onsdag 3 juni 2020

Numeriska värden Maj 2020

Numeriska värden för Maj 2020 av betydelse för mig personligen:

Utdelningsökning +124%
Jag erhöll alltså 124% mer som utdelning i form av kontanter in på mitt konto under Maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Utdelningarna under Maj månad trillade in på mitt konto  från 42 stycken värdepapper.

Effekten av utdelningssänkningar blev inte så blodig denna månad. Men det är tyvärr något som jag definitivt förväntar mig under resten av året. Samtidigt är det ingenting som jag exakt följer eller har i någon utpräglad åtanke på vare sig kort eller lång sikt vid investeringar.

Den relativt blygsamma effekten beror framförallt på att de flesta av mina svenska innehav är inköpta under innevarande år då de framförallt under Mars månad föll till attraktiva inköpsnivåer. Jag ägde helt enkelt inte dessa värdepapper under 2019. Ergo ingen relativ effekt av reducerade eller inställda utdelningar. Däremot är det naturligtvis en viss missräkning att de inte genererar kapital.

Utdelningssänkningar kommer förhoppningsvis att vara av övergående karaktär. Jag undviker alltså INTE att genomföra ett inköp allena beroende på en reducerad utdelning om ett värdepapper enligt mig uppnår en attraktiv nivå för fortsatta inköp.
 
Utdelningsökning YTD +127%
Jag har ett övergripande mål om att kunna nå 100% högre kontantutdelning under 2020 jämfört med föregående år 2019. Det är ett mål som jag infört nyligen, som en liten morot inför framtida investeringar. För närvarande är jag pessimistisk kring att kunna uppnå detta mål.
  
Kroppsvikt 109,8 kg
Befinner mig fysiskt och mentalt någonstans väster om Azorerna. I det atlantiska stiltjebältet. Guppar i sakta mak omkring i en segelkajuta, doppar tårna i vattnet ibland, och inväntar nya passadvindar som ännu en gång ska föra mig bort mot Västindien.

Sparkvot 66%
Inte så mycket att tillägga. En ganska normal månad i sparkvotshänseende.

Grad av likviditet 58,6%
Stadigt sjunkande vilket även är planen. Den senaste tidens förvånansvärt långt utdragna rekyl har medfört att de investerade medlen naturligt har återtagit en del av sitt förlorade revir.

Med tanke på likviditeten är det min förhoppning att nedgången återkommer till finansmarknaderna och erbjuder ännu fler möjligheter till inköp i befintliga och nya innehav.
 
Däremot kommer jag nog inte att ha tillräckligt stark mage för att gå all-in de närmaste kvartalen. 20-25% av likviderna kommer troligtvis behållas som kassa till dess att en stabil vändning kan skönjas.

En viss ambivalens råder kring huruvida medlen i dagsläget ska investeras i raskare takt. Något som talar emot detta är att investeringsmålet för helåret 2020 redan är uppnått efter endast 5 månader. Ett coronavirus medförde att takten ökade kraftigt under framförallt Mars och April månad. Fortsätter med veckovisa inköp enligt den ursprungliga plan som inrättades i början på detta år.

Nytt för slutet av Maj är att jag nu åter igen börjat investera i utvalda fonder. Det var några år sedan sist. Upplevs som en avkopplande handling att för en tid lägga över ansvaret i någon annans händer. Det sitter en bulvan vid Roulettbordet numera.
 
Direktavkastning Northernlights Globalfond 4,92%
Genomsnittlig ögonblicksbild för samtliga innehav som ses i spalten till vänster här på sidan. En viss minskning från förra månadens 5,38. Värderingarna har stigit stadigt under hela Maj månad i kombination med att många innehav nollat eller flyttat fram definitivt beslut kring sin utdelning.

73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar