lördag 18 januari 2020

INKÖP vecka 3 2020

Under veckan som gick genomfördes de första av årets inköp:

  • Main Street Capital Corp (MAIN) Återinvestering av tidigare erhållna utdelningar från bolaget i kombination med den normala återkommande påfyllnad som alltid utförs i befintliga innehav. 
  • Simon Property Group (SPG) Återinvestering enligt SERVETTSKISS Q1 2020 i befintligt innehav.
  • Legg Mason Inc (LM) Investering i nytt innehav enligt SERVETTSKISS Q1 2020.
  • Universal Corp (UVV) Återinvestering av tidigare erhållna utdelningar från bolaget i kombination med den normala återkommande påfyllnad som alltid utförs i befintliga innehav.
  • Gilead Sciences Inc (GILD) Återinvestering enligt SERVETTSKISS Q1 2020 i befintligt innehav.
  • Dominion Energy Inc (D) Investering i nytt innehav enligt SERVETTSKISS Q1 2020.
  • Wells Fargo & Co (WFC) Investering i nytt innehav enligt SERVETTSKISS Q1 2020.
To be continued, det nya investeringsåret är ännu bara i sin linda. Efter dessa inköp minskar min grad av likviditet nu till 75,5%.

73 de Northernlightsinvestment


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar