söndag 29 november 2020

Mina 20 största innehav

Nedan redovisas en ögonblicksbild över de 20 största innehaven i min pensionsfond Northernlights Globalfond.

Det totala antalet individuella innehav uppgår för närvarande till 184 stycken. Därutöver diverse ETFer och aktiefonder. 

Under lång tid eftersträvade jag i princip en likaviktning. Avsikten med detta var att undvika personligt färgad bias och individuell bolagsrisk. 

Som bekant är min åsikt om mig själv att jag är blott en pilkastande Apa i den finansiella Världen. Vad som helst kan hända, och händer dessutom frekvent. 

De finansiella expertkommentatorerna vid sidlinjen levererar spretande stokastiska analyser med högst varierande rekommendationer. Corona och andra svarta Svanar seglar in och landar som en panikångestframkallande filt över finansmarknaderna. 

Men jag är naturligtvis inte större idiot än att jag begriper att en del bolag förefaller stå starkare i Stormen än andra. Rötterna når djupare, de reser sig snabbare när vinden avtar. Därför tillåter jag sedan en tid tillbaka även en diversifiering avseende individuell portföljandel.

Med 184 bolag skulle en likaviktning utgöra portföljandel 0,54% per bolag (dvs andelen 1/184).


Fortum Oyj (FORTUM) Portföljandel 1,8% Fortum är verksamma inom energisektorn. Utöver tillhandahållandet av el erbjuds ett flertal energieffektiva lösningar som värmeoptimering och appar som används för att hålla koll på energiförbrukningen, samt laddarstationer för elbilar. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Espoo.

Investor B (INVE B) Portföljandel 1,7% Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är idag storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik samt fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med attraktiv värdepotential.

Abbvie Inc (ABBV) Portföljandel 1,6% Abbvie är ett globalt läkemedelsbolag inriktade mot behandling av svårbehandlade sjukdomar. Bolaget fokuserar på innovationsstrategi med visionen att upptäcka och behandla sjukdomarna mer effektivare, samt att med tiden ta fram och utveckla resistenta läkemedel. Fokusområden ligger främst inom behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar. Abbvie ingick tidigare i Abbott Laboratories men blev en spin-off under 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Chicago.

AT&T Inc (T) Portföljandel 1,3% AT & T är ett amerikanskt telekombolag. Bolaget tillhandahåller diverse produkter och tjänster som berör trådlös datakommunikation, molnbaserade lösningar, IP-baserad och satellit-tv, säkerhetstjänster, utrustning samt övriga nätverkstjänster. Verksamheten styrs via etablerade dotterbolag på global nivå. Bolaget har sitt huvudkontor i Dallas, USA. 

Kesko Oyj B (KESKOB) Portföljandel 1,3% Kesko är verksamma inom handelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska – och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Castellum (CAST) Portföljandel 1,3% Castellum är ett fastighetsbolag. Portföljen av fastigheter utgörs huvudsakligen av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri. Fastigheterna ägs och förvaltas under gemensamt varumärke. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom den nordiska marknaden, där bolaget avser att utveckla fastighetsprojekt runtom större tillväxtregioner. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Akelius Residential Prop. D (AKEL D) Portföljandel 1,2% Akelius Residential Property är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett flertal bostadsfastigheter belägna i större städer. Störst koncentration av fastigheter återfinns runtom Skandinavien, Nordamerika samt Europa. Bolaget hyr ut fastigheter till olika hyresgäster, huvudsakligen bestående av privata aktörer. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

3M Co (MMM) Portföljandel 1,2% 3M är ett amerikanskt globalt innovationsbolag verksamma inom ett flertal olika marknader. Företagets produktportfölj är bred och inkluderar exempelvis tillbehör till hälsovården som stetoskop och elektroder. För industrin produceras tejp, slipband och tryckluftsdrivna pistoler, och för privatkunder finns produkter som block, saxar och skyddsglasögon. Huvudkontoret är beläget i St. Paul, USA.

Sampo Oyj A (SAMPO) Portföljandel 1,2% Sampo är en försäkringskoncern. Idag bedrivs verksamhet utifrån moderbolaget Sampo Plc samt dotterbolagen IF Skadeförsäkring och Mandatum Life, med vardera specialisering inom administrering, skadeförsäkring, samt riskförsäkring. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder, med störst verksamhet på den nordiska - och baltiska marknaden. Koncernen grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

LyondellBasell Industries NV (LYB) Portföljandel 1,1% LyondellBasell Industries är ett amerikanskt tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom kemi-, plast- och raffinering. Produktutbudet är brett och inkluderar diverse specialiserade polymerlösningar, bränsle, kemikalier och plastprodukter för industriell användning. Störst återfinns inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget bildades under 2007 när Lyondell Chemical Company förvärvades av Basell Polyolefins. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas.

Telia Company (TELIA) Portföljandel 1,1% Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna. 

Target Corp (TGT) Portföljandel 1,0% Target är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget säljer sina produkter via ett flertal försäljningsställen samt digitala kanaler runtom den nordamerikanska marknaden. Utbudet består av livsmedel som matvaror, frysta varor, samt dryck. Inom koncernen återfinns även flera varumärken som Archer Farms, Market Pantry och Embark. Bolaget grundades ursprungligen 1902 och har sitt huvudkontor i Minneapolis, Minnesota.

Coca-Cola Co (KO) Portföljandel 1,0% Coca-Cola Company är ett multinationellt dryckesbolag. Bolaget är idag producent och återförsäljare av läsk, vatten, juice te och kaffe. De mest populära varumärken inkluderar Coca-Cola, Minute Maid, Powerade och Dasani, som idag återfinns inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1886 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.

Broadcom Inc (AVGO) Portföljandel 1,0% Broadcom är en designer, utvecklare och återförsäljare av halvledaranordningar. Bolagets portfölj innehåller ett brett utbud av tekniska lösningar, primärt inriktat mot områdena som berör kabelbaserad infrastruktur, trådlös kommunikation, förvaring samt övriga industritekniska områden. Produkterna används huvudsakligen i olika öretags- och datacenter, anslutningar och smartphones. Broadcom grundades 1991.

UPM-Kymmene Oyj (UPM) Portföljandel 0,9% UPM-Kymmene är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förnybar träbiomassa och biobränsle. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis biokemikalier, tryckmaterial, papper, samt timmer. Bolaget har verksamhet på global nivå, med störst närvaro runtom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Europris (EPR) Portföljandel 0,9% Europris är en norsk livsmedelskedja som säljer livsmedel, kläder, fritidsutrustning och diverse föremål för hus och hem. Europris verksamhet utgår ifrån flera avdelningar, såsom logistik, ekonomi, IT, inköp, HR samt marknadsföring. Visionen är att vara en lågpriskedja genom att inkludera varorna direkt från tillverkarna till kund. Bolaget grundades 1992 och har idag sitt huvudkontor i Fredrikstad.

Bank of Nova Scotia (BNS) Portföljandel 0,9% Bank of Nova Scotia tillsammans med dotterbolag är ett bolag inom finansiell service med kontor i Nord- och Sydamerika och Asien. Banken erbjuder ekonomisk rådgivning och lösningar samt dagliga bankprodukter korthantering, check- och sparkonton, investeringar, hypotekslån mm till personer och företag. Banken grundades 1832 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.

Stora Enso Oyj R (STERV) Portföljandel 0,9% Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. 

Nokian Renkaat Oyj (TYRES) Portföljandel 0,8% Nokian Tyres är en däcktillverkare. Bolaget levererar däck till personbilar, lastbilar och jordbruksmaskiner. Störst specialisering återfinns inom utveckling av däck specialiserade för nordiska klimatförhållanden som kräver grepp mot kyla, snö och regn. Idag innehas verksamhet och försäljning på global nivå med störst marknad inom Norden, Europa och Ryssland. Bolaget grundades 1931 och har sitt huvudkontor i Nokia.

Realty Income Corp (O) Portföljandel 0,8% Realty Income är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Bolaget fokuserar på att äga, förvalta och underhålla en portfölj av fastigheter som består av större fastighetsbestånd. Bolaget äger fastigheter runtom i hela Nordamerika och utöver huvudverksamheten erbjuds diverse finansiella tjänster. Realty Income grundades under 1969 och har sitt huvudkontor i San Diego.


73 de Northernlightsinvestment

13 kommentarer:

 1. Hallå NLI! Du skrev ju 55 st som kommentar på min portfölj, menade du kanske att du har 55 st av de aktier jag har och totalt har du 184 st aktier?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt, jag gjorde en snabbräkning och kom fram till att jag delade ca 55st av dina innehav. Sedan har jag några till som du inte har på din lista. Ungefär 129 st.

   Men jag kan ha räknat fel på din sida i hastigheten.

   Det viktiga är ju att utdelningarna trillar in... ;)

   Radera
  2. Du har säkert räknat rätt, hela 129 st till är ett rejält ytterligare antal!

   Radera
 2. Går inte att misslyckas med den diviersifieringen. Bolagsrisk existerar inte

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förslag på nästa inlägg: Sektorallokering

   Radera
  2. Det ligger i pipelinen. Har några servettskisser förberedda kring detta ämne. Naturligtvis av stort intresse för mig personligen.

   Radera
 3. Jämfört med dig är jag ju inte alls diversifierad med mina ca 60 innehav. Jag orkar tyvärr inte räkna dem eftersom jag har ISK och KF på flera olika banker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 60 innehav räknas nog generellt som ett stort antal trots allt. Man kan med fog hävda att jag är överdiversifierad, det finns en risk för att totalavkastningen blir lidande. Nu är inte totalavkastning mitt primära mätetal. Hade det varit det så hade jag gjort annorlunda.

   Jag satsar på kontantutdelning in på kontot år 0, som jag ska leva av år 1. Å så där tänker jag att det ska rulla på, lite oberoende av hur mycket pengar som finns på nedersta raden.

   Radera
  2. Tillägg:

   Om jag önskar 10.000:- i utdelning från en viss sektor så tar jag hellre en tusenlapp från 10 olika bolag inom sektorn istället för tio tusenlappar från ett bolag.

   Det känns säkrare.

   Radera
  3. Det känns absolut säkrare med fler bolag i samma sektor än bara ett. Fast i år hjälpte det inte att äga samtliga svenska banker. Jag är i alla fall glad att det blev ett inköp av Bank of Nova Scotia i våras. När jag skrev jag inte är så diversifierad var jag inte riktigt allvarlig :)

   Radera
  4. Bra, man behöver inte vara så allvarlig hela tiden ;)

   BNS har jag ägt länge och förhoppningsvis blir det resten av livet. Har gjort ett försök att köpa fler BNS ikväll faktiskt. De svenska bankerna är nya innehav för mig som inte bidrog med utdelning i min portfölj 2019. Förhoppningsvis kommer det igång igen under 2021.

   Radera