lördag 3 april 2021

INKÖP vecka 13 2021

Var lite osäker på huruvida det förekom någon aktiehandel i börsmäklarnas Tempel på långfredagen. På andra sidan Atlanten alltså. Så loggade in och konstaterade att så inte var fallet, googlade för säkerhets skull för att verifiera mitt konstaterande. Man vill inte gå miste om några möjligheter.

Nå det hade måhända varit väl magstarkt att idka kommers i Mammons namn samma dag som INRI kånkade korset längs gatorna upp mot utsiktsplatsen på Golgata. 

Men på Annandag Påsk drar det igång igen borta i USA och Kanada. Då är det dags att bänka sig och kolla upp eventuella inköpskandidater med X-dag 2021-04-06 och några dagar framåt. Man vill definitivt inte missa några utdelningstillfällen.

Mammon har varit mig nådig under veckan. Hen gav mig nya ATHn tisdag, onsdag och fredag. Konstaterar krasst att jag måste vara en god tjänare av gudomligheten för religionen Never Ending Growth. En accelererande religion, med ett heligt budskap om on-line shopping, som sprids snabbare än någon annan religion över Världen. 

Även om jag inte deltar i just den kommersen så glädjer det mig att så många andra gör det. Utan det fundamentet funnes inte längre möjlighet för våra strävanden efter finansiell frihet genom åderlåtande av den aldrig avstannande tillväxten.  

Nedanstående inköp genomfördes under den brutna handelsveckan nr 13 år 2021.  

 
Castellum (CAST) Portföljandel 1,39% Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,73% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Klövern Pref (KLOV PREF) Portföljandel 0,87% Klövern är ett fastighetsbolag. Idag är bolagets investeringar huvudsakligen inriktade mot kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel. Investeringar återfinns spridda inom en stor del av den nordiska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige och innefattar både uppgraderingar och nyproduktion av fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Sagax D (SAGA D) Portföljandel 1,29% Sagax är ett fastighetsbolag. Idag investerar bolaget främst i större kommersiella fastigheter inom sektorerna lager och industri. Störst investeringar återfinns inom den nordiska marknaden, följt av den europeiska. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och att vara aktiv i utvecklingen av vardera fastighet. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bristol-Myers Squibb (BMY) Portföljandel 0,27% Bristol-Myers Squibb är ett globalt biofarmaceutiskt bolag. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling inom flera medicinska områden, inkluderat onkologi, immunvetenskap samt hjärt-kärlsjukdomar. En stor del av verksamheten består av att upptäcka nya läkemedel för patienterna som lider av allvarliga sjukdomar. Produkterna säljs via flertalet distributionskanaler, via grossister, återförsäljare, samt direkt till sjukhus.

Realty Income (O) Portföljandel 1,02% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.

BCE Inc (BCE) Portföljandel 0,65% BCE är ett telekommunikations- och mediaföretag, som tillhandahåller trådlösa internet- och tv-tjänster till bostads-, affärs- och grossistkunder i Kanada via Bell Wireless, Bell Wireline, and Bell Media. BCEs telefoni omfattar traditionell landlinjeuppkoppling, mobila tjänster och IP-telefoni. Bell Wireline erbjuder strömmande tv. Bolaget grundades 1880 och har sitt huvudkontor i Verdun, Quebec, Kanada.

Fastpartner D (FPAR D) Portföljandel 1,23% FastPartner är ett fastighetsbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar ett brett utbud av kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen är diversifierad och huvudsakligen inriktad mot större expansiva områden runtom Syd- och Mellansverige. Målet är att bedriva verksamhet som ger stabilt kassaflöde på sikt samt god värdetillväxt. Huvudkontoret ligger i Stockholm.


73 de Northernlightsinvestment

2 kommentarer:

  1. Blir ju inspirerad att avbryta semestern och återgå till shoppingen! Tänkt ligga lågt ett tag till o bara fylla på kistorna...

    SvaraRadera
  2. Det kan vara en god idé. Jag 35% likvid utanför börsmarknaderna, så följer i dessa tider av hausse ursprungsplanen. Fullinvesterad om ca 18 månader.

    SvaraRadera