måndag 30 november 2020

Numeriska värden November 2020

Redovisar nedan några numeriska värden för den genomlidna månaden November år 2020.

Utdelningsökning +123%
I November erhöll jag 123%  mer i kontantutdelning jämfört med motsvarande månad år 2019. Utdelningarna trillade in på mitt konto från 43 stycken olika värdepapper. Ett mycket bra utfall.

Utdelningsökning YTD +130%
Målsättningen för helåret 2020 är att dubblera (+100%) summan kontantutdelningar som trillar in på kontot jämfört med år 2019.

Målet har redan uppnåtts. Utdelningarna YTD November 2020 överstiger nu summan av utdelningarna helåret 2019 med +106,3%. 

Hälsa och Livsstil
 • Har genomfört 3 st 24h fastedagar under November. 
 • Försöker äta 1/3 av måltiderna i vegetariskt format. 
 • Lagar alltid all mat från scratch och använder mig av säsongens råvaror. 
 • Cyklar eller går till och från min arbetsplats nere på Cirkusen. 
 • Det lokala gymmet är stängt till följd av corona. Jag tränar hemma med hantlar (sk husmorsgymnastik) 2-3 ggr i veckan.

Sammanfattningsvis försöker jag kämpa på. Sakta och lite osäkert vacklar jag med trevande steg mot ljuset i tunneln. Förhoppningsvis är det inte ett Malmtåg jag möter där i slutet.

Sparkvot 62%
Sparkvoten inbegriper endast intäkt i form av lön från Cirkusen, dvs inte erhållna utdelningar. Möjligtvis ska kontantutdelningar räknas till intäktssidan.

Grad av likviditet 50,2%
Det närmar sig nu målet 50% likviditet vid utgången av 2020. Investerade medel har ökat i värde något pga finansmarknadernas fluktuationer. Buffert har därtill minskat då jag påbörjat överföringen av enbart räntebärande likvid från FIRE Year One till några utvalda fonder på en kapitalförsäkring på Avanza.

Direktavkastning Northernlights Globalfond 3,95%
En ögonblicksbild för genomsnittlig DA för samtliga ingående värdepapper i min personliga pensionsfond vid en momentan replikering dags dato. Samtliga innehav kan beskådas i vänster spalt på denna sida. Målsättningen är att ligga nära 5%. 

Här måste troligtvis en del riktade insatser genomföras för att höja DA-kvoten. Om svenska innehav återupptar sina utdelningar kommer det naturligtvis bidra positivt. 

Till viss del är det även min självvalda ambition, under de senaste 3 kvartalen, att satsa mer på utdelningstillväxt istället för hög initial direktavkastning, som nu slår igenom med full kraft när successivt stigande kurser efter den allra djupaste coronabottenkänningen nu medför en låg momentan DA. 

Ett innehav som till exempel i Mars månad inköptes till 3,8% DA har i dagsläget efter en stark kursmässig uppgång en DA runt 2,7%. Har nu ett stort antal sådana innehav i min portfölj.     

Year One pre-FIRE kvot 195%
Min avsikt är att År 1 av FIRE ska bekostas av redan tidigare fonderade medel så att jag därmed kan lägga kontantutdelningen på hög inför År 2 osv osv.

För närvarande har jag 195% av mina tomgångsomkostnader (fasta räkningar, mat, avgifter, transport etc) för det första FIRE-året fördelade på dels ett räntebärande konto (0,6 %) på Avanza samt dels i en kapitalförsäkring med några utvalda fonder.

Inser att jag här kraftigt skjuter över målet. De facto finns nu medel för att nästan klara de 2 första åren av FIRE-tillvaro utan att röra några medel i pensionsfonden Northernlights Globalfond. 

Mitt resonemang är här att det helt enkelt får fortsätta vara på det viset just nu. Har ingen kraftfull motivering kring detta. Om allt avlöper väl med fondupplägget blir det bara en mer gynnsam situation FIRE Year Three då ännu mer ackumulerade direktavkastningar kunnat återinvesteras i pensionsfonden.

Medel överförs nu varje vecka från räntebärande konto till kapitalförsäkring med nedanstående fondinnehav. Med start avses ungefär 18 November 2020, exakt inköpsdatum varierar något mellan de enskilda fonderna.

 • MS INVF US Growth A. (+5,03% sedan start) Största innehav: Zoom Video, Square, Shopify, Amazon, Veeva Systems, Intuitive Surgical, Spotify, Carvana, Trade Desk, Twilio.
 • MS INVF Global Advantage A. (+3,00% sedan start) Största innehav: Sea, Shopify, Ayden, Square, Veeva, Intuitive Surgical, Spotify, Royalty Pharma, Farfetch, Atlassian.
 • Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK. (+4,44% sedan start) Största innehav: Xinyi Solar, Darling Ingredients, EDP Renovaveis, Vestas Wind, Hannon Armstrong Sustainable, Daqo New Energy, Ormat Technologies, Xinyi Energy Holdings, Scatec Solar, First Solar.
 • Swedbank Robur Ny Teknik A. (+3,15% sedan start) Största innehav: Stillfront, Sinch, Embracer, Paradox, Biotage, Fortnox,  CD Project , Take-Two Interactive, Pinterest, Capgemini.
 • Enter Småbolagsfond A. (+1,53% sedan start) Största innehav: Swedencare, Sdiptech. Musti Group, BHG Group, Embracer Group, Stillfront, Arjo, Instalco, Sagax, Wihlborgs Fastigheter.
  


73 de Northernlightsinvestment

4 kommentarer:

 1. Hallå NLI, har du bestämt några gränser innan FIRE ksn nås, t.ex.:

  Portföljvärde
  Arbetsvärde (pvärdet inkl belåning)
  Års eller månadsutdelning

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, det har jag. Kontantutdelningarna måste täcka MINST alla mina tomgångskostnader på årsbasis.

   Radera
 2. Är väldigt nyfiken på hur dina INNEHAV
  ETFs & Funds har utvecklat sig? Jag har Xact Norden högutd. men gått knackigt nu i Coronatider. Tack för en väldigt trevlig blogg! :)


  - Global X SuperDividend
  - Global X Superincome Preferred
  - XACT Högutdelande
  - XACT Sverige
  - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)
  - iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)
  - iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)
  - Aktiespararna Direktavkastning
  - LF USA Indexnära
  - MS INVF Global Opportunity
  - MS INVF US Growth A
  - Swedbank Robur Ny Teknik
  - Swedbank Robur Globalfond A
  - IVZ Gold & Precious Metals

  SvaraRadera
 3. Som grupp betraktat är utvecklingen just nu +132%. Men flera av dessa innehav har jag haft i många år och köpt in mig i vid flera tillfällen. Swedbank Robur Ny Teknik är värst med genomsnittligt +273% följt av MS INVF Global Opportunity +170%. Sämst har Global X Superdividend gått -36%, men den har å andra sidan lämnat utdelning varje månad i flera år.

  Ofta hänger god utveckling samman med tiden. Det är tiden som ger effekt.

  SvaraRadera