagets strategi är att förvärva, driva och utveckla diverse fastigheter som används av större livsmedelskedjor. Störst verksamhet återfinns inom den finska marknaden, med Norden som växande marknad. Bolaget bildades under 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

ICA Gruppen (ICA)  Portföljandel 0,49% ICA Gruppen är en detaljhandelskedja. I koncernen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till svenska kunder. Under 2015 gjordes även ett förvärv av Apotek Hjärtat. Sedan tidigare har ICA gruppen haft apoteket Cura under koncernens förvaltning. Störst verksamhet återfinns på den Nordiska - och Baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Solna.

Tele2 (TEL2 B) Portföljandel 2,11% Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kesko Oyj B (KESKOB) Portföljandel 1,48% Kesko är verksamma inom handelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska – och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kimberly-Clark (KMB) Portföljandel 0,19% Kimberly-Clark är en producent av hälsovårdsprodukter. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling och produktion av naturliga syntetfiberprodukter. Produkterna är inriktade mot personlig hudvård för konsumenter och vidaresäljs idag runtom den globala marknaden, huvudsakligen inom Nordamerika och Europa. Kimberly-Clark grundades 1872 och har huvudkontor i Irving, Texas.

Emera Inc (EMA) Portföljandel 0,31% Emera äger och driver en bred portfölj av tillgångar och tjänster för el- och naturgasgenerering, överföring och distribution och har ett övergripande strategiskt fokus på omvandling till renare energi. Företaget betjänar kunder över Kanada, Karibien och USA, inklusive Florida och New Mexico. Företaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Nova Scotia, Kanada.

Procter & Gamble (PG) Portföljandel 0,74% Procter & Gamble, mer kända som P & G, är en multinationell dagligvarukoncern. Bolaget erbjuder alltifrån tvättmedel, tandkräm, barnartiklar, toapapper, samt hud- och hårvårdsprodukter. Produkterna säljs under varierade varumärken via fysiska butiker och återförsäljare och inkluderar de mer kända som Pampers, Ariel, Always och Bounty. P & G grundades ursprungligen 1837 och har sitt huvudkontor i Cincinnati, Ohio.

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF) Portföljandel 0,88% NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. Investeringarna återfinns främst inom kommersiella fastigheter samt inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Övriga fastighetsobjekt innefattar restauranger, förråd och motionscenter. Fastigheterna är belägna på ett flertal större orter runtom norra Sverige, vilket även är bolagets största marknad. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Sundsvall.


73 de Northernlightsinvestment
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar