fredag 3 januari 2020

KROPPSVIKT och andra numeriska värden

Vi avslutar nu år 2019 med en mycket rudimentär redovisning av några numeriska värden samt lite fria reflektioner kring dessa.

År 2019 innebar för mig personligen ett år då jag till viss del återkom till aktie- och fondmarknaderna. Eftersom vi nu i princip överallt kan läsa till euforin gränsande redogörelser för det gångna börsåret 2019, så understryker naturligtvis mitt egna begränsade återtåg den välkända tesen om att "time in the market is more important then timing the market".

Min känsla i mitten av år 2018 om en nära förestående björnmarknad var felaktig. Då valde jag att gå från ca 5% likvid till 90% likvid. Jag var väldigt nära att kliva på igen i December 2018 när jag konstaterade att MSFT var ner ca 30%. Men valde att inte hoppa på tåget.

Några numeriska värden från slutet av 2019:

Kroppsvikt 117,4 kg
Detta innebär en ökning med 1,73% under året. Dags att reducera detta värde en aning. Vi tar till att börja med sikte mot 107 kg per den 2020-04-30.

Sparkvot 70%
Genomsnittligt för helåret 2019. Större inköp utgjordes av takplåt inklusive beslag, ytterdörr samt diverse övrigt byggmaterial till en ny kallboda 15kvm som uppfördes på tomten. Det var även nödvändigt med inte mindre än 3 par nya skor för varierande ändamål under året.

Grad av likviditet 77%
Alltså en stor del av det totala kapitalet som INTE är investerat på börsen. Det ligger istället i dvala på vanliga räntebärande konton, men investeras nu kontinuerligt både månatligen men även mer stokastiskt.

Utveckling investerat kapital 33,4%
Totalt för storleksordningen 100 innehav i utdelningsaktier samt blandade fonder och ETFer.

Utdelningstillväxt 4,72%
Detta är alltså den genomsnittliga ökningen av kontanter som mina just nu 82st innehav av aktier och ETFer valt att på egen hand berika mig med under 2019. En form av löneförhöjning.

Det här är ett "nytt" mätetal för mig. Jag har en låg ambitionsnivå här eftersom jag befinner mig relativt sett mycket nära FIRE. Jag nöjer mig i princip med inflationstäckning, dvs ca 2%. Dock avser jag nu under 2020 att ta större hänsyn till mina kommande investeringars historiska utdelningstillväxt samt framtida möjlighet till fortsatt dito med hänsyn till exempelvis pay-out-ratio.

Utdelningsökning 60,51%
Under 2019 erhöll jag 60,51% mer svenska kronor skattefritt in på mina konton jämfört med föregående år 2018.

DirektAvkastning för Northernlights Globalfond 4,98%
Ögonblicksbild över genomsnittlig DA för innehav i min privata Globalfond vilka lämnar avkastning i form av kontantutdelning.

73 de Northernlightsinvestment1 kommentar:

  1. Grattis till fin utveckling under 2019! Riktigt fin utdelningsökning du har fått till. Med den sparkvoten och kassan bör det finnas fina förutsättningar till ännu ett år med stor utdelningsökning :)

    SvaraRadera