tisdag 17 december 2019

The Greatest Show on Earth #1

On the Edge of Madness

Två Adeliepingviner släntrade på sitt karakteristiska vis in i manegen härom dagen. De är tydligen blixtkontrakterade för ett tillfälligt gig, en s.k. mellanakt i samband med att pom-pom flickorna genomför ett kostymbyte.

Adeliepingvinerna behöver nu i brådrasket repetera in numret; någon form av dödsföraktande saltomortaler från en replika av en antarktisk klippformation ner i Valrossbassängen följt av random konstsim. Lite väl påkostat för en mellanakt om nu någon skulle komma på tanken att fråga Cirkusdirektörn i egen hög (?) person.

Nåväl, det är Barnum själv som på sin kammare planerat uppträdandet. Det råder med andra ord en total avsaknad av partitur och överhuvudtaget någon tänkbar form av struktur eller koordinering what so ever. Vilket även Adeliepingvinernas något molokna uppsyn intygade under intervjun inför rollbesättning. Här är det dock på sin plats att inflika att dylika petitesser stör inte nämnvärt en Adeliepingvin, de sätter sig helt sonika ner och inväntar bättre tider. Fantastiskt tålmodiga varelser om än i viss avsaknad av initiativförmåga på CV´t.

Så vi baxade in lämpligt material till ett ramverk, sammanfogade och började det mödosamma arbetet med att glasfiberarmera hela konstruktionen. Ni må tro att det åtgår mycket glasfiber, energi och 2-komponents lim för att verklighetstroget gestalta en antarktisk klippformation. Valrossarna beskådade förundrat spektaklet.

Vi schasade därefter iväg Valrossarna till andra sidan av bassängen, stängslade av och påbörjade repetitionerna. Inom kort fick vi verkligen flyt på uppträdandet. Adeliepingvinerna briljerade i perfekt synkroniserade saltomortaler och plaskfria nedslag i bassängen. Valrossarna körde Vågen borta i sin bassänghörna, Direktörn excellerade med taktpinnen i skyn, kamerablixtarna blixtrade. Triumfens ögonblick var nära.

Då ringer Bailey.

Adeliepingvinernas mellanakt är nu plötsligt struken ur programmet, kostnadsbesparingar !! Den antarktiska klippformationen måste skyndsamt demonteras. Valrossarna får åter härja fritt i sin egen bassäng. Knivkastaren och Magikern iakttar under tystnad på varsin pall strax utanför manegen.

De förnärmade Adeliepingvinerna lommar i samlad tropp iväg till sin cirkusvagn. De är dock snart sig själva igen, som sagt en av Adeliepingvinernas främsta egenskaper. Jämnmod och att inte förivra sig.

Cirkusdirektörn går och hämtar storsläggan.

73 de Northernlightsinvestment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar